Author Topic: Berbers op Stormfront  (Read 45555 times)

« Reply #60 on: 07/04/2009 om 19:17:56 »
Het feit dat Imazighen wel de Arabieren als enige in hun landen lieten wonen is puur, omdat arabieren (bedoeien) veel overeenkomsten hadden met de Amazigh nomaden.

Zenata Imazighen waren in t algemeen nomaden en zagen arabische bedoeien als een onbekende volk die toch veel gemeen heeft met hen.

Ik heb vorig jaar foto's gezien, die vertoond werden in kijkduin. Zag veel vrouwen met henna en Tiggaz (tatoes op gezichten) en echte typische berberse kasbas'(gebouwen). Ik dacht dit zijn Imazighen, tot ik er achter kwam, dat t fotos van Yemen waren.

Valt mij op dat je een vergelijking maakt tussen de Imazighen en Yemenieten. Deze vergelijking wordt vaak gemaakt maakt met het idee om verwantschap aan te tonen tussen deze 2 volkeren.

Jij zegt dat je vrouwen uit Yemen met henna zag > dit kan kloppen henna wordt in heel het Midden-Oosten + Noord-Afrika gebruikt. Dus zo speciaal is die overeenkomst dus niet met de Yemenieten.

Tenzij zowel de Imazighen als de Yemeniten hennaversieringen gebruikten die andere volkeren uit de regio niet gebruikten.

En wat betreft de kasbahs. Kun jij mij uitleggen waarin de typische berber kasbahs verschillen van niet-berber kasbahs? 
« Last Edit: 07/04/2009 om 19:21:36 by incognito »

« Reply #61 on: 07/04/2009 om 19:20:50 »
Die thiggaz van Bedoeïn vrouwen zijn trouwens echt fascinerend, check:
« Reply #62 on: 07/04/2009 om 19:25:50 »
Valt mij op dat je een vergelijking maakt tussen de Imazighen en Yemenieten. Deze vergelijking wordt vaak gemaakt maakt met het idee om verwantschap aan te tonen tussen deze 2 volkeren.

Jij zegt dat je vrouwen uit Yemen met henna zag > dit kan kloppen henna wordt in heel het Midden-Oosten + Noord-Afrika gebruikt. Dus zo speciaal is die overeenkomst dus niet met de Yemenieten.

Tenzij zowel de Imazighen als de Yemeniten hennaversieringen gebruikten die andere volkeren uit de regio niet gebruikten.

En wat betreft de kasbahs. Kun jij mij uitleggen waarin de typische berber kasbahs verschillen van niet-berber kasbahs? 

Waarom sla je de Tiggaz over?? Is dat geen speciale overeenkomst?

« Reply #63 on: 07/04/2009 om 19:33:36 »
Waarom sla je de Tiggaz over?? Is dat geen speciale overeenkomst?

Nee, tenzij je mij tattoo's kan laten zien die alleen kenmerkend zijn voor Imazighen en Yeminieten. Blijf ik van mening dat de traditie van de Tiggaz, een wijdverspreid fenomeen is in Afrika en Azie en dus geen speciale overeenkomst is in de verwantschap van Imazighen-Yemenieten
« Last Edit: 07/04/2009 om 19:35:39 by incognito »

« Reply #64 on: 07/04/2009 om 19:42:42 »
Nee, tenzij je mij tattoo's kan laten zien die alleen kenmerkend zijn voor Imazighen en Yeminieten. Blijf ik van mening dat de traditie van de Tiggaz, een wijdverspreid fenomeen is in Afrika en Azie en dus geen speciale overeenkomst is in de verwantschap van Imazighen-Yemenieten


Ik heb alleen vermeld, dat ik die foto's heb gezien en dat er overeenkomsten zijn. Voor de rest heb ik er niks mee willen bewijzen.

Maar misschien kan je me wel wat meer vertellen over het wijdverspreid fenomeen van de Tiggaz, want ik ken ze alleen bij Imazighen en Yemenieten.

« Reply #65 on: 07/04/2009 om 20:04:15 »


Maori's uit Nieuw-Zeeland hebben ook thiggaz.

