Author Topic: Big Brother is Watching  (Read 3832 times)

« on: 17/11/2009 om 15:40:46 »
Een update voor de digitale paranoïden onder ons. >
http://www.net-security.org/dl/insecure/INSECURE-Mag-23.pdf

« Last Edit: 17/11/2009 om 15:43:05 by incognito »

« Reply #1 on: 02/01/2010 om 19:51:37 »


Vijf privacyrampen uit 2009

Ook in 2009 stond de privacy weer flink onder druk. Omdat er zoveel is om uit te kiezen, loopt Webwereld vijf privacykwesties die in 2009 speelden langs. Iedereen waakt over ons.

Google

Het is twijfelachtig of er één bedrijf is dat toegang kan hebben tot meer informatie over iedere digitale stap die we zetten dan Google. De opslag gaat verder dan het bijhouden van onze zoektermen. Veel mensen hebben een Gmail-account. Op basis daarvan is bekend welke RSS-feeds we volgen, welke Youtube-filmpjes we kijken, welke e-mails we sturen, met wie we chatten en waarover en dankzij Google Docs ook wat we schrijven en met wie we dat delen. Dankzij Google Books is het duidelijk wie welk boek leest.

Sinds de introductie van de Android-telefoons in 2009 is het belangrijk het adressenboek goed bij te houden, zodat dit goed met de mobiele telefoon wordt gesynchroniseerd. Daarnaast is er de locatie-gebaseerde dienst om bij te houden waar vrienden zich bevinden. Ook deze informatie wordt via Google gedeeld.

Ook ondersteunt het bedrijf chat en sociale netwerken, waardoor ook die informatie aan profielen van gebruikers kan worden toegevoegd. Met de Chrome browser weet Google elke url die wordt ingetikt. Bovendien heeft elke installatie van Chrome een uniek serienummer.

Waar Google bij het browsen niet wordt gebruikt, heeft het bedrijf nu een DNS-service. Zo is redelijk nauwkeurig te achterhalen welke domeinnamen een persoon opzoekt. Daarnaast waren er in 2009 de nodige privacydiscussies rond StreetView.

Bij alle privacyproblemen maakt Google in 2009 heel expliciet zelf onderdeel van het probleem te willen zijn. “If you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place”, stelde CEO Eric Schmidt. Hierdoor lijkt het don't-be-evil-principe op de helling te staan.

Paspoorten

Door het introduceren van een RFID-chip zijn persoonlijke gegevens ook digitaal uitleesbaar geworden. Wie een paspoort in handen krijgt, kan nu naast een fysieke kopie ook een digitale kopie maken met inbegrip van de pasfoto. Inmiddels worden in het paspoort ook vingerafdrukken opgeslagen.

Op het eerste gezicht lijkt dit de kwaliteit van controles te verbeteren, maar of dat gebeurt is maar helemaal te vraag. In het verleden lukte het beveiligingsonderzoeker Jeroen van Beek al om een chip na te maken en zo Elvis Presley een digitaal editie van het Nederlands paspoort te geven.

Daarnaast blijkt Nederland de vergaarde vingerafdrukken in een centrale database op te slaan, zonder dat duidelijk is hoe verantwoord hiermee wordt omgegaan. Ons land vaart daarmee een andere koers als andere Europese landen zonder dat duidelijk is wat de winst hiervan is.

Vooral in Duitsland is de overheid terughoudender geworden. De Chaos Computer Club had de vingerafdruk van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Edmund Schäuble van een wijnglas gehaald en op internet geplaatst. Daarmee werd pijnlijk duidelijk dat er grote risico's zitten bij het verzamelen van dit soort gegevens. Waar je een mens nog wel een nieuw BurgerServiceNummer kunt geven, is dat bij een vingerafdruk niet mogelijk.

Staatssecretarissen

Ook staatssecretarissen blijken nog wel eens een privacyramp te kunnen zijn. Zo stoorde Frank Heemskerk zich aan de “privacyparanoia” en wees erop dat een medisch dossier ook fysiek te stelen is. Kennelijk was het bij hem nog niet doorgedrongen dat digitale dossiers massaal misbruik mogelijk maakt. 10.000 dossiers passen prima op een enkele USB-stick, maar 10.000 papieren dossiers draag je niet zomaar een ziekenhuis uit.

