Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Sep 13, 2011 in Uncategorized | 0 comments

4 nieuwe educatieve programma’s in het Tamazight n Arif

World Talk Tamazight n ARIF

Je blokkeert al gauw wanneer je een gesprek in het Berbers (Tamazight) begint en de persoon met wie je spreekt veel woorden gebruikt die je nog niet hebt geleerd. World Talk bereid je voor op dergelijke situaties met verslavende luisterspelletjes. Het zal je leren om sleutelwoorden in alledaagse situaties te herkennen en je woordenschat vergroten.

Werkt ´t wel voor mij?

user

Als jouw Berbers (Tamazight) goed genoeg is om basisgesprekken te volgen, maar je mist nog praktijkervaring, dan is World Talk voor jou.

Alles wat je in het programma hoort, is in het Berbers (Tamazight), maar je moet niet elk woord kennen voordat je begint. Luister naar sleutelwoorden die je al kent en absorbeer dan de nieuwe woorden op dezelfde manier als wanneer je met een moedertaalspreker zou spreken.

Wat zal ik leren?

Blijven luisteren. Bij het horen van een woord dat we niet direct herkennen, stoppen we vaak met luisteren omdat we gefocust zijn op dat ene woord en niets anders. Met dit programma leer je de strekking begrijpen van wat iemand wil zeggen zonder jezelf op te hangen aan woorden die je niet verstaat.

Je zult een praktische kennis van het Berbers (Tamazight) ontwikkelen. Er zijn tien verschillende spelletjes met onder meer getallen, gesprekken, beschrijvingen, zinsbouw, richtlijnen en dictee. Deze activiteiten behandelen een brede waaier van onderwerpen en bieden je belangrijke praktische vaardigheden die je onmiddellijk kunt gebruiken.

Hoe werkt het?

user

Speel interactieve taalspelletjes en verdien punten bij elk spel dat je speelt. Topscorers kunnen voor een bronzen, zilveren of gouden “diploma” gaan, die je kunt afdrukken als bewijs van welslagen.

Spreek en schrijf in het [[lang]. Neem je eigen stem op, en vergelijk je uitspraak met die van een moedertaalspreker. Test daarna je geschreven Berbers (Tamazight) met je dicteeoefeningen.

Je zal beginnen te denken in het Berbers (Tamazight). World talk is een ‘onderdompelings’-ervaring: in dit programma zal je alleen Berbers (Tamazight) horen. Je zal leren de taal te associëren met makkelijk te onthouden beelden – niet alleen de overeenkomende woorden in je eigen taal. Dit betekent dat je begint te denken in het Berbers (Tamazight), wat er voor zorgt dat je sneller woorden begrijpt en herinnert.

Talk More Tamazight n ARIF

Dit programma leert je basisconversatie dat van toepassing is in verschillende situaties. Het tackelt ook een van de grootste uitdagingen bij het leren van een vreemde taal: het opbouwen van vertrouwen om de taal te spreken. Met de opnamefunctie van Talk More kun je je eigen accent vergelijken met dat van de moedertaalspreker. Perfect om vertrouwen in je eigen uitspraak te krijgen.

Klik op afbeelding om te vergroten »

  • Talk More Berbers (Tamazight)

Werkt ´t wel voor mij?

user

Als je al een basis van het Berbers (Tamazight) hebt, maar je denkt dat je nog geen volledige conversatie aankunt, zal Talk More je aan het praten krijgen. Omdat het bedoeld is voor recente beginners, wordt alles duidelijk uitgesproken en op een snelheid die je makkelijk aankunt.

Wat zal ik leren?

In dit programma begin je complete zinnen samen te stellen, dit t.o.v. afzonderlijke stukjes woordenschat. We hebben een reeks zinnen geselecteerd die je regelmatig in het buitenland nodig hebt, inclusief zinnen die je essentieel zou kunnen noemen, zoals: “Kan ik met credit card betalen”,”Mijn camera is gestolen” en “Waar vind ik een apotheek?”

De onderwerpen behandelen begroetingen, winkels en restaurants, de weg vinden, hotels, telefoneren, noodgevallen, vrije tijd en de basiswoordenschat business en technologie.

Hoe werkt het?

user

Kijk en leer! Zie en hoor hoe je Berbers (Tamazight) moet spreken door te kijken naar video-opnames met moedertaalsprekers.

