Author Topic: Herdenking van de dood van Amghar Mohand Khattabi  (Read 71550 times)

« Reply #165 on: 16/02/2010 om 19:02:15 »
Ik ben het op twee dingen niet eens mar voor de rest wel. Hij heeft de rifijnse moslims niet gebruikt ze vochten als een geheel qua doel en intensie. Waarom denk je nog dat hij een seculiere staat wou richten.

Omdat hij een een overheid met een ministerraad heeft gevormd met ministerposten die opgevuld werden door gewone Riffijnen die met hem streden en niet opgevuld door geestelijken.

« Reply #166 on: 16/02/2010 om 19:06:57 »
Omdat hij een een overheid met een ministerraad heeft gevormd met ministerposten die opgevuld werden door gewone Riffijnen die met hem streden en niet opgevuld door geestelijken.
Maar dat wil nog niet zeggen dat het een securie staatsvorm zou zijn. Als we zijn nefje mogen geloven in dat filmpje dan ging hij een islamitische staat richten. Misschien zouden die gewone rifiijnen wel met de islamitische wetten regeren.

« Reply #167 on: 16/02/2010 om 19:08:59 »
Maar dat wil nog niet zeggen dat het een securie staatsvorm zou zijn. Als we zijn nefje mogen geloven in dat filmpje dan ging hij een islamitische staat richten. Misschien zouden die gewone rifiijnen wel met de islamitische wetten regeren.

- Een seculiere staatsvorm heeft niks te maken met de godsdienst van een volk zelf. Het heeft alleen mee te maken dat de politieke macht niet in de handen ligt van geestelijke leiders.

- Dit in tegenstelling tot een theocratische staatsvorm, waar de politieke macht juist wel in handen ligt van geestelijke leiders.


Lag de politieke macht van de Rif republiek volgens jou in handen van de geestelijken of niet?
« Last Edit: 16/02/2010 om 19:14:28 by incognito »

« Reply #168 on: 16/02/2010 om 19:22:47 »
- Een seculiere staatsvorm heeft niks te maken met de godsdienst van een volk zelf. Het heeft alleen mee te maken dat de politieke macht niet in de handen ligt van geestelijke leiders.

- Dit in tegenstelling tot een theocratische staatsvorm, waar de politieke macht juist wel in handen ligt van geestelijke leiders.


Lag de politieke macht van de Rif republiek volgens jou in handen van de geestelijken of niet?
Met jou definitie van het woord seculier ben ik niet eens Het betekent letterlijk een geloof mag geen invloede op de bevolking hebben. Dus het heeft wel met godsdienst te maken.

Lag de politieke macht van de Rif republiek volgens jou in handen van de geestelijken of niet?

Dat denk ik wel want Abdelkrim was een religeus iemand.

« Reply #169 on: 16/02/2010 om 19:31:00 »
Met jou definitie van het woord seculier ben ik niet eens Het betekent letterlijk een geloof mag geen invloede op de bevolking hebben. Dus het heeft wel met godsdienst te maken.

Jij betrekt het het begrip steeds op de totale samenleving. Maar dat is niet wat ik bedoel met seculiere staatsvorm.

Met een seculiere staatsvorm heeft het seculiere aspect in mijn ogen voornamelijk betrekking op degene in politieke functies. En dan nog niet eens op het priveleven van deze mensen, maar enkel op de politieke functies zelf. Dus een seculiere staat zou best wel geleid kunnen worden door Riffijnse moslims zonder dat het hoeft te betekenen dat deze moslims in tegenspraak zijn met hun eigen geloofsovertuigingen of dat het afbreuk doet op het islamitische karakter van de Riffijnse samenleving.
« Last Edit: 16/02/2010 om 19:39:14 by incognito »

« Reply #170 on: 16/02/2010 om 19:35:18 »
Jij betrekt het het begrip steeds op de totale samenleving. Maar dat is niet wat ik bedoel met seculiere staatsvorm.
Met een seculiere staatsvorm heeft het seculiere aspect in mijn ogen voornamelijk betrekking op degene in politieke functies. En dan nog niet eens op het priveleven van deze mensen, maar enkel op de politieke functies zelf. Dus een seculiere staat zou best wel geleid kunnen worden door Riffijnse moslims zonder dat het hoeft te betekenen dat deze moslims in tegenspraak zijn met hun eigen geloofsovertuigingen.
Nou, dat is jou mening ik blijf het woord seculier als algemeen zien ik heb abdelkrim elkhattabi in die stukjes van jou die uitleg niet horen geven. Mijn definitie heb ik van wikipedia. Ik geloof toch liever het neefje van abdelkrim die zei dat abdelkrim een islamitisch staat wou stichten voor alle volkeren

« Reply #171 on: 16/02/2010 om 19:36:59 »
Nou, dat is jou mening ik blijf het woord seculier als algemeen zien ik heb abdelkrim elkhattabi in die stukjes van jou die uitleg niet horen geven. Mijn definitie heb ik van wikipedia. Ik geloof toch liever het neefje van abdelkrim die zei dat abdelkrim een islamitisch staat wou stichten voor alle volkeren

Waarom heeft Abdelkrim el Khattabi volgens jou dan gekozen voor moderne ministerposten en niet voor de oelama als politieke machthebbers?

