Author Topic: Vechten tegen de Bierkaai  (Read 103036 times)

« Reply #195 on: 14/09/2009 om 13:46:22 »
Volgens mij heb je het over jezelf, want mijn vraag was duidelijk als volgt geformuleerd >

Wat heeft Israel of wat doet Israel dat het Westen al meer dan een halve eeuw bereid is om de andere kant op te kijken?
Echt mijn laatste reactie in deze disc op jou, ik had wat meer intellectueel vuurwerk verwacht. Wat een ubersuffe vraag is het nu dan geworden. Het correcte antwoord is dus volgens jou: "Israel lobbiet voor ze eige"  ?

God god wat een eyeopener. Cool dat jij dat een interessante statement vind, ik heb het idee dat ik weer wat tijd verneukt hebt met het helpen intrappen van een open deur.

Ooit zul je je gaan afvragen waarom die Joodse lobby zoveel meer oor in het westen ontvangt dan de palestijnse. Lobbyen doen ze namelijk allemaal. En dan moet je mijn eerste stukkie nogmaals lezen.
« Last Edit: 14/09/2009 om 13:50:58 by TheCFO »

« Reply #196 on: 14/09/2009 om 15:19:51 »
Allereerst speelt er natuurlijk het al  eeuwenlange religieus geinspireerde -een christenuitvinding- antisemitisme, waardoor zowel joden als nietjoden de indruk zouden kunnen krijgen dat 'Joden' iets bijzonders zijn. Hell ze hebben de profeet der christenen vermoord!

Hoewel antisemitisme – eerder een Europese uitvinding dan een christelijke uitvinding - een belangrijk rol heeft gespeeld in de speciale positie die Joden door de eeuwen heen toegwezen hebben gekregen; is het van belang om aan te stippen dat Joden ook die speciale positie door de eeuwen heen zelf  hebben opgeeist. Ze noemden zich niet voor niets al ver voor de (schijnbare) moord op de Messias der christenen en moslims,
Gods uitverkoren volk.


Dit heeft nog niet direct met Israel te maken, maar de speciale rol die Joden in de westerse geschiedenis hebben kunnen spelen, komt doordat monotheisten denken dat mensen indelen langs religieuze lijnen nuttig is. Tweeduizend jaar beeldvorming creert een diepe scheidslijn. Religieuzen zijn nu eenmaal discriminerend tot op het bot. Ur with us, or your with the terrorists, zoiets.

Historisch onjuist is het om net als TheCFO ervanuit te gaan dat er al 2000 jaar negatieve beeldvorming bestaat tussen de monotheisten. Zeker als we met het oog op deze discussie de relatie tussen moslim en joden in de Arabische en Noord-Afrikaanse invloedsfeer ter sprake brengen. Tot halverweg de 19e eeuw bestond antisemitisme - zoals we het nu kennen - simpelweg niet in deze gebieden en zeker niet in Palestina. De volkeren van het boek leefden hier al meer dan een millenium in relatieve vrede met elkaar. Van tijd tot tijd kwam het wel eens tot (hevige) botsingen tussen de monotheisten, maar van een algehele of doelbewuste strijd tussen de Ahl el Kittab is er nooit echt sprake van geweest. Dat was in Europa sinds het begin van de Middeleeuwen wel anders, waar pogroms en xenofobie terugkerende fenomenen zijn geweest op het Europese vasteland. Maw. de negatieve beeldvorming in de Arabische en Noord-Afrikaanse wereld is pas op gang gekomen na de opkomst van het politiek zionisme ongeveer 150 jaar geleden.


Toen kwam ook nog eens woii, waarin Europa en zijn christenbevolking zich van zijn fraaiste kant liet zien. Toen de stofwolken neergedaald waren, was duidelijk dat de joden het wel het zwaarst te verduren hadden gehad in die tijd. Dus die moesten geholpen worden. Samenvallend met het proces van dekolonisatie leek het heilige Jeruzalem eo een mooi plekje om die arme joden te helpen.

Wederom plaatst TheCFO de historische gebeurtenissen in een verkeerde context. Hij claimt namelijk dat de keuze voor joden om zich te vestigen in Palestina gezocht moet worden in de nasleep van Wereldoorlog II. Echter hij vergeet dan te vermelden dat de zionistische Joden al lang voor Wereldoorlog II bezig waren om een Joods tehuis te stichten in Palestina. Al in 1917 had Groot-Brittanie aan hen die belofte gedaan en zelfs in de jaren daarvoor waren rijke Joodse families bezig met het opkopen van Palestijns grond. Bovendien was Palestina niet eens het land van de 1e keus om die arme Europese joden naar toe te helpen – opgeruimd staat netjes zullen de Europese machthebbers hebben gedacht. Nee, al veel eerder waren er al plannen gemaakt om Joden een eigen land te geven in Argentinië, Suriname, Madagaskar en Uganda, maar dat werd keer op keer afgewezen door de meerderheid van de zionisten, die koste wat het kost het Beloofde Land in handen wilden krijgen. Palestina werd dus pas een reële optie nadat het Ottomaanse rijk, waartoe dat land tot 1919 behoorde, op wonderbaarlijke – en minstens even verdachte – wijze ineenstortte en Groot-Brittanie het mandaat over Palestina kreeg