Lastig is ook dat staatssecretaris Heemskerk niet lijkt te beseffen wat de rol van het College Bescherming Persoonsgegevens is, waardoor hij bij de kilometerheffing erop wijst dat er geen bezwaar was. Voor hem is kennelijk het feit dat de Wet bescherming persoonsgegevens niet wordt overtreden hetzelfde als de boodschap dat het met de privacy wel goed zal zitten. Bij de OV-chipkaart heeft CBP-voorman Jacob Kohnstamm juist duidelijk aangegeven dat dit niet zo is.

Staatssecretaris Klijnsma probeerde in 2009 door te drukken met het Landelijk Informatiesysteem Schulden, een particulier initiatief om een negatieve registratie van burgers bij te houden. Daar was het CBP bij herhaling wel tegen. Toch weerhield dat haar er niet van de wens te uiten om het geesteskind van oud-DSB-topman Dirk Scheringa alsnog te introduceren. Uiteindelijk moest ze inbinden in het parlement en werd – mede door protesten uit verschillende hoeken – besloten eerst nader onderzoek te doen.

Opsporingsinstanties

Ook opsporingsinstanties blijken een nachtmerrie voor de privacy te zijn. Zo blijkt Nederland al jaren lang de meeste telefoontaps te hebben. Hoe vaak een internetverbinding wordt getapt, kan de politie niet zeggen. Statistieken genereren is niet mogelijk. Wel werd dit jaar duidelijk dat miljoenen keren persoonsgegevens bij een IP-adres of telefoonnummer werden gezocht.

Daarbij hebben we het hier over politioneel handelen ofwel het oplossen van misdrijven en niet over het werk van geheime diensten. Bij de laatste categorie gaat het om politiek afluisteren en onderzoek. Daarover zijn sowieso geen statistieken bekend. Waar de politie een frustratiebeleid voert om helderheid over taps te geven, is dat nog heilig bij de geheime diensten. Hun afluisterdrift wordt niet in cijfers uitgedrukt.

Wat het luistervinken oplevert blijft ook een goed bewaard geheim. Duidelijk is wel dat in het Duitse Nordrhein-Westfalen, een gebied dat grofweg qua inwoneraantal met Nederland te vergelijken is, fors minder wordt afgeluisterd. Opmerkelijk genoeg ligt het succespercentage van het OM er een fors stuk hoger dan in Nederland.

Triest was ook de realisatie in 2009 dat al voor het verplicht worden van de OV-chipkaart in de Rotterdamse metro Justitie dol is op de reisgegevens van de burgers. Het Openbaar Ministerie vroeg alle persoonsgegevens van reizigers op die op een bepaald moment op bepaalde Rotterdamse stations waren geweest. Ook wilde men meteen de pasfoto's hebben. De rechter greep in en later zou blijken dat de gezochte aanrander niet eens met het openbaar vervoer heeft gereisd.

De algemene verzameldrift

Maar misschien is het meest opvallende wel het actief worden van systemen die het kleinste detail van ons leven in de gaten houden. In 2009 gaf de Eerste Kamer het verzet tegen het bewaren van verkeersgegevens rond telefonie en e-mail op. Binnenkort wordt dan ook bijgehouden wie met wie belt en e-mailt. De OV-chipkaart bewaart iedere reisbeweging voor zeven jaar. Wie niet de volle mep wil betalen moet verplicht zijn identiteit prijsgeven. Zelfs abonnementhouders moeten zich aanmelden om geen bekeuring te krijgen, zodat iedere stap wel heel goed te volgen is.

Verder werden er in 2009 vraagtekens gezet bij het toegankelijk maken van medische gegevens via het EPD of voor kinderen het Elektronisch Kind Dossier. Het Ministerie van Economische Zaken wilde het liefst burgers in het gevang werpen, die liever niet hadden dat de overheid van minuut tot minuut hun stroomgebruik blootgaven. En het Ministerie van Justitie misbruikte Hyves om internetters te bestoken met reclame.

