Author Topic: MUHAMMAD  (Read 9892 times)

« Reply #15 on: 09/04/2010 om 23:51:38 »
@Ashel7iej,
Wellicht dat jij mij kunt helpen met een vraagstuk waar ik een tijdje mee loop.
In surat Arroem staat er ergens dat de gelovigen zich zullen verheugen op de overwinning van de romeinen (byzantynen) op de perzen. Waren byzantynen geen kuffar in die tijd? Ik begrijp dus niet waarom moslims zich zullen verheugen op de overwinning van niet moslims over niet moslims. Ik vind het erg vreemd? Weet jij misschien wat de uitleg is van grote moslim geleerden hierbij?
Gelovigen zijn mensen die in iets of in iemand  geloven. 
Moslims zijn mensen die zich tot de Islam bekeerden.

lees ook dit:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Soera_De_Gelovigen
----------------------------------------------------------------------
ongelovigen:
De omgang van de islam met andere godsdiensten is in het verleden zeer verschillend geweest. Op basis van soera De Koe 256 kan het bekeren slechts uit vrije wil en zonder dwang. De religie kent officieel dan ook geen zendingsdrang. Bij de verspreiding van de vroege islam bleef, behalve een elite van Arabische moslims, de onderworpen bevolking in eerste instantie haar oude religie aanhangen.[1] Omstreeks 700 was het zelfs bij wet verboden om te bekeren tot de islam; moslims waren van mening dat de islam alleen voor Arabieren was, zoals het jodendom was bestemd voor de zonen van Jakob.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kafir
« Last Edit: 10/04/2010 om 11:18:56 by Hadou »

« Reply #16 on: 10/04/2010 om 10:04:57 »
De Romeinen
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

[ 30.1 ] Alif Lam Mim. [30,1] Alif Lam Mim.
[ 30.2 ] The Romans are vanquished, [30,2] De Romeinen zijn overwonnen,
[ 30.3 ] In a near land, and they, after being vanquished, shall overcome, [30.3] In de buurt van een land, en ze, na te zijn overwonnen, zullen overwinnen,
[ 30.4 ] Within a few years. [30,4] Binnen een paar jaar. Allah's is the command before and after; and on that day the believers shall rejoice, Allah is de opdracht (interpretatie van het woord) voor en na, en op die dag zullen de gelovigen zich verheugen,
[ 30.5 ] With the help of Allah; He helps whom He pleases; and He is the Mighty, the Merciful; [30,5] Met de hulp van Allah, Hij helpt wie Hij wil en Hij is de Almachtige, de Genadevolle;

.......en

  "Deze dag heb Ik uw godsdienst voor u voltooid Mijn gunst aan u, en hebben gekozen voor u als godsdienst de islam". (soorah Al-Maa'idah 5:3)
"If anyone desires a religion other than Islam (submission to the will of Allah (God) never will It be accepted of Him" (Soorah Aal'imraan 3:85) "Als iemand een andere godsdienst dan de Islam (onderwerping aan de wil van Allah (God) kiest, zal dat van Hem nooit worden aanvaard" (soorah Aal'imraan 3:85)


Naar mijn weten abrogeren of contraderen deze verzen, het vers: er is geen dwang in de religie.

« Reply #17 on: 11/04/2010 om 00:46:43 »

Naar mijn weten abrogeren of contraderen deze verzen, het vers: er is geen dwang in de religie.
damn zeg! abrogeren ..ik moest googlen om dit woord te begrijpen. En contraderen bestaat niet eens in het Nederlands.

De verzen zijn niet op één dag en op één moment ontstaan / neergedaald.
De verzen hebben betrekking op een bepaalde gebeurtenis.

Neem Alcoholische drank bijv. Eerst kwam de oproep van God om niet te bidden als men dronken is ( la taqoumu Assalaata , wa antum sukara) en daarna kwam er de vers houd u  afstand van alcoholische dranken , want zijn nadelen zijn groter dan voordelen.  Ijtanibou!

« Reply #18 on: 11/04/2010 om 00:58:33 »
     
       The Muhammadan mind has never grasped the fact that the Jews are a NATIONALITY who belonged to a political entity, a STATE called JUDEA with its borders and government. This total lack of comprehension persists to this day among all of his followers, contributing enormously to the Middle East misunderstandings and confrontations.
Na de opstand van Sjimon bar Kochba (132-135) kwam aan de zelfstandige provincie Judea een einde. Het gebied werd in 135 ingelijfd bij de provincia Syrië en omgedoopt tot Syria-Palaestina.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Judea#Periode_van_70_tot_135_na_Chr.
Judea bestond niet meer! Joden zijn uit hun land verdreven door Romeinen.