« Reply #66 on: 07/04/2009 om 20:06:24 »
Er wordt een kouwe drukte gemaakt voor niks. Zuiver Blanke Amazigh stelt vast dat de Berbers overwegend en van oorsprong blank zijn. Wat wetenschappelijk ook bevestigd wordt. Er is dus eigenlijk weinig op tegen als hij zegt dat hij trots is op zijn blanke huidskleur. Anders zou het zijn als hij met dat gevoel anderen wil kleineren, wat hij bijvoorbeeld hierboven doet door te zeggen dat blanken meer hebben gepresteerd dan de negroïde rassen. Zelfs al zou deze stelling waar zijn, wat ik best wil geloven, dan mag dit niet ter rechtvaardiging gebruikt worden voor rassenhaat.

Ik ben zelf blank en zeg niets verkeerd als ik zeg dat ik me tevredener voel met een blanke kleur dan een gekleurde huidskleur. Dat zeg ik niet omdat ik racistisch wil zijn, of omdat ik het blanke ras superieur vind aan andere rassen, maar puur omwille van het esthetische. Ik zou niet met een getint iemand willen paren gewoonweg omdat dit mijn voorkeur niet geniet. Exact zoals het geval is wanneer je een partner kiest omdat je denkt dat je met deze gezond nageslacht zult krijgen.

In die zin ben ik het ook eens met Zuiver Blanke Amazigh als hij zegt dat hij tegen kleuring van het Berberse volk is, om de reden dat de authenciteit van het Berberse volk daarmee verloren gaat.


Ten eerste dat iemand trots is op een bepaalde "huidskleur" wat diegene toevalligerwijs heeft, geeft enkel de beperkte weergave van het denken van die persoon of personen aan. Iets waarvoor je helemaal geen moeite voor hebt hoeven doen en je toevallig door het leven is gegeven, daarvan kun je niet de eer mee opstrijken. Het getuigt onder andere van een grootse arrogantie m.b.t. het leven om te denken dat het "andere" minderwaardig is.

Jezelf poneren als HET superieure subject en alles wat anders is en waar je bang voor bent maar in het hokje "de ander, het vreemde, het object" plaatst getuigt verder van een gevoelsarmoede dat niet alleen vernietigend is in een wereld die alleen maar kleiner wordt maar ook van een ongekende lafheid. Een lafheid die zich uit in datzelfde superioriteitsgevoel gekoppeld aan een huidskleur die verder in de verscheidenheid van het leven en de natuur an sich geen enkele waarde heeft. Een lafheid die het menselijk vermogen om te redeneren vanuit een positie die meer overeenkomt met hoe het leven werkelijk in elkaar zit, tot kreupele maakt.

Sterker nog, wij allen zouden onszelf de vraag moeten stellen dat indien iets wat wij verkregen hebben, waar wij totaal geen controle over hebben, ons wel beter maakt dan de rest of in dit geval "de ander"? Kortom je hebt er niks voor gedaan, geen arbeid in gestopt, om te kunnen zeggen dat trots hier op zijn plaats is.

De erfelijkheidsleer leert ons dat iemand qua uiterlijk net zo "wit" kan zijn als een laken, maar genetisch gezien kan er DNA aanwezig zijn van donkere voorouders.

Het Berberse volk bestaat niet, dat zijn enkel termen die cultureel bepaald zijn. Wat alle cultuur ontstijgt en door niemand ontkend of verdraaid kan worden is dat WIJ ALLEN mens zijn. Of gaan we nu even een paar honderd jaar terug en voeren we discussie dat we moeten aantonen of "donkere mensen" wel mensen zijn.

De argumenten die gebruikt worden om mensen met een andere huidskleur in een hokje te stoppen en voor tweederangs mens te slijten, zijn eenzelfde argumenten die gebruikt worden om vrouwen als de ondergeschikte van mannen af te schilderen.

