Author Topic: Herdenking van de dood van Amghar Mohand Khattabi  (Read 71551 times)

« on: 06/02/2010 om 09:20:53 »
Dat doet 47 jaar sinds de dood van de held en vader van het natie Amazigh van Rif.
« Reply #1 on: 12/02/2010 om 15:30:14 »
Ik ben benieuwd of Abdelwahed Tamouri - regionaal coordinator Forum voor Mensenrechten afdeling Marokko - vanavond de volgende rapporten, die de afgelopen maand zijn verschenen over de mensenrechtensituatie in Marokko ter sprake zal brengen:


- http://www.scribd.com/doc/26771823/Amnesty-Rapport-2010
- http://www.scribd.com/doc/26771903/Human-Rights-Watch-Rapport-2010
- http://www.scribd.com/doc/25329637/CCDH-Rapport-2010-Frans
- http://www.scribd.com/doc/26771942/Verenigde-Naties-Rapport-2010

« Reply #2 on: 13/02/2010 om 19:21:41 »
In een redelijk bezochte - 60 a 70 man - zaal van het Concordia theater in Den Haag hield de politieke partij van Farid Ouled Lahcen en co de conferentie: Rif en haar toekomstperspectief: recht op zelfbeschikking of nieuwe invloed van de centrale overheid.

En waar de alcohol rijkelijk vloeide in de foyer; de poezie van Ahmed Essadki als zoete woorden in mijn oren klonken; de Marokkaanse consulaatmedewerker met bibberende handen fotos maakte van de gegadigden; de moslimextremist uit het publiek ons nogmaals op het islamitisch broederschap wees; de aanwezige Amazigh broeders uit Noorwegen, Duitsland en Spanje een constructieve aandeel hebben geleverd aan de conferentie; en waar zelfs vragen vanuit Sevilla via het internet live zijn beantwoord; heb ik vooral geluisterd naar de sprekers van de conferentie en bij deze een vrije vertaling van mij:


Abdelghafour Ahalli - Forum Euro-Rif voor Bugerschap en Solidariteit

Marokkanen in Nederland dienen beter te luisteren naar de mensen in marokko. Deze mensen zeggen allemaal dat het Marokkaanse vaderland in gebreke blijft, wat betreft haar taak en verplichtingen jegens het volk. Dit zorgt voor een probleem aangezien voor de Marokkanen in Europa het moeilijk maakt om zich vaderlands op te stellen. Zeker als je je bedenkt dat de Marokkaanse overheid nog steeds niet kan voorkomen dat er in december 2009 in Khenifra 12 Marokkaanse burgers kwamen te overlijden simpelweg vanwege de kou. Tegenwoordig is er genoeg informatie beschikbaar over het reilen en zeilen van de Marokkaanse overheid en de Marokkanen in diaspora zijn goed op de hoogte van wat er speelt in Marokko en in de Rif. Zij dienen daarom ook in te zien dat er geen democratie zal zijn zonder oprechte politieke wil. Als de Marokkaanse overheid het echt wilde hadden het van heel Marokko een welvarend land van kunnen maken. Echter de realiteit is dat je connecties moet hebben om ervan te kunnen profiteren en dat de Marokkaanse overheid een politieke beleid van willekeur voert zonder een logische lijn te volgen. Daarom is het belangrijk dat Marokkaanse burgers en in het bijzonder Riffijnse burgers zich meer moeten gaan bemoeien met de politiek en bijvoorbeeld zich gaan afvragen: wie regeert Marokko daadwerkelijk? En hoe wordt Marokko geregeerd? Een beetje meer burgerparticipatie graag van de Marokkaanse onderdanen aub...      