- de profeet Muhammad vzmh heeft eigenlijk geen problemen met Joden gehad. Hij had meer moeite met zijn Arabieren om ze kennis te laten maken met de echte God en ze te ontarabiseren van hun cultuur en gedrag. 

- Ik kan beter dat stuk niet verder citeren hier.. want er komt  10tallen keren ''jew''in voort.
« Last Edit: 11/04/2010 om 01:10:53 by Hadou »

« Reply #19 on: 11/04/2010 om 11:21:24 »
damn zeg! abrogeren ..ik moest googlen om dit woord te begrijpen. En contraderen bestaat niet eens in het Nederlands.

De verzen zijn niet op één dag en op één moment ontstaan / neergedaald.
De verzen hebben betrekking op een bepaalde gebeurtenis.

Neem Alcoholische drank bijv. Eerst kwam de oproep van God om niet te bidden als men dronken is ( la taqoumu Assalaata , wa antum sukara) en daarna kwam er de vers houd u  afstand van alcoholische dranken , want zijn nadelen zijn groter dan voordelen.  Ijtanibou!

Abrogeren komt van het woord abrogatie en het verbaast me van een apologeet en/of exageet (nog 2 woorden om op te zoeken als je wilt) van de islam. De koran bevat vele abrogaties. Contraderen is FOUT NLS, ik bedoelde contradicteren van het woord contradictie dat tijgenstrijdigheid betekent, het in strijd zijn met.

Ik ben bekend met fasering van wetten in de koran. Volgens mij draai jij het om. Het is niet logisch om alcohol eerst te verbieden en daarna oogluikend toe te staan. Eerst mocht alcohol enigzins wel en later niet. Surat Baqarah wordt verondersteld geopenbaard te zijn in vroege deel van Medinah en ik denk dat je daar de denkfout maakt, maar ik kan het ook volkomen mis hebben.

« Reply #20 on: 11/04/2010 om 12:25:45 »
Abrogeren komt van het woord abrogatie en het verbaast me van een apologeet en/of exageet (nog 2 woorden om op te zoeken als je wilt) van de islam. De koran bevat vele abrogaties. Contraderen is FOUT NLS, ik bedoelde contradicteren van het woord contradictie dat tijgenstrijdigheid betekent, het in strijd zijn met.

Ik ben bekend met fasering van wetten in de koran. Volgens mij draai jij het om. Het is niet logisch om alcohol eerst te verbieden en daarna oogluikend toe te staan. Eerst mocht alcohol enigzins wel en later niet. Surat Baqarah wordt verondersteld geopenbaard te zijn in vroege deel van Medinah en ik denk dat je daar de denkfout maakt, maar ik kan het ook volkomen mis hebben.
Quran is in balans en is niet tegenstrijdig. Zo komt het woord al3adaab (straf) even vaak voor als al maghfirah ( vergeving).
En men ziet zich zelf als heel erg intelligent tegenwoordig. Toch worden wij steeds verbaasd als men iets ontdekt wat er nog niet bekend is. Dus m.a.w. De mens weet niet alles. Maar de mens doet alsof hij / zij alles weet. 

Dus die abrogaties zijn er niet in de Quran. Alleen de mens denkt dat hij het ziet. Tot er iemand met een duidelijke uitleg komt en dan is die twijfel of misvatting uit de weg geruimd.
« Last Edit: 11/04/2010 om 12:40:47 by Hadou »

« Reply #21 on: 11/04/2010 om 12:35:43 »
@Hadou,
Abrogaties zijn er niet? Sorry Hadou, maar dit kun je niet menen. Nasieg wal mansoeg. Heb je hier nooit van gehoord? Waar slaat volgens jou het vers: voor elke vers wij opheffen, daarvoor brengen wij een betere of een gelijke daaraan.