In december kielhaalde het CBP het Hilversumse bedrijf Advance. Het concern had op oneigenlijke wijze zeer gevoelige gegevens, onder meer medische, van circa 2,2 miljoen Nederlanders verzameld en doorverkocht.

Op de valreep van het jaar wordt besloten dat Nederlandse passagiers begin 2010 door een bodyscan moeten als ze naar de VS willen. De maatregel is het gevolg van een incident op een vlucht van Amsterdam naar Detroit op eerste kerstdag 2009, waarbij een passagier een explosieve substantie in zijn broek wist te verbergen. Diverse beveiligingsexperts twijfelen aan de effectiviteit van de maatregel. Privacyvoorvechters hebben grote moeite met luchthavenpersoneel en vrezen dat naaktafbeeldingen van mensen spoedig her en der te vinden zullen zijn.

Reden genoeg om in verzet te komen denken privacyvoorvechters. Daarom was het goed nieuws voor privacyvoorvechters dat tijdens Hacking At Random de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom nieuw leven is ingeblazen. Zij organiseren ook weer de Big Brother-awards. Deze prijs kan - met dank aan een overheid die zich zo tegen de burgers keert - ongetwijfeld op voldoende boeiende nominaties rekenen.

Daarnaast zag een nieuwe stichting Privacy First, het levenslicht. Zij bereidt momenteel een rechtszaak tegen de Staat voor over de centrale database van vingerafdrukken.

2 Januari 2010

Bruno de Winter

http://webwereld.nl/de-vijf/64747/vijf-privacyrampen-uit-2009.html#source=head
« Last Edit: 02/01/2010 om 19:53:23 by incognito »

« Reply #2 on: 15/01/2010 om 00:01:45 »
Van godverdomme.nl tot allesoverkinderzitjes.nl: overheid legt honderden domeinnamen vast

Uit onderzoek van HP/De Tijd blijkt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken honderden domeinnamen heeft vastgelegd. Sommige daarvan (heilhitler.nl, ministerterhorst.nl en hebtualeennoodpakket.nl) lijken op het eerste gezicht logisch, andere minder (allesoverkinderzitjes.nl, godverdomme.nl en hetwordtmoeilijker.nl). “Bedrijven betalen tienduizenden euro's om bestaande, ongebruikte namen vast te leggen, en onze overheid lijkt daar schaamteloos aan mee te doen.”

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat de domeinnamen zijn vastgelegd op verzoek van de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken. Uit de lijst blijkt dat het ministerie alvast rekening houdt met vervroegde verkiezingen; de namen verkiezingen2007.nl tot en met verkiezingen2016.nl zijn alvast vastgelegd. Volgens internetondernemer Danny Mekic van Domeinbalie.nl kleven er nadelen aan het beleid van het ministerie. “Er zijn namen geregistreerd die, logischerwijs, in de beleving van de rijksoverheid onttrokken dienen te worden van het registratieproces. Maar er zijn ook namen geregistreerd die, niet per se onttrokken zouden moeten worden, maar wel zijn vastgelegd door de overheid zonder dat deze namen actief gebruikt worden.”

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) beheert domeinnamen die eindigen op .nl en heeft een speciale voorziening zodat namen die bijvoorbeeld aan kinderporno zijn gerelateerd niet geregistreerd kunnen worden. Mekic: “De overheid heeft met de registratie van deze namen laten zien de regels van de SIDN niet te respecteren of daar niet mee bekend te zijn. Daar komt nog bij dat het vastleggen van deze domeinnamen de belastingbetaler geld kost.” Kortom, de overheid registreert actief domeinnamen terwijl dat niet nodig is. Mekic: “Ik voel me er als burger niet prettig bij dat de overheid deze domeinnamen in beheer heeft. Liever zou ik zien dat dit soort namen door niemand en definitief, dus ook niet door de overheid, vastgelegd en geregistreerd zouden kunnen worden. En daar is de SIDN voor, nu en in de toekomst.”

