Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - 3ich

31
Filosofie / Re: Bidden = waste of time
« on: 26/10/2013 om 11:40:14 »
Het doel heiligt de middelen, zullen we maar zeggen...

Zeg en denk wat jij wilt.

Quote
Jij mag dan wel beweren dat jij “op persoonlijk onderzoek bent gegaan”, maar hoe ben je dan tot deze conclusie gekomen? Want in eerste instantie wilde je als een koppige ezel maar niet geloven dat Jeruzalem de 1e bidrichting kon zijn geweest. Vanwaar die ommezwaai dan?

Ik blijf dingen niet herhalen. Dat heb ik al uitgelegd toch? En nee! Het is niet door jou tafsir. Quote
Of geloof jij ook in Sinterklaas, omdat het toevallig zo staat beschreven in een oud boek?
Welke oude boek staat de geschiedenis van Sinterklaas? Je Lult maar gewoon wat.

Quote
Het gegeven dat jij hier niet verder over wilt nadenken, wilt namelijk niet zeggen dat er geen andere mogelijke auteurs zijn behalve een god of een analfabete schapenhoeder.

Waarom zou ik daar over na moeten denken, als daar geen enkele aanleiding voor is? Mocht jij anders zijn van mening, overtuig me maar zou ik zeggen!


Quote
Senor Canardo zal pas antwoord geven op deze vragen, nadat jij eerst antwoord geeft op de vraag die Senor Canardo jou in een eerdere discussie had gesteld. En waar hij tot op de dag van vandaag geen duidelijk antwoord heeft gekregen van jou:
Dit zit jou heel diep. Zo diep dat je het steeds weer aanhaalt en alles blokkeert richting mij.

Nee jongen, ik ga niet met jou BULLSHIT tafsir mee. En NEE jij bent niet diegene geweest die er mij van overtuigd heb dat de Qiblah eerst richting masjid Al-Aqsa was. Hoe graag je dat ook van wilt horen. Triest figuur dit zegt heel wat over jou karakter.


Quote
Hoewel islam slavernij niet uitgevonden, heeft het wel slavernij geïnstitutionaliseerd. De overleveringen over de donkere slaaf Bilal is dan ook niets meer dan een voorbeeld van de islam om de slavernij binnen de religie wit te wassen. In de film wordt Bilal de slaaf vrijgekocht voor 100 dinar. Echter als we gaan kijken naar de schriftelijke overleveringen, dan lezen we iets heel anders: Abu Bakr zou Bilal vrijgekocht hebben, niet tegen een geldbedrag, maar gewoon geruild tegen een andere donkere slaaf. Is dit dan de gelijkheid die jouw god ons leert? Dat het niet erg is om een slaaf tegen een andere slaaf te ruilen.

En verder een reden waarom jouw profeet Bilal heeft "vrijgekocht", is omdat jouw profeet dringend nieuwe bekeerlingen nodig had. Na jaren van prediken in Mekka wist de profeet slechts een handjevol (vrije) mensen te overtuigen van zijn profetische status en diens goddelijke boodschap. Vandaar dat jouw profeet zijn tactiek veranderde en zijn goddelijke boodschap na verloop van tijd ook ging richten op een breder publiek binnen de Mekkaanse samenleving. In dit geval op de slaven in Mekka. Dit is pure marketing en heeft zodoende niks met een gelijkheidsideaal te maken, whatsoever!

BLABLABLABLAAA, Bullshit!!!!!!!!! 

Je heb je mond vol over harde bewijzen en kritiesche blik kijken naar de Islam. Wat zijn jou harde bewijzen voor de bovenstaande beweringen dan? Waarmee kan jij bovenstaande beweringen mee onderbouwen?

Je bent trouwens wel snel van mening verandert. Je wou de slavernij aan de Islam smeren?

Quote
Senor Canardo in een openlijke dwaling?  :)

Jij zegt dit alleen maar omdat jij als kuddedier het domweg niet kan lijden dat Senor Canardo met een kritisch oog kijkt naar jouw precious godsdienst.
Je bent een zielige STAKKER op zen plat hollands gezegd!