Bouw vertrouwen op via de computer. Voordat je je spreekvaardigheid gaat testen in de echte wereld, kun je je eigen stem opnemen, terugspelen en vergelijken met die van een moedertaalspreker. (Merk op dat we geen gebruik maken van elektronische stemanalyse: het menselijk oor is normaal gesproken veel nauwkeuriger.)

Speel interactieve spelletjes. De begripsquiz zet je aan om te reageren op echte levenssituaties, terwijl een uitdagende opnamequiz je kennis en uitspraak test.

Voor elk spel dat je speelt, verdien je punten. Topscorers gaan voor een bronzen, zilveren of gouden getuigschrift, dat je kunt afdrukken als bewijs van welslagen.

Leren kun je ook onderweg. Ga door met de cursus op het strand of op de trein – zonder de computer. Je drukt gewoon de woorden en zinnen af en neemt ze mee. (Beeldwoordenboek)

Talk The Talk Tamazight n ARIF

TALK The Talk is designed with teenagers’ social lives in mind. It concentrates on the words and phrases young people need for social conversation, including plenty of useful, up-to-date vocabulary. It then builds their spoken confidence, allowing them to compare their accent to that of a native speaker.

click images to enlarge »

  • Talk The Talk Berber (Tamazight)

Will it work for me?

user

This program is best suited for teenagers who are beginning to get to grips with Berber (Tamazight). It’s best if you know some basic vocabulary before you start.

Because it’s aimed at recent beginners, everything you hear will be clearly spoken at a speed that you can easily keep up with.

What will I learn?

To talk about the things that are relevant to you. We won’t bother you with lots of information you won’t need or don’t find interesting.

Talk The Talk teaches phrases like “I’ll send you a text message later” and “we won the game on penalties”. Topics include family, school, hobbies, travelling, home, technology, work and sport.

How does it work?

user

Watch and learn! See and hear how to speak Berber (Tamazight) by watching video footage of native speakers.

Build confidence on a computer. Before testing your new speaking skills in the real world, record yourself, then play back to compare your pronunciation with a native speaker. (Note that we don’t use electronic voice analysis: the human ear is usually much more accurate.)

Play interactive games. The comprehension quiz prompts you to react to real life situations, while a challenging recording quiz tests your knowledge and pronunciation.

You earn points for every game you play. High scorers can go on to win bronze, silver and gold awards, which you can print out as a record of achievement.

You can learn on the move. Carry on learning in the airport lounge or on the ferry. Just print out the phrasebook sheets included in the program and take them with you.

Talk Business Tamazight n ARIF

PICTURE yourself doing business with someone who doesn’t speak your language. The chances are you’ll need more than “holiday level” conversation to get by. That’s why Talk Business was developed. It teaches you basic business vocabulary so that you can concentrate on the important stuff and not waste time searching for the right words.

  • Talk Business Berber (Tamazight)

Will it work for me?

user

Talk Business is aimed at people who already have some experience of the language. You must feel confident enough to start up a conversation and keep it going.

The specialist phrases in Talk Business Berber (Tamazight) are clearly spoken at a speed that you can easily keep up with and copy.

What will I learn?

Talk Business Berber (Tamazight) gives you essential vocabulary for the workplace. It covers basics such as “what is your website address?” and “my computer crashed and I lost all my files” as well as more advanced discussion of exchange rates, product guarantees and marketing budgets.

Topics covered are: – Trading, buying and selling – Marketing, advertising and PR – IT, Internet, e-commerce and communications – Banking, finance, stock exchange and accounting – Business meetings – Business travel – Careers – Negotiations – On the phone – General business vocabulary

How does it work?

user

Watch and learn! See and hear how to speak Berber (Tamazight) by watching video footage of native speakers.

Build confidence on a computer. Before testing your new speaking skills in the real world, record yourself, then play back to compare your pronunciation with a native speaker. (Note that we don’t use electronic voice analysis: the human ear is usually more accurate.)

Play interactive games. The comprehension quiz prompts you to react to real life situations, while a challenging recording quiz tests your knowledge and pronunciation.

You earn points for every game you play. High scorers can go on to win bronze, silver and gold awards, which you can print out as a record of achievement.

You can learn on the move. Carry on learning in the airport lounge or on the ferry. Just print out the phrasebook sheets included in the program and take them with you.

Facebook

Twitter