Author Topic: Bidden = waste of time  (Read 16323 times)

« on: 12/10/2013 om 13:36:22 »
Een simpel rekensommetje om de tijdverspilling door het islamitisch bidden in kaart te brengen:

Elke dag besteedt een moslim gemiddeld (5 x 6 min) = 30 min aan het gebed
Elke week besteedt een moslim dan gemiddeld (7 x 30 min) = 210 min aan het gebed
Elk jaar besteedt een moslim dan gemiddeld (52 x 210 min) = 10.920 min aan het gebed
Een heel leven besteedt een moslim dan gemiddeld (65 x 10.920 min) = 709.800 min aan het gebed

((709.800 / 60) / 24) = 493 is het aantal dagen wat een moslim gedurende zijn leven verspilt aan het bidritueel.

Indien we hierbij ook het vrijdaggebed (inclusief de vrijdagpreek) en het taraweehgebed hierbij optellen, kunnen we gauw concluderen dat een moslim tussen de 1,5 en 2 jaar van zijn leven verspilt enkel en alleen aan het gebedsritueel, die hij bovendien verplicht is in de Arabische taal uit te spreken.

What a waste of (valuable) time....

« Last Edit: 12/10/2013 om 20:18:37 by Señor Canardo el Herético »

« Reply #1 on: 12/10/2013 om 17:55:59 »
Inco..,je bent geniaal!!

Je sommetje zou moeten beginnen bij het begin: vanaf de eerste moslim tot de hedendaagse miljard+ moslims. Stel je voor hoeveel lichtjaren aan humanistische/intellectuele ontwikkeling teniet werden gedaan. Ik wil niet vooruitlopen op de resultaten van je allesomvattende rekensom,maar ik denk dat je de reden van de achterlijkheid v/d gemiddelde moslim(a) op het spoor bent.


En denkt eraan,he:voorhoofd op de grond en kont omhoog:-)

 

« Reply #2 on: 12/10/2013 om 21:22:27 »
Inco..,je bent geniaal!!

Je sommetje zou moeten beginnen bij het begin: vanaf de eerste moslim tot de hedendaagse miljard+ moslims. Stel je voor hoeveel lichtjaren aan humanistische/intellectuele ontwikkeling teniet werden gedaan. Ik wil niet vooruitlopen op de resultaten van je allesomvattende rekensom,maar ik denk dat je de reden van de achterlijkheid v/d gemiddelde moslim(a) op het spoor bent.


En denkt eraan,he:voorhoofd op de grond en kont omhoog:-)

Hola Chatt,

Stel je voor hoe groot de schade zou zijn geweest als de profeet tijdens zijn nachtelijke hemelvaart Allah blindelings had opgevolgd. Een simpel rekensommetje leert ons dat een moslim in dat geval bijna 14 jaren van zijn (Aardse?) leven verspeelt met het islamitisch bidritueel:

Quote
... Then fifty prayers were enjoined on me. I descended till I met Moses who asked me, 'What have you done?' I said, 'Fifty prayers have been enjoined on me.' He said, 'I know the people better than you, because I had the hardest experience to bring Bani Israel to obedience. Your followers cannot put up with such obligation. So, return to your Lord and request Him (to reduce the number of prayers.' I returned and requested Allah (for reduction) and He made it forty. I returned and (met Moses) and had a similar discussion, and then returned again to Allah for reduction and He made it thirty, then twenty, then ten, and then I came to Moses who repeated the same advice. Ultimately Allah reduced it to five. When I came to Moses again, he said, 'What have you done?' I said, 'Allah has made it five only.' He repeated the same advice but I said that I surrendered (to Allah's Final Order)'" Allah's Apostle was addressed by Allah, "I have decreed My Obligation and have reduced the burden on My slaves, and I shall reward a single good deed as if it were ten good deeds."

