Author Topic: Free mason/New World Order/De heersers van de wereld  (Read 35166 times)

« Reply #15 on: 14/11/2007 om 13:54:47 »

« Reply #16 on: 15/11/2007 om 12:30:20 »
http://youtube.com/watch?v=SOQeIwJRFVE&feature=related ( Kleine jongetje vertelt over de vreemden en de satan de anti-christ

« Reply #17 on: 15/11/2007 om 12:31:31 »

« Reply #18 on: 16/11/2007 om 23:25:37 »
 Antwoord #16 Gepost op: 15/11/2007 om 12:30:20 
 
http://youtube.com/watch?v=SOQeIwJRFVE&feature=related ( Kleine jongetje vertelt over de vreemden en de satan de anti-christ 
 
 Gelogd dit kind hoort te spelen en vroeg naar bed gaan
 

« Reply #19 on: 16/11/2007 om 23:32:24 »
en zo dansen de arabieren terwijl ze  ons drogeren met verhalen van dajjal en onzin.

http://www.youtube.com/watch?v=ChGa1yUSvYY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=related&v=nQwU_QClOcw
« Last Edit: 16/11/2007 om 23:38:35 by tikezdallah »

« Reply #20 on: 16/11/2007 om 23:37:17 »
die zogenaamde meallaya dance schijnt een volksdans van golf arabieren

zoals farid tozzarin zei over de arabiere :  ya yasr3oon

http://www.youtube.com/watch?v=Or8bwvH6HZw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ChGa1yUSvYY&feature=related
« Last Edit: 16/11/2007 om 23:38:52 by tikezdallah »

« Reply #21 on: 19/11/2007 om 23:12:17 »
ya yasr3oon

http://www.youtube.com/watch?v=l_1Qj0g_His&feature=related

luister naar het gezang
allah allah allah allah allah
« Last Edit: 19/11/2007 om 23:17:09 by tikezdallah »

« Reply #22 on: 19/11/2007 om 23:17:33 »

« Reply #23 on: 24/11/2007 om 13:16:24 »
en zo dansen de arabieren terwijl ze  ons drogeren met verhalen van dajjal en onzin.

http://www.youtube.com/watch?v=ChGa1yUSvYY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=related&v=nQwU_QClOcw
Met alle respect hoor, maar wat heeft dit te maken met de illuminati en free mason? Je heb wel een hele bekende nick, hmmm ::)« Reply #25 on: 24/11/2007 om 13:23:33 »
http://youtube.com/watch?v=LGzztvsnSRc

Public enemy - he got game

(klassieker!)

« Reply #26 on: 25/11/2007 om 11:19:43 »
De vrijmetselaars (deel 1)
Jaargang 3, nummer 1, Dzoe l-Qie’dah 1423, januari 2003
 
 
Hoe de wereld intelligent onder controle gehouden wordt.

 

Op 2 Augustus 1990 verpletterden de troepen van Saddam Hoessein de verdediging van het olierijke Koeweit, uit angst voor een Irakese invasie in Saoedi-Arabië. De Verenigde Staten en haar bondgenoten stroomden het Arabisch schiereiland binnen om een afschrikking te vormen die bekend zou worden als “Desert Shield”. Het resultaat was een reeks diplomatieke gesprekken en onderhandelingen die al snel vervielen tot een uitzichtloze situatie. Desert Shield werd Desert Storm op 17 Augustus 1991.

 

Miljoenen waren getuige van dit conflict door IF, CNN en BBC, die propaganda lieten zien van een systematische uitroeiing van Saddam Hoesseins troepen door een coalitie die ver superieur was in technische, politieke en economische macht. Minder bekend was echter dat deze oorlog al vanaf het begin geconstrueerd, gecontroleerd en gemanipuleerd werd door een elitaire groep. Een groep die de illusie had gecreëerd van een machtige man aan het hoofd van een sterk miljoenenleger die op het punt stond een nucleaire strijd aan te gaan. Een man die ineens controle had weten te verkrijgen over 1/5 van de olie op de wereld. In realiteit was hij echter slechts één pion van de velen, een pop in het grote meesterplan met de golfoorlog als een goed gedirigeerde opstap. De dirigenten van deze oorlog waren op geen enkele wijze vreemdelingen in het controleren van grote gebeurtenissen in de wereld. Feitelijk hebben zij dit al eeuwen lang zo gedaan.

 

Vanuit de schaduw hebben zij elke grote oorlog, revolutie en recessie op touw gezet. Ze controleren alles wat je leest, alles wat je hoort en alles wat je ziet. Het is ze gelukt om een gehele bevolking te indoctrineren met hun denkwijze, en om te infiltreren in sleutelposities op het gebied van autoriteit. Het is vanuit de schaduw dat zij een nieuwe politieke orde, economische orde en, hoe sinister, een nieuwe religieuze orde gecreëerd hebben. Hun uiteindelijke doel is het beheersen van de hele wereld, en zij zullen zich door niets laten tegenhouden om dit doel te bereiken.

 

Dit doel werd uiteengezet in een toespraak gegeven door een voormalige president van de V.S., George Bush: “Er staat meer op het spel dan één klein landje; het gaat om een groots idee, een nieuwe wereldorde.”

 

De oorsprong van dit wereldomvattende plan lag echter niet in de kamers van het Witte Huis. In werkelijkheid lagen de wortels in een andere oorlog, deze keer in het jaar 1095 in Claremont, Frankrijk. Europa werd in de 11e eeuw geregeerd door de kerk, die de harten en het verstand van de mensen stevig in haar greep had. Deze macht stelde paus Erwin II in staat om een oorlog te voeren tegen het moslim kalifaat en een kruistocht te voeren in wat hij noemde “Een oorlog van het kruis om het land van Jeruzalem te heroveren”. Jeruzalem stond sinds 637 onder het gezag van de moslims, maar in 1099 kwam hier plotseling een bloedig einde aan. In de naam van het kruis werden vrouwen verkracht en vermoord, kinderen werden aan het zwaard geregen en er werd gezegd dat het bloed tot aan de knieën van de paarden de straten inliep. Uit dit land van terreur en bloedvergieten stond een groep mannen op die zich door niets zouden laten weerhouden om te krijgen wat ze wilden, ongeacht de kosten hiervan. Twintig jaar nadat Jeruzalem was ingenomen, werd de rotskoepel aangevallen door een groep strijdende monniken die zichzelf “De ridders van de tempel van Salomo” noemden, oftewel “De ridder tempeliers”.