Uit WikiPedia Zie ook: Afschaffingsleer

Op de Koran zou in sommige gevallen abrogatie (naskh/verbetering/vervanging) worden toegepast, de regel dat in geval van schijnbare conflicten tussen verschillende teksten de jongste prevaleert en dus de oudere teniet doet. De moeilijkheid daarbij is dat sommige soera's niet gemakkelijk gedateerd kunnen worden, zodat niet met zekerheid kan worden bepaald welk van de conflicterende verzen van toepassing is. Koranwetenschappers hebben in dergelijke gevallen op basis van logisch redeneren en onderling overleg beslissingen genomen. Een van de duidelijkste zaken is de geleidelijke invoering van een verbod op wijn.

De duivelsverzen zouden wellicht middels een soortgelijke afschaffing uit de Koran zijn verdwenen.

Dit laatste zou komen door Iblies die de profeet foute verzen liet opdragen alsof ze van Allah waren.

« Reply #22 on: 11/04/2010 om 12:50:42 »
@Hadou,
Abrogaties zijn er niet? Sorry Hadou, maar dit kun je niet menen. Nasieg wal mansoeg. Heb je hier nooit van gehoord? Waar slaat volgens jou het vers: voor elke vers wij opheffen, daarvoor brengen wij een betere of een gelijke daaraan.
Jij ziet tegenstrijden, omdat je het niet begrijpt. Verzen zijn ontstaan op een bepaalde tijdstip met bepaalde betrekking.
Zo denk ik dat er wel verzen zijn voor Muhammed geboren is. En hij leerde ze opnieuw en gebruikte ze weer.
Ook was er een soort vergelijkbare relgie als Islam op een deel van de aarde actief. Toch moest deze oude relgie vernieuwd , verbeterd en verfrist worden. Heel veel bijbel teksten zijn in hun orgineel verdwenen En zo ook de Tora. De Koran is beschermd door Allah. Doordat mensen de verrzen leren. Als een mens iets vergeet, dan wordt hij door zijn mede mens gecorrigeerd.

« Reply #23 on: 11/04/2010 om 12:52:03 »
De duivelsverzen zouden wellicht middels een soortgelijke afschaffing uit de Koran zijn verdwenen.
Bedoel jij Duivelseverzen van Salman Ruschdie?

« Reply #24 on: 11/04/2010 om 15:59:43 »
Bedoel jij Duivelseverzen van Salman Ruschdie?
Muhammad werd bezeten door de duivel..

« Reply #25 on: 11/04/2010 om 19:30:47 »
Waar slaat volgens jou het vers: voor elke vers wij opheffen, daarvoor brengen wij een betere of een gelijke daaraan.

"Welk teken Wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke". 2-106

aya betekent hier een teken of wonder.

« Reply #26 on: 12/04/2010 om 10:03:11 »
Het vers slaat volgens deskundigen op de abrogatie van de duivelsverzen. Salaman Rushdie heeft de duivelsverzen niet verzonnen…hij heeft dit van hadieth. Het kan inderdaad zijn dat ik het niet begrijp, maar doet het wat af aan het feit dat sommige verzen vervangen zijn of verbeterd zijn? Terwijl Allah juist zegt dat zijn woorden geen verandering kennen…en…niemand kan de woorden van Allah veranderen. Volgens hadieth is dit wel gebeurt en abrogatie zorgt ervoor dat de koran niet tegenstrijdig is…inderdaad Hadou…het heeft te maken met asbab annuzul (reden voor openbaring).

Is het mogelijk een wonder weg te nemen of te verbeteren? In mijn optiek onmogelijk! In dit geval zijn de moslimgeleerden het erover eens dat het verzen zijn, anders past het niet. Vul teken, wonder etc in en je zult zien dat het niet klopt. Vers invullen en het klopt….volgens mij. Ik heb de waarheid niet in pacht.

Koran beschermt door God?
Er zijn meldingen van Umar, Aysha, Ali etc etc etc. (zie hadieth) dat delen van de koran verloren zijn gegaan. Een bekend voorbeeld is dat een geit of een ander dier ze heeft opgegeten. Er zijn volgens hadieth sura’s die even groot waren als Al baqarah en nu is de betreffende sura maar de helft van zijn oorsprokelijke grootte. Dit zegt hadieth, niet ik of een jood of een ongelovige…maar zeer hoog geachte moslims.