Sahih Bukhari 4:54:429Het bizarre van deze overlevering is hetgeen wat jij al een keer eerder hebt benoemd als zijnde de "menselijke trekjes in goddelijke geschriften". Mozes en Mohammed, die samen met Allah handjeklap onderhandelen over het dagelijkse bidritueel. Waarbij het aantal eerst op 50 werd gesteld en vervolgens langzaamaan afgebouwd tot "slechts" 5 x per dag bidden. Het bizarre hieraan is dat Allah begint met onderhandelen in de goddelijke wetenschap dat dit voor zijn onderdanen erg lastig zal zijn om zich hieraan te houden. Getuige zijn eerdere ervaringen met de joden. Mozes - de menselijke factor in dit verhaal - is dan ook degene die de profeet hierop wijst en hem adviseert om met Allah te onderhandelen over de dagelijkse bidfrequentie. En ohja, waarom stopt de profeet met onderhandelen bij 5 en niet bij 4 of minder, zoals Mozes eigenlijk wilt. Bang dat het rekensommetje van 10 hassanaat per goede daad anders niet meer klopt?

Het achterlijke vindt Senor Canardo dat deze overlevering vaak door moslims wordt uitgelegd, niet als een teken van kwelzucht van Allah, maar juist als een teken van empathie van hem. In plaats dat Allah ons 14 jaar van ons leven laat verspelen met het repeteren van Arabische zinnetjes gedurende het uitvoeren van Oosterse yoga-oefeningen, nu ons slechts 1,5 jaar van ons leven afpakt met dit soort achterlijkheid. En dat we hem hiervoor moeten danken... op onze knieën uiteraard.

Ps. Op de NLse wikipedia is het schaamte van de profeet die de doorslag gaf om het bij 5 per dag te houden:

Quote
...Ten slotte zou Mohammed God hebben ontmoet. God zei tegen Mohammed dat de moslims 50 keer per dag de salat moesten verrichten. Toen Mohammed met dit nieuws in de zesde hemel arriveerde, stuurde Musa hem terug naar God; 50 keer zou te moeilijk zijn voor de gelovigen. Mohammed keerde op verzoek van Musa terug naar God en hem werd een tienmaal-dagelijkse salat meegegeven. Musa vond dit nog steeds te veel, dus Mohammed kwam een derde maal bij God. Ditmaal gaf God een vijfmaal-dagelijkse salat. Toen Mohammed bij Musa kwam en Musa hem zei dat dit nog steeds te veel was, zei Mohammed zich te schamen nog een keer terug te keren naar God om nog minder te vragen. Vanaf dat moment zouden moslims verplicht zijn vijfmaal per dag de salat te verrichten...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtreis

« Last Edit: 12/10/2013 om 22:50:57 by Señor Canardo el Herético »

« Reply #3 on: 16/10/2013 om 13:19:35 »
Een simpel rekensommetje om de tijdverspilling door het islamitisch bidden in kaart te brengen
Een simpel voorbeeld dat het tijdverspilling is om met jou inhoudelijk te filosiferen over de 5 zuilen van de Islam:

http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=19099.0

Je geeft geen antwoord en je probeert alleen fitna te zaaien en verwarring en dwaling in mensen hun harten en hoofden te kweken

Ik neem je niks kwalijk. Je verkeert in een openlijke dwaling.

« Reply #4 on: 19/10/2013 om 20:35:21 »
Een simpel voorbeeld dat het tijdverspilling is om met jou inhoudelijk te filosiferen over de 5 zuilen van de Islam:

http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=19099.0

Je geeft geen antwoord en je probeert alleen fitna te zaaien en verwarring en dwaling in mensen hun harten en hoofden te kweken

Ik neem je niks kwalijk. Je verkeert in een openlijke dwaling.