 

In Jeruzalem begonnen de Tempeliers steeds verder af te dwalen van de christelijke gebruiken. Ze leerden de geheime kunsten van de kabbala, een eeuwenoude vorm van joodse magie, tezamen met de duistere rituelen die hierbij hoorden. De joden hadden deze kunsten geleerd van de heidenen in het oude Egypte, ten tijde van hun slavernij voor de farao, en brachten deze kunsten voort naar het Babylon in de tijd van Navakanazar. Koning Philip van Frankrijk arresteerde hen in 1307, op beschuldiging van ontkenning van Christus, homoseksualiteit, afgoderij en magie. Paus Claymont V verklaarde in 1314 alle tempeliers tot ketters en beval al hun bezittingen af te nemen. Hun leider Chektemolay werd gevangen genomen en verbrand. De beweging werd in een hoek gedreven, maar net toen het er op leek dat het voor altijd gedaan zou zijn met ze, vonden de tempeliers zowel een toevluchtsoord als een bondgenoot. Het was niet Frankrijk, dit land was in feite zelf verwikkeld in een onafhankelijkheidsstrijd met de Engelsen, maar Schotland. De hoop van Schotland op onafhankelijkheid was verloren gegaan met de dood van William Wallace. De komst van de tempeliers gaf de huidige koning van Schotland, Robert the Bruce, echter een nieuw geheim wapen. De ervaring die zij in 200 jaar hadden verworven met het vechten tegen de machtige legers van Islam, had hun experts gemaakt in strijd en oorlogsvoering, en zij waren dan ook meer dan een geduchte tegenpartij voor elk willekeurig leger. In 1314 sloten de tempeliers een verbond met Robert the Bruce en zijn leger vertrok naar het slagveld van Ballack Burn, voor een langverwachte confrontatie met de Engelsen. Het inzicht van Robert the Bruce wierp zijn vruchten af en het 25.000 man sterke leger van de Engelsen werd genadeloos verslagen door de handen van slechts 6500 mannen. De droom van een onafhankelijk Schotland was eindelijk bereikt. De tempeliers brachten zichzelf hiermee terug van de rand van vernietiging, en ze zouden zichzelf nooit meer toestaan om zoiets weer te laten gebeuren. Deze keer zouden ze het land in hun macht krijgen door de koningen in hun  macht te krijgen. Om hun geheime orde te beschermen zouden de tempeliers moeten verdwijnen of, om precies te zijn, hun naam zou moeten verdwijnen. De tempeliers die Europa waren ontvlucht, vonden uiteindelijk een plek in Rovelin Chapel in Schotland (zie de foto hiernaast) wat tot de dag van vandaag bestaat als teken van hun aanwezigheid in Britannië. Hun afstammelingen werden de ware machthebbers in Schotland. Na de dood van koningin Elizabeth I, bleef Engeland in 1603 achter zonder een troonopvolger.

 

Door de verdienstelijkheid van koning James V van Schotland, werd hij nu ook koning van Engeland. Hierdoor vormden Engeland en Schotland samen een nieuw koninkrijk, en de macht die de tempeliers in Schotland hadden, breidde zich verder uit en verschafte hen een stevige greep op heel Groot-Brittannië. Voor meer dan 100 jaar verborgen de tempeliers hun activiteiten en hielden ze zich op de achtergrond. Hun stevige greep op Groot-Brittannië lieten ze echter niet verslappen. Al deze tijd waren ze aan het plannen, hergroeperen en infiltreren in machtsposities in alle uithoeken van het koninkrijk. In 1717 maakten de tempeliers hun herintrede in Europa. Ze waren zowel in aantal als in kracht gegroeid, en waren nu in staat een nieuwe identiteit te vormen, vrij van hun vroegere reputatie en met het vertrouwen van de monarchie en aristocratie van Engeland. De naam die ze kozen voor zichzelf, was een naam die bekend zou worden bij velen, maar die slechts begrepen zou worden door weinigen. (Ik ben het enigszins oneens met de naam “Vrijmetselaars”. Het komt van het Franse “frères masons” wat metselaar broeders betekent. Onnozele Engelsen hebben het vertaald naar “Freemasons” oftewel “Vrijmetselaars”)

 

De nieuwe identiteit van hun gezworen leden verschafte de Vrijmetselaars respect en waardigheid. Het eerste wereld lid van de Vrijmetselaars was Frederick, de prins van Wales. Onder de meest recente leden zijn prins Philip, hertog van Edinburgh en koningin Elizabeth II, die zelf een beschermvrouwe is van de Vrijmetselaars.

 

Achter gesloten deuren waren de Vrijmetselaars echter vrij om zich over te geven aan hun geheime rituelen, die aan hen doorgegeven waren via hun voorouders. Deze rituelen werden de basis van hun niveaus van lidmaatschap, de z.g.n. “graad”. De Vrijmetselaars waren niet tevreden met macht in Brittannië alleen, hun ambities waren groter. In de komende jaren zouden Amerika en de wereld getroffen worden door oorlogen en revoluties, de één nog verwoestender dan de ander. Dit waren echter niet, zoals gewoonlijk geloofd werd, spontane acties van verschoppelingen, maar in feite plannen beraamd door een select aantal, gedreven door honger naar absolute macht. Dit zou allemaal plaatsvinden vanuit het land waaruit zij eeuwen geleden gevlucht waren, en dit zou de basis worden van de wereldoverheersing.

 

In het Frankrijk van de 18e eeuw, was de meerderheid van de bevolking erg arm, terwijl het koningshuis en de aristocratie een leven leidde van luxe en extravagantie. Er bestond een enorme kloof tussen deze twee klassen. De Vrijmetselaars zouden dit gebruiken om hun macht borg te stellen, wat zou resulteren in de grootste omwenteling in de Franse geschiedenis.

 

De Vrijmetselaars deden hun voordeel met de steeds groeiende sfeer van woede onder de Fransen en gebruikten het om hun eigen bedoelingen na te streven van een zorgvuldig geplande propaganda oorlog. Ze hadden volledige controle over het mediasysteem en gebruikten dit om het tij van de publieke opinie te doen keren. De kranten waren afgestemd op het oproepen tot het einde van de monarchie en het vestigen van een maatschappij gebaseerd op vrijheid, gelijkheid en broederschap. De enorme rijkdommen die de Vrijmetselaars bezaten werden aangewend om het politieke klimaat van Frankrijk te beïnvloeden. politici, gesponsord door de Vrijmetselaars, promoten de ideologie van de Vrijmetselaars. De geheime loges van de Vrijmetselaars werden geopend voor de leden van het Franse leger. Hooggeplaatste officiers en generaals werden geïndoctrineerd met de manier van denken van de Vrijmetselaars. Met zowel het volk, de politici als de militairen van Frankrijk onder hun controle konden de Vrijmetselaars eindelijk de strijd aangaan. Op 14 Juli 1789 bestormde een groep mensen de Bastille, een gevangenis in Parijs. Dit teken van weerstand tegen de Franse autoriteit bracht een massale respons over heel Frankrijk teweeg.

 

Mensen in dorpen en steden uitten hun haat voor het systeem met de monarchie als symbool, maar het was pas in 1793 dat de Franse woede gekoeld zou worden. Op 21 januari van datzelfde jaar werd koning Louis XVI voor een menigte onthoofd, wat een einde bracht aan de Franse monarchie en de weg vrijmaakte voor een andere Vrijmetselaarsstaat in Europa. Met de verdwenen monarchie leek het alsof er niets meer in de weg stond tussen de metselaars en volledige controle over Frankrijk. Wat er echter nog te gebeuren stond zou de Vrijmetselaars voor een ernstig dilemma plaatsen en was niet bepaald in overeenstemming met hun plan.

