Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - 3ich

646
Feedback / Re: Stem niet op de PvdA???
« on: 16/02/2010 om 01:14:37 »
Hij zal wel net die debat hebben gevolgd.

Poppenkast.

647
Begrijpend lezen met incognito in 6 stappen...>

conclusie: inco, begrijpt niet wat begrijpend lezen inhoud.

648
En waarom wens jij je dan niet openlijk je steun uit te spreken voor mensen die "questioning the "Moroccanness" of Western Sahara" als volgens jou ook Abdelkrim el Khattabi voor dezelfde mensen zou strijden?

Franse kolonialisme in Algerije is een rampzalige ervaring voor de onderdrukten en getiranniseerd inheemse natie van Amazigh waarvan het bestaan is stelselmatig doelwit van de boze Freemasonic tirannie van Parijs en hun lokale agenten in Noord-Afrika.

Door fabriceren van een vals Arabische natie en door de uitroeiing van de nationale integriteit, de linguïstische identiteit, en de culturele authenticiteit van de Berbers, de criminele Franse voorkomen de vorming van een goede, nationale staat Berbers in Noord - Noordwest-Afrika, dat terecht zou omvatten Libië, Tunesië , Algerije, Marokko en Mauritanië.
K zeg: hier heeft abdelkarim voor gestreden.

En dan kom jij met westelijke sahara en word je weer persoonlijk. (begrijpend lezen)
649
Zou Abdelkrim el Khattabi ook hiervoor hebben gestreden denk je?

Wat een domme vraag?


650


French colonialism in Algeria has been a calamitous experience for the oppressed and tyrannized indigenous nation of Amazigh whose very existence has been systematically targeted by the evil Freemasonic tyranny of Paris and their local agents in North Africa.

By fabricating a fake Arab nation and by eradicating the national integrity, the linguistic identity, and the cultural authenticity of the Berbers, the criminal French averted the formation of a proper, national Berber state in North – Northwestern Africa that would rightfully encompass Libya, Tunisia, Algeria, Morocco and Mauritania.http://www.hrw.org/en/node/87706
Dit is waar Abdelkarim voor gestreden hebt!

651
Filosofie / Re: Matrix
« on: 15/02/2010 om 22:43:21 »
Jongen, jij gelooft allemaal in die onzin van illuminatie, apocalyptisch doemdenkerij , de free manson world, al die complot theorieen. Ik zie dat gewoon alleen als pure entertainment. En nou de matrix, dat is toch helemaal lachwekkend.Blijf jij maar geloven in een monetaire systeem... Jij bent een makkelijke prooi

Als iets boven je petje is, kan je beter niks zeggen.

* Laugh now cry later. *


652
Wat een diepe schande om te zien hoe bepaalde mensen van alles en iedereen door elkaar halen, om Abdelkarim Elkhattabi zo vals in de geschiedenis boeken proberen neer te zetten.

Hij zei ook: ooit komt er een generatie die bewust zal zijn van mijn ideologie, en die zullen afmaken waar ik mee begonnen was. Dat is overduidelijk niet deze generatie.

653
Geef nou maar eerst een antwoord op de vragen die ik jou gesteld heb. Want je bent te voorspelbaar geworden.

Echt zo een judas karakter. "Or you are with us or you are against us"


654
Muziek / Re: Wie heeft dit nummer
« on: 15/02/2010 om 17:45:49 »

655
Ik doe dit voor mezelf en voor mij eigen politieke opvattingen en inshallah zal ik slagen in mijn doelstellingen. Jij daarentegen wens ik ook echt heel veel succes met je bekrompen en pessimistische toekomstvisie...
U bent de zwakste schakel!

NEXT!

656
3ich ipv de clown hier uit hangen kun je beter gaan werken aan je franse taalvaardigheid. Als je wat wilt betekenen voor de Riffijnse autonomie tenminste...>

Blijf jij maar lekker door babbelen. Over westerse ideologiën die over onze Arif geschreven zijn. En ga vooral lekker door met je franse taalvaardigheid te verbreden (precies zoals ze daar in Rabat willen) En lekker wijs doen op de forum, zullen je broeders en zusters in Arif heel dankbaar voor zijn. Zal ze ook heel wat goeds opbrengen....
657
Cek qim dhi zandbak 7snnac!
zwak, zwak, zwak, jij kan het niet hebben. Dus ga je huilen en zandbakje spelen.

wijsneuzen inco en uzop: verdienen een clown neus.
inco en uzop:
Wij waren hier overigens ook nog niet klaar. http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=13832.msg261743#msg261743

658
En jij denkt ecjht dat als we 1 jaartje met zijn alle niet naar Marokko gaan. Dat die geldstromen niet meer richting Fes, Meknes gaan? Ben je echt zo dom?
Je kan maar niet ophouden met proveceren. Wat moet je nou eigenlijk, je heb vraag gesteld en k geef een antwoord daar op. Waar jij weer een weerwoord en vlucht voor het inhoudelijke en proveceren.

inco, voor mij is het wel mooi geweest met deze topic. Voor de gene die mee lezen denk ik ook wel.