Senor Canardo neemt jouw kudde-dier-gedrag anders wel kwalijk. Want de enige reden waarom Senor Canardo jou tot nu toe geen antwoord heeft gegeven is, omdat jouw kudde-dier-reflexen het niet toelaten om een serieuze discussie over de islam te houden. In de discussie over jouw profeet, die de qibla van de joden heeft gekopieerd, was jij destijds niet bereid om antwoord te geven op een vraag van Senor Canardo. Jouw onvermogen toen om jouw individuele hersenen te gebruiken om een eigen antwoord te formuleren, heeft ervoor gezorgd dat jij jezelf buitensloot voor verdere discussie. En die vraag in die discussie, waar jij dus geen antwoord op kon geven, luidde als volgt:

Welke van de 2 reconstructies van de desbetreffende ayaat ligt dichter bij de werkelijkheid volgens 3ich?

  • De tafsir, die Senor Canardo met zijn eigen hersenen en eigen input tot stand heeft weten te brengen.


Bovenstaande vraagstelling heeft dus niet te maken met welke tafsir "legitiem" is of "absoluut waar", maar heeft te maken met welke tafsir dichter bij de werkelijkheid staat = dus relativerend van aard, u stupid!!!


« Last Edit: 19/10/2013 om 22:46:34 by Señor Canardo el Herético »

« Reply #5 on: 21/10/2013 om 13:10:35 »
Senor Canardo neemt jouw kudde-dier-gedrag anders wel kwalijk. Want de enige reden waarom Senor Canardo jou tot nu toe geen antwoord heeft gegeven is, omdat jouw kudde-dier-reflexen het niet toelaten om een serieuze discussie over de islam te houden.

Waarschijnlijk is dat het grote verschil tussen jou en mij. Jij leeft met wrok en neemt mensen dingen kwalijk als ze niet in jou bullshit praatjes mee gaan. Ik dacht dat dit een open forum was? Waar één ieder zijn of haar mening en standpunt mag geven?

Quote
In de discussie over jouw profeet, die de qibla van de joden heeft gekopieerd, was jij destijds niet bereid om antwoord te geven op een vraag van Senor Canardo. Jouw onvermogen toen om jouw individuele hersenen te gebruiken om een eigen antwoord te formuleren, heeft ervoor gezorgd dat jij jezelf buitensloot voor verdere discussie. En die vraag in die discussie, waar jij dus geen antwoord op kon geven, luidde als volgt:

In die discussie heb ik al aangegeven dat ik koppig was en dat chatt gelijk heeft a.d.h.v. de ayaats die dat onderbouwde. Wat voor mij iets is wat niet meer te ontkennen valt. Omdat het simpelweg in de Koran staat.

Quote
Bovenstaande vraagstelling heeft dus niet te maken met welke tafsir "legitiem" is of "absoluut waar", maar heeft te maken met welke tafsir dichter bij de werkelijkheid staat = dus relativerend van aard, u stupid!!!

Ik ga liever uit van de absolute waarheid wat betreft religiueze zaken en die zijn voor mij alleen legitiem als het onderbouwd word door de Koran. En ja ook de Hadiths die mutawatir zijn. Waarvan ik zeker weet dat het i.i.g. Sahih Bukhari en Sahih Muslim is.

De grondslag van stupidity ben jij de grootste voorbeeld van.

« Reply #6 on: 21/10/2013 om 19:47:22 »
Waarschijnlijk is dat het grote verschil tussen jou en mij. Jij leeft met wrok en neemt mensen dingen kwalijk als ze niet in jou bullshit praatjes mee gaan. Ik dacht dat dit een open forum was? Waar één ieder zijn of haar mening en standpunt mag geven?

Geen wrok dus en een open forum? Zijn dit ook de drijfveren, die jou ertoe zouden kunnen hebben aangezet om in dezelfde discussie, maar onder een ander pseudoniem "Rebellious" je mening te geven?  ;)


In die discussie heb ik al aangegeven dat ik koppig was en dat chatt gelijk heeft a.d.h.v. de ayaats die dat onderbouwde. Wat voor mij iets is wat niet meer te ontkennen valt. Omdat het simpelweg in de Koran staat.