Mohammed Inaissa - woordvoerder van "Beweging voor autonomie Rif"

Men dient goed te begrijpen dat ik als Marokkaanse burger en als Amazigh mijn eigen leven leidt in de Rif en geen "ruzie zoek" met de makhzen. Maar als ik daarbij continu lastig wordt gevallen door de Marokkaanse overheid dan komt er een moment waarop de spanning tussen mij en de makhzen zal stijgen. Zeker als je je bedenkt dat de centrale overheid in het verleden en vandaag de dag genoeg geld verdient aan mijn regio de Rif. Grote kapitaalstromen komen het land binnen via Mretc, Nador en el Hoceima en worden door de centrale overheid afgevloeid naar steden zoals Fes, Meknes etc. Voor mij komt er dan een moment dat ik mij strijdbaar wil inzetten hiertegen en mezelf luid en duidelijk kenbaar maak dat ik daar absoluut niet van gediend ben. En als de overheid dit dan ziet als "ruzie zoeken" dan kunnen ze het ook zo krijgen. Want aan lef, moed en kracht ontbreekt het niet aan in de Rif, waar het wel aan ontbreekt in de Rif is om deze "ruzie" ook met woorden en redenatie te winnen. En dat heeft weer te maken met de wil van het Riffijnse volk. En dat heeft weer te maken met de passiviteit van het Riffijnse volk die liever alles aangereikt wilt krijgen zonder maar van de eigen plaats af te komen. Afgelopen maand is de staatszender Amazightv in Marokko begonnen met uitzendingen in het Tamazight. Sommige Irifien hebben deze ontwikkeling met open armen ontvangen. Ik niet. Aangezien het alleen maar de passiviteit van Irifien alleen maar versterkt. Bovendien moeten Irifien de zendtijd ook nog eens delen met de andere Imazighen van Marokko. Dus waarom zou ik zoiets gaan toejuichen? Irifien moeten leren inzien om het politiek speelveld te verkleinen zodat alleen de Riffijnse belangen voorop zullen staan. Dat kan men bereiken door gewoon heel klein te beginnen met initiatieven of op lokaal niveau zich te gaan organiseren.


Abdelwahab Tadmouri - regionaal coordinator Forum voor Mensenrechten, Noord-Afrika

In Marokko draait alles om de koning. Alles en iedereen is maar bijzaak. Dat ziet men terug in de geschiedenis die bol staat van talloze voorbeelden waarin de koningen en sultans van Marokko willens en wetens het welzijn van hun eigen volk riskeerden alleen ten behoeve van het behoud van hun eigen koninklijke of sultan titel. De Marokkaanse geschiedenis staat ook bol van de vele volkswoede en opstanden die dit egoistisch beleid van de Marokkaanse dynastien over zich heeft afgeroepen. Met name in de regio van de Rif en eigenlijk de gehele Middelandse Zeekustgebied is er altijd een sterke traditie van opstandigheid aanwezig geweest. Tegenwoordig zien we dat tijdens het regeerschap van de huidige koning  het welzijn van de Marokkaanse onderdanen zwaar onder druk is komen te staan. Zo is naar voren gekomen in verschillende rapporten en onderzoeken dat de leefbaarheid in Marokko de afgelopen tijd is gedaald tot een vergelijkbaar niveau van dat van landen in donker-Afrika. Marokko is hard op weg om net als Nigeria te worden. Dat geldt ook wat betreft de mensenrechtensituatie in Marokko. Daar kan ik ook heel duidelijk in zijn. Mensenrechten bestaan niet in Marokko.


Souliman Belgharbi - "Beweging voor autonomie Rif"

Ik zou graag het internationale aspect willen benadrukken van de autonomiebeweging in de Rif. Zo ben ik van mening dat er nog te weinig coordinatie en inspiratie wordt opgedaan van bijvoorbeeld de Imazighen in andere landen zoals Algerije, Libie of andere landen die tot het historische Tamazgha behoren. Wat veel Irifien ook over het hoofd zien is dat er ook nog te weinig coordinatie en inspiratie wordt opgedaan met de Europese woongebieden van de Imazighen in diaspora. Waarom zouden we niet kunnen leren van zowel de negatieve als positieve ervaringen van andere minderheden zoals de Catalanen. Het zou toch te gek voor woorden zijn dat wij als Imazighen die in geheel Noord-Afrika en Europa een netwerk hebben opgebouwd maar er vevolgens geen gebruik van maken om ons te verenigen voor de politieke toekomst van de Rif en het Riffijnse volk. Maar blijkbaar ontbreekt het nog steeds aan een volksbewustzijn bij de Irifien en bovendien zijn de meeste Irifien niet geinteresseerd in politiek. Om dit te veranderen dient men op structurele basis conferenties zoals deze te houden. Want ondanks de politieke desinteresse onder de meeste Irifien zijn er ook genoeg mensen die zich met veel passie inzetten voor de autonomie van de Rif. Deze mensen zullen op de toekomstige conferenties bijeen moeten komen zoals wij vandaag bijeen zijn gekomen om samen te praten over de te volgen strategie, waarbij het ook belangrijk is dat men zich flexibel dient op te stellen.
« Last Edit: 13/02/2010 om 20:48:17 by incognito »

