Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on jun 4, 2017 in De Rif, Geschiedenis, Marokko | 0 comments

Protesten in Arif & Marokko

Het “gezicht” van de hevige protesten in het noorden van Marokko, Nasser Zefzafi (39), is maandag gearresteerd. Zefzafi heeft zichzelf tot leider van het protest uitgeroepen dat in de streek van de Rif is losgebarsten. Hij was sinds vrijdag voortvluchtig en was ondergedoken. De autoriteiten beschuldigen hem van een “aanslag op de vrijheid van godsdienst”. […]

Protesten in Arif & Marokko Read More

Posted by on mei 21, 2013 in De Rif, Lees een boek | 0 comments

Tudunin war itizghen – Ali Amazigh

Onlangs is het tweede boek van Ali Amazigh verschenen onder de naam “Tudunin war itizghen” (druppels die niet opdrogen). In het boek vertelt de auteur over zijn jeugdjaren in Marokko. Hij schrijft over uiteenlopende gebeurtenissen in zijn leven, bijvoorbeeld over de periodieke thuiskomst van zijn vader uit Nederland, zijn besnijdenis, zijn favoriete hond ‘bisi’ en […]

Tudunin war itizghen – Ali Amazigh Read More

Posted by on okt 13, 2012 in Columns, De Rif | 0 comments

Ait Said*, ad negg afus deg ufus, ad nemsawaḍ, ad nmun….

Vingt ans Déjà, aydud aɣarim (la societé civile) innecmet s txecfin n imdebbaren n řmexzen amaḍal. Bdant tmesmunin txarṣent min ɣa ggent. Ca ibda isyama tizizwa, ca ibda isxinctir di řbayem, ca ibda isyama iɣarwaḍ, ḥed nneɣni ibda isɣara taɛraft ḥuma ad ksen taqubbanect zeg webrid! ad smunen iwdan war issinen ad arin niɣ i […]

Ait Said*, ad negg afus deg ufus, ad nemsawaḍ, ad nmun…. Read More

Posted by on jun 12, 2012 in Islamitische filosofie / geschiedenis | 0 comments

Bestel nu uw exemplaar!!

In 1926 stond Abdelkrim Alkhattabi met zijn veertienduizend strijders tegenover een Frans en Spaans leger van meer dan één miljoen soldaten. Ondanks de gigantische militaire ongelijkheid, moesten de Spanjaarden uiteindelijk beroep doen op het Duitse gifgas. Abdelkrim stond onder druk van twee grote moderne mogendheden (Spanje en Frankrijk) en gaf zich in 1926 aan de Fransen over. Dit boek spitst zich niet toe alleen op de ervaring van Abdelkrim

Bestel nu uw exemplaar!! Read More

Posted by on jul 27, 2010 in Imazighen algemeen | 0 comments

Lijst van publicaties van IRCAM

Lijst van publicaties van IRCAM Liste des publications de l’Institut Royal de la Culture Amazighe 1.    Standardisation de l’amazighe 2.    Initiation  la langue amazighe 3.    Vocabulaire de la langue amazighe 4.    Structures morphologiques de l’amazighe 5.    Lexique amazighe de géologie 6.    Transitivité et diathèse en tarifite 7.    L’amazighité dans l’audiovisuel national 8.    La nouvelle grammaire […]

Lijst van publicaties van IRCAM Read More

Facebook

Twitter