Jij bent een kudde-dier en jouw kudde-dier-reflexen laten het niet toe om kritisch te kijken naar de valsheden in jouw godsdienst. Liever ben ben jij "goedgelovig" en "naief" ipv. dat jij jouw koran eens een keer grondig gaat bestuderen voor harde bewijzen. Want nogmaals in de koran wordt nergens expliciet vermeldt dat de initiële bidrichting daadwerkelijk Jeruzalem moet zijn geweest. Dat is slechts de conclusie, die Senor Canardo had getrokken in zijn heidense tafsir van de ayaat (2:140-142). Hoe kwam jij tot deze conclusie, omdat je goedgelovig bent of juist koppig?

Ik ga liever uit van de absolute waarheid wat betreft religiueze zaken en die zijn voor mij alleen legitiem als het onderbouwd word door de Koran. En ja ook de Hadiths die mutawatir zijn. Waarvan ik zeker weet dat het i.i.g. Sahih Bukhari en Sahih Muslim is.

De grondslag van stupidity ben jij de grootste voorbeeld van.

Er zijn maar vrij weinig zaken, die men kan bestempelen als "absolute waarheden". Jouw koran en ahadith horen daar volgens Senor Canardo absoluut niet bij. En dit kan Senor Canardo jij ook demonstreren met zijn slavernij-argument, waar hij het al een keer eerder met jou over had.

Indien onze Itchy daadwerkelijk bereid is om de zaken, die hij als absolute waarheden kent tot het uiterste te laten testen door Senor Canardo in een nieuwe discussie genaamd: slavernij of de teloorgang van de islam?
« Last Edit: 21/10/2013 om 20:17:44 by Señor Canardo el Herético »

« Reply #7 on: 23/10/2013 om 12:58:16 »
uitrekenen hoeveel tijd een moslim aan diens gebed besteed en dat vervolgens als verloren tijd aanduiden, dat is pas verloren tijd!
Als je je tijd niet wilt besteden aan het bidden, doe dat dan ook niet. Niemand die het wat zal schelen. Maar wil jij ook je gal spuien over een religie en diens volgers, sounds like a Broken Record  ::)

« Reply #8 on: 23/10/2013 om 13:31:42 »
Geen wrok dus en een open forum? Zijn dit ook de drijfveren, die jou ertoe zouden kunnen hebben aangezet om in dezelfde discussie, maar onder een ander pseudoniem "Rebellious" je mening te geven?  ;)
Ik heb al eerder aangegeven dat ik Rebellious niet ben en ook niet ken. Ik heb maar 1 nick en dat vind ik meer dan genoeg.


Quote
Jij bent een kudde-dier en jouw kudde-dier-reflexen laten het niet toe om kritisch te kijken naar de valsheden in jouw godsdienst. Liever ben ben jij "goedgelovig" en "naief" ipv. dat jij jouw koran eens een keer grondig gaat bestuderen voor harde bewijzen. Want nogmaals in de koran wordt nergens expliciet vermeldt dat de initiële bidrichting daadwerkelijk Jeruzalem moet zijn geweest. Dat is slechts de conclusie, die Senor Canardo had getrokken in zijn heidense tafsir van de ayaat (2:140-142). Hoe kwam jij tot deze conclusie, omdat je goedgelovig bent of juist koppig?
Als je mij persoonlijk zou kennen. Dan zou je dit nooit beweren. Ik ben verre van een kudde-dier. Noch een hoeder!

Ik ben tot die conclusie gekomen nadat ik op persoonlijk onderzoek ben gegaan. En er achter ben gekomen dat Allah nooit het woord Al-Quds heeft gebruikt in de Koran, maar het aanduid als "een stad" U STUPID! En leg mij geen woorden in mijn mond. Dat heb ik je al vaker verzocht.