« Reply #3 on: 13/02/2010 om 20:49:05 »
"En waar de alcohol rijkelijk vloeide in de foyer"

Dit is dus iets, dat veel Imazigen voor het hoofd stoot, en de Amazigh zaak in een kwaad daglicht zet. Onder het motto van seculier zijn en vrijheid, staat men dit toe op Amazighbijeenkomsten etc. Dit past noch in onze cultuur, noch in ons geloof.

Ik vind het ook niet passen in de herdenking van iemand als Abdelkrim El Khattabi.

« Reply #4 on: 13/02/2010 om 21:07:46 »
"En waar de alcohol rijkelijk vloeide in de foyer"

Dit is dus iets, dat veel Imazigen voor het hoofd stoot, en de Amazigh zaak in een kwaad daglicht zet. Onder het motto van seculier zijn en vrijheid, staat men dit toe op Amazighbijeenkomsten etc. Dit past noch in onze cultuur, noch in ons geloof.

Ik vind het ook niet passen in de herdenking van iemand als Abdelkrim El Khattabi.

A Adjziedh bespaar je zelf die plaatsvervangende schaamte. Zelfs onze Vader des Vaderlands lustte weleens een biertje op zijn tijd...>
From the A'yan to Amir; The Abd Al-Karim of the Moroccan Rif; Fabio T. Lopez Lazaro; blz. 55


Ps. Het feit dat deze mensen de moeite en tijd hebben genomen om samen met anderen van gedachten te wisselen over de autonomie kwestie in de Rif helpt de haraka Amazigh meer vooruit dan jouw inhoudloze kritiek op het gedrag van anderen. En bovendien wordt ieder van ons beoordeeld op zijn eigen handelen en niet op dat van anderen. Dat is ook een onderdeel uit "onze cultuur" en "ons geloof"...
« Last Edit: 13/02/2010 om 21:20:44 by incognito »

« Reply #5 on: 13/02/2010 om 21:28:48 »
Dat Abdkrim misschien een biertje dronk, of dat hij hele liters naar binnen werkte doet niet af, aan het feit dat het niet gewenst is binnen onze cultuur, en niet toegestaan is binnen ons geloof.

Ik juich het initiatief van deze mensen toe, dat zij de moed, tijd, financieen en moeite hebben genomen om dit te organiseren.

Wat ik alleen duidelijk probeer te maken, is dat wanneer zij alcohol toestaan op deze bijeenkomsten, zij een groot deel van hun inspanningen te niet doen.

Dat jij dit inhoudloze kritiek vindt, is jou mening!

« Reply #6 on: 13/02/2010 om 21:33:49 »
Dat Abdkrim misschien een biertje dronk, of dat hij hele liters naar binnen werkte doet niet af, aan het feit dat het niet gewenst is binnen onze cultuur, en niet toegestaan is binnen ons geloof.

Ik juich het initiatief van deze mensen toe, dat zij de moed, tijd, financieen en moeite hebben genomen om dit te organiseren.

Wat ik alleen duidelijk probeer te maken, is dat wanneer zij alcohol toestaan op deze bijeenkomsten, zij een groot deel van hun inspanningen te niet doen.

Hoezo te niet doen? Omdat bekrompen mensen zoals jij zich beledigd voelen?

Dat jij dit inhoudloze kritiek vindt, is jou mening!

Dat jouw kritiek op het alcoholgebruik van de bezoekers van de conferentie volstrekt inhoudsloos is, is niet mijn mening, maar een feit die ik zometeen zal bewijzen door een simpele vraag aan jou:

Waarom pik je uitgerekend dit aspect uit om jouw ongezoute en ongefundeerde kritiek te uiten ipv dat je kritiek levert op de standpunten van de 4 sprekers van de conferentie?
« Last Edit: 13/02/2010 om 21:40:25 by incognito »

« Reply #7 on: 14/02/2010 om 00:13:43 »
Hoezo te niet doen? Omdat bekrompen mensen zoals jij zich beledigd voelen?