 

Een jonge soldaat, Napoleon genaamd, stond op het punt om Frankrijk naar een bloedige oorlog te leiden en, in plaats van te dansen naar de pijpen van de Vrijmetselaars, verklaarde hij zichzelf tot de keizer van Frankrijk. In 1814 werd Napoleon gedwongen afstand te doen van zijn troon en werd verbannen naar het eiland Corsica. In 1815 arriveerde Napoleon echter weer in Parijs en stoomde een nieuw leger klaar voor een nieuwe oorlog in Europa. De Vrijmetselaars hadden hiermee een groot probleem om handen. Brittannië en haar Vrijmetselaars bondgenoten konden zich geen langdurige oorlog tegen Napoleon veroorloven zonder het risico bankroet te raken. Vanuit onverwachte hoek kwam echter hulp. Nathan Rothschild stond aan het hoofd van een bankiersfamilie, maar vanwege het feit dat ze joods waren, waren ze gedwongen om in de schaduw van anderen te werken. Rothschild greep deze kans om zijn volk te bevrijden en eiste in ruil voor het geld erkenning van de joden als gelijkwaardig aan de Europeanen, door hun het recht te geven openlijk handel te drijven. Als de metselaars weigerden, kon het geld alsnog naar Napoleon gaan. Ze hadden geen andere keuze dan het geld te accepteren en de transactie werd tot stand gebracht. In 1815 landden Britse, Nederlandse en Russische soldaten in Waterloo (België) waar ze de troepen van Napoleon tegenkwamen en versloegen. Napoleon werd gevangen genomen, deze keer zonder ooit terug te komen, en Frankrijk stond eindelijk onder controle van de Vrijmetselaars. Alhoewel geschiedkundigen weinig vermelden over de bemoeienis van de Vrijmetselaars in de revolutie, onthulden de Vrijmetselaars zelf hun schaduwbewegingen gedurende deze belangrijke periode in de geschiedenis. Marc Vadourasambo, een Vrijmetselaar, stelde in 1904 voor een besloten publiek: “De Vrijmetselarij heeft op een verborgen, maar constante wijze gewerkt om de revolutie voor te bereiden, daarover zijn we het eens. De Vrijmetselarij met het enige aanbod van de revolutie en het applaus dat ik ontvang van de linkerkant, waar ik weinig aan gewend ben, bewijst de heren dat jullie samen met mij erkennen dat de Vrijmetselarij de Franse revolutie gemaakt heeft.”

 
Jaargang 3, nummer 1, Dzoe l-Qie’dah 1423, januari 2003

« Reply #27 on: 25/11/2007 om 11:21:04 »
De vrijmetselaars (deel 2)
Jaargang 3, nummer 2, Dzoe l-H’ieddjah 1423, februari 2003
 
 
Toen de zogenaamde grondleggers van Amerika landden op Plymouth rock, brachten ze niet alleen rechteloze mensen met zich mee, maar ook elementen van de Vrijmetselarij in Europa. De onrechtvaardigheden waarvoor de grondleggers van Amerika vluchtten, zouden in het nieuwe land ook aanwezig zijn, in de vorm van een tiranniek Brits regime. Om volledige overheersing te verkrijgen over deze nieuwe staat, zouden de Vrijmetselaars dezelfde methoden moeten gebruiken als degene waarmee ze Frankrijk onder hun controle hadden gekregen. Alhoewel de Britse monarchie geleid werd door de Vrijmetselaars, was de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog een noodzakelijke actie, en de mensen die betrokken waren in deze oorlog werden door de Vrijmetselaars gebruikt om hun droom in vervulling te laten gaan. De emoties van deze mensen werden tot woede gemanipuleerd en, net als in Frankrijk, sloeg de woede om in oorlog. Deze keer zouden echter de eerdere fouten niet herhaald worden. De nederlaag tegen Napoleon waarmee de Vrijmetselaars geconfronteerd waren, had hen een les geleerd. Iedere rebellenleider die er nog zou komen, moest de agenda van de Vrijmetselaars volgen en de beste manier om dit voor elkaar te krijgen was om zich ervan te verzekeren dat deze leider zelf een vrijmetselaar was. De leider die ze kozen om de oorlog tegen de Britten op te nemen was niemand minder dan George Washington.

 

Op 4 juli 1776 werd de onafhankelijkheidsverklaring opgesteld. Op 17 oktober 1781 werden de Britten eindelijk verslagen en gaven zij de kolonies over aan de Amerikanen. Zo zag ‘s werelds eerste Vrijmetselaarsstaat het licht, een natie die de Vrijmetselarij in elk opzicht zou vertegenwoordigen. Een teken van de aanwezigheid van de Vrijmetselaars in Amerika is te vinden op het dollarbiljet. Hierop is een afbeelding van George Washington, de eerste Vrijmetselaarspresident van de wereld, en een afbeelding van het symbool van de Vrijmetselaars, het zogenaamde “alziende eenoog.”

 

Geschiedkundig gezien is het controleren en manipuleren van de politieke opinie het belangrijkste wapen van de Vrijmetselaars geweest om landen en staten onder hun controle te krijgen. Eenmaal de macht hebbend over de leiders en politici van een land, konden wetten en politieke structuren aangepast worden aan hun eigen agenda. Het beperken van het lichaam betekent echter nog niet het beperken van de geest. De vrijmetselaar ziet in, dat het plan van het regeren over de wereld geheel berust op het onderwerpen van de massa aan hun eigen agenda en zodoende de oppositie voor hun zaak te elimineren en de grootste bedreiging voor dit plan, iets wat gevaarlijker is dan elke wet of elk leger, is een vrijdenkende geest. Om deze dreiging uit de weg te ruimen en om hun doel te bereiken, beraamden de Vrijmetselaars hun meest schaamteloze plan ooit om volledige controle te krijgen over elk aspect van het menselijk leven; jouw leven. De wapens die ze tegen je gebruiken zijn aanwezig in je eigen huis om jou en je kinderen te vermaken en indoctrineren je zonder dat je het zelfs maar in de gaten hebt. In de huidige maatschappij spenderen mensen steeds meer tijd aan de moderne media. Televisie, bioscoop, computerspelletjes, internet, populaire fictie en populaire muziek zijn een essentieel deel van ons leven. Toch voorzien deze ons van een enorme hoeveelheid informatie, die je bewust of onbewust in je geest opneemt. Informatie over de maatschappij, uiteenlopend van idealen en moralen en het verschil tussen goed en kwaad, tot de manier waarop maatschappijen en economieën gestructureerd zouden moeten zijn, wordt je iedere dag opnieuw voorgeschoteld.

 

Deze media spelen een belangrijke rol in het verschaffen van de basis waarop individuen hun beeld van de wereld en alles wat bestaat bepalen. Iedere groep die de volledige controle heeft over de informatie die deze media laten zien, heeft in feite de macht om praktisch de gehele wereldbevolking te indoctrineren met hun manier van denken en het is dit gegeven dat de Vrijmetselaars uitbuiten. De Vrijmetselaars gebruiken de entertainmentindustrie in het bijzonder om mensen te conditioneren in hun manier van denken, het zij openlijk of zonder dat je ervan bewust bent. De methoden die ze gebruiken verschillen, maar het doel is hetzelfde; het op zo’n manier opleggen van hun overtuigingen, hun ideologie en hetgeen waar ze naar streven, dat je ze als de jouwe begint te beschouwen. Bewijzen van hun aanwezigheid in de populaire entertainment zijn alom aanwezig. De bemoeienis van de Vrijmetselaars in deze industrieën is niet iets nieuws. Een van de grootste componisten van de geschiedenis, Wolfgang Amadeus Mozart, zelf een vrijmetselaar, componeerde een symfonie die een openlijke uiting was van de Vrijmetselarij. De symfonie is gebaseerd op een verhaal uit de oude Egyptische mythologie van Avysus en Cyrus. De heidense rechten van de oude Egyptische mythologie vormen door middel van de kabbala [1] één van de fundamentele aspecten van de Vrijmetselarij. Het is van dezelfde heidense oorsprong van Egypte dat het symbool van de eenoog afkomstig is.