Ten tweede is het gebruik van het woord "paren" in de bovenstaande tekst kenmerkend voor het hele verhaal. Het wordt zelfs tot het animale gereduceerd door gebruikmaking van dat woord. Het afkeuren van de donkere huid komt hier duidelijk naar voren, en dat is zeker niet racistisch nee. Om een voorbeeld te geven laten we "genocide" nou eens een andere naam geven, bijvoorbeeld "etnische zuivering" dan klinkt het ook niet erg racistisch. Het is bijna iets wat elke met moreel behuisde huisvrouw of man zelf kan doen.
« Last Edit: 07/04/2009 om 20:33:58 by Laysa »

« Reply #67 on: 07/04/2009 om 20:47:54 »
Ten eerste dat iemand trots is op een bepaalde "huidskleur" wat diegene toevalligerwijs heeft, geeft enkel de beperkte weergave van het denken van die persoon of personen aan. Iets waarvoor je helemaal geen moeite voor hebt hoeven doen en je toevallig door het leven is gegeven, daarvan kun je niet de eer mee opstrijken. Het getuigt onder andere van een grootse arrogantie m.b.t. het leven om te denken dat het "andere" minderwaardig is.

Jezelf poneren als HET superieure subject en alles wat anders is en waar je bang voor bent maar in het hokje "de ander, het vreemde, het object" plaatst getuigt verder van een gevoelsarmoede dat niet alleen vernietigend is in een wereld die alleen maar kleiner wordt maar ook van een ongekende lafheid. Een lafheid die zich uit in datzelfde superioriteitsgevoel gekoppeld aan een huidskleur die verder in de verscheidenheid van het leven en de natuur an sich geen enkele waarde heeft. Een lafheid die het menselijk vermogen om te redeneren vanuit een positie die meer overeenkomt met hoe het leven werkelijk in elkaar zit, tot kreupele maakt.

Sterker nog, wij allen zouden onszelf de vraag moeten stellen dat indien iets wat wij verkregen hebben, waar wij totaal geen controle over hebben, ons wel beter maakt dan de rest of in dit geval "de ander"? Kortom je hebt er niks voor gedaan, geen arbeid in gestopt, om te kunnen zeggen dat trots hier op zijn plaats is.

De erfelijkheidsleer leert ons dat iemand qua uiterlijk net zo "wit" kan zijn als een laken, maar genetisch gezien kan er DNA aanwezig zijn van donkere voorouders.

Het Berberse volk bestaat niet, dat zijn enkel termen die cultureel bepaald zijn. Wat alle cultuur ontstijgt en door niemand ontkend of verdraaid kan worden is dat WIJ ALLEN mens zijn. Of gaan we nu even een paar honderd jaar terug en voeren we discussie dat we moeten aantonen of "donkere mensen" wel mensen zijn.

De argumenten die gebruikt worden om mensen met een andere huidskleur in een hokje te stoppen en voor tweederangs mens te slijten, zijn eenzelfde argumenten die gebruikt worden om vrouwen als de ondergeschikte van mannen af te schilderen.

Ten tweede is het gebruik van het woord "paren" in de bovenstaande tekst kenmerkend voor het hele verhaal. Het wordt zelfs tot het animale gereduceerd door gebruikmaking van dat woord. Het afkeuren van de donkere huid komt hier duidelijk naar voren, en dat is zeker niet racistisch nee. Om een voorbeeld te geven laten we "genocide" nou eens een andere naam geven, bijvoorbeeld "etnische zuivering" dan klinkt het ook niet erg racistisch. Het is bijna iets wat elke met moreel behuisde huisvrouw of man zelf kan doen.

:)
*Ras gaat niet zozeer om huidskleur.

*Ik vind mijzelf niet beter dan een ander vanwege mijn genetische erfgoed.

*Er bestaat wel degelijk een Amazigh volk, het originele volk van Noord-Afrika zie de oude Lybiërs dat zijn de    echte Imazighen.

*Ik zie het probleem niet??? Ik promoot geen haat, het enige wat ik wil is dat wij de originele BLANKE bevolking van Noord-Afrika kunnen blijven voortleven in onze eigen landen met onze eigen cultuur en taal.

*De Utopische gedachtegoed van vele mensen zal altijd een droom blijven.
Verschillende mensensoorten zullen nooit vredig met elkaar kunnen leven daarom moeten we ook gescheiden worden.

*Niemand is puur van Ras maar de meeste mensen zijn zo puur dat de onzuiverheden geen rol spelen.

