Bekende Imazighen

Meest recente artikelen:


Geschiedenis (Bekende Imazighen):

De Rifoorlog
Voor velen is de Rifoorlog onbekend, voor anderen is het weer een …
Massinissa (238 v.Chr. – 148 v.Chr.)
Massinissa (238 v.Chr. – 148 v.Chr.) was aanvankelijk een stamhoofd en werd de eerste koning …
Udem n Arrif d waddud n Irifiyyen
Qqaren aneɣ idřisen n midden aqa ameddur n Arrif zeg wami iǧa …
Řḥaj Aliman di tmurt n Arrif-ublik
Řḥaj Aliman issekkar abarraḥ di ssuq n Wejdir: A Ifransisen! maɣar teggim ammu, …
Ta sijj x umezruy?
Aṭṭas i issnedwen midden di tarezzut x iẓewran n Imaziɣen. Aswaḍ n …
Tudart n ḥenna Taɛisat di Tyarenzaɣt
Deg useggʷas n 1991 ggiɣ ict n tɣimit aked ḥenna-s n baba. …

Kunst & cultuur:

Amaziɣ picknick in het Amsterdamse Bos, 29 augustus 2015, Amsterdam.
Azul flawen! Ziehier een verslag van de Amaziɣ picknick in het Amsterdamse …

Literatuur:

Abdelkader Benali
Abdelkader Benali werd in 1975 geboren in het Noord-Marokkaanse Ighazzazen (omgeving Nador). …
Khalid Boudou
Khalid Boudou werd in 1974 geboren in het Noord-Marokkaanse Temsamane. Hij kwam …
Said el Haji
Said el Haji werd geboren in 1976 in het dorpje Isoufian nabij …
Mohammed Benzakour
Mohammed Benzakour werd in 1972 geboren in het Noord-Marokkaanse Nador en kwam …
Mohamed Choukri (1935-2003)
Mohamed Choukri werd in 1935 geboren in het Noord-Marokkaanse Aith Chikar. De …
Ahmed Essadki
Ahmed Essadki werd in 1959 geboren in het Noord-Marokkaanse Aith Taa. Studeerde …

Politiek:

Fatima Elatik
Fatima Elatik groeide op in Amsterdam-oost. Na een lerarenopleiding Biologie ging zij …
Mohammed Mohandis
Mohammed Mohandis is geboren in Gouda (1985) en sinds zijn 17e politiek …
Salima Belhaj
Salima Belhaj werd in 1978 geboren in Harderwijk. In 2000 werd zij …
Achmed Baadoud
Achmed Baadoud werd in 1972 geboren in het Noord-Marokkaanse Aith Said. Hij …
Ahmed Marcouch
Ahmed Marcouch is een PvdA politicus. Ahmed Marcouch is vooral bekend als …
Ahmed Aboutaleb
Ahmed Aboutaleb werd in 1961 geboren in Aith Sidel (Iqqer3ieyen) in Noord …