Maar de overheid legt ook domeinnamen vast die niet direct iets met haar taak te maken hebben. Wat te denken van academievoorhrm.nl en the-ict-job.nl? Mekic: “Wat is de overheid bijvoorbeeld van plan met de domeinnamen stopdebureaucratie.nl en bureaucratischgedoe.nl? Deze lijken mij niet geschikt voor een Postbus 51-reclame. Er is een grote schaarste aan het ontstaan in domeinnamen, het wordt voor consumenten en bedrijven steeds lastiger om een passende naam te bedenken. Deze namen lijken enkel te zijn vastgelegd om registratie door derden te voorkomen. Dat vind ik slechte zaak en absoluut niet in een vrije markt-economie passen. Bedrijven betalen tienduizenden euro's om bestaande, ongebruikte namen vast te leggen, en de overheid lijkt daar schaamteloos aan mee te doen.” De volledige lijst domeinnamen vindt u hier.

14 Januari 2010

HP/De Tijd

http://www.hpdetijd.nl/archive/2010-01-14/de-kwestie-godverdommenl

« Reply #3 on: 19/01/2010 om 21:02:15 »
Internet maakt spionage veel eenvoudiger

Het internet maakt het leven van spionnen stukken eenvoudiger, aldus de chief technology officer van een Amerikaanse denktank. "Spionage vindt al tientallen jaren plaats. Het internet heeft het veel makkelijker gemaakt om uit te voeren", zegt John Bumgarner, CTO van de Cyber Consequences Unit. Een door de Amerikaanse overheid gesponsorde denktank. "De doelwitten zijn meestal defensiebedrijven en high-tech bedrijven die een competitief voordeel hebben dat anderen willen stelen." Ook bij de aanval op Google werd intellectueel eigendom buitgemaakt, hoewel de zoekgigant niet vertelde wat.

"Aan het eind van de dag is het kost-effectiever, misschien eenvoudiger om het volgende product te stelen dan het zelf uit te vinden", aldus Fred Rica van PricewaterhouseCoopers. Hij zag de complexiteit van aanvallen de afgelopen jaren sterk stijgen. "Het is duidelijk dat onze kritieke infrastructuur doelwit van een zeer geraffineerde, goed georganiseerde en gesponsorde tegenstander is." Bumgarner is van mening dat China om de economie te verbeteren, zich bezighoudt met spionage.

Insider

De hackers die Google aanvielen, hebben mogelijk hulp van binnenuit gekregen. Iets wat Google nog onderzoekt, maar het installeren van spionnen binnen een doelwit is een bekende truc, aldus de experts. "Er zijn verschillende voorbeelden van insiders die werden betrapt tijdens het stelen van informatie, zoals buitenlanders die voor Cuba en China werkten", merkt Bumgarner op. Zeker tijdens mindere economische tijden, als bedrijven alleen tijdelijke krachten inhuren, is het eenvoudig om een concurrent te infiltreren, vult Rica hem aan. Hij verwacht dat het aantal gevallen van cyberspionage de komende jaren zal toenemen. "Alleen de stommeriken worden gepakt. Ik kan alleen maar voorstellen wat de slimmeriken doen."

Chinese cyberspionnen

Ondanks alle aandacht voor China, zijn het niet alleen de spionnen van dit land die het internet onveilig maken. "Ze zijn het meest agressief, maar alle grote landen doen dit, alsmede georganiseerde niet-gouvernementele organisaties", beweert Matt Moynahan, CEO van beveiligingsbedrijf Veracode. Volgens Jody Westby van Cyber Risk is iedereen bezig met bespioneren van elkaar. "Deze landen doen het bij ons, maar we doen het ook bij hen."

19 Januari 2010

http://www.security.nl/artikel/32140/1/%22Internet_maakt_spionage_veel_eenvoudiger%22.html

« Reply #4 on: 24/01/2010 om 20:58:39 »
 Einde van een vrij Nederland en Jan Modaal.


Minister Eurlings is van plan de kilometerheffing in te voeren. Volgens hem gaat 70 procent van de Nederlanders er op vooruit. Natuurlijk!! Er wordt een belasting-
technische verandering ingevoerd. En de Nederlander gaat er op vooruit? Dat betekent dan dat de belastingdienst minder inkomsten krijgt. Gelooft u  dat dus maar niet!
Neen, hier komen een aantal feiten zoals het voor de gemiddelde Nederlander zal gaan.