« Reply #172 on: 16/02/2010 om 19:40:54 »
Waarom heeft Abdelkrim el Khattabi volgens jou dan gekozen voor moderne ministerposten en niet voor de oelama als politieke machthebbers?
Nou misschien zijn de kwalitatief meer geschikt voor die functie. Want bij een bijv positie minister van financien heb e zoals je weet kennis in economie wiskunde etc nodig dan heb je niet genoeg aan de Islam

« Reply #173 on: 16/02/2010 om 19:44:27 »
Nou misschien zijn de kwalitatief meer geschikt voor die functie. Want bij een bijv positie minister van financien heb e zoals je weet kennis in economie wiskunde etc nodig dan heb je niet genoeg aan de Islam

Precies, dus de degene die zon ministerpost het beste kan opvullen, staat los van de godsdienstigheid van deze persoon. Het wordt meer bepaald zoals jij zelf ook aangeeft door de kwaliteiten waarover zon kandidaat beschikt - afhankelijk voor welk departement.

« Reply #174 on: 16/02/2010 om 19:56:08 »
Precies, dus de degene die zon ministerpost het beste kan opvullen, staat los van de godsdienstigheid van deze persoon. Het wordt meer bepaald zoals jij zelf ook aangeeft door de kwaliteiten waarover zon kandidaat beschikt - afhankelijk voor welk departement.
Maar wat wil je nu concluderen. IK ga met je mee als je zegt dat hij mensen op die positie niet beoordeelde op hun kennis van islam maar mmer op hun kennis van wat ze zullen meemaken op die plek minister.

« Reply #175 on: 16/02/2010 om 19:59:52 »
Maar wat wil je nu concluderen. IK ga met je mee als je zegt dat hij mensen op die positie niet beoordeelde op hun kennis van islam maar mmer op hun kennis van wat ze zullen meemaken op die plek minister.

Ik wil concluderen dat hoewel Abdelkrim een land met een tolerante islamitische bevolking als uitgangspunt zag, hij wel had gekozen om de overheidfunctionarissen in eerste instantie te beoordelen op hun leidinggevende kwaliteiten en politieke kennis en in veel mindere mate te beoordelen op hun godsdienst of vroomheid.

« Reply #176 on: 16/02/2010 om 20:02:09 »
Ik wil concluderen dat hoewel Abdelkrim een land met een tolerante islamitische bevolking als uitgangspunt zag, hij wel had gekozen om de overheidfunctionarissen in eerste instantie te beoordelen op hun leidinggevende kwaliteiten en politieke kennis en in veel mindere mate te beoordelen op hun godsdienst of vroomheid.
Mee eens

« Reply #177 on: 16/02/2010 om 23:51:44 »
Waar baseer je dat op dat de traditionele Zawiat een belangrijke rol hebben gespeeld in het verzet tegen de kolonialen?

Ik paseer het op de geschiedenis van Markko.
Lees hoe sultan abdel Aziz uit zijn troon weggejaagd.
Lees het verzet in Tafilalt die 14 jaar heeft geduurd.
Lees waarom Abdelkrim veel vrijwilligers in zijn leger had die gehoord hadden gegeven aan geestelijke op tot al Jihad.
Zoek de onderwijs achtergrond van mensen die hij om zich heen had.
...enz

« Reply #178 on: 16/02/2010 om 23:56:24 »

Ik kies islamitische termen altijd weloverwogen uit, want mijn intenties zijn nooit om de islam te beledigen. Maar ik ben van mening dat termen zoals jihad, salafisme en fascisten Fassi-sten juist wel van belang zijn om de ideeen en visie van Abdelkrim el Khattabi wat beter te begrijpen. Ookal was Abdelkrim geen religieuze leider, hij heeft wel degelijk invloed gehad op het religieuze denken van mensen.


Het was mijn fout. je hebt het woord fascism niet geschreven.
Inderdaad, abdelkrim was geen religieuae leider, maar hij leeftde in een omgeving die religieuze normen en waarden hadden en hij heeft als is religieuze opgevoed.
Wat wil jij met de termen salafisme en jihadism mee zeggen?

« Reply #179 on: 17/02/2010 om 00:00:27 »

Ja, maar in hoeverre werden islam en andere ideologien als inspiratiebron door Abdelkrim gebruikt om een representatieve staatsvorm voor te bereiden?


Islam heeft altijd een basis gespeelt in zijn denken en doen.
Je moet niet te veel naar de vorm kijken, maar wel naar de inhoud.