Cultuur

Verhalen en gedichten:

Wi iǧan d abuhaři?
Amcum iqarreb ɣares! Igga axmi immuzzar. Irizazen tekken as d x ixfawen …
Mmis n …řefqi
S wass yus as d řewjeɛ, tessekk ɣar weryaz nnes. Aryaz nnes …
Lof op het Berbers
O moedertje Berberso kostelijk merg van de bottenwie met jou solt,de tijd …
Ziyaan graaft naar zijn wortels
Ziyaan, een jongeling met een scherp verstand,ging graven naar zijn wortels,probeerde zijn …
Het meisje dat verkocht werd
zij zette zich op een steenen barstte uit in tranen,tranen neerstromend als …
Dwalende Mas’oed
Fatima jubelt en Hemmadai slaakt een vreugdekreet.op het dag wordt een wimpel …

Politiek en Maatschappij:

Marokkanen in de Tweede Kamer
De Tweede Kamerverkiezingen vinden volgende week plaats. Ik kreeg vandaag de kandidatenlijst …
Het debat tussen verschillende belanghebbenden in het Rif
Dit bericht is bedoeld voor een debat tussen de verschillende belanghebbenden in …
Marokko en zijn migranten
Eind jaren zestig kwam de Marokkaanse staat  er achter dat de aanwezigheid …
Marokko, politieke failliessement
De politieke debatten in Marokko zijn weer losgebroken, dit keer omtrent het …
Cadi Kaddour (1952 – 1995)
Tamazight behoort tot de Hamito- Semitische (of Afro-Aziatische) talen en is bezig …
Wikileaks: Iseppunya tbergagen x uzeid ameɣrabi
Ɛawed zi jdid tessufeɣ d Wikileaks řexbar ameqqran x tbergagect n iseppunya …

Bekende Imazighen:

Fatima Elatik
Fatima Elatik groeide op in Amsterdam-oost. Na een lerarenopleiding Biologie ging zij …
Mohammed Mohandis
Mohammed Mohandis is geboren in Gouda (1985) en sinds zijn 17e politiek …
Salima Belhaj
Salima Belhaj werd in 1978 geboren in Harderwijk. In 2000 werd zij …
Achmed Baadoud
Achmed Baadoud werd in 1972 geboren in het Noord-Marokkaanse Aith Said. Hij …
Ahmed Marcouch
Ahmed Marcouch is een PvdA politicus. Ahmed Marcouch is vooral bekend als …
Ahmed Aboutaleb
Ahmed Aboutaleb werd in 1961 geboren in Aith Sidel (Iqqer3ieyen) in Noord …