 

Bewijzen van de aanwezigheid van de Vrijmetselarij wordt gewoonlijk ook gevonden in de populaire muziek van recentere tijden. Van Michael Jackson, die word vereerd als de koning van de pop en wordt gezien als de grootste entertainer aller tijden, verantwoordelijk voor het produceren van het best verkopende album ter wereld, is over het algemeen niet bekend dat hij banden heeft met de Vrijmetselarij. De hoes van zijn album “Dangerous” heeft echter een aantal interessante kenmerken. Het symbool van de Vrijmetselaars, de eenoog, is er op te vinden, evenals een afbeelding van een waterig meer waarachter zich brandende vlammen bevinden. Het lijkt alsof iedereen die het water ingaat, eigenlijk het vuur zal binnentreden. De hoes laat ook de afbeelding zien van een kale man, die in de occulte bekend is als Alistair Crowley. Deze man was zelf een vrijmetselaar die satanist is geworden en die het boek schreef: “de nieuwe wet van de mens”, waarin staat dat het op een dag de Qor-aan als wet voor de mens zal vervangen.

 

De banden tussen de Vrijmetselarij en het occulte eindigen hier echter niet. De producten van de door de Vrijmetselarij onder controle staande muziekindustrie zijn doorspekt met satanische boodschappen. Backtracking is een manier om boodschappen zo op geluidsbanden op te nemen dat ze alleen te ontcijferen zijn wanneer het nummer achteruit gespeeld wordt. Wanneer het vooruit gespeeld wordt, zou de luisteraar zich echter totaal onbewust zijn dat de boodschap afgespeeld wordt. De luisteraar mag zich er dan onbewust van zijn, onze geest pikt deze boodschappen onbewust op en deze kunnen opgeslagen worden en zelfs onze gedragingen en beoordelingen beïnvloeden. Het eerste voorbeeld van backtracking komt van de bekende vrouwelijke artiest Madonna. Het staat op een van haar meest bekende albums, van het liedje “Like a prayer”. Zoals je zult horen is het echter niet God tot wie het gebed gericht is. Als het achterwaarts gespeeld wordt, zijn de woorden “Oh hear us satan” duidelijk te horen. De eenoog van de Vrijmetselaars komt ook voor in de video van een van Madonna’s liedjes, waarin Madonna zelfs te zien is met een eenoog die uit haar voorhoofd tevoorschijn komt. Ze is ook te zien in een video van een van haar liedjes waarin ze voor een geschreven tekst staat. Nadere beschouwing onthulde dat dit een Arabische tekst is, de taal van de Qor-aan.

 

Een ander voorbeeld van backtracking komt van de groep “The Eagles”, van het liedje “Hotel California”. Wanneer het achterwaarts gespeeld wordt, zijn de woorden “Yeah Satan” duidelijk te horen. Naast deze boodschap is ook het liedje zelf een verhaal op zich. Het California van het liedje, is niet een hotel maar een staat in Amerika die California genoemd wordt. Het is in deze staat dat het hoofdkwartier van een kerk gevestigd werd. Het is echter niet het soort kerk wat men in de eerste instantie zou denken, maar een kerk die door sommigen “De Kerk van Satan” genoemd wordt. Deze werd opgericht en geleid door Anthony Sans Delivy, de auteur van de “Satanische Bijbel”. Het blijkt dat de leer van deze kerk het essentiële geloof is geworden van veel bekende persoonlijkheden uit de entertainment industrie, van rock groepen tot meer gemiddelde artiesten. Sommigen zijn zelfs zo ver gegaan, dat ze de kerk en haar ideeën promoten. Een zogeheten lid van deze kerk is de leadzanger van de Rolling Stones, Mick Jagger, die het nummer “Sympathy for the Devil” heeft geschreven. Het lijkt erop dat wat oorspronkelijk begon als een christelijke organisatie, later zelfs voor de christenen tot een ketterse religie is geworden, met satanische elementen. De gehele entertainmentwereld staat bol van bewijzen van de aanwezigheid van de Vrijmetselaars en hun idealen en overtuigingen worden openlijk of onderbewust verspreid.

 

Dit is vooral duidelijk in de filmindustrie, zowel op het grote als het kleine scherm, van grote Hollywood films tot simpele tekenfilms, de Vrijmetselaars hebben geen enkele kans voorbij laten gaan om hun boodschap van wereldoverheersing over te brengen. Matt Growning, de bedenker van één van de meest populaire tekenfilmseries in de geschiedenis van de televisie, “De Simpsons”, is zelf een overtuigd anarchist. Matt Growning heeft openlijk verklaard dat hij zijn eigen politieke ideeën in zijn werk wil laten doorklinken, maar hij wilde dit op zo’n manier doen dat mensen zijn ideeën makkelijk zouden accepteren. De manier die hij koos was een slim tekenfilmpje, genaamd “De Simpsons”. Wat is het nu precies wat de Simpsons ons en onze kinderen leren? Er zijn vele lessen die ons ingeprogrammeerd worden, waaronder het negeren van autoriteit, het zij van de ouders of van de regering, dat slechte manieren en ongehoorzaamheid de manier is om status onder de mensen te verkrijgen, en dat onwetendheid trendy en hip is, terwijl kennis hebben uit de mode is. Maar vooral verontrustend zijn de ondertonen van de Vrijmetselarij in één bepaalde aflevering in het bijzonder. In deze aflevering raakt de vader van de familie, Homer Simpson, geobsedeerd door een groep die de Steensnijders heten. Wanneer hij zich aansluit bij deze groep, vinden de andere leden een moedervlek bij hem, en door dit teken verklaart de rest van de groep hem tot de uitverkorene. Met zijn nieuwe eer en waardigheid houdt Homer Simpson zichzelf echter voor de gek door te denken dat hij god is. Sommigen mogen dit misschien afdoen als onschuldige humor van een kindertekenfilm, maar de invloed die het heeft op het publiek maakt het tot een effectief propagandamiddel, het indoctrineert de mensen zonder dat ze het zich realiseren. De bedenkers hebben zelf toegegeven dat ze hun politieke ideeën op impliciete wijze propageren naar het publiek. Ideeën die verspreid worden door de huiselijke televisie bereikt een veel groter publiek dan bioscoopfilms en het is middels deze media dat een nieuw concept wordt geïntroduceerd. Het concept van één wereldleider.

 

Beroemd om zijn roman "Het Jungle Boek", schreef Rudyard Kipling, een andere vrijmetselaar, het boek “De man die op een dag koning zou zijn”. Hier werd later een grote Hollywood film van gemaakt, met Sean Connery, Michael Kane en Saeed Jaffery. Het boek vertelt het verhaal van twee soldaten die afreizen naar een land aan de rand van India. Een land dat eens geroemd werd omdat het grote rijkdommen zou hebben die eens aan Alexander de Grote toebehoorden. Wanneer ze in dit land aankomen worden de twee soldaten gevangen genomen door de lokale inwoners, een volk dat “Kafirs” genoemd wordt, naar hun land “Kafiristan”. Wanneer de twee mannen bijna vermoord worden, wordt er een ketting ontdekt om de nek van een van de soldaten, waarin het Vrijmetselaarssymbool van de eenoog gegraveerd is. De “Kafirs” wijzen hem aan als hun god, en schrijven hem de goddelijke eigenschap van onsterfelijkheid toe. De man ziet zichzelf eerst als koning, maar met zijn nieuwe macht begint hij zichzelf later echt als een god te beschouwen.

