Author Topic: Herdenking van de dood van Amghar Mohand Khattabi  (Read 69446 times)

« Reply #135 on: 15/02/2010 om 11:33:01 »
Kwam op voor een volk maar waarom wou hij volgens het filmpje (notebene zijn kleinzoon)een islamitische staat oprichten voor alle volkeren?
Ik kan het niet vinden in dat filmpje.

« Reply #136 on: 15/02/2010 om 13:08:11 »
Om precies te zijn in minuut 15:33 zegt hij in heel marokko, dus in heel marokko wilde hij een islamititsche staat. Ik blijf erbij dat hij een goede moslim was die geen onderscheid maakte tussen etniciteiten. In tegendeel tot ingenomen kwallen als nu zoals mo6 sadam hoessein en nog meer van dit soort poeplappen

« Reply #137 on: 15/02/2010 om 14:56:58 »
Om precies te zijn in minuut 15:33 zegt hij in heel marokko, dus in heel marokko wilde hij een islamititsche staat.

Van Ajdir tot Agadir.

« Reply #138 on: 15/02/2010 om 14:57:54 »
Iriffiyen hadden geen nieuwe systeem en nodig en ze geloofden toen heilig in hun eigen systeem. In Arif was  er ook weinige ideologische of etnische tegenstellingen zoals in de landen waar ze de “moderne” staat systeem moesten toe te passen.

Ik weet niet uit welke stam jij komt, maar ik kom uit Ait Said en in de tijd van de Abdelkrim el Khattabi was het overgrote gedeelte van de bevolking in Ait Said allerminst islamitisch. Er was hoogstens sprake van een oppervlakkige kennis van de islam en dan ook nog vooral bij de hogere sociale klassen. De toenmalige bevolking van Ait Said had nauwelijks de tijd noch de moeite genomen om de islam eigen te maken. Dat was voor hen ook niet nodig aangezien de eeuwenoude stamgewoontes voldoende waren om alles in Ait Said te regelen. Dit veranderde echter met de komst van de Spaanse overheersers. Toen werd het voor Ait Said en andere Riffijnse stammen noodzakelijk om directe politieke overeenkomsten aan te gaan met elkaar om zo de Spaanse overheersing te breken. Deze politieke alliantie moest verder gaan dan het oude liff-systeem. Verder gaan in zowel geografisch opzicht als ook in organisatorisch opzicht. De enige legitieme en haalbare rechtsgrond waarop deze politieke overeenkomst aangegaan kon worden met de andere stammen en substammen was volgens het islamitisch recht. De islamitische regels waren namelijk al enigzins doorgedrongen als de enige maatschappelijk geaccepteerde omgangsnorm. De eigen stamregels werden zo langzamerhand ondergeschikt gemaakt aan de islamitische regels. Dit had aan de ene kant zijn voordelen aangezien verschillende anti-koloniale belangen samen kwamen met de islam als bindende factor. Zoals jij ook zelf al aangeeft. Aan de andere kant grepen verschillende elites binnen de Riffijnse gemeenschap de roep voor jihad aan om hun oude statuspositie te behouden. En dit werd nogmaals versterkt door het gebrek aan islamitische kennis onder de lokale bevolking. Zo ook in Ait Said.