Vanaf 2011 krijgt iedereen een kastje in de auto met GPS. Die registreert elke seconde die u rijdt. Waar u rijdt. En hoe hard u rijdt.

U gaat straks ongeveer 6,7 cent per kilometer betalen. Van woonerf tot snelweg. Vanuit uw garage tot uw eindbestemming.
Weliswaar komen de wegenbelasting en de BPM te vervallen.

Dat betekent: als u nu een auto rijdt met een gewicht van 1000 kilo en u rijdt 30.000 kilometer u thans  ¤ 356 per jaar aan wegenbelasting betaalt.
In de nieuwe situatie betaalt u geen wegenbelasting, maar 6,7 cent per gereden kilometer. Dat is dus: 30.000 x 6,7 is ¤ 2.010 per jaar.
 365 Euro wegenbelasting - ¤ 2.010 euro Kilometerheffing = ¤ 1.654 in de min, oftewel betaalt u meer!

Wel gaat de bpm van de auto af. Dat scheelt natuurlijk heeeeel veel geld. Ja inderdaad, als u een auto kan betalen van Eu 40.000 of meer .
 Bijvoorbeeld: U koopt een Porsche 911 Carrera voor de prijs van maar ¤ 119.250. Daar gaat dan 40 procent BPM van af. Dat is ¤ 47.700,=
U betaalt dus maar ¤ 71.550,=
 Dat is toch snel verdiend die ¤ 47.700 korting. Geweldig toch?

Helaas kan 90 procent van de Nederlanders geen auto kopen van ¤ 71.550,=

De gemiddeld werkende Nederlander rijdt een tweedehands auto van tussen de ¤ 5.000 tot 8.000.
Daar zit natuurlijk weinig of geen BPM meer op, dus die wordt niet goedkoper.

Wie wordt er dus beter van de kilometerheffing? De bedenkers en de fabrikanten van de kastjes. O ja, en de staatskas natuurlijk. U bent nl. 24 uur per dag te volgen, waar u bent. Maar ook hoe hard u rijdt. Dus rijdt u te hard, heeft u binnen 2 weken de boete in de bus.

Zeg dus "neen"  tegen de nieuwe plannen van de regering voor de kilometerheffing en rekening rijden.

http://www.kilometerheffing-nee.nl/digitale_steunbetuiging.php

Als u dit niet ondertekent, zult u via GPS door de staat volgbaar zijn en tevens ook de staatskas nog meer spekken. Trajectcontrole op iedere meter weg in Nederland, ziet u het al voor u? BIG BROTHER IS WATCHING YOU!!! MORE THAN EVER!!
 
Voorkom een zinloze verspilling van onze belastingcenten aan projecten die toch gedoemd zijn. Neem een Betuwelijn, de Noord Zuid lijn en ga zo maar door.

Stuur deze mail dan ook naar iedereen die u kent. Hierdoor maakt u kenbaar dat u het er niet mee eens bent. Als de regering geen referendum houdt dan houden we er zelf wel een.

Waar het CDA nu mee bezig is, mag nooit gebeuren!
We zijn toch (nog ) een democratie??????

« Reply #5 on: 25/01/2010 om 00:00:55 »
Idd, nee, tegen kilometerheffing. Goed initiatief. Heb de petitie getekend.

« Reply #6 on: 25/01/2010 om 08:38:39 »
ik ben vóór een leven in de wildernis of somewhere in the middle of nowhere, je bouwt je eigen huisje ,verbouwt je eigen voedsel en uiteraard heb je  geen auto nodig , fok the system en tegelijkertijd ben je als eerste goed voorbereid op een ramp als die zich voordoet , maar de mens kennende wordt je zelfs daar weer lastiggevallen
« Last Edit: 25/01/2010 om 08:42:10 by matou »

Chatt zie arif

« Reply #7 on: 28/01/2010 om 21:21:06 »
ik ben vóór een leven in de wildernis of somewhere in the middle of nowhere, je bouwt je eigen huisje ,verbouwt je eigen voedsel en uiteraard heb je  geen auto nodig , fok the system en tegelijkertijd ben je als eerste goed voorbereid op een ramp als die zich voordoet , maar de mens kennende wordt je zelfs daar weer lastiggevallen

Je slaat de spijker op z'n kop wat dat lastig vallen betreft,meid!