 

Vanuit het perspectief van de moslims, zoniet die van anderen, zijn de vergelijkingen die uit dit verhaal getrokken kunnen worden zeer interessant. De geschriften van de Hadith bevatten veel voorspellingen van de profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem). Hierin wordt onder andere voorspeld dat er een man zal opstaan uit het midden van de kafirien[2], die herkend zal worden aan het feit dat hij slechts één oog heeft en hij zal tot een wereldleider gemaakt worden, die eerst beweert dat hij een koning is en later zal beweren dat hij een god is, en hij zal onsterfelijk lijken tot een vastgestelde tijd[3].

 

Ook in een andere film wordt het concept van een wereldleider en een wereldregering sterk gepropageerd. De film “Independence Day” brak in 1996 alle records en stond op de 7de plaats van de ranglijst van de best bezochte films aller tijden. Deze film bracht de wereld in trance met het fictieve verhaal van een invasie op aarde van buitenaardse wezens. Dieper in de film kunnen echter onderbewuste boodschappen gevonden worden die de aanwezigheid van de Vrijmetselaars en hun ideeën aangeven. In de film komt een militaire basis voor dat “Gebied 51” genoemd wordt en vanuit hier vindt een militair offensief plaats, waar de redding van de hele wereld en de toekomst van zijn inwoners van afhangt. De toegang tot deze installatie is een piramide waarin het symbool van de eenoog gegraveerd staat. De film laat de U.S.A. zien als de koploper in het vestigen van een wereldoffensief, een offensief waarin alle naties van de wereld betrokken zijn en een offensief dat gepland, gecontroleerd en gecommandeerd word door één man; een algehele leider. De film maakt deel uit van een plotselinge opkomst van films en televisieseries over buitenaardse wezens, UFO’s en invasies die de hele mensheid bedreigen. Deze voeden geleidelijk aan de groeiende publieke interesse en onrust over dit onderwerp. Dit is slechts één van de manieren waarop de Vrijmetselaars de weg vrijmaken voor hun wereldoverheersing. De Vrijmetselaars gebruiken een aantal benaderingen om angst in de harten van de massa te zaaien en het idee tot hen te laten doordringen dat ze meer bescherming en dus een grotere veiligheid nodig hebben. Een behoefte die alleen vervuld kan worden door een wereldwijde coalitieregering die de belangen van alle mensen over de hele wereld behartigt.

 

Een andere tactiek die de Vrijmetselaars gebruiken om een wereldregering tot stand te brengen en de behoefte aan een wereldveiligheidsmacht die door hen gecontroleerd wordt, is om de criminaliteit te laten stijgen en op deze manier angst voor persoonlijke en nationale veiligheid te creëren. De drugsindustrie is volgens officiële schattingen een van de grootste industrieën in de wereld in termen van financiële waarde. De landen van de wereld zijn op dit moment bezig om te proberen dit probleem op nationale en internationale schaal op te lossen. De USA hebben bijvoorbeeld een enorm en nog steeds groeiend drugsprobleem, met als direct gevolg hoge criminaliteitscijfers, die toenemen tot alarmerende hoogte. Gesteund door de groeiende publieke vraag naar harde acties is de regering gerechtvaardigd om met harde hand openlijke en geheime operaties uit te voeren om het drugsprobleem te bestrijden en de publieke opinie tevreden te stellen. Bepaalde storende feiten over de Amerikaanse drugsoorlog werpen echter een schaduw op de geloofwaardigheid en de motieven van de Amerikaanse overheid. Er wordt algemeen aangenomen dat J. Edgar Hoover, de toenmalige voorzitter van de FBI, de drugshandel heeft laten bloeien in de Afrikaans Amerikaanse gemeenschap in een poging de opkomst van de zwarte gemeenschappen in de Amerikaanse samenleving te ondermijnen.

 

Gedurende de jaren ’80, met de dreiging van een communistische overname van centraal Amerika, was er dringend geld nodig om de rebellenbeweging tegen het communisme te financieren en om dit voor elkaar te krijgen liet de CIA toe dat er drugs naar Amerika verhandeld werden. Onthullingen van de Amerikaanse senator Jack Bloom die deel uitmaakte van de onderzoekscommissie naar deze zaak bevestigen dit.

 

Historisch gezien hebben de Vrijmetselaars problemen in de maatschappij gebruikt of gecreëerd om gebeurtenissen te manipuleren en te draaien naar hun agenda. Het opkomende drugsprobleem in Amerika geeft de autoriteiten alle rechtvaardiging die ze nodig hebben om strengere en hardhandige tactieken op nog grotere schaal toe te passen. Nu al zijn er zowel grote transatlantische operaties als Amerikaanse en Latijns- Amerikaanse operaties ondernomen om de drugsepidemie te bestrijden. Het zal niet lang meer duren voordat er aanzienlijke steun zal zijn voor een krachtig globaal offensief. Vertekening van de feiten en gebruik van gemanipuleerde en bevooroordeelde statistieken behoren tot het gereedschap van de Vrijmetselaarsregeringen van vandaag, net zoals het creëren van een publieke behoefte aan een grotere nationale en globale veiligheid. Stijgende criminaliteitscijfers, drugsmisbruik en een toenemende dreiging van “terroristische acties” (al dan niet uitgevoerd door de Vrijmetselaars zelf!), komen het doel van controle over de massa ten goede. Eén van de volgende punten die hoog op de agenda staat, is de globalisering. Technologische ontwikkelingen zijn ook een vooruitgang voor de Vrijmetselaars. Deze maken het mogelijk de handelingen van alle individuen in de samenleving te volgen, te controleren en op te nemen.

 

Informatie is hun sleutel. Hoe meer informatie ze hebben over individuen, hoe beter ze hun handelingen en hun manier van denken kunnen voorspellen en hoe makkelijker het wordt ze te manipuleren, controleren en te onderwerpen. De Vrijmetselaars creëren een samenleving waarin keuzes slechts een illusie zijn. De technologie dient ertoe de keuzes die je hebt te beperken. De keuzes die je hebt zijn in feite de producten van een gemanipuleerde geest, die gestuurd is in een van tevoren bepaalde richting. Controle over de massa betekent controle over elk aspect van het menselijk leven, Jouw Leven!!!


 


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Kabbala: een eeuwenoude vorm van joodse magie, tezamen met duistere rituelen.

[2] Kafirien: Arabisch voor ongelovigen. Het woord kafir is enkelvoud.

[3] De Arabische naam van deze persoon is “al-Dajjal” en in het christendom is hij bekend als de “anti-christ”. Moge Allah de Verhevene ons tegen hem beschermen. We zullen in dit maandblad hier meer aandacht aan schenken, insha-Allah. Dit is een zeer belangrijk onderwerp, omdat hij de grootste fitnah (beproeving) zal zijn, die ooit zal plaatsvinden, omdat hij komt en wonderen verricht. Vele mensen zullen hem volgen, totdat de profeet Jezus (vrede zij met hem) terug komt op aarde en hem zal doden. Vraag in je doe’aa-e om bescherming.

 
Jaargang 3, nummer 2, Dzoe l-H’ieddjah 1423, februari 2003

« Reply #28 on: 25/11/2007 om 11:22:09 »
 
Jaargang 3, nummer 3, Moeh’arram 1424, maart 2003
 
Informatie is hun sleutel. Hoe meer informatie ze hebben over individuen, hoe beter ze hun handelingen en hun manier van denken kunnen voorspellen en hoe makkelijker het wordt ze te manipuleren, controleren en te onderwerpen. De Vrijmetselaars creëren een samenleving waarin keuzes slechts een illusie zijn. De technologie dient ertoe de keuzes die je hebt te beperken. De keuzes die je hebt zijn in feite de producten van een gemanipuleerde geest, die gestuurd is in een van tevoren bepaalde richting. Controle over de massa betekent controle over elk aspect van het menselijk leven, jouw Leven!!!

