Marokko

Het debat tussen verschillende belanghebbenden in het Rif
Dit bericht is bedoeld voor een debat tussen de verschillende belanghebbenden in het Rif.Het staat open voor zowel binnenlandse als buitenlandse deelname en dient …
Marokko en zijn migranten
Eind jaren zestig kwam de Marokkaanse staat  er achter dat de aanwezigheid van Marokkaanse migranten in het buitenland zeer relevant voor de Marokkaanse economie …
Marokko, politieke failliessement
De politieke debatten in Marokko zijn weer losgebroken, dit keer omtrent het plan om het land in regio’s te verleden. Dit plan is door …
Cadi Kaddour (1952 – 1995)
Tamazight behoort tot de Hamito- Semitische (of Afro-Aziatische) talen en is bezig een plaats te veroveren in de moderne wereld. Dat gaat niet zonder …
Wikileaks: Iseppunya tbergagen x uzeid ameɣrabi
Ɛawed zi jdid tessufeɣ d Wikileaks řexbar ameqqran x tbergagect n iseppunya x uzeǧid ameɣrabi Moḥemmed wis 6. Ɛlaḥsab Wikileaks ass zegwami ibdan ad …
Tudart n ḥenna Taɛisat di Tyarenzaɣt
Deg useggʷas n 1991 ggiɣ ict n tɣimit aked ḥenna-s n baba. Deg wakud nni tuɣa ɣares 120 n iseggʷusa. Tenna ayi aqa umi …
De spaanse Moors, een antecedent
Dit artikel van Rodrigo de Zayas verscheen zes jaar geleden in Manère de voir. De Zayas beoordeelt de hedendaagse Europese context, indirect, aan de hand van …
Positieve boodschap onderweg naar zelfbeschikkingsrecht
In Roosendaal werd gisteravond in de schouwburg de kring een conferentie gehouden over de strategieën om zelfbeschikkingsrecht voor de riffijnen na te steven. onder …
Protesten in Arif & Marokko
Het “gezicht” van de hevige protesten in het noorden van Marokko, Nasser Zefzafi (39), is maandag gearresteerd. Zefzafi heeft zichzelf tot leider van het …