32
Filosofie / Re: Bidden = waste of time
« on: 26/10/2013 om 11:19:59 »
Itchy,ge zeit un nep-Turrik omda ge nog nooit van oe leve gebidt of gehongerlijd et:-)

Ik ook van jou Scratchy, you sabbie toch?33
In de media / Re: Over hoofddoekjes en rattenkop
« on: 26/10/2013 om 11:07:51 »
Nee..nee, Tamza kicks ass. Dat is wat zij doet.


She kicks ass, and you lick her ass!

Kontenlikker

Ps: Ben niet onder de indruk van haar schrijven, noch die onderwerpen die ze aanhaalt. Ze zet alleen haar achtergrond te kijk. Ik voel me dan ook niet door haar vertegenwoordigt of iets in die trance. En zij voldoet aan de verwachtingen van deze maatschappij en de redactie waar zij werkt. Want laten we eerlijk wezen dit land smult toch van "meissies" als haar?

Pps: De reden waarom ik niet onder de indruk ben is omdat zij vele voorgangers heeft. Die precies hetzelfde hebben gedaan als zij nu ook doet:
http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=13201.0

Ze voldoet aan de verwachtingen van de maatschappij en de redactie waar zij werkt. Want laten we het is om draaien: stel dat zij een praktiserende moslima geweest zou zijn en zij pro-islamitische collumns schreef, zou zij dan ook een podium krijgen bij een landelijke krant? Denk het niet!

Dus zij verraad haar ouders in principe en haar opvoeding. En verkoopt haar ziel aan de duivel.

Ik voel me niet door haar vertegenwoordigd, niet als Amazigh zijn, noch als moslim, noch als Marokkaan zijnde.

En de titel die zij hier voor heeft gekozen klopt van geen kanten. Want stel dat Allah van haar zou houden dan zou die er voor zorgen dat ze dichterbij hem zal komen. Je neemt niet van iemand of iets afscheid als je van datgene houd.

Desondanks neem ik haar en diegene die haar voor waren niks kwalijk. De tijd zal de waarheid onthullen. Elke mens zal de dood proeven. En elke ziel zal berecht worden op datgene wat zij/hij gedaan heeft.

34
Filosofie / Re: Bidden = waste of time
« on: 23/10/2013 om 14:12:51 »
Ik weet dat velen Marokkanen/Imazighen de film Rissalah hebben gezien.


Voor diegene die het niet gezien hebben en geïnteresseerd zijn heb ik hier een link voor hun met NL vertaling. Deel 1: http://www.youtube.com/watch?v=g94mqaiamSI

Bij min 26 gaat het over die scene wat ik bedoelde.

35
In de media / Re: Over hoofddoekjes en rattenkop
« on: 23/10/2013 om 13:56:57 »
Deze zelfbenoemde "rattenkop" was hier in een vaag verleden moderator onder de nick "Tamza" geloof me die naam heeft ze eer aan gedaan.Arm kind kampt al jaren met schizofrene trekjes m.b.t. de islam.

http://www.kleurrijkzwolle.nl/nieuws/id179-voor-nadia-gaat-de-ramadan-over-bezinning-en-beter-voor-jezelf-zorgen.html

Zij heeft naar mijn mening deze forum gesloopt en veel mensen reageerden niet meer door haar. Nadat ze een lid die hier zeer actief was om persoonlijke redenen verbannen had was dit forum ten doodde opgeschreven.

Toevallig ook dat zij net als jij haar oorsprong in Ait-Said heb liggen. Is het niet je zusje toevallig?

36
Filosofie / Re: Bidden = waste of time
« on: 23/10/2013 om 13:31:42 »
Geen wrok dus en een open forum? Zijn dit ook de drijfveren, die jou ertoe zouden kunnen hebben aangezet om in dezelfde discussie, maar onder een ander pseudoniem "Rebellious" je mening te geven?  ;)
Ik heb al eerder aangegeven dat ik Rebellious niet ben en ook niet ken. Ik heb maar 1 nick en dat vind ik meer dan genoeg.