 

Schokkende daden van terrorisme, torenhoge criminaliteitscijfers, toenemende incidenten en geweld worden in de media en in overheidsrapporten zo voorgesteld om sterke publieke steun en sympathie te creëren voor harde tactieken en surveillance technieken. Meer en meer technologie kan geïntroduceerd worden en de mate van controle en surveillance kan verhoogd worden totdat individuen in de gaten gehouden worden op een manier die past bij een totalitaire staat [1]. De publieke opinie zal wederom gemanipuleerd worden om de daden van de Vrijmetselaars te rechtvaardigen en hun doelen makkelijker te maken. De middelen om de massa in de gaten te houden en alle persoonlijke informatie van individuen in de samenleving op te slaan in een gigantische database zijn al onderweg. Snelle vorderingen vinden plaats in de richting van het opslaan van persoonlijke informatie van individuen op plastic, zoals bankgegevens, rijbewijsinformatie en verzekeringsgegevens. Blijkbaar zijn deze gegevens op verschillende kaarten opgeslagen, omdat er plannen onderweg zijn om alle informatie op één kaart te verzamelen. Het gevolg zou zijn dat met één druk op de knop alle aankopen, transacties en persoonlijke gegevens van een individu gecontroleerd kunnen worden.

 

In 1992 deelde de vice-voorzitter van de Britse Hoge Raad, Nicholas Brown Mulkinson, mee aan het hooggerechtshof dat wanneer de informatie door politie en recherche, betreffende sociale voorzieningen, medische voorzieningen en andere instellingen in één bestand zouden worden verzameld, de individuele vrijheid grote risico loopt. De Vrijmetselaars hebben, door de regeringen die onder hun controle staan, echter al toegang tot een enorme hoeveelheid informatie over jou. Ze kunnen er al achter komen met wie je telefoneert, waar je werkt, waar je winkelt, wat je eet, wat je draagt, hoeveel je waard bent, wat je verdient, en de lijst gaat maar door en door. Eén identiteitskaart zou een nog nauwkeuriger controle mogelijk maken, evenals een compleet psychologisch profiel voor ieder individu in de samenleving. Informatie die het makkelijk zou maken gedrag te controleren, voorspellen en te manipuleren. Er is echter een kloof die de Vrijmetselaars moeten overbruggen. Door contant geld te gebruiken, kunnen individuen opsporing vermijden en vitale informatie gaat zo verloren, omdat transacties met harde valuta niet na te gaan zijn. Als gevolg hiervan wordt er naar gestreefd om harde valuta te vervangen door een systeem dat volledig berust op elektronische fondsen. Met andere woorden, een systeem dat op kaarten berust. Er zijn al de eerste tekenen van introductie van “smart cards” en elektronisch geld op nationale schaal in Engeland. Het mondex stelsel is voor het eerst gebruikt door het netwerk van centraal westelijke banken en de Britse Telecom, en is het eerste Britse spoor van gebruik van de Smart Card. Binnenin een Smart Card zit een microchip die elke transactie incalculeert en naast financiële transacties slaat het alles op waarvoor het gebruikt wordt. Het kan dienen als toegangspas, bibliotheekpas, reispas, telefoonkaart en mogelijk zelfs als identiteitskaart. Het concept werd voor het eerst in Frankrijk gebruikt, waar ze al hun eigen strenge identiteitssysteem hebben.

 

Alhoewel een identiteitskaart veel gegevens zou kunnen onthullen, zal het niet in staat zijn om een persoon op een bepaald tijdstip te lokaliseren. Hiervoor zou men een soort opsporingsapparaat nodig hebben dat kan worden aangezet en opspoort waar deze persoon zich ook mag bevinden op de wereld. Het opsporingsapparaat zou een multifunctioneel identificatiemiddel met een microchip kunnen zijn, of een elektronisch implantaat dat onder de huid geplaatst kan worden. Deze implantaten zouden een signaal kunnen afgeven dat opgepikt wordt door een satelliet in een lage baan om de aarde en het subject kunnen lokaliseren en identificeren. Dit mag klinken als fictie, het is echter al hard op weg om realiteit te worden. Er zijn al ongeveer 48 globaal plaatsbepalende satellieten in baan gebracht die gebruikt worden door de VS en haar bondgenoten. Deze satellieten kunnen reageren op binnenkomende signalen en accurate informatie over de precieze locatie doorgeven naar de bron van dit signaal. Momenteel zijn dit nog apparaten die gebruikt worden voor de navigatie van tanks, gevechtsschepen, vliegtuigen of andere instrumenten. De volgende stap zou zijn om een apparaat te introduceren dat dit bronsignaal voor ieder individu zou kunnen creëren. Een apparaat dat thans gecreëerd is om als signaalbron te dienen voor de satelliet is een elektronisch etiket. Een systeem om deze elektronische etiketten te gebruiken voor personen is al in gebruik in Engeland. Als rechtvaardiging hiervoor wordt gezegd dat het noodzakelijk is om de bevolkingsgroei in de nu al overvolle gevangenissen het hoofd te kunnen bieden. Het etiket past zichtbaar om de pols van de overtreder en kan in de gaten gehouden worden om te kijken of zij de regels voor huisarrest overtreden. Proefmodellen met deze etiketten zijn al in gebruik in Manchester, Bark Shaw, Norfolk en omgeving en er zijn plannen om dit in het komende jaar ook naar andere landen uit te breiden. In een artikel in de Daily Telegraph van 13 november 1997, stelt Jack Straw, de huidige Britse minister van binnenlandse zaken, dat het elektronisch etiketteren zich snel heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren en dat de mensen er vertrouwen in hebben. Het behoeft geen betoog dat het de gelegenheid in zich meedraagt tot verdere belangrijke ontwikkelingen en met de mensen stevig onder hun oplettend oog kunnen de Vrijmetselaars nu hun plannen voor wereldoverheersing voortzetten en ze manipuleren al naar gelang hun eigen doelen en elk noodzakelijk middel zal ingezet worden om deze manipulatie te bereiken.

 