Abdelkrim was zich dan ook bewust van zowel de kracht als de valkuil van het politiseren van de islam voor zijn strijd. Hij gebruikte aan de ene kant de islam om zijn strijd te rechtvaardigen tegen de Spaanse overheersing. Met name tijdens de vastenperiode zouden veel Riffijnse strijders gehoor hebben gegeven aan zijn jihadistische oproep om de christelijke ongelovigen te verjagen. Aan de andere kant moest Abdelkrim ook opboksen tegen de verschillende lokale stamleiders die de heilige oorlog vooral gebruikten om hun eigen positie te verstevigen. Zo liepen veel Riffijnen het risico om als ongelovige zondebok te worden aangewezen ten koste van de politieke aspiraties van al te fanatieke jihadisten. Vandaar dat Abdelkrim wel gedwongen werd om de islamitische opvattingen van de Riffijnen te moderniseren. Abdelkrim el Khattabi was al tijdens zijn studententijd in Fes al in aanraking gekomen met de uitwassen van het puriteins moslim-extremisme, die toen als middel werd gebruikt voor het behoud van de status van de Fassistische elite van de Kairouan-universiteit in Fes. Dit moderniseren deed hij echter niet door zomaar ideeen of ideologien uit het buitenland te importeren en te implementeren, maar hij deed dit juist door zelf een eigen moderne draai te geven aan de bestaande bindingsfactoren van zijn nog op te richten staat, namelijk de haraka en de islam. Men dient niet te vergeten dat Abdelkrim el Khattabi zowel een islamitische als een Westerse opleiding heeft genoten en tevens ook een grote literaire redenaar en zeer succesvolle zakenman was. En dat is ook duidelijk te zien in zijn politieke opvattingen.

Vandaar dat hij voor de interne structuur van zijn federatie een sterk islamitisch lijn volgde om zoveel mogelijk steun te genereren voor zijn politieke doel, wat naadloos aansloot bij eerdere islamiserende ontwikkelingen binnen de Riffijnse stammen. Dit deed hij bijvoorbeeld door zichzelf als islamitische leider - amir - naar voren te schuiven en de jihad uit te roepen tegen de Spanjaarden. Op verschillende marktpleinen in naburige stammen begon hij zijn opruiende ideeen te verspreiden en de moslims aan te spreken op hun islamitische broederschap en plicht voor jihad. Echter voor de externe structuur van zijn federatie heeft hij duidelijk voor een moderne en seculiere staatsvorm gekozen: een ministriele overheid in loondienst; het terugdringen van de macht van de (corrupte) geestelijken en het vormen van een republikeins centraal gezag met een centraal economisch beleid, waarin wel hij en zijn familieleden de belangrijkste posities bekleedden. Helaas kon hij dit centraal gezag niet veel verder uitbouwen dan een vrijblijvende territoriale verdedigingsapparaat. Veel Riffijnen stonden namelijk zeer wantrouwend tegenover de moderniserende plannen van Abdelkrim. Wantrouwend, omdat ze niet gewend waren om hun macht binnen de stam uit handen te geven. Blijkbaar wilden deze lui na het verslaan van de Spaanse bezetters gewoon weer terugkeren naar de oude stamverbanden, zonder bemoeienis van buitenaf. Deze traditionele en conservatieve manier van denken is volgens mij juist een van de oorzaken geweest waarom de Riffijnse republiek al bij voorbaat gedoemd was om te falen en waarom de progressieve Abdelkrim el Khattabi inzag dat hij met zijn moderniseringsinitiatieven zijn tijd ver vooruit was. 
« Last Edit: 15/02/2010 om 17:59:47 by incognito »

« Reply #139 on: 15/02/2010 om 16:23:46 »
Van Ajdir tot Agadir.
in 15:03 staat daar  er echt in marokko. Met ajdir tot agadir word den ik ook bedoeld marokko.
« Last Edit: 15/02/2010 om 16:37:58 by Amazigh/rebel »

« Reply #140 on: 15/02/2010 om 17:53:14 »
Wat een diepe schande om te zien hoe bepaalde mensen van alles en iedereen door elkaar halen, om Abdelkarim Elkhattabi zo vals in de geschiedenis boeken proberen neer te zetten.

Hij zei ook: ooit komt er een generatie die bewust zal zijn van mijn ideologie, en die zullen afmaken waar ik mee begonnen was. Dat is overduidelijk niet deze generatie.

« Reply #141 on: 15/02/2010 om 18:49:36 »
Wat een diepe schande om te zien hoe bepaalde mensen van alles en iedereen door elkaar halen, om Abdelkarim Elkhattabi zo vals in de geschiedenis boeken proberen neer te zetten.

Hij zei ook: ooit komt er een generatie die bewust zal zijn van mijn ideologie, en die zullen afmaken waar ik mee begonnen was. Dat is overduidelijk niet deze generatie.
Heb je het nou tegen mij?