Quote
Er zijn maar vrij weinig zaken, die men kan bestempelen als "absolute waarheden". Jouw koran en ahadith horen daar volgens Senor Canardo absoluut niet bij. En dit kan Senor Canardo jij ook demonstreren met zijn slavernij-argument, waar hij het al een keer eerder met jou over had.
De koran is niet van mij noch de hadith. Het is voor één ieder mens en djinn die de waarheid volgen wilt. Men heeft er onomstotelijke bewijzen in gevonden. En dat het onmogelijk is dat het destijds door een Onalfabete schapenhoeder geschreven kan zijn 1400 jaar geleden. 

Quote
Indien onze Itchy daadwerkelijk bereid is om de zaken, die hij als absolute waarheden kent tot het uiterste te laten testen door Senor Canardo in een nieuwe discussie genaamd: slavernij of de teloorgang van de islam?
Voordat ik hier op inga. Lijkt het mij meer gepast als jij, mijn beantwoord op de vragen die ik aan jou gesteld heb. 

http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=19099.0

De grondslag van de slavernij ligt niet in de islam. De kolonisten die hebben slavernij in het leven geroepen. Die invallen hebben gedaan op alle werelddelen en primitieve volkeren daar aan troffen en hun van alles beroofd hebben.

Ik weet dat velen Marokkanen/Imazighen de film Rissalah hebben gezien. De Quraish hielden slaven, 1 van die slaven was Bilal en die kreeg zweepslagen van zijn meester en hij dwong hem tot afgoderij en dat weigerden Bilal! Door te blijven herhalen dat zijn Heer 1 is. En niet zoals die Quraish beweerden. Uiteindelijk heeft de Profeet vzmh iemand gestuurd en hem afgekocht. Dit is een hele mooie en simpele voorbeeld. Allah leert ons dat we allemaal kinderen van Adam zijn en dat iedereen gelijk is.

Ik blijf het je zeggen: Gij verkeert in een openlijke dwaling!

« Reply #9 on: 23/10/2013 om 14:12:51 »
Ik weet dat velen Marokkanen/Imazighen de film Rissalah hebben gezien.


Voor diegene die het niet gezien hebben en geïnteresseerd zijn heb ik hier een link voor hun met NL vertaling. Deel 1: http://www.youtube.com/watch?v=g94mqaiamSI

Bij min 26 gaat het over die scene wat ik bedoelde.

« Reply #10 on: 23/10/2013 om 15:26:53 »

Ik ga liever uit van de absolute waarheid wat betreft religiueze zaken en die zijn voor mij alleen legitiem als het onderbouwd word door de Koran. En ja ook de Hadiths die mutawatir zijn. Waarvan ik zeker weet dat het i.i.g. Sahih Bukhari en Sahih Muslim is.

Ei Turrik, bende nou al an 't bidde of et dien Allah va jou nog steeds taal noch teken late hore?  Ge wit gewoon da elleke Turrik of moslim vijf keer per dag ze gat in de lucht mot steke en toch doede gij da nie , en oe zit 't trouwes met dien maand hongerlije afgelope zomer? Hedde gij honger geleje of toch stiekem gegete? Volleges mij bende gij de zooi aan het besodemietere, omda'k denk da ge onmogelijk da botterammmeke met stukskes varrekeszwoerd ken late staan.

Itchy,ge zeit un nep-Turrik omda ge nog nooit van oe leve gebidt of gehongerlijd et:-)

« Reply #11 on: 23/10/2013 om 15:47:49 »
Maar wil jij ook je gal spuien over een religie en diens volgers, sounds like a Broken Record  ::)

Missy..,je weet dat ik in je virtuele bijzijn moeilijk uit mijn woorden kom en begin te blozen als een veertienjarige kwajongen:-)

Als ik bovenstaande zin lees bespeur ik een zekere afstand ten opzichte van de materie religie, verdedig je op persoonlijke titel een religie en diens volgers of maak jij deel uit van religie en volgers?
 

