Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on jul 24, 2014 in Politiek | 0 comments

Religious Violence and the Cultural Alienation of North African Youth

Religious Violence and the Cultural Alienation of North African Youth Jun 28, 2014 Written by  Eden Almasude, Guest Contributor Since December 2013, deadly clashes have occurred in Algeria’s central Ghardaia region, breaking the calm tension after Algeria’s recent history of religious violence and civil war in the 1990s. These clashes have been between the Arab-identified […]

Religious Violence and the Cultural Alienation of North African Youth Read More

Posted by on mrt 8, 2013 in Politiek | 0 comments

Anti-Amazigh racism

Really, the nerve of this residue of Gaddafi’s system continues to press it into stupidity. While it is not a secret that Abdouldjalil works for the interests of Qatar and the Muslim Brotherhood, he just give moral lessons to those who liberated Libya when he and his CNT ware holed up in Benghazi under the […]

Anti-Amazigh racism Read More

Posted by on feb 4, 2012 in Politiek | 0 comments

Strubbelingen in het nieuwe Libië

De Berbers van Libië speelden een essentiële rol in de omverwerping van het Khaddafi-regime. De Libische opstand, die begon op 14 februari 2011, mocht in al van in het begin op de hulp rekenen van de Berbers in het westelijke deel van Libië. Krijgen de Berbers nu de erkenning waarop ze rekenen?

Strubbelingen in het nieuwe Libië Read More

Posted by on dec 13, 2011 in Marokko, Nederland, Politiek | 0 comments

Wikileaks: Iseppunya tbergagen x uzeid ameɣrabi

Ɛawed zi jdid tessufeɣ d Wikileaks řexbar ameqqran x tbergagect n iseppunya x uzeǧid ameɣrabi Moḥemmed wis 6. Ɛlaḥsab Wikileaks aas zegwami ibdan ad bergen niɣ ad cekmen x uzeǧid ameɣrabi. Mmarra manawya imsar, ɛlaḥsab mammec twaran ca n iwdan, imsar řami iruḥ uzeǧid ameɣrabi ɣar sseḥra. Iseppunya arezzun ad ssnen mammec tetxarraṣ lḥukuma tameɣrabect deg umenɣi n sseḥra. Manawya mmarra ɛlaḥsab rexburat id tessufeɣ Wikileaks.

Wikileaks: Iseppunya tbergagen x uzeid ameɣrabi Read More

Facebook

Twitter