Author Topic: Herdenking van de dood van Amghar Mohand Khattabi  (Read 71553 times)

« Reply #120 on: 15/02/2010 om 00:39:13 »
Kijk... Achterlijk reactie. Abd Alkarim deed niets anders dan wat die mensen hierboven doen en zeggen: opkomen voor je eigen volken en bestrijden van de racistische dierlijke cultuur uit het midden-oosten.
Dit wordt voor je te moeilijk. Nu moet je iets zelf bedenken en geen koppie-past doen. Hoe los je dit op zonder    ctrl+C &  ctrl+v?  mij aanvallen?

Ik hoef jou niet eens aan te vallen, jij gooit namelijk je eigen glazen in als je de volgende vraag durft te beantwoorden:

Wat hebben Abdelkrim el Khattabi en Mohammed el Kittani met elkaar gemeen?

« Last Edit: 15/02/2010 om 00:41:46 by incognito »

« Reply #121 on: 15/02/2010 om 00:41:37 »
Ik hoef jou niet eens aan te vallen, jij gooit namelijk je eigen glazen in als je de volgende vraag durft te beantwoorden:

Wat hebben Abdelkrim el Khattabi en Idriss el Kittani met elkaar gemeen?


Kat in het nauw maakt rare sprongen? Niet springen naar een ander onderwerp.
« Last Edit: 15/02/2010 om 00:43:33 by TamurtIno »

« Reply #122 on: 15/02/2010 om 00:42:38 »
Waarom dan niet?
Omdat de vader van mijn opa heeft samen met Abdelkrim en andere tientalen stammen leiders gezworen de buitenlandse indringers samen te bestrijden en een bepaalde systeem te gaan toepassen waar ze met elkaar eens over waren en dat was Sharia. Vervolgens hebben ze hun leven en die van hen kinderen op het speel gezet om hun ideologie te verwenzelijken. Abdelkrim als individu is tot leider gekozen om de gemaakte afspraak te bewaken verder had elke stam een eigen leider (zoals ze het vanaf oertijd deden) die ze zelf kiezen  om ze te leiden. Iriffiyen hadden geen nieuwe systeem en nodig en ze geloofden toen heilig in hun eigen systeem. In Arif was  er ook weinige ideologische of etnische tegenstellingen zoals in de landen waar ze de “moderne” staat systeem moesten toe te passen.
Met andere woorden; Abdelkrim was niet gekozen om een nieuwe systeem te creeren en zijn handen waren vol om de stammen leiders bij elkaar te houden en hun wraak gevoelens richting de kolonisten te richten.
Nadat Abdelkrim zich heeft overgeven hebben veel stammen leiders waar onder de vader van mijn opa hun strijd voortgezet tot hun dood, want zij strijden voor hun ideologie en niet voor de persoon Abdelkrim.
Abdelkrim als leiders moest toen zich als voorbeeld figuur  presenteren, want hij was niet bij alle stammen leiders gelieve en ze maakten gebruik van elke gelegenheid om hem publiekelijke te bekritiseren. Zelfs het verhaal dat Abdelkrim voor een  staat (Rif Ripubliek) vocht is een beetje opgeblazen, want Abdelkrim  deed vanaf het begin tot het eind van zijn strijd beroep op alle stamleiders van Marokko bij het verzet van Arif aan te sluiten. En elke stamleider die zich bij die verzet beweging had aangesloten wordt zijn gebied automatische tot Rif Republiek beschouwd en Abdelkrim moest dat gebied  beschermen (lees de drama van Ikzenayen gebied en Rif republiek).  Het is onmogelijk om een grensloos ripubliek te stichten.  
Wat betreft de interviews van  Abdelkrim of zijn gezanten met Europianen waren vaak tegenstrijdig en merwaardig. Abdelkrim moest veel uitspraken doen om de Europianse publiek aan zijn kant te krijgen en het beeld die toen de europiaanse journalisten over hem hadden gecreerd te ontkrachten. Hij werd toen als een groot terrorist beschouwd die ambitie voor een Kalifaat had, waar ze bang voor waren. Ze moenden hem toen, inde  kranten, een valse Mahdi die alle moslims wil bevrijden om de misdaad (het gebruik van gifgas) tegen Iriffiyen te rechtvaardigen.  Kortom, de huidige strijd tegen de zogemaande terrorisme met name in Afganistaan komt beetje overeen met Arif oorlog.  