« Reply #68 on: 07/04/2009 om 21:04:26 »
Ten onrechte wordt er verontwaardigd gereageerd als er onderscheid wordt gemaakt tussen soorten mensen. In de wetenschap wordt dat onderscheid ook gehanteerd. De term ras wordt objectief gebruikt om de soortspecifieke kenmerken in categorieën onder te brengen. Niet alleen wordt die term toegepast op de menselijke soort, maar op alle vormen van leven.

In het vorige bericht bekende ik slechts tevreden te zijn met mijn huidskleur. Zoals er vast ook getinte mensen bestaan die trots zijn op een donkere huidskleur. Waarom moet zoiets uitmonden in een onfatsoenlijke discussie waarin je wordt uitgemaakt voor racist?
Dat sommige mensen donkerder zijn omdat ze sporen dragen van negroide mensen kan niet ontkend worden. Datzelfde geldt ook wanneer je stelt dat een blank iemand voornamelijk de sporen draagt van het europide ras. De beschrijvingen worden pas aanstootgevend als je ze gebruikt voor discriminatoire doeleinden.

Goed, dit was mijn laatste bijdrage aan deze m.i. weinig inspirerende discussie. Vooral nu Laysa mij brandmerkt als zou ik me superieur voelen. Terwijl ik dat herhaaldelijk van me verwerp.

« Reply #69 on: 07/04/2009 om 23:57:19 »
Nee, tenzij je mij tattoo's kan laten zien die alleen kenmerkend zijn voor Imazighen en Yeminieten. Blijf ik van mening dat de traditie van de Tiggaz, een wijdverspreid fenomeen is in Afrika en Azie en dus geen speciale overeenkomst is in de verwantschap van Imazighen-Yemenieten


@RifRebel

Ik haal ff 2 dingen door elkaar. Ik bedoelde eigenlijk dat henna ipv tiggaz een algemeen gebruik is in de Arabische wereld.

Wat betreft de tiggaz moet ik je wel toegeven dat ik daar minder van me zaak ben, wat betreft het exclusief gebruik door alleen Imazighen en Yemenieten. 1 ding staat voor mij wel vast; het gebruik van tatoeages is geen ongebruikelijk fenomeen in de moslimlanden:

http://www.vanishingtattoo.com/tattoo_museum/arab_tattoos.html > In deze bron staat dat ook bij de Bedoeinen en zigeunergemeenschappen (Nawar en Kurbat) in arabische landen zoals Syrie, Irak en Iran de vrouwen zichzelf versierden met tatoeages op dezelfde manier als Marokko.

http://www.tattooheaven.com/excerpt2.html> In deze bron staat dat het gebruik van tatoeages vanuit het Midden-Oosten verder heeft ontwikkeld naar Noord-Afrika en Azie.

Voorbeelden van Syrische dames met tattoo's:Voorbeelden van Iraakse tatoeagessymbolen:

Ik vind bovenstaande voorbeelden best veel lijken op de tatoeages zoals je ze ziet bij de Imazighen of niet soms? Jij mag het zeggen.

Heb jij nog meer info voor mij over tiggaz bij de Yemenieten?

Een belangrijke onderzoeker op dit gebied schijnt ene Henry Field te zijn, met zijn boek Body Marking in Southwestern Asia. ik ken hem niet en zijn boek ook niet dus ik kan daar ook weinig over vertellen.

Waar ik wel mijn vraag tekens wil zetten is de volgende passage, afkomstig van deze site > http://www.vanishingtattoo.com/tattoo_museum/religious_tattoos.html:

"Moslem pilgrims visiting Mecca and Medina also received commemorative tattoos. These Moslem pilgrims believed that, by being cremated at death, they would be purified by fire, before entering paradise."

Hadj + herdenkings tatoeage + crematie > lijkt mij geen logische keuze voor een moslim

« Last Edit: 08/04/2009 om 00:50:06 by incognito »

« Reply #70 on: 08/04/2009 om 00:37:48 »
Goed, dit was mijn laatste bijdrage aan deze m.i. weinig inspirerende discussie. Vooral nu Laysa mij brandmerkt als zou ik me superieur voelen. Terwijl ik dat herhaaldelijk van me verwerp.

Je hoeft niet bang te zijn voor Laysa. Ze is alleen maar aan het discussiëren.