Aqash dhin!

659
Ik vroeg jou om een simpele actie ik of jij kan doen en ik vroeg jou niet een actie waar we de hele Riffijnse gemeenschap voor moeten mobilseren. Of zols Mohammed Inaissa al op de conferentie zei:

"Irifien moeten leren inzien om het politiek speelveld te verkleinen zodat alleen de Riffijnse belangen voorop zullen staan. Dat kan men bereiken door gewoon heel klein te beginnen met initiatieven of op lokaal niveau zich te gaan organiseren."


Wat ons probleem is - zoals Souliman Belgarhbi al in de conferentie ook nadrukkelijk op wees - is het pessimisme en het gebrek aan een gezamelijke volksbewustzijn. Maar dat komt deels doordat mensen zoals jij  teveel blijven hangen in het verleden en zichzelf gaan afvragen hoe het anders eruit zou hebben gezien als toen dit of dat. Maar beter ga je zelf de vraag afstellen hoe zou Rif in de toekomst uitkunnen als we dit of dat gaan doen..


Teken van zwakte is als je iemand zomaar gaat uitschelden.
Wat draai je nou om heen?

K heb een duidelijke antwoord gegeven hoe wij de aandacht krijgen daar. Zolang de geldstroom richting koningshuis en dagillia jaarlijks toestroomt zit het bij "hun" goed.


Financiële obstakels Marokko frustreren integratie migrant
Van onze verslaggeefsters Janny Groen, Annieke Kranenberg op 01 oktober '08, 00:00, bijgewerkt 15 januari 2009 15:06

AMSTERDAM - Migrant kan kapitaal amper naar Nederland overboeken.Nederlandse Marokkaan gehinderd bij toekomstplannen.

AMSTERDAM Marokkaanse Nederlanders die in Marokko geld sparen of een huis hebben gekocht, kunnen hun kapitaal niet overbrengen naar Nederland om bijvoorbeeld hier in een woning te investeren. Dit belemmert hun integratie in Nederland, stellen sleutelfiguren uit de Marokkaanse Nederlandse gemeenschap.

Al decennia lang stimuleert de Marokkaanse staat haar ‘onderdanen in het buitenland’ te investeren in Marokko. De meeste Marokkanen weten niet dat zij de opbrengst van deze bezittingen vrijwel niet naar Nederland kunnen overmaken, zo blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

De Nederlandse ambassade in Rabat bevestigt dat in toenemende mate Marokkaanse Nederlanders problemen hebben met overboekingen naar Nederland. ‘Het gaat voornamelijk om de opbrengst uit de verkoop van onroerend goed’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vooral de eerste generatie Marokkanen in Nederland (in 2007 waren dat er bijna 168 duizend) heeft fors geïnvesteerd in huizen in Marokko vanuit het idee dat zij zouden terugkeren. Woningen die voor ongeveer 40 duizend gulden in Marokko werden gebouwd, zijn nu soms vijf keer zoveel in euro’s waard.

Wanneer de ouders overlijden, willen de kinderen dikwijls de nalatenschap in Nederland investeren. Maar dat is welhaast onmogelijk. Zij moeten daarvoor een verzoek indienen bij het Office des Changes, maar dat wordt volgens Buitenlandse Zaken in ‘slechts hoogst uitzonderlijke gevallen gehonoreerd’. In welke gevallen het Office wel tot afgifte van een vergunning overgaat, is onbekend. ‘Het heeft zich hierover nooit uitgesproken.’

Hoeveel geld Marokkaanse Nederlanders sinds begin jaren zestig in Marokko hebben geïnvesteerd, is onbekend Uit onderzoeken blijkt wel dat Nederlandse migranten elk jaar veel geld naar hun herkomstland brengen. Alleen al in 2007 was dat circa 80 miljoen euro, vermoedt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ‘Maar dat is een schatting’, benadrukt een woordvoerder. Samen met De Nederlandsche Bank doet het CBS hier momenteel onderzoek naar. ‘En je weet nooit hoeveel er meegaat in de auto onder de mat.’

http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article1123480.ece/Financiele_obstakels_Marokko_frustreren_integratie_migrant

660
Ik ben niemand dankbaar die beweert dat ik mij diep moet schamen voor zijn eigen onwetendheid.
Nee natuurlijk niet want jij bent toch van alles op de hoogte. Jij brengt ons toch een hoop duidelijkheid en waarheid die berust is op westerse ideologiën?

Ken je één Ariffie die iets heb geschreven over een westerse held, die het westen dan ook als "waarheid" aanneemt?

Waarom moeten westerlingen ons de informatie door geven, over onze geschiedenis?