P.S. Het verzet in Arif is niet door Abdelkrim als individu  gecreerd. Dat was alle eeuwen lang aanwezig. Wat deze verzet bijzonder maakt, is dat veel stammen leiders gezamenlijke doel hadden.  Er waren toen veel Imjahden in Arif die net zo intelectuele als Abdelkrim of meer, zij hebben het verzet samen met  hen kinderen en hen neven tot een bittere eind  geleid. De herdenking van deze verzet moet zich niet bepperken tot de mogelijk Abdelkrim ideeen, want is het onrechtvaardig voor de gesneuveld  Imjahden. Trouwen, Imjehdan van toen hebben  niet geisoleerd geleefd zoals je eerder had gemeld.  


« Reply #123 on: 15/02/2010 om 00:42:53 »
Kant in het nauw maakt rare sprongen? Niet springen naar een ander onderwerp.

Probeer maar eerst een fatsoenlijk antwoord te formuleren en dan zien we wie hier werkelijk een racistische en dierlijke opvatting heeft...;)

« Reply #124 on: 15/02/2010 om 00:45:32 »
Probeer maar eerst een fatsoenlijk antwoord te formuleren en dan zien we wie hier werkelijk een racistische en dierlijke opvatting heeft...;)
Is sta hier niet voor de rechtbank om je vragen te beantwoorden. Reageer eens op de mening van die mensen over de dierlijke racistische cultuur uit het mideen-oosten die door intellectuele Arabieren zelf wordt bestreden.
De twee hebben veel overeenkomsten: beide heten ze Mohamed en zijn mannen.  Is dit een goed antwoord, of mag ik nog raden? Het lijkt wel op lingo dit speeltje van jou.
« Last Edit: 15/02/2010 om 00:52:25 by TamurtIno »

« Reply #125 on: 15/02/2010 om 00:55:49 »
Is sta hier niet voor de rechtbank om je vragen te beantwoorden. Reageer eens op de mening van die mensen over de dierlijke racistische cultuur uit het mideen-oosten die door intellectuele Arabieren zelf wordt bestreden.
De twee hebben veel overeenkomsten: beide heten ze Mohamed en zijn mannen.  Is dit een goed antwoord, of mag ik nog raden? Het lijkt wel op lingo dit speeltje van jou.

Het is triest om te zien dat jij de Riffijnse geschiedenis ziet als een spelletje lingo...

« Reply #126 on: 15/02/2010 om 01:01:34 »
Het is triest om te zien dat jij de Riffijnse geschiedenis ziet als een spelletje lingo...

Iqdhayac wawar.

Welterusten dan...

« Reply #127 on: 15/02/2010 om 06:02:24 »
Hij heeft hulp gezocht van oprechte moslims uit de Rif, maar de salafistische islamisten uit Fes waren tegelijkertijd ook de grootste politieke tegenstanders van Abdelkrim el Khattabi:
 

Dan moet jij ook kunnen aangeven wat jij dan precies de scriptie van Fabio T. Lopez Lazaro Spaans gebabbel vindt en waarom je dat vindt.

Hij heeft hulp bij ze gezocht en toen heeft hij ze buitenspel gezet door zijn eigen sercukiere staat te stichten. Hier geloof ik niet in.

Waarom ik het gebaabel vindt simpelweg omdat het tegen de citaten van abdelkrim was tegen de info van wikipedia tegen de beweringen van zijn kleinzoon.

« Reply #128 on: 15/02/2010 om 06:05:10 »
Een seculiere staatsvorm sluit een religieuze samenleving niet uit, tenzij de samenleving zelf een zwak geloof heeft.


Ps. Een ordinaire leugenaar dat maak jij daarvan. Ik zie hem nog steeds als een oprechte Amazigh die mede dankzij de islam is gelukt om de Spaanse overheerser te verslaan.

Maar over het algemeen is een seculiere staatsvorm een systeem waar religie de maatschappij niet mag beinvloeden. Ik hor hem niks over zwak geloof of religeuze samenleving zeggen.

