Author Topic: Jezus in de islam  (Read 24997 times)

« on: 30/04/2009 om 13:05:55 »
In een andere discussie heb ik gemerkt dat het beeld van de profeet Jezus/Isa nogal sterk verschilt. Dit heeft met name betrekking op de natuur van Jezus; was hij namelijk God? een godenzoon? of was hij maar een mens van vlees en bloed? Lastige vragen dus, maar geen onbelangrijke aangezien deze eeuwenlang de monotheistische godsdiensten sterk verdeeld hebben, ook onderling. En ook onder moslims is het naar mijn mening nog steeds een touchy subject.

Mijn vraag aan jullie is dan ook > Wat voor positie neemt Isa (vzmh) in bij jullie godsbeleving?
« Reply #1 on: 30/04/2009 om 16:17:17 »
Over Jezus wordt in de Koran altijd met respect gesproken, men vindt er geen spoor van kritiek aangezien hij de Messias is van Allah. Sterker nog de Koran geeft hem een groter aantal eretitels dan enige andere figuur uit het verleden. Hij wordt aangeduid als Isa; Messias en Zoon van Maryam. Ook wordt hij een boodschapper, profeet, dienaar, Woord van Allah en Geest van Allah genoemd.

De Koran verhaalt 2 keer de geboorte van Jezus en de aankondiging daarvan en verwijst naar zijn leer en genezingen, zijn dood en zijn opwekking. 3 Soera's zijn vernoemd naar verwijzing naar Jezus: Al Imraan (3), Al Maidah (5), Maryam (19); in 15 soera's en 93 verzen wordt hij genoemd.   

Van Isa (vzmh) wordt ook gezegd dat hij hoog in aanzien is in dit en het latere leven en dicht bij Allah is geplaatst > Koran 3:45
« Last Edit: 30/04/2009 om 16:28:24 by incognito »

« Reply #2 on: 30/04/2009 om 16:58:51 »
Iemand zei dat de moeder van jezus seks heeft gehad waardoor ze zwanger werd.


ik vond het niet zo lief van die persoon dat ie dat zei :)

« Reply #3 on: 30/04/2009 om 17:15:27 »
Iemand zei dat de moeder van jezus seks heeft gehad waardoor ze zwanger werd.


ik vond het niet zo lief van die persoon dat ie dat zei :)

Maar hoe denk jij zelf dat Jezus verwekt is? En waarom denk je dat?

« Reply #4 on: 30/04/2009 om 19:20:10 »
ga slapen man

« Reply #5 on: 30/04/2009 om 23:18:23 »
Deze topic wou ik ook openen aangezien islam geen duidelijk verhaal heeft over Jezus.
Moslims geloven niet dat Jezus dood is. Er is geen imam die tegen je kan zeggen dat Jezus is dood. Dat komt omdat Koran zegt:

Koran, 4, 157-158: 
En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet,  Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs.

Dezelfde Koran zegt ook dat Jezus is dood:


Koran, 3, 55: “"O, Jezus, ik zal u doen sterven”
Koran, 5, 117: 117. “En ik was getuige van hen, zolang ik in hun midden verbleef, maar nadat Gij mij deedt sterven, waart Gij de Bewaker over hen en Gij zijt Getuige van alle dingen.”

« Last Edit: 30/04/2009 om 23:20:27 by TamurtIno »

« Reply #6 on: 01/05/2009 om 18:21:03 »
Koran, Alimraan, 55:

Toen Allah zeide: "O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij; opheffen en u zuiveren van de ongelovigen en zal uw volgelingen tot de laatste dag verhogen boven ongelovigen;

Tot de dag des oordeels staan aanhangers van christendom boven ongelovigen, zegt Koran. Dit betekent dus dat dit nog steeds geldig is, want in de koran staat "tot de laatste dag". Zo bijzonder zijn christenen voor Allah.
Maar toch zijn er verschillende islamitische teksten die zeggen dat christenen geen echte gelovig zijn en dat Allah alleen islam accepteert.