« Reply #142 on: 15/02/2010 om 19:09:01 »
De externe structuur van de Rif republiek volgens Abdelkrim el Khattabi...>
- Minister-President: Si Mohamad ben Abdelkarim
- Vice-President: Si M’hammed ben Abdelkarim
---------------------------------------------------------------------------------------
- Minister van Financiën: Si Abdelsalaam
- Minister van Buitenlandse Zaken en Marine: Si Mohamed Azarkaan 
- Minister van Defensie: Si Ahmed Bou Draa
- Minister van Binnenlandse Zaken: Si el Yazid el Ouriagheli
- Minister van Justitie: Si Mohamed ben Amar AbdAllah a Temsamani
- Minister van Religieuze Zaken: Si Ahmed ou Guerrour
---------------------------------------------------------------------------------------
- Belastinginner en Amin el Oumana: Si Mohamed Boujibar
- Ministeriele functionaris bij Binnenlandse Zaken: Si Mohamed bou Quechouch
- Ministeriele functionaris bij Justitie: el Fikri Si Mohamed Cherqi
- Ministeriele functionaris bij Justitie: Si Abdallah Bou Draa
- Hajib: Sidi Mohammed ould el Hadj Mohammed Cheddi
- Caid Mechouar: Abdelkrim ben Haddou Si Ziane
- Hoofdsecretaris van Abdelkarim: Si Mohammed ben Hadj Mohamadine
- Secretaris van Abdelkarim: el Hadj ben Hitmi
- Secretaris van Abdelkarim: Caid Seddik
- Secretaris van Abdelkarim: Si Hassan el Quadiri (Algerijnse afkomst)
---------------------------------------------------------------------------------------
- Hoofdlijfwacht van Abdelkarim: Caid Hadidane
- Stafhoofd bij Buitenlandse Zaken: Si Hammou ben Hadj
- Ambassadeur: Si M'ahmed ben Ziane Amghar
- Entourage van Abdelkarim: Si Ahmed Boujibar
- Entourage van Abdelkarim: Si Lachemi Iteufti
- Belast met de Franse gevangenen: Caid Haddou ben Hammou
- Belast met de inkoop van levensmiddelen: Si Abdelkrim Ahettach
- Belast met de verkoop van de eigendommen van de overlopers: Si Ahmed Ajrod
- Belast met ontvangst van gasten: Chaib el Hassan
- Belast met onderhoud militair materieel: Si Ahmed Zemmouri
- Belast met de voorraadvoorziening: Si Amar ben Mohammed
« Last Edit: 15/02/2010 om 19:37:42 by incognito »

« Reply #143 on: 15/02/2010 om 19:19:38 »
ik lees vele stommiteit in dit topic want de sprekers zijn onwetend op de geschiedenis en de leefgemeenschap van hun voorvader.

zij hebben nooit een boek gelezen over de Rifoorlog en dus zij fantaseren vanaf hun zot visie


de sharia werd door spanje ingevoerd : http://tamazight.forumactif.com/histoire-f6/arabisation-et-islamisation-par-la-colonisation-espagnol-t126.htm
sinds dit tijdperk Arrif kent een culturele vervreemding en een uitsplitsing van diens samenleving. wij weten niet meer die wij zijn, onze identiteit wordt corrupt en in opschortingen. (80 jaar van kolonialisme!)


Voor de kolonisatie spaans de Riffijnen hadden hun eigen wet (een deel deze wetten had op de koran gebaseerd) : http://books.google.fr/books?id=vFUbOgAACAAJ&dq=&cd=6
http://books.google.fr/books?id=dzVK0hGnS-IC&dq=&cd=5
http://books.google.fr/books?id=6NlZQwAACAAJ&dq=&cd=9


gedurende de Rifoorlog, Amghar Mohand Khattabi heeft de Riffijnen wetten gemoderniseerd om ze aan te passen een moderne staat. (afschaffing van de slavernij, verbod van de xenofobe beledigingen met name tegen de Joden, verbod van de kastijdingen lichamelijk, belasting van douanes, oprichting van gevangenis, toepassing doodstraf voor de moorden…bron : Les institutions de la République du Rif - Abd el-Krim et la république du Rif. Actes du colloque international d'études historiques et sociologiques).
om de delicten te oordelen, hij heeft rechtbanken gecreëerd. bijvoorbeeld bij de Ait Waryaghel, de rechtbank bevond zich in Dcar Bouhem (n°27 : http://www.amazigh.nl/geografie/aithwayagher/)