Quote
Jij bent een kudde-dier en jouw kudde-dier-reflexen laten het niet toe om kritisch te kijken naar de valsheden in jouw godsdienst. Liever ben ben jij "goedgelovig" en "naief" ipv. dat jij jouw koran eens een keer grondig gaat bestuderen voor harde bewijzen. Want nogmaals in de koran wordt nergens expliciet vermeldt dat de initiële bidrichting daadwerkelijk Jeruzalem moet zijn geweest. Dat is slechts de conclusie, die Senor Canardo had getrokken in zijn heidense tafsir van de ayaat (2:140-142). Hoe kwam jij tot deze conclusie, omdat je goedgelovig bent of juist koppig?
Als je mij persoonlijk zou kennen. Dan zou je dit nooit beweren. Ik ben verre van een kudde-dier. Noch een hoeder!

Ik ben tot die conclusie gekomen nadat ik op persoonlijk onderzoek ben gegaan. En er achter ben gekomen dat Allah nooit het woord Al-Quds heeft gebruikt in de Koran, maar het aanduid als "een stad" U STUPID! En leg mij geen woorden in mijn mond. Dat heb ik je al vaker verzocht.

Quote
Er zijn maar vrij weinig zaken, die men kan bestempelen als "absolute waarheden". Jouw koran en ahadith horen daar volgens Senor Canardo absoluut niet bij. En dit kan Senor Canardo jij ook demonstreren met zijn slavernij-argument, waar hij het al een keer eerder met jou over had.
De koran is niet van mij noch de hadith. Het is voor één ieder mens en djinn die de waarheid volgen wilt. Men heeft er onomstotelijke bewijzen in gevonden. En dat het onmogelijk is dat het destijds door een Onalfabete schapenhoeder geschreven kan zijn 1400 jaar geleden. 

Quote
Indien onze Itchy daadwerkelijk bereid is om de zaken, die hij als absolute waarheden kent tot het uiterste te laten testen door Senor Canardo in een nieuwe discussie genaamd: slavernij of de teloorgang van de islam?
Voordat ik hier op inga. Lijkt het mij meer gepast als jij, mijn beantwoord op de vragen die ik aan jou gesteld heb. 

http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=19099.0

De grondslag van de slavernij ligt niet in de islam. De kolonisten die hebben slavernij in het leven geroepen. Die invallen hebben gedaan op alle werelddelen en primitieve volkeren daar aan troffen en hun van alles beroofd hebben.

Ik weet dat velen Marokkanen/Imazighen de film Rissalah hebben gezien. De Quraish hielden slaven, 1 van die slaven was Bilal en die kreeg zweepslagen van zijn meester en hij dwong hem tot afgoderij en dat weigerden Bilal! Door te blijven herhalen dat zijn Heer 1 is. En niet zoals die Quraish beweerden. Uiteindelijk heeft de Profeet vzmh iemand gestuurd en hem afgekocht. Dit is een hele mooie en simpele voorbeeld. Allah leert ons dat we allemaal kinderen van Adam zijn en dat iedereen gelijk is.

Ik blijf het je zeggen: Gij verkeert in een openlijke dwaling!

37
Filosofie / Re: Bidden = waste of time
« on: 21/10/2013 om 13:10:35 »
Senor Canardo neemt jouw kudde-dier-gedrag anders wel kwalijk. Want de enige reden waarom Senor Canardo jou tot nu toe geen antwoord heeft gegeven is, omdat jouw kudde-dier-reflexen het niet toelaten om een serieuze discussie over de islam te houden.

Waarschijnlijk is dat het grote verschil tussen jou en mij. Jij leeft met wrok en neemt mensen dingen kwalijk als ze niet in jou bullshit praatjes mee gaan. Ik dacht dat dit een open forum was? Waar één ieder zijn of haar mening en standpunt mag geven?