Het plan van de Vrijmetselaars om de wereld te controleren door middel van één regeringsorgaan, betekent dat ze de weg moeten vrijmaken voor een complete economische unie, een complete globale politieke unie en wetgevingsunie en een complete globale militaire unie. Op 25 Maart 1957 werden met het tot stand brengen van de Europese Economische Unie de eerste belangrijke stappen genomen in de richting van deze wereldregering. Sinds die tijd is de EEC een proefproject geworden voor deze nieuwe wereldorde. Met de basisbeginselen van bewegingsvrijheid tussen de lidstaten konden mensen en goederen al relatief vrij bewegen in deze superstaat. Er zijn al plannen onderweg om een volledige controlestaat te vestigen en de macht van het overheidsorgaan van Europa groeit elke dag, de weg vrijmakend voor een complete politieke en wetgevingsunie. Dit alles zou betekenen dat er in de superstaat van de Europese Economische Unie uiteindelijk één valuta, één economie en één regering zal zijn, en dit zal zeker een regering van Vrijmetselaars zijn. De drie belangrijkste spelers in de Europese gemeenschap zijn Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Groot- Brittannië en Frankrijk zijn lange tijd door Vrijmetselaars gecontroleerde naties geweest. Gedurende de tweede wereldoorlog werd Duitsland volledig geannexeerd door Groot- Brittannië en Frankrijk, tezamen met de Verenigde Staten, ook een Vrijmetselaarsstaat, en de Sovjet-Unie. De delen van Duitsland die onder controle staan van de laatstgenoemde drie landen zijn Vrijmetselaarsnaties, die tezamen de aparte politieke eenheid van West-Duitsland vormen, en met het vallen van de Berlijnse muur heeft West-Duitsland ook Oost-Duitsland ingenomen. Europa is niet alleen in zijn pogingen om een superstaat te bereiken. Amerika en Mexico zijn momenteel de enige twee leden van de NAFTA, de Noord Amerikaanse Vrije Handelsovereenkomst, maar de zuidelijke naties worden steeds meer onder druk gezet om zich hierbij aan te sluiten. Met een super Vrijmetselaarsstaat in zowel Europa als Amerika, zou een stevig gevestigde globale unie een logisch en makkelijk vervolg zijn. Er is echter een ander probleem dat de Vrijmetselaars moeten bestrijden als zij over deze globale unie willen heersen. Gedurende de jaren ’70 werd het steeds meer duidelijk dat de bevolking van Europa en blank Amerika snel afnam. Tenzij er iets gedaan zou worden aan de snel groeiende bevolking van de derde wereld, zou dit een serieuze bedreiging vormen voor de nationale veiligheid van de door de Vrijmetselaars gecontroleerde landen. Op een of andere manier moest de kloof tussen de westerse populatie en de derde wereld populatie overbrugd worden, om het westerse superieure gezag te herstellen, of preciezer gezegd, het globale superieure gezag van de Vrijmetselaars.

 

De president Jimmy Carter gaf in de jaren ’70 opdracht tot het Global 2000 rapport. In de bevindingen van het rapport werd de schuld van praktisch alle wereldproblemen afgeschoven op de bevolkingsgroei van de niet-blanken. Het rapport ging zo ver als de aanbeveling om tenminste 2 miljoen mensen in de derde wereldnaties tegen het jaar 2000 van deze aardbodem te elimineren om de westerse superieure macht te herstellen. Interessant genoeg brak er in de jaren ’70 ook de AIDS-epidemie uit, die enorm veel levens eiste, zowel in de derde wereldnaties als onder de groeiende zwarte en Spaanstalige bevolking van Amerika. Er werd gezegd dat het virus afkomstig is van groene apen in Afrika en later naar de bevolking is overgedragen, hetzij door bestialiteit [2] of door ze te consumeren als voedsel. Van daar uit verspreidde het AIDS-virus zich als een lopend vuur door het Afrikaanse continent en later door de rest van de wereld en eiste miljoenen levens. Het verhaal was echter een rookgordijn. Op 2 juni 1988 publiceerde de Los Angeles Times een artikel dat het idee dat het menselijk AIDS-virus van de groene apen afkomstig was weerlegde. Het onthulde bewijs dat de DNA-samenstelling van het virus, in het geheel niet overeenkomstig was met dat van de groene apen en het kon in feite bewezen worden dat het AIDS-virus nergens in de natuur voorkwam en dat het alleen kon overleven in een menselijk biologisch systeem. Als het virus nergens in de natuur voorkomt, is het de vraag waar dit virus dan zo plotseling vandaan komt. Op 4 juli 1984 publiceerde de krant van New Delhi in India, The Patriot, een artikel die de eerste gedetailleerde beschuldiging uitte, dat het AIDS-virus een biologisch wapen is. Een anonieme Amerikaanse Antropoloog claimde dat AIDS genetisch was geconstrueerd in het biologische wapen laboratorium van het leger van de VS in Ford Detrick, vlakbij Fredrick. Daarna, op 30 oktober 1985 herhaalde het Russische tijdschrift A Liternia Gazetta de beschuldigingen van de Indiase krant en maakte er een internationale controverse van. Dit alles werd echter makkelijk door de Vrijmetselaars van het westen afgedaan als communistische retoriek. De Sunday Express was echter de eerste westerse krant die op 26 oktober 1986 een voorpaginaverhaal met de titel “AIDS gemaakt in lab schokt” publiceerde dat de bevindingen van de Indiase en Russische kranten bevestigde. In dit artikel concluderen de vooraanstaande Dr. John Seal en Prof. Jacob Seagall, gepensioneerd directeur van het Biologisch Instituut in Berlijn, beiden dat het AIDS- virus door mensen gemaakt is.

 

De uitbraak van het AIDS-virus is in verband gebracht met vaccinatieprogramma’s over de hele wereld. De internationaal gerespecteerde krant “London Times”, publiceerde een artikel over het voorpaginaverhaal van 11 mei 1987, getiteld “Waterpokkenvaccin brengt AIDS teweeg”. Het artikel stelde het verband vast tussen het waterpokkenvaccin, toegediend door de Wereld Gezondheidsorganisatie aan een geschatte 50-70 miljoen mensen in verschillende landen in Centraal-Afrika, en de daaropvolgende uitbraak van AIDS in die regio. De Wereld Gezondheidsorganisatie is de medische tak van de Verenigde Naties. Het bewijs suggereert dat AIDS een genetisch geconstrueerd virus is dat verspreid wordt door middel van vaccinatieprogramma’s in derde wereldlanden. Een bacteriologische oorlog tegen de zwakken en onschuldigen, gericht op het wegvagen van een gehele bevolking van de aardbodem. AIDS is niets anders dan een definitieve, moderne oplossing hiervoor en dient geen ander doel dan het vestigen van een economisch beleid dat volledige wereldoverheersing zal geven aan de westerse Vrijmetselaars. Echter, economische overheersing op zichzelf is niet genoeg voor de Vrijmetselaars. Voor een regering van Vrijmetselaars zijn een volledig door Vrijmetselaars gecontroleerde top van de globale unie en een economische unie voldoende, maar om deze regering daar te houden hebben ze een militaire unie nodig, en deze unie zou niets anders zijn dan de VN.

 

Frankrijk en Amerika behoren al tot de vijf belangrijkste machten in de veiligheidsraad, en de anderen zijn Rusland en China. Dit betekent dat zij genoeg macht bezitten voor een VETO op elke motie die ingediend wordt. In December 1992 verklaarde de president van de Algemene Vergadering dat de VN een functioneel wereldparlement moest worden. Hij ging verder te zeggen dat de VN zou moeten beschikken over zijn eigen inlichtingendienst. De VN heeft echter al militaire macht verworven. Het leidt zijn eigen leger. Een leger dat slechts toekeek toen duizenden moslims in Bosnië werden vermoord door de Serviërs, en in plaats daarvan een wapenembargo instelden, dat de moslims zonder enig middel tot zelfverdediging liet zitten. Toen de VN-soldaten uitgezonden werden om oorlog te voeren tegen generaal Muhammad Farah (Somalië), in de periode van juni tot oktober 1993, vuurden de Amerikaanse helikopters op ziekenhuizen, huizen en groepen burgers en doodden daarbij honderden ongewapende mensen. Het hoofd van de VN -missie, admiraal Jonathan Howard, zei na een aanval met 71 doden: “We wisten wat we raakten, het was goed gepland”. Dit was een duidelijke breuk van de conventie van Genève, maar toen de militaire advocaat van de VN met deze punten geconfronteerd werd, was zijn antwoord dat dit niet van toepassing was op de troepen van de VN vanwege de formaliteit dat de VN geen ondertekenaar was van deze conventie. Anders gezegd, de troepen van de VN waren vrij om oorlogsmisdaden en gruwelijkheden te plegen, ze stonden boven elke wet. In feite brengt de VN in de verste verte geen goede tijden, zoals ze claimen, maar in plaats daarvan verspreiden ze corruptie en laten ze een spoor van dood en verderf achter overal waar ze zijn geweest.

