Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Jul 31, 2011 in Uncategorized | 0 comments

Majesteit, ik ben het zat!

In de naam van God de Barmhartige, de Genadevolle

Van Ahmad ibn Assaddiek

Na mijn brief van waardigheid, verantwoordelijkheid en transparantie d.d. 05 07 2010

Adresseer ik deze brief aan wie het NIET van belang is, koning Mohamed VI

O Koning,

Vrede en Godbarmhartigheid en zegeningen zij met u

Als er na de beweging van 20 februari nog een betekenis overblijft voor de loyaliteit tussen de koning en de burgers, dan wil ik u helaas mededelen dat ik van deze loyaliteit afzie. Dit gebeurt wegens mijn teleurstelling in uw rechtvaardigheid. Is het niet zo dat een overeenkomst ongeldig wordt wanneer een van de partners zijn plichten niet nakomt?

Ik deed vaak beroep op u en ik heb op verschillende wijzen geschreven over de misdaden van sommigen die u vertrouwt en met wie u zaken doet en wie u beschermt. Ze zijn allen deskundig geworden in het uitdelen van valse beschuldigen, het bagatelliseren van de wet, de minachting voor het nationale erfgoed en de geschiedenis, het plunderen van de schatkist, ideeënpiraterij, vervalsing in geschrift  en het gebruik van de naam van de koning als vernietigend wapen tegen iedereen. Ik wendde me tot uw kabinet, andere staatsinstituties en persoonlijkheden die  direct of  indirect betrokken waren bij het schandaal van Moulay Jacob en het schandaal van Fes. Inmiddels heb ik geleerd dat lafheid en het ontkomen van verantwoordelijkheid gemeenschappelijke eigenschappen zijn van degenen die in uw omgeving circuleren. Is het zwijgen van de lafaards dan niet een soort corruptieontmoediging?

Dit alles ondanks de verklaring van uw dienaar de heer Raradj voor uw benoeming van Saad al Kattani in ruil voor zijn verkoop van Wafabank aan uw maatschappij, ondanks de uitspraak van uw adviseur de heer Al Djirari met betrekking tot de impact van de titanen rond u heen waardoor u niets kunt doen wanneer ze andere mensen onrecht aandoen, ondanks de uitspraak van de heer Aboudrar, voorzitter van de commissie corruptiebestrijding met betrekking tot de opdracht die van uw kabinet kwam om het dossier van Moulay Jacob niet te behandelen,  ondanks de Kamervragen aan de premier………et cetera. Doden bewegen niet ! Er is geen onderzoek ingesteld en er werd niemand ter verantwoording opgeroepen, dit doet u altijd, zodat de despoten en de tirannen die de wet denigreren aan elke vorm van bestraffing kunnen ontkomen. U hebt de aanbeveling van ibn Khaldoen om de politieke macht niet met de handel te combineren genegeerd, u liet daarmee de staat en de samenleving een prooi zijn voor corruptie.

In mijn brief van vorig jaar vroeg ik me iets af. Uwe majesteit weet dat uw verantwoordelijkheid om de rechtvaardigheid af te dwingen doorslaggevend is, vooral wanneer het rechtsapparaat en de staatsindustrie geen invloed meer hebben. Uw verantwoordelijkheid is ook groot in het legitimeren van uw beleid en het herstel van de waardigheid die namens u wordt geschonden. Degene die schuldig is dient aangepakt te worden, ook als hij een van uw naasten is. U bent naar mijn opvatting groter als koning om onder de invloeden te komen staan, u bent nobeler om met de complotten mee te gaan, u bent fatsoenlijker om de lafheid en het ideeënplagiaat aan te bevelen, u bent uiteindelijk hoogstand om de ethiekvernedering en de vervalsing van de geschiedenis te tolereren, u heeft geen behoefte aan vleien of hypocrisie.

Maar uw zwijghouding was voor mij een indirect antwoord. Ik begreep uiteindelijk dat het probleem ligt in mijn naïviteit en mijn achterlijke opvattingen. Ja, u hebt de lafheid aanbevolen, u hebt de boeven en de piraterij beschermd majesteit! Het is precies wat u deed met kolonel Mustafa Adib voor mij, u hebt heb hem voor zijn integriteit bestraft. U deed het ook met de president van de bank Khaled El Ouadghiri omdat uw dienaar Mounir Al Madjidi het wilde.

Waarschijnlijk maakte ik een fout toen ik u in Moulay Jacob ontving zonder te vleien en te flatteren. Ik ging niet slijmen, ik heb u gesproken over een wetenschappelijk project dat u leuk vond. Ik heb toen voor mijzelf niets gevraagd, integendeel, ik heb een foto van de Marokkaanse vlag opgehesen op de Everest op uw trouwdag. Ik zag toen blijheid in de ogen van een mens en niet van de koning. Vervolgens vernam ik dat de “correcte mensen” zich ergeren aan mijn initiatief en mijn project, waardoor het snelle aanzetten van de hakmachine.

Mijn schuld ligt misschien in het feit dat ik een ander initiatief voorstelde dat groter was dan het eerste. Namelijk de concrete herdenking van een historisch moment van onze geschiedenis. Ik stelde het idee aan u voor in mijn brief, maar de “wolven” werden hysterisch toen ze hoorden dat u voor het project een bedrag van 350 miljoen Dirham hebt gereserveerd. Ik heb pas begrepen dat er een geheime grondwet is die initiatieven en het dromen van een beter Marokko verbiedt.

U heeft mij groot onrecht gedaan! Uw onrecht wordt met de dag groter. U hebt mijn loyaliteit aan mijn land beloond met vernedering en negeren, mijn trouw hebt u beloond met minachting en schending van mijn waardigheid. Door uw stilte heeft u de toekomst van kinderen gesloopt. U hebt ons meermalen gedood, u hebt het fatsoen ook gedood. A propos, ik heb geen bezwaren jegens de parlementaire monarchie en die heb ik ook niet jegens u als persoon. Ik hoop dat Allah mijn hart van haat en rancunes zuivert.

Ik heb van de loyaliteit afgezien, u mag met mij doen wat u wilt. U mag mij nog een keer doden en daar hoeft u zich niets van aan te trekken, zoals u altijd doet.

Vrede zij met degene die zijn waarde kent en zich aan zijn schepper onderwerpt.

Facebook

Twitter