Quote
In de discussie over jouw profeet, die de qibla van de joden heeft gekopieerd, was jij destijds niet bereid om antwoord te geven op een vraag van Senor Canardo. Jouw onvermogen toen om jouw individuele hersenen te gebruiken om een eigen antwoord te formuleren, heeft ervoor gezorgd dat jij jezelf buitensloot voor verdere discussie. En die vraag in die discussie, waar jij dus geen antwoord op kon geven, luidde als volgt:

In die discussie heb ik al aangegeven dat ik koppig was en dat chatt gelijk heeft a.d.h.v. de ayaats die dat onderbouwde. Wat voor mij iets is wat niet meer te ontkennen valt. Omdat het simpelweg in de Koran staat.

Quote
Bovenstaande vraagstelling heeft dus niet te maken met welke tafsir "legitiem" is of "absoluut waar", maar heeft te maken met welke tafsir dichter bij de werkelijkheid staat = dus relativerend van aard, u stupid!!!

Ik ga liever uit van de absolute waarheid wat betreft religiueze zaken en die zijn voor mij alleen legitiem als het onderbouwd word door de Koran. En ja ook de Hadiths die mutawatir zijn. Waarvan ik zeker weet dat het i.i.g. Sahih Bukhari en Sahih Muslim is.

De grondslag van stupidity ben jij de grootste voorbeeld van.

38
Filosofie / Re: Bidden = waste of time
« on: 16/10/2013 om 13:19:35 »
Een simpel rekensommetje om de tijdverspilling door het islamitisch bidden in kaart te brengen
Een simpel voorbeeld dat het tijdverspilling is om met jou inhoudelijk te filosiferen over de 5 zuilen van de Islam:

http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=19099.0

Je geeft geen antwoord en je probeert alleen fitna te zaaien en verwarring en dwaling in mensen hun harten en hoofden te kweken

Ik neem je niks kwalijk. Je verkeert in een openlijke dwaling.

39
Filosofie / Re: Ramadan als Jezus' kruisiging
« on: 18/08/2013 om 12:40:13 »
O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.

Koran 2:183-187

De ramadan is inmiddels al voorbij. En jij heb mijn vragen nog steeds niet beantwoord. In plaats van inhoudelijke reactie's geven kom je met grapjes. Dit is geen grap!

Jou kennis over de Islam is nihil. Desondanks kom je met allerlei beweringen en blabla topics aankakken. Je verkeer voorzeker in een openlijke dwaling! Een indentiteit crisis.

Inhoudelijke reactie's op mijn vragen die ik aan jou gesteld heb a.d.h.v. deze topic.

40
Filosofie / Re: Ramadan als Jezus' kruisiging
« on: 16/07/2013 om 11:50:47 »
Binnen het christendom vinden we de hypocriete leerstelling dat aardse zondes vergeven worden op het moment dat de zondaar de kruisiging van Jezus accepteert als het redmiddel om zijn voortbestaan in het hiernamaals te garanderen. In de islam vinden we een soortgelijke hypocriete functie bij het vastenritueel tijdens de Arendan / Ramadan. Hierbij worden eerdere begane zondes opgeheven en kan er aanspraak worden gemaakt op een plekje in de hemel. Mits de zondaar zijn islamitische plicht tot vasten vervult. Net zoals het geloof in Jezus' kruisigingsdood een doorslaggevende factor is om zichzelf christen te mogen noemen, vormt voor moslims het vasten ook een ultieme scheidingslijn om zichzelf moslim te mogen noemen.
1) Wie zegt dit?

2) Waar staat dit?

3) Waar basseer jij dit op?

4) Welke Anbiya/Profeet moest als eerste vasten van Allah?

5) Waarom moeten moslims vasten?Senor Canardo's stelling:

Het islamitisch vastenritueel zoals we die nu bij de Imazighen kennen, dient ofwel hervormd te worden, danwel in zijn geheel afgeschaft te worden, aangezien dit ritueel anno 2013 de hypocrisie van de moslim Imazighen alleen maar in stand houdt en versterkt.
1) Wat moet er precies hervormd worden?