 

Ten tijde van de koude oorlog en het bestaan van de Sovjet-Unie, bedachten de Vrijmetselaars zich dat een globale regering tijd zou gaan kosten. Nu het communisme vernietigd is, lijkt het erop dat de Vrijmetselaars eindelijk de VN kunnen gebruiken om hun doel van een wereldregering te bereiken.  Daarvoor hebben ze de hele wereld in hun greep en niemand die in de weg staat, althans dat dachten ze, terwijl de aarde het uitschreeuwt vanwege de corruptie en de onrechtvaardigheid die zich over de landen hebben verspreid door hun eeuwenlange, kwellende overheersing. De wereld is getuige van de opleving van een aloude strijd. Nu hebben de Vrijmetselaars een andere vijand om mee te strijden. Een vijand die ze dachten al verslagen te hebben. Een vijand die nooit zal buigen voor het slechte, duivelse plan van de Vrijmetselaars. Deze vijand is de Islaam, en deze godsdienst hebben zij de oorlog verklaard.

 

De moslims zijn echter al gewaarschuwd voor een vijand waar ze mee geconfronteerd zullen worden. De laatste profeet van Allah, Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem), heeft gezegd dat er een man zal verschijnen nadat de moslims een stad hebben veroverd die Constantinopel heet. Hij zal eerst verschijnen als een tirannieke koning en dan zal hij beweren een profeet te zijn en uiteindelijk zal hij beweren dat hij god is. Het eerste deel van de voorspelling is al uitgekomen. Constantinopel werd veroverd en Istanbul genoemd. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) vertelde verder dat deze leugenaar zal beginnen de wereld te veroveren, land voor land, vesting voor vesting, gebied voor gebied, stad voor stad en geen enkele plaats zal hieraan ontkomen, behalve de twee heilige steden Makkah en Madinah. Hij zal krachten bezitten om de hemel te bevelen en het zal regenen en de aarde zal gewassen voortbrengen. Hij zal oproepen tot een valse religie en iets brengen wat op het paradijs lijkt, maar wat in werkelijkheid de Hel is en hetgeen wat op de hel lijkt zal in werkelijkheid het Paradijs zijn. Hij is de Dadjaal [3], wat bedrieger betekent, en hij zal geboren worden met één blinde oog, en jouw Heer is niet éénogig!! Het is ook bekend dat vóór de verschijning van de Dadjaal een groep mensen de weg voor hem zal vrijmaken en de maatschappij zullen opzetten om de wereld op zijn komst voor te bereiden. Met andere woorden, deze voorlopers van de Dadjaal en hun maatschappij zal alle kenmerken van de Dadjaal in zich dragen en hij zal de uiteindelijke belichaming zijn van deze onmenselijke vormen. De voorlopers van de Dadjaal zijn niemand anders dan de Vrijmetselaars, the Free Masons. De eenoog is een van de manieren om de Dadjaal te herkennen en de eenoog is het symbool van de Vrijmetselaars. Het is een onderdeel van hun geloof en komt uit de oude Egyptische mythologie. In hun ideologie geeft dit het opperwezen weer, die soms de grote architect van het universum genoemd wordt.

 

De islamitische geleerden zeggen dat de vergelijking van de Dadjaal is als van de Farao en de profeet Mozes (vrede zij met hem). De Farao was een tirannieke leider die zich in status verhoogde en zichzelf tot god verklaarde. Hij gebruikte tovenaars om illusies te creëren en de mensen voor de gek te houden en iedereen onderdrukte, die zich niet conformeerde aan zijn valse religie (lees in de Qor-aan). Vandaag de dag gebruiken de Vrijmetselaars een ander soort magie. De illusies die ze creëren nemen de vorm aan van verborgen of openlijke propagandaboodschappen in films, televisie, tekenfilms, muziek en alle andere valsheden in hun goed geoliede mediamachine. Het is dezelfde mediamachine die continu is ingezet om het karakter van de Islaam te belasteren en te vernietigen. Hierbij het spoor van de Dadjaal volgend, die nog verder gaat en Allah direct belastert. De Dadjaal is een onderdrukker voor iedereen die hem niet volgt. Hij zal krachten bezitten om de landoogst te verhogen of te vernietigen, afhankelijk of de mensen hem volgen. Op dezelfde manier eist het westen, door middel van de Wereld Bank, losgeld van derde wereldlanden als zij niet overeenkomstig hun wensen handelen. Overvloedige IMF-leningen worden vaak gebruikt om zulke naties te strikken en de onmogelijke rentebetalingen houden ze verstrikt. Ze zijn gedwongen toe te geven, of een economische instorting tegemoet te zien met trieste armoede als gevolg. Een andere manier waarop de Dadjaal de mensen onder controle zal houden door ze te misleiden of ze dwingen zich over te geven, is door ziekte te verspreiden. Hij zal in staat zijn om ziekte te verspreiden of deze te genezen. Hij zal in feite “voor god spelen” en met deze macht zal hij velen tot zijn valse religie verleiden. De Vrijmetselaars spelen ook op deze manier met de levens van mensen. Bestaand bewijs laat zien dat veel virussen zijn gecreëerd of gemuteerd in militaire laboratoria en later gebruikt worden als experiment op mensen. Het is vastgesteld dat AIDS een door mensen gemaakt middel is om het plan van het westen de dienen.

 

De Dadjaal zal vele Goddelijke eigenschappen van Allah krijgen om als beproeving te gelden en zal arrogant met deze middelen omgaan. Deze arrogantie is ook de manier waarop de Vrijmetselaars bezig zijn de wetten van God te vervangen door menselijke wetten en hoe ze rechtvaardigheid claimen en alles in de gaten houden, alles proberen te horen en te zien en genetica gebruiken om de schepping te veranderen en te verbeteren, om hun valse maatstaven te bereiken. Hun arrogantie kent geen grenzen en ze gehoorzamen geen wet, behalve hun eigen wet. Dit zijn de voorlopers van de Dadjaal, dit zijn de Vrijmetselaars.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Totalitaire staat: waarin alles door de staat gecontroleerd en beheerst wordt.

[2] Bestialiteit: seksuele omgang met dieren.

[3] De Dadjaal: in het Christendom wordt hij de antichrist genoemd.

 
Jaargang 3, nummer 3, Moeh’arram 1424, maart 2003


Edit; ik zie dat ik de bron vergeten ben bij te zetten.

Deel 1; http://www.momtazah.net/artikelen/2003/vrijmetselaars/vrijmetselaars1.htm

Deel 2; http://www.momtazah.net/artikelen/2003/vrijmetselaars/vrijmetselaars2.htm

Deel 3; http://www.momtazah.net/artikelen/2003/vrijmetselaars/vrijmetselaars3.htm

http://www.momtazah.net/

« Last Edit: 26/11/2007 om 12:57:59 by arifi-59 »

« Reply #29 on: 25/11/2007 om 11:25:15 »
tikez; is dit nog steeds drogeren? is deze info nog steeds onzin, wie is er nu een asr3on?...


lees die stuk maar is aand8ig door en trek je eigen conclusie,