Amghar Mohand Khattabi waren de onbetwiste leider van de Rif-republiek.: http://img59.imageshack.us/img59/7718/bayab.jpg


de Rif-republiek was een moslim Natiestaat zoals de USA of Italië een natie christelijk zijn, maar zij was geen THEOCRATIE. het was geen kalifaat, Amghar Mohand Khattabi was geen sultan noch koning noch amir muminin. hij heeft een natie naar het voorbeeld van de landen van zijn tijdperk zoals frankrijk, spanje, turkije gebouwd.
Amghar Mohand Khattabi was een vurige moslim maar hij geloofde in de scheiding van de stand en de godsdienst. het bewijs in diens regering er was geen ministerie van de godsdienst (religieus zaken, islamitische zaken, habous), terwijl vandaag de alle islamitische landen dit soort ministerie hebben.
De denkbeeld van Amghar Mohand Khattabi stemt met de traditie van de cultuur Amazigh overeen. de wetten Amazigh waren democratisch en secular (bijvoorbeeld is er geen wet die verbiedt om wijn te drinken, hij is geen wet die slecht praktizerend straft, de vrouwen hadden geen recht voor de erfenis van de aarde...)Vervolgens de Riffijnen samenleving heeft altijd werd verenigd en solidair sinds aan minstens de middeleeuwen (koninkrijk van nakur). gedurende de veroveringen van de imperialistische christenen en ottoman tegen de Arrif sinds de 16e eeuw, de stammen Riffijnen hebben een verenigd blok gevormd om de indringer te bestrijden. men kan een voorbeeld aanhalen die deze eenheid toont : onder de leiding van Ali U AbdAllah Hamami Temsamani Battiwi, de Riffijnen hebben de stad tanger, larache, azila van de handen van de europeanen bevrijd.

« Reply #144 on: 15/02/2010 om 19:29:17 »
Amghar Mohand Khattabi was een vurige moslim maar hij geloofde in de scheiding van de stand en de godsdienst. het bewijs in diens regering er was geen ministerie van de godsdienst (religieus zaken, islamitische zaken, habous), terwijl vandaag de alle islamitische landen dit soort ministerie hebben.

Dit klopt niet helemaal. Hoewel ik het met jou eens ben dat Abdelkrim el Khattabi scheiding van kerk en staat nastreefde was er wel degelijk een ministerie van Habous namelijk olv. Si Ahmed Ou Guerrour.

« Reply #145 on: 15/02/2010 om 19:31:05 »
Dit klopt niet helemaal. Hoewel ik het met jou eens ben dat Abdelkrim el Khattabi scheiding van kerk en staat nastreefde was er wel degelijk een ministerie van Habous namelijk olv. Si Ahmed Ou Guerrour.
bron ?

wa ?? : http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=7470.0
« Last Edit: 15/02/2010 om 19:33:03 by uzop »

« Reply #146 on: 15/02/2010 om 19:34:49 »
« Last Edit: 15/02/2010 om 19:42:48 by incognito »

« Reply #147 on: 15/02/2010 om 20:36:03 »