Laat ik niet doen alsof Israel in het hier en nu alleen een product is van religeuze haatzaaierij. Niets menselijks is jullie reli's vreemd, dus 'geopolitiek' werd er direct mee vermengd. In deze tijden van olie is dat een lekker plekkie om te hebben.
Maar duidelijk moge zijn dat dat stompzinnige bijgeloof dat ook nog in die hoeken van de wereld uitgevonden is, een oplossing helemaal ingewikkeld maakt. Als je allerhande zand en stenen als heilig gaat beschouwen, ken je natuurlijk nooit tot een oplossing komen.

You’ve got it all backwards. Wat begon in de 19e eeuw als een geopolitieke strijd – of gewoon landjepik door de zionisten; heeft in de 20e eeuw een religieuze lading gekregen en is nu aan het begin van de 21e eeuw verworden tot een mondiale strijd tussen moslims en het kapitalistische Westen.


Vandaar ook mijn statement richting Chatt dat zodra de monotheisten de macht verloren hebben in de wereld aan de oosterlingen, die discussie gevoerd zal gaan worden langs niet religieuze lijnen. En zodra de nieuwe bazen van de wereld in lachen zullen uitbarsten als je zegt dat die grond door een of ander verzonnen vriendje aan een volk gegeven is -NB dit itt tot de huidige wereld leiders, die vol van dezelfde heilige nonsens zitten, en waarbij zoals bekend in de VS zelfs dominees gevraagd worden politiek advies te geven- pas dan zal een practische oplossing dichter bij zijn.

Dus jij denkt dat het Midden-Oosten conflict opgelost kan worden nadat we dat gebied ontdoen van al zijn religieuze invloeden?
« Last Edit: 06/02/2010 om 11:42:22 by incognito »

« Reply #197 on: 14/09/2009 om 17:19:37 »
Voor alle tegenstanders in deze discussie de opgave om ook maar 1 woord van het onderstaande te weerleggen. Als het jullie lukt tenminste... >


Sinds het mislukte emancipatieproces van de Joden in de Europese samenlevingen aan het einde van de 19e eeuw is het besef gegroeid bij een aantal van hen, dat zij hun heil beter konden zoeken in een nieuw op te richten staat buiten Europa. Hoewel de zionistische overtuiging in eerste instantie geformuleerd werd door seculiere joden, die geheel in lijn stonden van het Verlichtingsdenken van een maakbare samenleving, hebben in de 20e eeuw anderen het stokje van die Verlichters - ook wel Illuminati genoemd - overgenomen. Deze andere joden gingen hun claims steeds meer baseren op religieuze gronden.

Dankzij een krachtige organisatie – de Wereld Zionistische Organisatie olv. Theodor Herzl – gingen zionisten zich wereldwijd inzetten voor een systematisch politieke campagne om een Joodse staat in het land van Palestina te stichten. Zodoende verschaften de zionisten zich langzaam aan de steun van de Europese machthebbers, die overigens maar al te blij waren dat er eindelijk een concrete oplossing kwam voor al die miljoenen joden die eeuwenlang binnen hun landsgrenzen hebben geleefd, zonder ook maar echt erbij te hebben gehoord. Deze steun aan de zionisten werd geleidelijk aan uitgebouwd, niet alleen nationale overheden spraken zich openlijk – dan wel in het geniep - uit voor de zaak; ook grote bedrijven begonnen zich in te zetten voor de doelstellingen van de WZO, waardoor de WZO van het politiek strijdtoneel naar de achtergrond kon verdwijnen en toch de touwtjes stevig in handen blijven behouden. Zodoende konden de zionisten de middelen en de diplomatieke contacten verkrijgen om al naar gelang druk uit te oefenen op het buitenland. En er zal niemand zijn die (direct) met het vingertje naar hen kon wijzen.