2) Vertel mij is specifiek waarom jij denkt of wilt dat het in zijn geheel afgeschaft moet worden?

3) Wat vind jij precies hypocriet aan de Imazighen die vasten?

4) Vast jij zelf? Zo nee, waarom niet?

5) Houden de Imazighen een ander "vasten ritueel" er op na dan andere moslims?

41
Poëzie / Re: Abrid a rhidj
« on: 06/07/2013 om 13:30:41 »

Zo kan ik je verklappen dat Itchy en Rebellious een en dezelfde persoon is die met zichzelf chat.

Wuhahahahaa


Denk je dat echt? Schizofreen die je bent. Denk je dat ik mezelf zo zou verlagen?42
Poëzie / Re: Abrid a rhidj
« on: 24/06/2013 om 17:16:54 »
Oprichter van de Zionisme: http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=14477.15

De allergrootste doel en de natte droom van elke zionist is om uiteindelijk de 3e tempel te bouwen. Precies op de plaats waar die als eerste gebouwd werd en ook de Qiblah was. Totdat zoals Chatt ons gezegd heeft de laatste profeet muhamad sallalah allahi wassallam verandert heeft en het nu Mekka is geworden.

De eerste en tweede tempel stonden precies waar de Al Aqsa moskee nu staat. Pal naast de klaagmuur.

Ik ken uren en pagina's lang typen en nog kan ik me verhaal niet helemaal kwijt. Dit is gewoon een bestemming van Allah. Daar moeten we ons van bewust zijn.


43
Poëzie / Re: Abrid a rhidj
« on: 24/06/2013 om 16:53:18 »

De niet-Moslims deden er alles aan om de Islam te stoppen. Na 1920(ongeveer) zijn zij erin geslaagd, door de Ottomaanse Rijk uit een te laten vallen. De Ottomaanse Rijk is in 1924 uit een gevallen. De Britten en Fransen hebben de Moslims gesplit (sindsdien bestaat er iets van Nationalisme) De grootste verrader is Mustafa Kamal Atta Turk!

Jaren later de vader van Bush (La3natuu Allah 3lis) Hij begon met de "New World Order" een wereld van duivel aanbiddingen en islam bestrijding.


Jullie mening graag! Of verbeteringen. Haat reacties laat die aub voor U!
Mustafa kemal AttaTurk was maar een puppet. Hij was de voorman van de comite van de jonge Turken. Hij was gewoon gestuurd door hun. Hij heeft van een Islamtische Kalifaat een Seculiere staat gemaakt van Turkije. Alle sporen die betrekking hadden tot de Islam of Arabisch heeft hij uitgewist.

De balfour declaration was eigenlijk de toestemming om een zionistische staat op te richten op Palestijnse grondgebied. Met de grootste prijs die er te halen valt. AL-QUDS/JERUZALEM.

Want ze hadden al eerder verloren. De kruisvaders/qrusaders. Het is veel en eigenlijk moeten we een nieuwe topic hierom openen. Anders raakt de lezer hier door in de war.

Dit is de balfour verklaring. Dit was de doel van de 1e en 2e wereldoorlog. WANNEER WORDEN WE WAKKER!!!!!!!!

 De wortels van de Balfour-verklaring liggen in de Eerste Wereldoorlog, waarbij Frankrijk en Engeland in een uitzichtloze loopgravenoorlog waren beland. Zowel de geallieerden als de Centrale mogendheden hadden grote Joodse bevolkingsgroepen en de zionistische beweging had zich in de Eerste Wereldoorlog neutraal opgesteld. In 1916 ondernam Lord Robert Crewe, minister van buitenlandse zaken, actie om de Zionisten aan de kant van de geallieerden te krijgen. Hij meldde:[1]