Hij is geen leugenaar?
Hij zocht hulp bij de moslims. Hij gebruikte een citaat dat ook in een brief van hem staat(de slagzin)
hij zocht bij ze hulp maar later bleek dat hij een staat wilde stichten waar islam geen invloed mag hebben. Zijn slagzin was ook een leugen want hij zij het zodat de moslims zich beter zouden opofferen.


Waarom wilde de hele islamitische wereld bevrijden?
« Last Edit: 15/02/2010 om 06:10:39 by Amazigh/rebel »

« Reply #129 on: 15/02/2010 om 06:14:07 »
Wat een achterlijke domme redenering zeg. Ik ben terug om je te bestrijden en harder dan ooit.
Ga je gang en begin met Palestina. Abd Alkarim koos voor Arif.

Die man is zijn neef en geen kleinzoon.
Ze kregen de opdracht van de koning om te vertellen wat je Palestijnse broeders graag willen horen. Ik heb de brief van Abd Alakrim gelezen en daarin stond dat het Rifijnse volk onafhankelijk wil worden net als alle volkeren in de wereld.

Je gaat geen vlag, geld  maken om lid te worden van de Alawieten. 

Vergeet niet dat Abd Alkarim geen vader is van de Rifijnen. Rifijnen houden van hem omdat hij voor hun vrijheid heeft gestreden. Als hij voor de Palestijnen had gestreden, dan was hij nu lager dan een hond.

Ga je nou iedereen die hier het word islam gebruikt daarvan beschuldigen?
Neef van abdelkrim elkhattabi weetje het wel zeker (zoveell jaar verschil)ik zag daar wel omar el khattabi staan

« Reply #130 on: 15/02/2010 om 06:17:47 »
Kijk... Achterlijk reactie. Abd Alkarim deed niets anders dan wat die mensen hierboven doen en zeggen: opkomen voor je eigen volken en bestrijden van de racistische dierlijke cultuur uit het midden-oosten.
Dit wordt voor je te moeilijk. Nu moet je iets zelf bedenken en geen koppie-past doen. Hoe los je dit op zonder    ctrl+C &  ctrl+v?  mij aanvallen?

Kwam op voor een volk maar waarom wou hij volgens het filmpje (notebene zijn kleinzoon)een islamitische staat oprichten voor alle volkeren?

« Reply #131 on: 15/02/2010 om 06:21:49 »
Hij zegt inderdaad dat er een intentie was om een islamitische staat op te richten. Maar hij zegt niet dat hij een staat wilde oprichten die de gehele islamitische wereld bevat, enkel dat andere volkeren zouden volgen.

Denk je dat Abdelkrim met een islamitische staat ook bedoelde dat de islamitische geestelijkheid een belangrijke politieke rol zou spelen?
Dan draai ik me weer terug naar het wikipedia stuk. Waarin als je scrolt nnar het stuk samenwerking koloniale machten op het einde zegt men dat hij de hele islamitische wereld wou bevrijden

« Reply #132 on: 15/02/2010 om 06:24:04 »
Hij is een kind die je serieus neemt. De rest ziet je als een gek.
Ik neem iedereen serieus ook jij. Maar niet als het gaat om de kwestie Palestina. Je ziet he dus als een gek, wel een gek die nauwelijks in een discussie vast te zetten valt

« Reply #133 on: 15/02/2010 om 06:33:05 »
Het enige wat mij in twijfel zet is dat interview van molay mahond, maar we praten over een document van 1927 dat in 2000 verscheen  In die tussentijd kan zoveel gebeurd zijn(vervalsingen).Verder mijn edele incognito zou het kennen dat Abdelkrim el khattabi dit zei(Scheiding kerk en staat serculiere stat etc)om de twee europese grootmachten Englsnd Frankrijk weg te houden want die zouden een islamitische staat niet toestaan, dus dat hij extern dit soort beweringen deed maar intern gewoon islamitisch was. En dat stuk van die flavio vindt ik denigreerend simpel weg het tegen alle bronnen van abdelkrim is

« Reply #134 on: 15/02/2010 om 11:17:50 »
wel een gek die nauwelijks in een discussie vast te zetten valt

Hij zit vaak vast in discussie en moest vaak springen naar een ander onderwerp om zichzelf te reden. Dit is een kenmerk van een gek.