Je beweert geen racist te zijn. Toch doe je een uitspraak als:

In die zin ben ik het ook eens met Zuiver Blanke Amazigh als hij zegt dat hij tegen kleuring van het Berberse volk is, om de reden dat de authenciteit van het Berberse volk daarmee verloren gaat.

Bedoel je hiermee dat niet-blanke rassenvermenging afbreuk doet aan de (blanke?) identiteit van de Imazighen?

Ik weet niet hoor, maar dit komt bij mij over als racistische geouwehoer. Dat je een zwak hebt voor blanke dames praat je je hiermee echt niet goed.   

Ontken je de toegevoegde waarde van Afrikaanse invloeden (zowel cultureel als raciaal) aan de Amazigh identiteit, dan ontken je ook 3 millenia aan interculturele uitwisseling in Noord-Afrika.
 

« Reply #71 on: 08/04/2009 om 09:06:57 »
Ha Beta!

In die zin ben ik het ook eens met Zuiver Blanke Amazigh als hij zegt dat hij tegen kleuring van het Berberse volk is, om de reden dat de authenciteit van het Berberse volk daarmee verloren gaat.

Ben wel met Incognito eens dat dit een nogal bijzondere statement is, voor iemand die zo prat gaat als jij op 'wetenschappelijke bevestiging'.

Je hebt namelijk gelijk als je stelt dat er 'biologisch' niets tegen is om mensen in te delen. Dat kan best nuttig zijn, zo schijnt de neger anders te reageren op sommige stoffen (melk, maar ook medicijnen) dan de blanke.

Maar daar waar die *kuch* Zuivere Blanke het heeft over de 'prestaties' van het blanke volk, of jij het hebt over de authenticiteit van het Berberse volk, ben je volstrekt van dat biologisch wetenschappelijke pad af, en dan verworden dergelijke statements op zijn best tot nietszeggendheid (ongeveer als: persoonlijk vind ik een getinte huid lelijker/mooier dan een witte) en op zijn slechtst tot verderfelijkheid.

« Reply #72 on: 08/04/2009 om 18:29:59 »
Azul,
Wij willen beide een vrije Tamazgha en weg met de Arabisering. Alleen verschillen we van mening, wie de schuldigen zijn. Jij beschuldigt de Arabieren, en ik beschuldig de Imazighen zelf. Zelfkritiek is ver te zoeken bij Imazighen, altijd maar wijzen naar een ander en janken dat ze onderdrukt zijn. Je geeft immers zelf toe dat Imazighen verdeeld waren.

''Arabieren'' hebben het voor t zeggen in Marokko sinds 1956 met behulp van westerlingen, om het voor je makkelijk te houden. Wat de geschiedenis betreft kan ik je nog veel leren.

Azul,

Ik heb nooit gezegd dat het alleen de schuld van arabieren is dat het niet goed gaat met imazighen. Arabieren hebben geprofiteerd van de amazigh cultuur. Een cultuur die open staat voor anderen ongeachte hun origine, cultuur, godsdienst ,. ras ..etc. De arabieren hebben een plek in noord afrika gekregen dankzij de toelerantie van de amazigh cultuur . En nu zijn zij tegen de principes van de amazigh cultuur waarvan zijzelf hebben geprofiteerd. Neem de vrouw als voorbeeld: In Egypte en noord-afrika hadden vrouwen recht om met buitenlanders te trouwen. De arabieren hebben dit cultuur goed gebruikt en dat  leidde tot de arabisering. Want de arabier, in principe bedoeien uit de woestijn, is te dom om de het egyptisch of Tamazight te leren. Maar ok, nu de arabieren het voor het zeggen hebben in Egypte en noord-Afrika komen zij met wetten die de noord-afrikkaanse vrouwen verbieden om met buitenlanders te trouwen. Tot kort hadden de kinderen van een marokkaanse vrouw die zij krijgt met  een buitenlander geen recht op de marokkaanse nationaliteit.(het is nu veranderd).

-Een ander probleem van  Imazighen is de godsdienst. nog vandaag de dag hebben imazighen moeite om de amazigh iedentiteit met de godsdienst te combineren.

