Author Topic: Herdenking van de dood van Amghar Mohand Khattabi  (Read 71546 times)

« Reply #195 on: 23/02/2010 om 10:36:13 »
Kennis wordt inderdaad niet alleen door lezen en schrijven vergaard. Een andere manier om tot de benodigde religieuze kennis te beschikken is door het pad der heiligen of soefisten te bewandelen, waarbij ipv de ratio, de emotie centraal komt te staan bij de zoektocht naar kennis. Dit is allemaal leuk en aardig, maar de meeste gelovige moslims zijn niet geschikt om dit pad te bewandelen om verlichting te bereiken.

Het overgrote gedeelte moslims is volgens mij gedwongen om islamitische kennis eigen te maken op de traditionele manier. Door te lezen en schrijven. Ook de sahaba hebben hun kennis verzameld door de recieten van de Profeet vzmh. op te schrijven en daarna zelf te lezen en vervolgens te memoriseren. Dus al met al zou je kunnen stellen dat de sahaba van het eerste uur inderdaad hun kennis hebben gekregen vanuit een geschreven tekst, dan wel gesproken tekst. Daarom vind ik dat je wel degelijk mensen nodig hebt die kunnen lezen of schrijven, om islamitische wetgeving - of welke wetgeving dan ook - door te voeren en om mensen bewust te laten worden van deze wetgeving.

Hoe wil jij anders wetsartikelen of gedragsregels uit gaan leggen aan een samenleving die niet eens kan lezen of schrijven?


Ps. Het is juist een islamitische deugd om te leren lezen en schrijven en om zelf te werken aan je opleiding en intelligentie.
De islamitische kennis is altijd mondeling verspreid. Het is niet voor niets dat mslims verplicht zijn om vrijdag preek bij te wonen.
Terug naar Arif. Elke dorp in Arif had een eigen moskee. In elke moskee werd preken aan volwassenen gegeven. In elke moskee konden kinderen lessen krijgen om o.a. te leren lezen en schrijven.
In Arif waren altijd mensen aanwezig zijn die in staat zijn om islamitische wetgeving te kunnen uitvoeren. Als andere mening hierver hebt dan wel het graag onderbouwend met feiten horen.

« Reply #196 on: 23/02/2010 om 10:44:28 »
Hier ben ik het niet helemaal met jou mee eens. Het grootste probleem van de Riffijnen (= grootste hindernis bij het behoud van de eigen soevereiniteit) mag dan volgens jou liggen bij de kolonisten, die de zee overstaken om ons land te koloniseren. Maar ik denk dat de onwil om traditionele stamverbanden te moderniseren en de onmacht om een centrale overheidstaat op te richten een even grote rol - zoniet de grootstse rol - heeft gespeeld bij het verlies van de soevereiniteit. Dit zeg ik, omdat de onmacht en onwil bij de Irifien betrekking heeft op de interne factor, terwijl die Spaanse kolonisten eigenlijk een externe factor zijn. En voordat we met het vingertje naar de anderen gaan wijzen, zullen we als volk eerst heel goed bij onszelf te rade moeten gaan, wat betreft onze eigen tekortkomingen.
De kolonisten hoefden toen niet de zee over te steken om Iriffiyen te bedreigen. Zij waren al in Marokko en ze terroriseerden dagelijkse Iriffiyen.
De belangrijkste reden dat Abdelkrim niet tot overeenkomst met kolonialen konde maken was, dat Iriffiyen de getekende protokel door sultan niet wil erkenen. De kolonialen hebben de soevereiniteit van Arif nooit erkend.

« Reply #197 on: 23/02/2010 om 11:51:49 »
Met salafisme doel ik op de islamitische Renaissance die zich aan het begin van de 20e eeuw heeft voorgedaan onder intellectuelen uit de gehele islamitische wereld. Ik weet dat Abdelkrim el Khattabi in zijn studententijd in aanraking was gekomen met de ideeen van ene Mohammed el Kittani die toenterijd in Fes in een religieuze strijd was verwikkeld met de Fassi-bourgeoisie.