Dat jouw kritiek op het alcoholgebruik van de bezoekers van de conferentie volstrekt inhoudsloos is, is niet mijn mening, maar een feit die ik zometeen zal bewijzen door een simpele vraag aan jou:

Waarom pik je uitgerekend dit aspect uit om jouw ongezoute en ongefundeerde kritiek te uiten ipv dat je kritiek levert op de standpunten van de 4 sprekers van de conferentie?

Als ik bekrompen ben, omdat ik het gebruik van alcohol niet passend vind bij een conferentie over de Rif, dan verschillen wij erg veel van elkaar.

Ik heb niet gezegd dat ik me beledigd voel (begrijpend lezen), ik heb gezegd dat door het toestaan van alcohol op zulke bijeenkomsten veel mensen wegblijven, en dat, dat erg jammer is.

Ik zal je uitleggen waarom ik dit aspect heb gekozen om mijn "ongezoute en ongefundeerde kritiek" op te uiten. namelijk, lees bovenstaande!!


« Reply #8 on: 14/02/2010 om 01:45:09 »
Als ik bekrompen ben, omdat ik het gebruik van alcohol niet passend vind bij een conferentie over de Rif, dan verschillen wij erg veel van elkaar.

Ik heb niet gezegd dat ik me beledigd voel (begrijpend lezen), ik heb gezegd dat door het toestaan van alcohol op zulke bijeenkomsten veel mensen wegblijven, en dat, dat erg jammer is.

Ik zal je uitleggen waarom ik dit aspect heb gekozen om mijn "ongezoute en ongefundeerde kritiek" op te uiten. namelijk, lees bovenstaande!!

Niet alleen ben je bekrompen wat betreft je gedachte over Imazighen die alcohol gebruiken. Je baseert jouw oppervlakkige mening ook nog eens op een foutief beeld van Abdelkrim el Khattabi, de Amazigh cultuur en de Islam. En bovendien ga jij de feitelijke discussie uit de weg:


- Ik vroeg jou namelijk waarom je als een zeikwijf wel de alcoholconsumptie van de bezoekers ter discussie stelt, maar niet verder durft in te gaan op de standpunten van de 4 sprekers op de conferentie resp. Abdelghafour Ahalli; Mohammed Inaissa; Abdelwahab Tadmouri en Souliman Belgharbi?

- En ik vroeg jou ook waarom jij denkt dat mensen die alcohol gebruiken de Amazigh haraka teniet doen?

- En om jouw kortzichtige uitlatingen over mensen die jij niet eens kent helemaal te illustreren wil ik je ook nog vragen wat jij tot nu toe voor de Riffijnse autonomie kwestie hebt betekent en wat jouw ideeen erover zijn?
« Last Edit: 14/02/2010 om 02:08:36 by incognito »

« Reply #9 on: 14/02/2010 om 11:03:37 »
Niet alleen ben je bekrompen wat betreft je gedachte over Imazighen die alcohol gebruiken. Je baseert jouw oppervlakkige mening ook nog eens op een foutief beeld van Abdelkrim el Khattabi, de Amazigh cultuur en de Islam. En bovendien ga jij de feitelijke discussie uit de weg:


- Ik vroeg jou namelijk waarom je als een zeikwijf wel de alcoholconsumptie van de bezoekers ter discussie stelt, maar niet verder durft in te gaan op de standpunten van de 4 sprekers op de conferentie resp. Abdelghafour Ahalli; Mohammed Inaissa; Abdelwahab Tadmouri en Souliman Belgharbi?

- En ik vroeg jou ook waarom jij denkt dat mensen die alcohol gebruiken de Amazigh haraka teniet doen?