« Reply #12 on: 24/10/2013 om 15:47:46 »
Ik heb al eerder aangegeven dat ik Rebellious niet ben en ook niet ken. Ik heb maar 1 nick en dat vind ik meer dan genoeg.

Het doel heiligt de middelen, zullen we maar zeggen...


Als je mij persoonlijk zou kennen. Dan zou je dit nooit beweren. Ik ben verre van een kudde-dier. Noch een hoeder!

Senor Canardo hoeft jou persoonlijk niet te kennen om te stellen dat jij mbt. tot de islam slechts een kuddedier bent. Een, die religieuze zaken aanneemt zonder dat daar hard bewijs voor is. Senor Canardo noemt kuddedieren zoals jij ook wel goedgelovig.


Ik ben tot die conclusie gekomen nadat ik op persoonlijk onderzoek ben gegaan. En er achter ben gekomen dat Allah nooit het woord Al-Quds heeft gebruikt in de Koran, maar het aanduid als "een stad" U STUPID! En leg mij geen woorden in mijn mond. Dat heb ik je al vaker verzocht.

Jij mag dan wel beweren dat jij “op persoonlijk onderzoek bent gegaan”, maar hoe ben je dan tot deze conclusie gekomen? Want in eerste instantie wilde je als een koppige ezel maar niet geloven dat Jeruzalem de 1e bidrichting kon zijn geweest. Vanwaar die ommezwaai dan?De koran is niet van mij noch de hadith. Het is voor één ieder mens en djinn die de waarheid volgen wilt. Men heeft er onomstotelijke bewijzen in gevonden. En dat het onmogelijk is dat het destijds door een Onalfabete schapenhoeder geschreven kan zijn 1400 jaar geleden. 

Waarom gebruik jij in je dagelijks leven rede om tot de waarheid te komen, maar als het aankomt op jouw godsdienst dan is rede opeens niet meer bruikbaar om het pad naar de waarheid te bewandelen. In dat geval vervang jij je "rede" met "goedgelovigheid": je gaat dingen voor waar aannemen zonder dat jij daar hard bewijs voor hebt. De goddelijke oorsprong van de koran is daar een mooi voorbeeld van. Of geloof jij ook in Sinterklaas, omdat het toevallig zo staat beschreven in een oud boek?

Verder het argument dat de koran van god afkomt, omdat het volgens jou nooit geschreven kan zijn door een "analfabete schapenhoeder" is een drogreden, namelijk een "argument van de onwetendheid". Hiermee zeg je feitelijk dat jij het niet kan voorstellen dat de koran geschreven kan zijn door een analfabeet - hoewel jouw profeet volgens de overlevering ook een succesvolle handelaar moet zijn geweest! -  en dat het daarom niet anders kan, dan dat het een goddelijke oorsprong moet hebben gehad. Deze argumentatie is vals en zegt meer over jouw beperkte voorstellingsvermogen als kuddedier, dan over de mogelijke auteur / auteurs van de koran. Het gegeven dat jij hier niet verder over wilt nadenken, wilt namelijk niet zeggen dat er geen andere mogelijke auteurs zijn behalve een god of een analfabete schapenhoeder.


Voordat ik hier op inga. Lijkt het mij meer gepast als jij, mijn beantwoord op de vragen die ik aan jou gesteld heb. 

http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=19099.0

Senor Canardo zal pas antwoord geven op deze vragen, nadat jij eerst antwoord geeft op de vraag die Senor Canardo jou in een eerdere discussie had gesteld. En waar hij tot op de dag van vandaag geen duidelijk antwoord heeft gekregen van jou:

Welke van de 2 reconstructies van de desbetreffende ayaat ligt dichter bij de werkelijkheid volgens 3ich?