Met jihad doel ik op de internationale fatwa die de Ottomaanse sultan in 1914 had uitgeroepen tegen de Triple Entente-landen (oa. Frankrijk) en waar de vader van Abdelkrim el Khattabi (de eigenlijke Abdelkrim) gehoor aan heeft gegeven en ook altijd sterk heeft benadrukt.


Nee, die 47,7% van analfabetisme is het niveau van 2003 in heel Marokko. Jij vergelijkt de godsdienstigheid onder de Riffijnen met een grafiek die kan stijgen of dalen. Ik vraag me dan echt af hoe die figuurlijke grafiek van jou eruit ziet in 2010 als je bewust bent van zulk slechte cijfers over de geletterdheid van Marokkanen?

Ik denk echt dat zolang Irifien niet eens een taal - Tamazight of Arabisch of Nederlands of Frans etc. - goed kunnen lezen en schrijven, dan zal die islamitische kennis onder Riffijnen hoogstens oppervlakkig blijven. Daarom ben ik het ook niet met je eens als jij stelt dat zelfs een analfabeet veel kennis kan vergaren via religieuze discussies. Ik denk dat de geschiedenis vaak genoeg heeft laten zien dat de kans dat kennis via een mondelinge overlevering corrumpeert vrij groot is.   


Het probleem van Irifien van toen en nu is dat zij hun eeuwenoude levenswijze willen behouden, terwijl de wereld om hun heen in razendsnel tempo moderniseert, mechaniseert en digitaliseert.


Een seculier staatsvorm geleid door zowel vrome moslims en "minder" vrome moslims is denk ik beter in staat om moderne problemen op te lossen en om het gelijkheidsprincipe te garanderen van alle burgers.

Dit wil niet zeggen dat ik denk dat Abdelkrim al het religieuze uit de politiek of zelfs maatschappij wilde uitbannen. Nee, sterker nog ik ben er heilig van overtuigd dat Abdelkrim juist een islamitische samenleving als ideaal koos. Hij nam een islamitische titel aan - amir - en wilde ook islamitische wetgeving invoeren - de sharija.  Maar wel eentje die gebaseerd is op de tolerante multi-etnische islam zoals we die al eeuwenlang kennen in de Maghreb en niet een pan-Arabische islam zoals die ontsprongen is aan het gedachtegoed van moslim puriteinen uit de 19e eeuw uit het Midden-Oosten.

http://books.google.nl/books?id=MfC1zAYoQHQC&pg=PA59&dq=al+khattabi+rif+war&cd=1#v=onepage&q=al%20khattabi%20rif%20war&f=false

« Reply #198 on: 19/03/2010 om 15:22:47 »
Abdelkarim Elkatabbi was een grote bewonderaar van Ataturk en wou naar zijn voorbeeld een seculiere Riffijnse staat maken. Dus scheiding van moskee en staat.
Hij wou geen religeuze leiders of sultans die de macht hadden..Chatt zie arif

« Reply #199 on: 19/03/2010 om 18:12:04 »
Abdelkarim Elkatabbi was een grote bewonderaar van Ataturk en wou naar zijn voorbeeld een seculiere Riffijnse staat maken. Dus scheiding van moskee en staat.
Hij wou geen religeuze leiders of sultans die de macht hadden..


Hij was zijn tijd (te) ver vooruit,in het gunstigste geval had hij de macht moeten grijpen rond de jaren 50 a 60,net voor of na de onafhankelijkheid, Wie weet waren we dan misschien geen over tig landen verstrooide bevolkingsgroep.Maar aan alles komt een eind,ook de Alaoui zal vroeg of laat het veld ruimen.

Waar ik hem het meest om bewonder is dat hij wist wanneer het tijd was om de strijd op geven.Hij had ook kunnen besluiten om te vechten tot de laatste man...


« Last Edit: 19/03/2010 om 18:14:50 by ChAttlantis »