« Reply #148 on: 15/02/2010 om 22:02:28 »
Ik weet niet uit welke stam jij komt, maar ik kom uit Ait Said en in de tijd van de Abdelkrim el Khattabi was het overgrote gedeelte van de bevolking in Ait Said allerminst islamitisch. Er was hoogstens sprake van een oppervlakkige kennis van de islam en dan ook nog vooral bij de hogere sociale klassen. De toenmalige bevolking van Ait Said had nauwelijks de tijd noch de moeite genomen om de islam eigen te maken. Dat was voor hen ook niet nodig aangezien de eeuwenoude stamgewoontes voldoende waren om alles in Ait Said te regelen. Dit veranderde echter met de komst van de Spaanse overheersers. Toen werd het voor Ait Said en andere Riffijnse stammen noodzakelijk om directe politieke overeenkomsten aan te gaan met elkaar om zo de Spaanse overheersing te breken. Deze politieke alliantie moest verder gaan dan het oude liff-systeem. Verder gaan in zowel geografisch opzicht als ook in organisatorisch opzicht. De enige legitieme en haalbare rechtsgrond waarop deze politieke overeenkomst aangegaan kon worden met de andere stammen en substammen was volgens het islamitisch recht. De islamitische regels waren namelijk al enigzins doorgedrongen als de enige maatschappelijk geaccepteerde omgangsnorm. De eigen stamregels werden zo langzamerhand ondergeschikt gemaakt aan de islamitische regels. Dit had aan de ene kant zijn voordelen aangezien verschillende anti-koloniale belangen samen kwamen met de islam als bindende factor. Zoals jij ook zelf al aangeeft. Aan de andere kant grepen verschillende elites binnen de Riffijnse gemeenschap de roep voor jihad aan om hun oude statuspositie te behouden. En dit werd nogmaals versterkt door het gebrek aan islamitische kennis onder de lokale bevolking. Zo ook in Ait Said.

Abdelkrim was zich dan ook bewust van zowel de kracht als de valkuil van het politiseren van de islam voor zijn strijd. Hij gebruikte aan de ene kant de islam om zijn strijd te rechtvaardigen tegen de Spaanse overheersing. Met name tijdens de vastenperiode zouden veel Riffijnse strijders gehoor hebben gegeven aan zijn jihadistische oproep om de christelijke ongelovigen te verjagen. Aan de andere kant moest Abdelkrim ook opboksen tegen de verschillende lokale stamleiders die de heilige oorlog vooral gebruikten om hun eigen positie te verstevigen. Zo liepen veel Riffijnen het risico om als ongelovige zondebok te worden aangewezen ten koste van de politieke aspiraties van al te fanatieke jihadisten. Vandaar dat Abdelkrim wel gedwongen werd om de islamitische opvattingen van de Riffijnen te moderniseren. Abdelkrim el Khattabi was al tijdens zijn studententijd in Fes al in aanraking gekomen met de uitwassen van het puriteins moslim-extremisme, die toen als middel werd gebruikt voor het behoud van de status van de Fassistische elite van de Kairouan-universiteit in Fes. Dit moderniseren deed hij echter niet door zomaar ideeen of ideologien uit het buitenland te importeren en te implementeren, maar hij deed dit juist door zelf een eigen moderne draai te geven aan de bestaande bindingsfactoren van zijn nog op te richten staat, namelijk de haraka en de islam. Men dient niet te vergeten dat Abdelkrim el Khattabi zowel een islamitische als een Westerse opleiding heeft genoten en tevens ook een grote literaire redenaar en zeer succesvolle zakenman was. En dat is ook duidelijk te zien in zijn politieke opvattingen.