Waarom kwam Allah met de islam, als christendom zo bijzonder is? Wist Allah toen niet dat  Bijbel vervalst zal worden? Dat kan niet, want Koran zegt dat Allah weet wat de toekomst is.

« Last Edit: 01/05/2009 om 19:33:22 by TamurtIno »

« Reply #7 on: 01/05/2009 om 19:40:24 »
Deze topic wou ik ook openen aangezien islam geen duidelijk verhaal heeft over Jezus.
Moslims geloven niet dat Jezus dood is. Er is geen imam die tegen je kan zeggen dat Jezus is dood. Dat komt omdat Koran zegt:

Koran, 4, 157-158: 
En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet,  Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs.

Dezelfde Koran zegt ook dat Jezus is dood:


Koran, 3, 55: “"O, Jezus, ik zal u doen sterven”
Koran, 5, 117: 117. “En ik was getuige van hen, zolang ik in hun midden verbleef, maar nadat Gij mij deedt sterven, waart Gij de Bewaker over hen en Gij zijt Getuige van alle dingen.”


Deze verschillende ayat lijken in eerste instantie elkaar tegen te spreken op de vraag of Jezus nu gestorven is of niet. Maar naar mijn mening is dit een onterechte vergelijking want als je kijkt naar het eerste aya > Koran 4:157-158 > dan komt hierin niet naar voren dat Jezus is gedood of gekruisigd. De aya stelt alleen vast dat de Joden hem niet in ieder geval niet hebben gedood of gekruisigd meer niet. En vanuit dit opzicht komt de 1e aya geheel overeen met de 2e ayat > Koran 3:55 + Koran 5:117 > namelijk dat de macht om Jezus van zijn leven te ontnemen niet toekwam aan de Joden, ook al hebben zij het geprobeerd, maar alleen aan Allah, die Jezus uiteindelijk tot zich ophief.

Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven gegeven ware; daarom die Mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Johannes 19:11

« Last Edit: 01/05/2009 om 19:51:55 by incognito »

« Reply #8 on: 01/05/2009 om 19:48:33 »
Ik ben het met je eens. Maar islam geleerden zeggen dat hij niet dood is. 
Een Tafsier van Ibn Jarir van de Aya:
"Ik heb je levend naar mij gebracht"

إني قابضك من عالم الأرض إلى عالم السماء وأنت حي ورافعك إلي

« Reply #9 on: 01/05/2009 om 19:54:06 »
Ik ben het met je eens. Maar islam geleerden zeggen dat hij niet dood is. 
Een Tafsier van Ibn Jarir van de Aya:
"Ik heb je levend naar mij gebracht"

إني قابضك من عالم الأرض إلى عالم السماء وأنت حي ورافعك إلي


Over welke aya gaat dit en wat betekent de arabische zin hierboven?


« Reply #10 on: 01/05/2009 om 20:01:13 »
Over welke aya gaat dit en wat betekent de arabische zin hierboven?Over dit:

Koran, 4, 157-158:
En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet,  Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs.


Volgens moslimgeleerden betekent dit dat Jezus niet dood is.
Dat Arabisch tekst betekent "Allah zei tegen jezus, ik heb je levend naar mij gebracht", volgens verschillende Olama van de Islam zoals Ibn jarir. 

« Reply #11 on: 01/05/2009 om 21:22:03 »
Over dit:

Koran, 4, 157-158:
En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet,  Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs.


Volgens moslimgeleerden betekent dit dat Jezus niet dood is.
Dat Arabisch tekst betekent "Allah zei tegen jezus, ik heb je levend naar mij gebracht", volgens verschillende Olama van de Islam zoals Ibn jarir.
 

Het klopt dat veel geleerden van mening zijn dat Jezus nog niet dood is. Zij zijn van mening dat een profeet pas kan sterven als hij zijn taak heeft volbracht. En aangezien Isa nog de taak heeft om de Dag des Oordeels in te luiden kan hij daarom nog niet dood zijn, aldus vele moslimgeleerden.

