The Aith Waryaghar of the Moroccan Rif: An Ethnography and History
‘The Aith Waryaghar of the Moroccan Rif’ is een meesterwerk op het gebied van antropologie onder de Imazighen. Het boek behandelt o.a. culturele, politieke, …
Protesten in Arif & Marokko
Het “gezicht” van de hevige protesten in het noorden van Marokko, Nasser Zefzafi (39), is maandag gearresteerd. Zefzafi heeft zichzelf tot leider van het …
Tudunin war itizghen – Ali Amazigh
Onlangs is het tweede boek van Ali Amazigh verschenen onder de naam “Tudunin war itizghen” (druppels die niet opdrogen). In het boek vertelt de …
Amezruy n Arif ( Ayt Sɛid )
Deg wedřis umi qqaren: Le Maroc inconu i yura Auguste Moulieras deg usegʷas n 1895, ntaff dayes swadday i ixfawen n wasnirem (= exploration) n Arrif aqa tammurt …
Ait Said*, ad negg afus deg ufus, ad nemsawaḍ, ad nmun….
Vingt ans Déjà, aydud aɣarim (la societé civile) innecmet s txecfin n imdebbaren n řmexzen amaḍal. Bdant tmesmunin txarṣent min ɣa ggent. Ca ibda isyama …
Update website

Om Amazigh.nl nieuw leven in te blazen is onze website van de grond af opnieuw gebouwd. Dit is gedaan door de medewerkers van TEAM ROCK-IT. Wilt u meer weten waarom de website veranderd is en wie hier nou precies achter zitten?

Klik dan hier!