« Reply #27 on: 12/04/2010 om 15:19:08 »
Het vers slaat volgens deskundigen op de abrogatie van de duivelsverzen. Salaman Rushdie heeft de duivelsverzen niet verzonnen…hij heeft dit van hadieth. Het kan inderdaad zijn dat ik het niet begrijp, maar doet het wat af aan het feit dat sommige verzen vervangen zijn of verbeterd zijn? Terwijl Allah juist zegt dat zijn woorden geen verandering kennen…en…niemand kan de woorden van Allah veranderen. Volgens hadieth is dit wel gebeurt en abrogatie zorgt ervoor dat de koran niet tegenstrijdig is…inderdaad Hadou…het heeft te maken met asbab annuzul (reden voor openbaring).
Are you shittin me? Elke debiel die enigszins iets van de islaam pretendeert te weten, weet dat het verhaal van de duivelsverzen op vele manieren aan te tonen is (en dit is dan ook breeduit gebeurd), dat het nooit plaats heeft kunnen vinden. Zo is de sura waarvan gesteld wordt dat deze de vermeende verzen ooit bevatte vele jaren na de vermeende gebeurtenis geopenbaard, dus dan zit je als deskundige toch met een tijdskloof die je moet dichten. En vraag je je verder af wat de bron is van de duivelsverzen, dit zijn toch echt geen betrouwbare ahadieth of werk dat claimt de waarheid over te leveren. De enige bron is het boek "history of kings and prophets" van Tabari en laat dit boek nou een disclaimer van Tabari zelf bevatten die toch behoorlijk duidelijk maakt dat het doel van het werk is om verhalen die de ronde doen over te leveren en deze verder niet op inhoud te controleren. En in die tijd gingen er nogal wat verhalen de ronde over de profeet (vzmh) en de islaam en moslims (http://www.uk.rug.nl/archief/jaargang36/26/09a.php)

Quote
Is het mogelijk een wonder weg te nemen of te verbeteren? In mijn optiek onmogelijk! In dit geval zijn de moslimgeleerden het erover eens dat het verzen zijn, anders past het niet. Vul teken, wonder etc in en je zult zien dat het niet klopt. Vers invullen en het klopt….volgens mij. Ik heb de waarheid niet in pacht.
Als ik je vandaag de opdracht geen om 1 km te lopen en morgen de opdracht geef om 2 km te lopen, is hier dan sprake van een tegenstrijdigheid? Dit is namelijk de kern van wat men abrogatie noemt bij tafsir; de eerste opdracht van 1 km is komen te vervallen en daarop kun je je dan ook niet meer beroepen. Het is natuurlijk makkelijker om je pun kracht bij te zetten als je doet dat dit duidt op een contradictie, maar helaas. Als je dan ook bedenkt dat de openbaring van de koraan 23 jaar heeft geduurd, dan is het niet zo heel raar om te bedenken dat de leer incrementeel (wat abrogatie impliceert) totstand is gekomen. Maar als je al deze nuance in acht moet nemen, dan bekken die onliners niet lekker meer, dat moet ik wel toegeven.


Quote
Koran beschermt door God?
Er zijn meldingen van Umar, Aysha, Ali etc etc etc. (zie hadieth) dat delen van de koran verloren zijn gegaan. Een bekend voorbeeld is dat een geit of een ander dier ze heeft opgegeten. Er zijn volgens hadieth sura’s die even groot waren als Al baqarah en nu is de betreffende sura maar de helft van zijn oorsprokelijke grootte. Dit zegt hadieth, niet ik of een jood of een ongelovige…maar zeer hoog geachte moslims.
Hier zou ik graag een bron van willen zien. Tien tegen 1 dat je aan komt zetten met aan elkaar gefabriceerde ahadieth. Het is niet voor niets dat een hadieth een kwalificatie heeft, niet iedere scheet is meteen waarheid. De reden voor mijn vooringenomenheid is het feit dat ik deze verhalen alleen op sites als answering-islaam tegen ben gekomen en waarin men altijd citeert uit nogal schimmige bronnen en waarvan sommigen ook nog eens (opzettelijk?) verkeerd vertaald zijn. En als dit ook maar enigszins houdbaar zou zijn, dan hadden Koraan kritici dit behoorlijk uitgebuit en waren hier nogal wat boeken over geschreven en zou dit niet iets zijn wat schijnbaar alleen bij een select groepje islaam bashers bekend is.
« Last Edit: 13/04/2010 om 13:00:14 by Inuit »

« Reply #28 on: 12/04/2010 om 19:46:42 »
Inuit,
Zie hadieth van boechari. Zie ook Imam suyuti en zijn boek Al itqan wat perfectie betekent.. Ik zeg niet dat ze geen onzin hebben uitgegeven, ik zeg juist ja het is onzin. Daarom geloof ik ook niet in Hadieth.....en dus ben ik geen soenniet omdat soennieten geloven dat hadieth waar zijn of betrouwbaar zijn. Ik vindt van niet en ik ben blij dat je zegt dat het niet kan dat echte hadieth dat zegt. Zoek het op en verras mij. Ik weet ook niet alles zoals je weet.