- En om jouw kortzichtige uitlatingen over mensen die jij niet eens kent helemaal te illustreren wil ik je ook nog vragen wat jij tot nu toe voor de Riffijnse autonomie kwestie hebt betekent en wat jouw ideeen erover zijn?
Wat azdjiez zegt is dat de islam de grootste religie oneder irrifien is en dat alcohol  verboden is  ook bij  bijeenkomsten en dat van hierboven was een bijeenkomst dat is erg jamer want zonder die alcohol hadden er vast meer mensen kunnen komen. Maar verder respecteer ik die mensen die zich zo inzetten voor die kwestie

« Reply #10 on: 14/02/2010 om 12:28:03 »
Wat azdjiez zegt is dat de islam de grootste religie oneder irrifien is en dat alcohol  verboden is  ook bij  bijeenkomsten en dat van hierboven was een bijeenkomst dat is erg jamer want zonder die alcohol hadden er vast meer mensen kunnen komen. Maar verder respecteer ik die mensen die zich zo inzetten voor die kwestieFrom the A'yan to Amir; The Abd Al-Karim of the Moroccan Rif; Fabio T. Lopez Lazaro; blz. 139


Ja, maar mensen zoals Adzjdiedh kunnen toch wel begrijpen dat de haraka Amazigh een weerspiegeling dient te zijn van de gehele Riffijnse samenleving en niet enkel van zeer vorme moslims. De autonomie voor de Rif is een politieke kwestie en geen religieuze zaak. Dus iedereeen die zijn steentje bij wil dragen is van harte welkom ongeacht zijn drankgewoonten. En ik denk dat Adzjdiedh dat ook wel zou beseffen als hijzelf aanwezig was en voor zichzelf zou horen wat deze mensen allemaal te vertellen hadden - ook al was het onder het genot van een glaasje.

Bovendien vind ik het zeer onproductief van Adzjdiedh om uitgerekend daarover te gaan zeuren, terwijl hij de inhoud van de conferentie of de standpunten van de sprekers niet durft te bespreken....
« Last Edit: 14/02/2010 om 12:47:09 by incognito »

« Reply #11 on: 14/02/2010 om 12:31:24 »
A Adjziedh bespaar je zelf die plaatsvervangende schaamte. Zelfs onze Vader des Vaderlands lustte weleens een biertje op zijn tijd...>
From the A'yan to Amir; The Abd Al-Karim of the Moroccan Rif; Fabio T. Lopez Lazaro; blz. 55


Volgens mijn opa heeft Abdelkrim in R7ad n thisa (weekelijkse markt) gezworen dat hij Sharia zal toepassen. Dat was een van de belangrijke rijden dat Imjahden hem als leider hebben gekozen.

« Reply #12 on: 14/02/2010 om 12:33:48 »
Volgens mijn opa heeft Abdelkrim in R7ad n thisa (weekelijkse markt) gezworen dat hij Sharia zal toepassen. Dat was een van de belangrijke rijden dat Imjahden hem als leider hebben gekozen.

Dat heeft hij waarschijnlijk alleen maar gedaan om de moslims over te halen om hem te steunen in zijn strijd tegen de Europeanen.

Quote
I do not deny that sometimes I was obliged to make use of religious sensibility in (an attempt) to win political support. Thus, I said that after the Spanish had occupied Ajdir they compelled the evacuation of a part of the village in which there was a mosque, which they did not respect and they made into a stable. When I heard this I ordered three of the qaids who were famous for their piety and their bravery to verify the matter for themselves. This tactic of mine doubled the bravery of the fighters, and increased their devotion to myself and my cause.

http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=13495.msg258286#msg258286
« Last Edit: 14/02/2010 om 12:36:26 by incognito »

« Reply #13 on: 14/02/2010 om 12:36:29 »
Dat heeft hij waarschijnlijk alleen maar gedaan om de moslims over te halen om hem te steunen in zijn strijd tegen de Europeanen.
Wil je hier nu mee beweren dat het geen praktiserende moslim was?

Dus hij hield die imjahden gewoon voor de gek?


« Reply #14 on: 14/02/2010 om 12:40:57 »
Wil je hier nu mee beweren dat het geen praktiserende moslim was?

Dus hij hield die imjahden gewoon voor de gek?

De Islam leert mij om het oordeel over de gelovigheid van anderen over te laten aan iemand die belangrijker is dan ik. Maar ik zou wel willen zeggen dat Abdelkrim el Khattabi gebruik heeft gemaakt van het islamitisch geloof om zo zijn politieke steun te vergroten.
« Last Edit: 14/02/2010 om 12:43:09 by incognito »