Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on mrt 11, 2016 in Columns | 0 comments

De grote tijden voor de Rif zullen aanbreken

De grote tijden voor de Rif zullen aanbreken Asis Aynan is een Nederlandse schrijver, columnist en berberactivist. In de onderstaande tekst haalt hij herinneringen op aan zijn reizen naar de Rifregio en werpt tegelijk een blik op de vergeten geschiedenis van de Imazighen. Hij bracht de tekst op vrijdag 4 maart in de Atlas in […]

De grote tijden voor de Rif zullen aanbreken Read More

Posted by on dec 10, 2012 in Columns | 0 comments

Mmis n dcar

Taziři, ussan n ṣmayem. Marra iwdan aqa yen di barra. Ajenna yarsa, itran tsiqsiqen. Ikkar mmis n dcar ad yurzu manis i ɣa yekk. Ixarreṣ ak d uzeǧif nnes, inna as ixf nnes ad yehwa ɣar yeɣzar ameqqran. Am nni nnit, igga musejjala swadday i taddeɣt, igga sinta n řalla buya, iwc as marra min […]

Mmis n dcar Read More

Facebook

Twitter