Ewa a Matou ?
Is het gelukt met dat huisje of hoe zit dat? Zoek wel een plekje zonder schorpioenen en muggen en zo...
'Holler' als je daar wat eetbaars verbouwd hebt,ik neem wel een fles water mee,ok?
Okee,okee...ook een reep 'white whole hazelnuts' van het merk RITTER SPORT.Wat je boven beschrijft is al eerder geprobeerd,de conclusie was dat je vroeg of laat toch (civilised) mensen om je heen nodig hebt.
Wel eens het boek FATU HIVA van Thor Heyerdahls gelezen?
« Last Edit: 28/01/2010 om 22:19:32 by Zwart-Hart-Chatt »

Chatt zie arif

« Reply #8 on: 28/01/2010 om 21:36:03 »
Idd, nee, tegen kilometerheffing. Goed initiatief. Heb de petitie getekend.

Waarom tegen ? Ik heb begrepen dat degenen die heel veel rijden meer gaan betalen,vertegenwoordigers en zo. Degenen die gemiddeld/weinig rijden gingen toch minder betalen?

Wat je privacy betreft,in de toekomst is het onontkoombaar dat je van deur tot deur gevolgd zal kunnen worden. Als je tegenwoordig een mobiele telefoon bij je hebt ben je ook op de meter nauwkeurig te volgen. En wie heeft er tegenwoordig nou geen mobieltje,navigatie,kenteken?

Big brother houdt je al een hele tijd in de gaten!
« Last Edit: 28/01/2010 om 21:45:19 by Zwart-Hart-Chatt »

« Reply #9 on: 28/01/2010 om 21:52:44 »
Waarom tegen ? Ik heb begrepen dat degenen die heel veel rijden meer gaan betalen,vertegenwoordigers en zo. Degenen die gemiddeld/weinig rijden gingen toch minder betalen?

Wat je privacy betreft,in de toekomst is het onontkoombaar dat je van deur tot deur gevolgd zult kunnen worden. Als je tegenwoordig een mobiele telefoon bij je hebt ben je ook op de meter nauwkeurig te volgen. En wie heeft er tegenwoordig nou geen mobieltje,navigatie,kenteken?

Big brother houdt je al een hele tijd in de gaten!

Dat zeiden ze ook, over de premie stijgingen van de zorgverzekeringen-----> zogenaamd "zorgtoeslag".
Je gaat altijd achteruit met nieuwe besluiten in dit kikkerlandje, de mafia (belastingdienst) van Nl is weer bezig om een manier te vinden om nog meer geld van de Nederlandse burger binnen te halen.


Chatt zie arif

« Reply #10 on: 28/01/2010 om 21:57:38 »
Dat zeiden ze ook, over de premie stijgingen van de zorgverzekeringen-----> zogenaamd "zorgtoeslag".
Je gaat altijd achteruit met nieuwe besluiten in dit kikkerlandje, de mafia (belastingdienst) van Nl is weer bezig om een manier te vinden om nog meer geld van de Nederlandse burger binnen te halen.Vind je jezelf niet een beetje populistisch klinken,vriendelijke vriend?

De belastingdienst is geen maffia,maar een instantie die zorgt voor een ongeveer gelijkwaardige 'quality of life' van de inwoners van een land. Ik ben in landen geweest waar de belastingdienst heel weinig belasting heft,maar daar ben je alleen veilig in straten waar politie duidelijk aanwezig is.

De belastindienst is een soort Robin Hood,koester de belastingen zoals je vrijheid koestert!

« Reply #11 on: 29/01/2010 om 12:46:27 »
De belastindienst is een soort Robin Hood,koester de belastingen zoals je vrijheid koestert!
Dit geloof je toch zelf niet?

Helemaal als je het over NL hebt...

Chatt zie arif

« Reply #12 on: 29/01/2010 om 13:48:23 »
Dit geloof je toch zelf niet?