De amazigh taal en cultuur zijn vernietigd door de wilde stammen der bani Hilal, bani Sulaym en bani maaqel. Afgestuurd op noord-afrika door de fatimieden om de afvalige imazighen (imazighen die na jaren eindelijk beseften dat fatimieden sektarische ismaelitische sjieten zijn!!) te straffen.

de geschiedenis herhaalt zich: kijk hier in nederland hoeveel berbers die in de greep van arabische sektaristen (wahhabieten en sjieten) zijn.
Omdat ik interesse heb in de geschiedenis zie ik overeenkomsten tussen de Ktama-berbers die de ismaelitische sekte hebben geholpen om de macht te veroveren in noord-Afrika en veel hedendaagse berber fundamentalisten.  Zij denken dat zij over de eeuwige waarheid beschikken en dat andere imazighen die anders daarover denken,  slechts kuffar zijn die gedood moeten worden. 
 

Wat Imazighen niet begrijpen is dat in het leven altijd om macht, geld en vrouwen draait. en iedereen die zijn doelen wil bereiken , krijgt steun van  gelovige simpel zielen.
Neem nogmaals de fatimiden als voorbeeld: zij kwamen naar Noord-Afrika als vrome moslims, nakomelingen van de profeet en  verborgen mahdis die rechtvaadigheid en gelijkheid zouden doen gelden onder de moslims. Maar toen zij Noord-Afrika verlieten naar Egypte die is  voor hen veroverd door berbers, namen zij mee o.a.  12000 concubines (djawari, allemaal timazghin) en veel geld natuurlijk.

Dat zeg ik altijd: een vreemdeling die de macht wil veroveren in noord-afrika moet eerst over de geest van berbers heersen. Dus godsdienst. hat zou beter kunnen met ons als wij er in slagen de godsdienst te "verzoenen" met de amazigh cultuur. Hoe? door de godsdienst zelf te interpreteren. 

« Reply #73 on: 08/04/2009 om 20:57:38 »
Azul,

Ik heb nooit gezegd dat het alleen de schuld van arabieren is dat het niet goed gaat met imazighen. Arabieren hebben geprofiteerd van de amazigh cultuur. Een cultuur die open staat voor anderen ongeachte hun origine, cultuur, godsdienst ,. ras ..etc. De arabieren hebben een plek in noord afrika gekregen dankzij de toelerantie van de amazigh cultuur . En nu zijn zij tegen de principes van de amazigh cultuur waarvan zijzelf hebben geprofiteerd. Neem de vrouw als voorbeeld: In Egypte en noord-afrika hadden vrouwen recht om met buitenlanders te trouwen. De arabieren hebben dit cultuur goed gebruikt en dat  leidde tot de arabisering. Want de arabier, in principe bedoeien uit de woestijn, is te dom om de het egyptisch of Tamazight te leren. Maar ok, nu de arabieren het voor het zeggen hebben in Egypte en noord-Afrika komen zij met wetten die de noord-afrikkaanse vrouwen verbieden om met buitenlanders te trouwen. Tot kort hadden de kinderen van een marokkaanse vrouw die zij krijgt met  een buitenlander geen recht op de marokkaanse nationaliteit.(het is nu veranderd).

-Een ander probleem van  Imazighen is de godsdienst. nog vandaag de dag hebben imazighen moeite om de amazigh iedentiteit met de godsdienst te combineren.

De amazigh taal en cultuur zijn vernietigd door de wilde stammen der bani Hilal, bani Sulaym en bani maaqel. Afgestuurd op noord-afrika door de fatimieden om de afvalige imazighen (imazighen die na jaren eindelijk beseften dat fatimieden sektarische ismaelitische sjieten zijn!!) te straffen.

de geschiedenis herhaalt zich: kijk hier in nederland hoeveel berbers die in de greep van arabische sektaristen (wahhabieten en sjieten) zijn.
Omdat ik interesse heb in de geschiedenis zie ik overeenkomsten tussen de Ktama-berbers die de ismaelitische sekte hebben geholpen om de macht te veroveren in noord-Afrika en veel hedendaagse berber fundamentalisten.  Zij denken dat zij over de eeuwige waarheid beschikken en dat andere imazighen die anders daarover denken,  slechts kuffar zijn die gedood moeten worden. 
 