Ikzelf ben het er daar minder mee eens; dit baseer ik op de volgende ayat:

1. Toen Allah zei: "O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij; opheffen en u zuiveren van de ongelovigen en zal uw volgelingen tot de laatste dag over hen doen zegevieren die u niet geloven; dan zal uw terugkeer tot Mij zijn en Ik zal onder u rechtspreken over datgeen waarin u verschilde. Koran 3:55

Hier komt duidelijk naar voren dat, voordat Allah Jezus tot zich ophief, Hij hem eerst heeft laten sterven.


2. "Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt." Koran 19:33

Hier komt naar voren dat Jezus zelf geanticipeerd heeft op zijn dood. Aangezien er geen extra tijdsaanduiding wordt gegeven die eventueel zou wijzen op een veel latere dood van Jezus (zoals sommige geleerden beweren); lijkt het mij logischer om ervan uit te gaan dat de dag dat Jezus zal sterven het einde van zijn leven als mens op aarde markeert.


Bovendien wil ik erop wijzen dat ik als moslim overtuigd ben dat het leven niet bij de dood ophoudt, dus de dood van Jezus wil niet zeggen dat hij niet meer in staat is om zijn taak te volbrengen. Als Allah het wil kan Hij Jezus ook na diens dood zijn taak laten volbrengen.
 
« Last Edit: 01/05/2009 om 21:53:48 by incognito »

« Reply #12 on: 01/05/2009 om 23:01:04 »
Ik wil meer hierover vertellen, maar Ayats van de Koran vertalen is niet makkelijk. Ik kan niet gebruik maken van de online Nederlandse Koran , want deze staat vol met fouten.  Zo wordt "Chjafa3a" vertaal met "bemiddelen".  Dit is natuurlijk niet waar. Wat Chafa3a in het Nederlands is, weet ik ook niet.
« Last Edit: 01/05/2009 om 23:02:45 by TamurtIno »

« Reply #13 on: 01/05/2009 om 23:25:03 »
Ik wil meer hierover vertellen, maar Ayats van de Koran vertalen is niet makkelijk. Ik kan niet gebruik maken van de online Nederlandse Koran , want deze staat vol met fouten.  Zo wordt "Chjafa3a" vertaal met "bemiddelen".  Dit is natuurlijk niet waar. Wat Chafa3a in het Nederlands is, weet ik ook niet.


In welke context komt dit woord dan voor > chafa3a?

Baseer je vertaling dan niet enkel op een Nederlandse vertaling, maar gebruik anders vertalingen in andere talen > Engels, Duits en Frans en trek dan je conclusies.

Ik gebruik meestal de Koranvertaling van Kramers en http://www.kuran.nl

« Reply #14 on: 07/05/2009 om 16:15:00 »
Deze topic wou ik ook openen aangezien islam geen duidelijk verhaal heeft over Jezus.
Moslims geloven niet dat Jezus dood is. Er is geen imam die tegen je kan zeggen dat Jezus is dood. Dat komt omdat Koran zegt:

Koran, 4, 157-158: 
En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet,  Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs.

Dezelfde Koran zegt ook dat Jezus is dood:


Koran, 3, 55: “"O, Jezus, ik zal u doen sterven”
Koran, 5, 117: 117. “En ik was getuige van hen, zolang ik in hun midden verbleef, maar nadat Gij mij deedt sterven, waart Gij de Bewaker over hen en Gij zijt Getuige van alle dingen.”


Isa as is niet gestorven, want als je gelooft dat hij gestorven is aan het kruis dan gaat dit regelrecht tegen de principes in van de islam. elke moslim zou moeten weten dat het niet de profeet Isa AS was aan het kruis maar een jongeman die zichzelf wilde opofferen om zo Isa te redden. Allah swt liet de profeet verrijzen en ook zal Hij hem weer doen herrijzen als de messias.

koran 3:55 wordt vertaald als : O Isa, Voorwaar, Ik zal jou tot Mij nemen en Ik zal jou tot Mij opheffen.

in het arabisch staat Moetawaffiqa wat dus als "nemen" wordt vertaald.

oe Allah oe A3lam.