Helemaal als je het over NL hebt...

Misschien ken je het spreekwoord: 'van een kale kip kun je niet plukken'?

Je gelooft toch niet dat de minima de sociale zekerheid bekostigen,deels natuurlijk wel,maar dan wel voor een heel klein deel. Ga maar eens na hoe hoog de belastingdruk is voor iemand die bijvoorbeeld de 'Balkendende norm' of nog meer verdient. (ik dacht iets van 180.000 E-tjes)
« Last Edit: 29/01/2010 om 13:53:00 by Zwart-Hart-Chatt »

« Reply #13 on: 29/01/2010 om 15:07:32 »
Je slaat de spijker op z'n kop wat dat lastig vallen betreft,meid!


Ewa a Matou ?
Is het gelukt met dat huisje of hoe zit dat? Zoek wel een plekje zonder schorpioenen en muggen en zo...
'Holler' als je daar wat eetbaars verbouwd hebt,ik neem wel een fles water mee,ok?
Okee,okee...ook een reep 'white whole hazelnuts' van het merk RITTER SPORT.Wat je boven beschrijft is al eerder geprobeerd,de conclusie was dat je vroeg of laat toch (civilised) mensen om je heen nodig hebt.
Wel eens het boek FATU HIVA van Thor Heyerdahls gelezen?


jammer maar ik weet, de realiteit is nooit zoals jij het je voorstelt, wat die schorpioenen betreft ben ik onderhand immuun voor denk ik..en ohh chocola , dat zou ik écht wel missen  maar dat zou niet opwegen tegen de rest
water hoef je niet mee te brengen want ik sla "mijn kamp" op vlakbij een bron natuurlijk, zoetwater uiteraard  haha

« Reply #14 on: 03/03/2010 om 23:57:52 »
Aantal internettaps stijgt fors

Het aantal internettaps is de laatste jaren fors gestegen. Dat is af te leiden uit cijfers van de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP).

In 2009 werden 8920 dagen aan internetverkeer afgetapt door het NBIP, in opdracht van de aangesloten internetproviders. Het aantal afgeluisterde dagen was zeven maal zo groot als in 2005. De providers tappen op verzoek van politie-organisatie KLPD en de inlichtingendiensten AIVD en MIVD.

Het NBIP verzorgt de taps voor tachtig internetproviders. Zij bedienen anderhalf miljoen klanten, zo'n 10% van de markt. Vanwege de hoge kosten van het aftappen hebben zij zich gebundeld in het NBIP.

De aftapcijfers van de internetaanbieders die de andere 90% van de markt bedienen, zijn niet bekend. Maar volgens volgens NBIP-voorzitter Alex Bik vertonen zij dezelfde stijgende lijn. Hij zegt dat de cijfers van het NBIP over het aftappen daarom met tien zijn te vermenigvuldigen. Dat zou betekenen dat in Nederland vorig jaar ruim 89.000 'tapdagen' heeft gekend.

Tapdag
Tijdens een tapdag wordt gedurende een hele dag een internetverbinding afgeluisterd. Dat betekent dat de inhoud van alle chatgesprekken, telefoongesprekken via de internetverbinding, bijdragen aan internetfora, videogesprekken en downloads wordt geregistreerd en doorgegeven.

Bik: "Waarschijnlijk wordt door bijvoorbeeld UPC, KPN, T-Mobile en Vodafone, dus zeg maar de internetaanbieders die de andere 90% van de klanten hebben, relatief meer afgetapt dan wij al doen. Het is voor criminelen natuurlijk aantrekkelijker om bij een grote provider te zitten waar niemand je kent, dan bij een van de naar verhouding kleine klanten die wij hebben."

Het officiële aantal internettaps is nu dus nog onbekend, maar vanaf begin dit jaar wordt het aantal taps geregistreerd door de KLPD. Deze cijfers zullen periodiek bekend worden gemaakt. Dit gebeurt al bij telefoontaps. Uit die cijfers blijkt dat Nederland wereldwijd koploper is in het aftappen van telefoons.

3 Maart 2010

NOS

http://nos.nl/artikel/141246-aantal-internettaps-stijgt-fors.html