  • De tafsir, die Senor Canardo met zijn eigen hersenen en eigen input tot stand heeft weten te brengen.De grondslag van de slavernij ligt niet in de islam. De kolonisten die hebben slavernij in het leven geroepen. Die invallen hebben gedaan op alle werelddelen en primitieve volkeren daar aan troffen en hun van alles beroofd hebben.

Ik weet dat velen Marokkanen/Imazighen de film Rissalah hebben gezien. De Quraish hielden slaven, 1 van die slaven was Bilal en die kreeg zweepslagen van zijn meester en hij dwong hem tot afgoderij en dat weigerden Bilal! Door te blijven herhalen dat zijn Heer 1 is. En niet zoals die Quraish beweerden. Uiteindelijk heeft de Profeet vzmh iemand gestuurd en hem afgekocht. Dit is een hele mooie en simpele voorbeeld. Allah leert ons dat we allemaal kinderen van Adam zijn en dat iedereen gelijk is.

Hoewel islam slavernij niet uitgevonden, heeft het wel slavernij geïnstitutionaliseerd. De overleveringen over de donkere slaaf Bilal is dan ook niets meer dan een voorbeeld van de islam om de slavernij binnen de religie wit te wassen. In de film wordt Bilal de slaaf vrijgekocht voor 100 dinar. Echter als we gaan kijken naar de schriftelijke overleveringen, dan lezen we iets heel anders: Abu Bakr zou Bilal vrijgekocht hebben, niet tegen een geldbedrag, maar gewoon geruild tegen een andere donkere slaaf. Is dit dan de gelijkheid die jouw god ons leert? Dat het niet erg is om een slaaf tegen een andere slaaf te ruilen.

En verder een reden waarom jouw profeet Bilal heeft "vrijgekocht", is omdat jouw profeet dringend nieuwe bekeerlingen nodig had. Na jaren van prediken in Mekka wist de profeet slechts een handjevol (vrije) mensen te overtuigen van zijn profetische status en diens goddelijke boodschap. Vandaar dat jouw profeet zijn tactiek veranderde en zijn goddelijke boodschap na verloop van tijd ook ging richten op een breder publiek binnen de Mekkaanse samenleving. In dit geval op de slaven in Mekka. Dit is pure marketing en heeft zodoende niks met een gelijkheidsideaal te maken, whatsoever! 


Ik blijf het je zeggen: Gij verkeert in een openlijke dwaling!

Senor Canardo in een openlijke dwaling?  :)

Jij zegt dit alleen maar omdat jij als kuddedier het domweg niet kan lijden dat Senor Canardo met een kritisch oog kijkt naar jouw precious godsdienst.
« Last Edit: 24/10/2013 om 16:37:54 by Señor Canardo el Herético »

« Reply #13 on: 24/10/2013 om 16:21:41 »
Als je je tijd niet wilt besteden aan het bidden, doe dat dan ook niet. Niemand die het wat zal schelen.

De god waarin 3ich gelooft kan het anders wel een hoop schelen. Immers waarom zou hij anders Senor Canardo dreigen met eeuwige marteling in de hel, als Senor Canardo niet braaf en op tijd zijn dagelijkse bidritueel afhandelt?
« Last Edit: 24/10/2013 om 16:34:13 by Señor Canardo el Herético »

« Reply #14 on: 24/10/2013 om 19:14:19 »
hoewel jouw profeet volgens de overlevering ook een succesvolle handelaar moet zijn geweest! -

Hmm, even een kanttekening hiero: Mo de vijfentwintigjarige jongeman was geen succesvolle businessman, de veertigjarige weduwe die hij TROUWDE was een succesvolle businesswoman. Mo was een geniale manipulator en onovertroffen bedrieger, een moordenaar die zelf niet durfde te moorden. Een soort Dick Cheney in een tijd waarin (gelukkig maar) nog geen pacemakers bestonden.


« Last Edit: 25/10/2013 om 16:44:38 by Wicked One »