Pages Menu
Categories Menu

Nederland

Het debat tussen verschillende belanghebbenden in het Rif

Posted by on 1:34 pm in Marokko, Nederland, Politiek & Maatschappij | 0 comments

Dit bericht is bedoeld voor een debat tussen de verschillende belanghebbenden in het Rif.
Het staat open voor zowel binnenlandse als buitenlandse deelname en dient als basis voor ontmoetingen en advies.

read more

Wikileaks: Iseppunya tbergagen x uzeid ameɣrabi

Posted by on 8:06 am in Marokko, Nederland, Politiek | 0 comments

Ɛawed zi jdid tessufeɣ d Wikileaks řexbar ameqqran x tbergagect n iseppunya x uzeǧid ameɣrabi Moḥemmed wis 6. Ɛlaḥsab Wikileaks aas zegwami ibdan ad bergen niɣ ad cekmen x uzeǧid ameɣrabi. Mmarra manawya imsar, ɛlaḥsab mammec twaran ca n iwdan, imsar řami iruḥ uzeǧid ameɣrabi ɣar sseḥra. Iseppunya arezzun ad ssnen mammec tetxarraṣ lḥukuma tameɣrabect deg umenɣi n sseḥra. Manawya mmarra ɛlaḥsab rexburat id tessufeɣ Wikileaks.

read more

Marokkanen in de Tweede Kamer

Posted by on 8:15 pm in Nederland | 0 comments

De Tweede Kamerverkiezingen vinden volgende week plaats. Ik kreeg vandaag de kandidatenlijst in de bus. Uit nieuwsgierigheid nam ik vlug de lijst door om te kijken of ik nieuwe Marokkaanse namen tegen zou komen. Op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen staan 11 Marokkanen. CDA (1), PvdA (3), SP (1), VVD (1), Groenlinks (3), D66 (1) en de Piratenpartij (1). Van al deze kandidaten staan er 5 op een verkiesbare plek, PvdA (2), VVD (1), Groenlinks (1) en D66 (1). Hoewel Samir Allioui van de Piratenpartij de lijsttrekker is is de kans klein dat deze partij een zetel gaat halen. Aan de hand van de peilingen, voorkeursstemmen daargelaten, komen er 5 Marokkanen in de Tweede Kamer. Historie De eerste Marokkaanse Tweede Kamerleden waren Mohamed Rabbae (Groenlinks) en Oussama Cherribi (VVD). Beiden werden in 1994 gekozen als Tweede Kamerlid. Zowel Rabbae als Cherribi waren 8 jaar lang kamerlid. Het grootste aantal gelijktijdige Marokkaanse tweede kamerleden was in 2002 en 2007 (ivm latere komst Khadija Arib), beide termijnen met 4 Marokkaanse Tweede Kamerleden. Het langst zittende Marokkaanse kamerlid is Khadija Arib. Zij heeft er inmiddels bijna 12 jaar kamerlidmaatschap opzitten. Nieuwkomers Van de waarschijnlijk 5 Marokkaanse Tweede Kamerleden zijn er 3 nieuwkomers. Een is een goede bekende, namelijk Ahmed Marcouch (PvdA). De andere twee nieuwkomers zijn Malik Azmani en Wassila Hachchi van respectievelijk de VVD en D66. Beide zijn ook nog eens jong en ambitieus. Azmani is 34 jaar oud en Hachchi 30 jaar oud. Beiden stellen zich hieronder voor: Malik Azmani [hdplay id=2 ] Wassila Hachchi [hdplay id=3 ] De kandidaten op rijtje Mustafa Amhaouch (41. CDA), Ahmed Marcouch (15. PvdA), Khadija Arib (30. PvdA), Mohamed Mohandis (35. PvdA), Said Afalah (41. SP), Malik Azmani (18. VVD), Tofik Dibi (3. Groenlinks), Ahmed Harika (20. Groenlinks), Hayat Barrahmun (21. Groenlinks), Wassila Hachchi (6. D66), Samir Allioui (1....

read more

Facebook

Twitter