Een typerend voorbeeld hiervan is de American Israel de Public Affairs Committee. Deze Amerikaans-Joodse lobbygroep is zonder meer een van de meest invloedrijkste lobbygroepen uit de Amerikaanse politiek. Er wordt zelfs beweerd dat je zonder de steun van AIPAC een politieke carrière in Washington kan vergeten. Of dit nu feitelijk juist is of niet laat ik achterwege, wel is het zo dat dankzij de AIPAC Israel voor lange tijd een van de grootste ontvangers is geweest van Amerikaanse ontwikkelingshulp. Geschatte kosten sinds de jaren 70 ongeveer $5000 per Amerikaan. Zich verzekerd van de steun van het machtigste land - tevens ook de grootste wapenproducent – ter wereld, wanen de zionisten zich onverslaanbaar in hun strijd om het Beloofde Land.

Alleen financiële en militaire steun is niet genoeg, de zionisten hebben zich in de loop van de 20e eeuw ook verzekerd van morele steun voor hun doelstellingen in het Midden-Oosten. Hiervoor wordt handig ingespeeld op het Joods lijden en het anti-semitisme wat daar vaak gepaard meegaat. Door zich te identificeren met de grootste slachtoffers uit de Westerse geschiedenis konden zij als een knaagdier handig inspelen op het collectief geweten van Europeanen en tegelijkertijd misdaden begaan tegen de oorspronkelijke Palestijnen. De Europeanen en Amerikanen stonden erbij en keken er niet naar – belangrijk aandeel in het negeren van deze misdaden tegen de mensheid heeft de media gespeeld, die hoe kan het ook anders werken volgens het zionistisch plan. En dat terwijl de Westerlingen juist degenen zijn geweest die zich de afgelopen eeuw opwierpen als de grootste voorvechters van mensenrechten. Na Wereldoorlog II zeiden ze allemaal in koor “Dit nooit meer”, maar waarom zie ik de Holocaust dan 64 jaar na dato nog steeds gebeuren in Palestina…

Waarom?! Omdat zionisten nog steeds de werkelijke macht in handen hebben.
« Last Edit: 14/09/2009 om 21:06:16 by incognito »

« Reply #198 on: 14/09/2009 om 18:37:10 »
''Let me issue and control a Nation's money and I care not who makes its laws". - Amsel (Amschel) B.M.RS, 1838:

« Reply #199 on: 14/09/2009 om 20:59:54 »
De Rothschilds en Israel; een vruchtbare symbiose van bankieren en zionisme >


Edmond de Rothschild

500 Sheqalim
Chatt zie arif

« Reply #200 on: 14/09/2009 om 21:07:07 »
Hey,Incognito....


Je moet het niet verkeerd opvatten,maar kun je misschien proberen een beetje afstand te nemen van je obsessie. Je bedoelingen zijn nobel en Chatt kan zich je woede voorstellen,maar feit is dat je zwaar doorslaat momenteel.

Doe je computer uit en bel iemand op die je graag mag,mocht je niemand hebben om een wandelingetje mee te maken,dan is Chatt voor deze ene keer bereid een rondje Kronenburgpark met je te lopen.

Okee ?

« Reply #201 on: 14/09/2009 om 21:09:14 »
Hey,Incognito....


Je moet het niet verkeerd opvatten,maar kun je misschien proberen een beetje afstand te nemen van je obsessie. Je bedoelingen zijn nobel en Chatt kan zich je woede voorstellen,maar feit is dat je zwaar doorslaat momenteel.

Doe je computer uit en bel iemand op die je graag mag,mocht je niemand hebben om een wandelingetje mee te maken,dan is Chatt voor deze ene keer bereid een rondje Kronenburgpark met je te lopen.

Okee ?

Nog een paar dagen dan is Ramadan voorbij en dan beloof ik je dat ik het rustig aan ga doen.

Chatt zie arif

« Reply #202 on: 14/09/2009 om 21:20:54 »
Nog een paar dagen dan is Ramadan voorbij en dan beloof ik je dat ik het rustig aan ga doen.

Dan vervalt helaas mijn uitnodiging tot een wandeling..

Chatt vliegt dan namelijk terug naar de eenzame,hoge bergen van de Rif, waar je alle beslommeringen van het leven kunt vergeten. Probeer ook aan leuke dingen te denken in plaats van geobsedeerd te zijn door al het onrecht in de wereld.


« Reply #203 on: 14/09/2009 om 21:33:31 »
Dan vervalt helaas mijn uitnodiging tot een wandeling..

Chatt vliegt dan namelijk terug naar de eenzame,hoge bergen van de Rif, waar je alle beslommeringen van het leven kunt vergeten. Probeer ook aan leuke dingen te denken in plaats van geobsedeerd te zijn door al het onrecht in de wereld.

Ik zou zo met je mee naar die eenzame, hoge bergen van de Rif willen gaan...