« Reply #29 on: 13/04/2010 om 12:55:37 »
Inuit,
Zie hadieth van boechari. Zie ook Imam suyuti en zijn boek Al itqan wat perfectie betekent.. Ik zeg niet dat ze geen onzin hebben uitgegeven, ik zeg juist ja het is onzin. Daarom geloof ik ook niet in Hadieth.....en dus ben ik geen soenniet omdat soennieten geloven dat hadieth waar zijn of betrouwbaar zijn. Ik vindt van niet en ik ben blij dat je zegt dat het niet kan dat echte hadieth dat zegt. Zoek het op en verras mij. Ik weet ook niet alles zoals je weet.
Graag een expliciete verwijzing naar welke (a)hadieth uit Boechari en een link of exliciete citaat uit itqaan van suyuti, want hier kan ik vrij weinig mee. En of je al dan niet soenniet bent en waarom is niet heel relevant voor de bewering die je in je eerdere reactie doet, dus dat kan achterwege gelaten worden.

ps. in het geval je gaat wijzen naar sites als 1e en 2e link hieronder, bespaar jezelf dan de moeite, want die verdraaide vertalingen en leugen zijn inmiddels bekend, zie o.a. de 3e en 4e link daaronder. Maar dit is in wezen niet echt het meest interessante, ik verwijs er slechts naar om aan te geven dat het iets is wat sommige shi'ieten en christenen stellen en dat er aan de andere kant door soennieten op is gereageerd, maar het blijft een in mijn ogen zinloze discussie. Wat nogmaals, vraag jezelf af hoe het kan dat bronnen die voor soennieten een belangijke status hebben en als betrouwbaar worden gezien, volgens jouw beweringen eigenlijk niets anders stellen dan dat de hoofdbron voor datzelfde soennisme en zelfs de hele islaam incompleet is, zichzelf tegenspreekt en dus onwaarheden bevat, kortom het is gewoon op los zand gestoeld. Ten eerste, als je als bijv. een suyuti (toch best een overtuigd soenniet denk ik zo), er zelf van overtuigd bent dat hetgeen jij hierboven stelt (omdat gesteld wordt dat suyuti dit ook echt letterlijk geschreven zou hebben en dat dit ook zo geinterpreteerd moet worden), dan ben je daarmee toch als een suyuti direct moslim af of zeg ik nu iets heel raars? En hoe zit het met al die andere vooraanstaande figuren in de islamitische geschiedenis en tegenwoordig? Waarom hebben die nooit bezwaar gemaakt tegen hetgeen wat suyuti heeft geschreven? Want volgens jou stelt suyuti toch echt dat de Koran incompleet is. Waarom is suyuti niet afgeschreven als iemand die nogal wat onzin in zijn boeken schrijft en heeft hij nog steeds een repectabele reputatie? Er zijn theologen om zaken die hierbij in het niet vallen, met de grond gelijk gemaakt, dus dan is het wel heel vreemd dat dit in dit geval niet is gebeurd. Of zou suyuti dan toch iets anders geschreven dan wel bedoeld hebben en is dit gewoon een van zovele twists om een ander beeld te creeren dan de werkelijkheid? En ten slotte, als dit ook maar enigszins houdbaar zou zijn of ook maar een kleine kern van waarheid in zich zou hebben, dan zou dan zou dit toch lang en breeduit uitgebuit zijn en zou het onder islamologen common knowledge zijn en niet alleen bekend zijn bij radicale shi'ieten en foute christenen.

http://www.answering-islam.org/Gilchrist/Jam/chap4.html
http://www.al-islam.org/protection/3.htm
http://www.sunnah.org/history/memorizers.htm
http://forums.islamicawakening.com/f15/refutation-article-tahreef-quran-sunni-books-11150/
« Last Edit: 14/04/2010 om 09:32:06 by Inuit »