Vandaar dat hij voor de interne structuur van zijn federatie een sterk islamitisch lijn volgde om zoveel mogelijk steun te genereren voor zijn politieke doel, wat naadloos aansloot bij eerdere islamiserende ontwikkelingen binnen de Riffijnse stammen. Dit deed hij bijvoorbeeld door zichzelf als islamitische leider - amir - naar voren te schuiven en de jihad uit te roepen tegen de Spanjaarden. Op verschillende marktpleinen in naburige stammen begon hij zijn opruiende ideeen te verspreiden en de moslims aan te spreken op hun islamitische broederschap en plicht voor jihad. Echter voor de externe structuur van zijn federatie heeft hij duidelijk voor een moderne en seculiere staatsvorm gekozen: een ministriele overheid in loondienst; het terugdringen van de macht van de (corrupte) geestelijken en het vormen van een republikeins centraal gezag met een centraal economisch beleid, waarin wel hij en zijn familieleden de belangrijkste posities bekleedden. Helaas kon hij dit centraal gezag niet veel verder uitbouwen dan een vrijblijvende territoriale verdedigingsapparaat. Veel Riffijnen stonden namelijk zeer wantrouwend tegenover de moderniserende plannen van Abdelkrim. Wantrouwend, omdat ze niet gewend waren om hun macht binnen de stam uit handen te geven. Blijkbaar wilden deze lui na het verslaan van de Spaanse bezetters gewoon weer terugkeren naar de oude stamverbanden, zonder bemoeienis van buitenaf. Deze traditionele en conservatieve manier van denken is volgens mij juist een van de oorzaken geweest waarom de Riffijnse republiek al bij voorbaat gedoemd was om te falen en waarom de progressieve Abdelkrim el Khattabi inzag dat hij met zijn moderniseringsinitiatieven zijn tijd ver vooruit was. 
Ik kom uit ait wayaghair en deze stam had toen wat voorsprong kwa organisatorisch en theologisch in vergelijking met aith Said. In de tijd van Nkoer was het andersom.
De poging om Sharia binnen deze stam toe te passen was een paar eeuwen eerder begonnen (lees hoe de vrouwen markt is ontstaan die tot een bugergeroorlog is geleid). Na die burgeroorlog was deze stam zich gedwongen  her te organiseren waardoor de term Gams u Gmaas is ontstaan.  Geestelijken in Arif hadden nooit echt macht gehad. Hun rol was vaak beperkt tot het onderwijs binnen Zawiat. Zij hadden wel macht om fatwa tot Jihad te roepen, maar de echte macht was in de handen van lokale (sub) stamleiders. Daarnaast was de officiele macht in de handen van Qaid die samenwerkt met de centrale overheid. De vader van Mohamed Abdelkrim was een daarvan. Je gebruikt vaak onterecht het woord salafism of moslims extremisten. Juist alle verzet strijders die voor Aljihad gingen zoals Imjahden van Arif werden als moslims extremisten beschouwd. De Kairouan-universiteit in Fes en sommige Zawiat tegen het verzet waren, waren geen salafisten of moslims extremisten, maar wel marionetten van kolonialen (wolven in de schaapskleren). Als ik me niet vergist was Kairouan toen in de handen van de vader van Allal El Fasi. Wat betreft de traditionele Zawiat hebben een belangrijke rol in het verzet tegen kolonialen.
De termen jihadisten, fascisten, salafisten, extremisten, misbruik avn islam voor persoonlijke belangen, gebrek aan islamitische kennis vind ik deze discussie niet echt van toepassing. Het was heel sempel: De gewoon burgers kwamen in aanrakking met de christelijke kolonisten die de baas over hen willen spelen. Het verzet was de normale reactie die vanaf oertijd tot heden wordt toegepast. Natuurlijk werd in deze omstaandigheden het geloof of ideologieen als inspiratie bron gebruikt om zich voor het verzet voor te bereiden.
P.S. het kennis van al Islam in Arif of elders anders dien jij als grafiek te zien. Het is een kwestie van stijgen en dalen.
Abdelkrim families hoorde toen tot eliten van Arif.

« Reply #149 on: 15/02/2010 om 22:05:04 »
Om precies te zijn in minuut 15:33 zegt hij in heel marokko, dus in heel marokko wilde hij een islamititsche staat. Ik blijf erbij dat hij een goede moslim was die geen onderscheid maakte tussen etniciteiten. In tegendeel tot ingenomen kwallen als nu zoals mo6 sadam hoessein en nog meer van dit soort poeplappen
Hierboven zei je:

"een islamitische staat oprichten voor alle volkeren "

In Marokko is er maar 1 volk. Sterker nog niet de hele Marokko, wou hij bevrijden.  Abd Alkarim zei van Ajdir naar Agadir.  Het gebied onder Agadir dat nog tot Marokko behoort, stond niet in zijn programma.