♫...There's gon' be some stuff you gon' see
that's gon' make it hard to smile in the future.
But through whatever you see,
through all the rain and the pain,
you gotta keep your sense of humor.
You gotta be able to smile through all this bullshit.
Remember that
...♫

2Pac
« Last Edit: 14/09/2009 om 21:35:42 by incognito »

« Reply #204 on: 14/09/2009 om 22:41:38 »
wat zijn jullie melancholiek..


http://www.youtube.com/watch?v=VO_As7zM-xE

« Reply #205 on: 14/09/2009 om 23:00:50 »
In de hoop voor wat afleiding begon ik wat doelloos te zappen en belandde uiteindelijk bij RTL Nieuws... >


Als je er gaat wonen is het van jou, als je er niet gaat wonen dan is het niet van jou. Heel eenvoudig! - Uri Heilbron

Op bezoek bij kolonist in Joodse nederzetting

14 September 2009

RTL Nieuws
« Last Edit: 14/09/2009 om 23:03:50 by incognito »

« Reply #206 on: 14/09/2009 om 23:14:49 »
Dan vervalt helaas mijn uitnodiging tot een wandeling..

Chatt vliegt dan namelijk terug naar de eenzame,hoge bergen van de Rif, waar je alle beslommeringen van het leven kunt vergeten. Probeer ook aan leuke dingen te denken in plaats van geobsedeerd te zijn door al het onrecht in de wereld.Slijmbal. Ontmoeten de foraleden hier elkaar ook in het echt? No life, really, hehe.

« Reply #207 on: 14/09/2009 om 23:19:57 »
 relax man niet zo hatelijk

« Reply #208 on: 14/09/2009 om 23:22:23 »
ter afsluiting een lekker nummertje v mijn favoriet v weleer

http://www.youtube.com/watch?v=dxTFdkdkAtw

« Reply #209 on: 15/09/2009 om 00:05:51 »
Hoewel antisemitisme  eerder een Europese uitvinding dan een christelijke uitvinding - een belangrijk rol heeft gespeeld in de speciale positie die Joden door de eeuwen heen toegwezen hebben gekregen; is het van belang om aan te stippen dat Joden ook die speciale positie door de eeuwen heen zelf  hebben opgeeist. Ze noemden zich niet voor niets al ver voor de (schijnbare) moord op de Messias der christenen en moslims,
Gods uitverkoren volk.


Historisch onjuist is het om net als TheCFO ervanuit te gaan dat er al 2000 jaar negatieve beeldvorming bestaat tussen de monotheisten. Zeker als we met het oog op deze discussie de relatie tussen moslim en joden in de Arabische en Noord-Afrikaanse invloedsfeer ter sprake brengen. Tot halverweg de 19e eeuw bestond antisemitisme - zoals we het nu kennen - simpelweg niet in deze gebieden en zeker niet in Palestina. De volkeren van het boek leefden hier al meer dan een millenium in relatieve vrede met elkaar. Van tijd tot tijd kwam het wel eens tot (hevige) botsingen tussen de monotheisten, maar van een algehele of doelbewuste strijd tussen de Ahl el Kittab is er nooit echt sprake van geweest. Dat was in Europa sinds het begin van de Middeleeuwen wel anders, waar pogroms en xenofobie terugkerende fenomenen zijn geweest op het Europese vasteland.
Maw. de negatieve beeldvorming in de Arabische en Noord-Afrikaanse wereld is pas op gang gekomen na de opkomst van het politiek zionisme ongeveer 150 jaar geleden.
(...)
Dus jij denkt dat het Midden-Oosten conflict opgelost kan worden nadat we dat gebied ontdoen van al zijn religieuze invloeden?

Behalve  je gebruikelijke paranoia is er niet zo heel veel dat jij schrijft wat tegenspreekt wat ik schreef.  Hoewel ik natuurlijk alleen maar kan grinniken om die reliracistische statements over monotheistische vrede  en europese boefjes.

Los van dergelijke morele interresantdoenerij -geliefd slagveld der religieuze ridders- is natuurlijk de echt interessante vraag waarom de joodse lobby, het westen, nwo, illuminati, whatever machtig werden en de palestijnen, het middenoosten, de moslims niet.

En voor wat die laatste vraag betreft had je kunnen lezen dat het antwoord daarop een volmondig nee is. Maar dat de overvloedige aanwezigheid van religieuzen de oplossing extreem hindert. Kennisaversieve mensen die links en rechts dingen heilig verklaren, oude boeken als basis voor het heden wensen te gebruiken, het soort dat het hiernumaals slechts als opstapje naar een hiernamaals ziet en andermans kinderen aanzet tot moord en doodslag lossen echt geen practische problemen op.

Maar religie is echt niet het enige probleem daaro, of waar dan ook.