 "It is clear that the Zionist idea has in it the most far reaching political possibilities.... We might hope to use it in such a way as to bring over to our side the Jewish forces in America, the East and elsewhere which are not largely, if not preponderantly hostile to us"
 

De Balfour-verklaring was voorafgegaan door een Franse verklaring aan de Russische zionist Nahum Sokolov, waarin Frankrijk steun toezegde voor de hergeboorte van de Joodse nationaliteit in Palestina.[2] Op dat ogenblik heerste het Ottomaanse Rijk in Palestina. Tijdens de Eerste Wereldoorlog legden Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in de geheime Sykes-Picotverdrag van 16 mei 1916 de toekomstige grenzen vast, al was dat tegenstrijdig met toezeggingen aan de Arabieren die vastgelegd waren in de Hoessein-McMahoncorrespondentie.

In de Balfour-verklaring werd het standpunt uiteengezet waarover het Brits kabinet akkoord was geraakt tijdens haar bijeenkomst op 31 oktober 1917. Dit standpunt hield in dat Groot-Brittannië de zionistische plannen voor een Joods nationaal tehuis in Palestina ondersteunde, alhoewel niets mocht worden gedaan om aan de rechten van de bewoners afbreuk te doen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring

44
Poëzie / Re: Abrid a rhidj
« on: 24/06/2013 om 16:31:50 »
De moslims/ Ottomaanse Rijk

Heel goed. Ik noem het liever de kalifaat.

Quote
Verkocht voor ''1 cent''. een grootse vernedering in de geschiedenis van de moslims

Allah heeft ons hier specifiek over vermeld. Letterlijk! De kinderen van Israel waren verbannen. En Allah heeft Al-Quds vernietigd! En ze zijn na de 1e wereldoorlog terug gekeerd, en na de 2e wereldoorlog is het officiële zionistische staat Israel opgericht. Deze handeling staat gewoon in de koran letterlijk!


Quote
That we live in the End Times


The end of times hebben we ook tekenen van gehad. Staat er niet in de Hadith iets over de sea of gallilea/dode zee? Wat is anno 2013 de zee spiegel van de dode zee?

Hmmmmmmm

Quote
en wat is jouw opinie?
Mijn opinie is heel diepgaand, broeder. Dat kan ik niet zo 1 2 3 typen.

Ps: http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=11774.msg258812#msg258812

45
Verhalen / Re: Het eerste moment van verliefdheid.
« on: 24/06/2013 om 16:16:56 »
I always thought you was ay religious MFR, and I happens to know that yo horsewhippers...ahm worshippers was meant,were a forgivin' kinda folks. So if you doon mind,give me a break and some of tha freakin' forgiveness..man!

Ey ik ben 1 en al vergiffenis, man! Ik houd niet van dingen op te kroppen. Folks? What you mean? The 12 tribes of Mozes?

Quote
Gefeliciteerd man! Ik weet dat ik soms overkom als een echte teringlijer, maar geloof me als ik jou en je gezin alle denkbare geluk toewens.
Insgelijk a tawmat inou. Stemmingswisselingen komen vaak voor bij intelligente mensen.

Quote
Wat ik bedoelde was dat (in een huwelijk en daarbuiten) na verloop van tijd de aanvankelijk allesverzengende liefde geleidelijk plaatsmaakt voor wederzijdse vriendschap en soms regelrechte haat jegens elkaar,heel soms vriendschap én haat tegelijkertijd...
Weet je waar ik echt een gruwelijke hekel aan heb? Van die soort die de hele dag door vrouwen nakijken en aanspreken. Terwijl hun vrouw hele dag thuis opgesloten zit.

Quote
Wettig nageslacht alleen of ook onwettige meegeteld?

Allebei. Van hoeveel kinderen weet jij dat je de biologische vader bent? Ongeacht of je ze erkent heb of niet.

Quote
Een Brabander zegt geen 'hebbe gij', maar 'hedde gij', Lidwoord Itchy :-)
Ik vind Brabands echt een mooie accent. Heel anders dan hier.