Wat Imazighen niet begrijpen is dat in het leven altijd om macht, geld en vrouwen draait. en iedereen die zijn doelen wil bereiken , krijgt steun van  gelovige simpel zielen.
Neem nogmaals de fatimiden als voorbeeld: zij kwamen naar Noord-Afrika als vrome moslims, nakomelingen van de profeet en  verborgen mahdis die rechtvaadigheid en gelijkheid zouden doen gelden onder de moslims. Maar toen zij Noord-Afrika verlieten naar Egypte die is  voor hen veroverd door berbers, namen zij mee o.a.  12000 concubines (djawari, allemaal timazghin) en veel geld natuurlijk.

Dat zeg ik altijd: een vreemdeling die de macht wil veroveren in noord-afrika moet eerst over de geest van berbers heersen. Dus godsdienst. hat zou beter kunnen met ons als wij er in slagen de godsdienst te "verzoenen" met de amazigh cultuur. Hoe? door de godsdienst zelf te interpreteren. 

Azul,
Ik ben t volledig eens met je conclusie.

Wat concubines betreft, dat was normaal in die tijd. Zo had je ook perzische en arabische slaven/slavinen.

Kan je me wat meer vertellen over die 12000 concubines?
Het lijkt me niet realistisch, zoveel vrouwelijke slaven. Wat zijn je bronnen? Waren het ongelovige vrouwen, of vrouwen van afvallige stammen, vrouwe van vijandige stammen??? Heb je daar details over?

Waarom lees ik nooit wat over Egyptische slavinen, het egyptische volk was een onderdanig volk vergeleken met de Imazighen. Zou t niet kunnen zijn dat de slavinen, meestal van Egyptisch of nubisch komaf zijn, hun gebied ligt ook een stuk dichterbijer dan Maghreb.
« Last Edit: 08/04/2009 om 21:24:05 by RifRebel »

« Reply #74 on: 08/04/2009 om 21:06:05 »
@RifRebel

Ik haal ff 2 dingen door elkaar. Ik bedoelde eigenlijk dat henna ipv tiggaz een algemeen gebruik is in de Arabische wereld.

Wat betreft de tiggaz moet ik je wel toegeven dat ik daar minder van me zaak ben, wat betreft het exclusief gebruik door alleen Imazighen en Yemenieten. 1 ding staat voor mij wel vast; het gebruik van tatoeages is geen ongebruikelijk fenomeen in de moslimlanden:

http://www.vanishingtattoo.com/tattoo_museum/arab_tattoos.html > In deze bron staat dat ook bij de Bedoeinen en zigeunergemeenschappen (Nawar en Kurbat) in arabische landen zoals Syrie, Irak en Iran de vrouwen zichzelf versierden met tatoeages op dezelfde manier als Marokko.

http://www.tattooheaven.com/excerpt2.html> In deze bron staat dat het gebruik van tatoeages vanuit het Midden-Oosten verder heeft ontwikkeld naar Noord-Afrika en Azie.

Voorbeelden van Syrische dames met tattoo's:Voorbeelden van Iraakse tatoeagessymbolen:

Ik vind bovenstaande voorbeelden best veel lijken op de tatoeages zoals je ze ziet bij de Imazighen of niet soms? Jij mag het zeggen.

Heb jij nog meer info voor mij over tiggaz bij de Yemenieten?

Een belangrijke onderzoeker op dit gebied schijnt ene Henry Field te zijn, met zijn boek Body Marking in Southwestern Asia. ik ken hem niet en zijn boek ook niet dus ik kan daar ook weinig over vertellen.

Waar ik wel mijn vraag tekens wil zetten is de volgende passage, afkomstig van deze site > http://www.vanishingtattoo.com/tattoo_museum/religious_tattoos.html:

"Moslem pilgrims visiting Mecca and Medina also received commemorative tattoos. These Moslem pilgrims believed that, by being cremated at death, they would be purified by fire, before entering paradise."

Hadj + herdenkings tatoeage + crematie > lijkt mij geen logische keuze voor een moslim


Zeer interressant. Die iraakse symbolen lijken idd veel op amazigh symbolen, en ik maar altijd denken dat alleen Imazighen deze symolen kenden.
Heb zelf helaas niet meer info over tiggaz in Yemen.

Over de crematie, dat lijkt me idd geen logische keuze. Crematie is verboden in Islam.