Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - 3ich

241
Filosofie / Re: Kaaba
« on: 10/09/2011 om 13:36:53 »
Heel intressant filmpje over de Kaaba!!

http://www.youtube.com/watch?v=xxSECWeVoKc


Dit is dus precies wat ik bedoel te zeggen. Met de leylijnen en vortex punten op aarde en dat Mekka op de meest krachtige energy punt is gelegen.

242
Filosofie / Re: Kaaba
« on: 09/09/2011 om 20:42:21 »
Nog een ritueel tijdens de Hadj is stenigen van de shaytaan (duivel)
Dat gebeurd door 7 stenen naar de Jamrah Al-Aqabah, te gooien, ook wel bekend als Obelisk(westerse term). Voor je na Mekka gaat (kaaba)Echter is er laatste tijd bij gebouwd in Mekka, waarbij ook de oude Jamrah Al-Aqabah weggehaald is. Dat symbool staat voor de shaytaan
Zie hier:http://www.youtube.com/watch?v=u0WKtg-qSJg&feature=player_embedded#!

http://www.youtube.com/watch?v=a5tQju7ni5I&feature=player_embedded


243
Filosofie / Re: Kaaba
« on: 09/09/2011 om 17:22:22 »
Een stuk van meteoriet

Heeft u ook een bronvermelding?

244
Filosofie / Re: Kaaba
« on: 09/09/2011 om 17:15:59 »
http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=7499.30

assalaam
Allereerst broeder is een geloof niet gebasseerd op tastbaar bewijs en daarom ben je een gelovige
Niet alles kan bewezen worden en niet alles heeft een duidelijke oorsprong, want niemand weet nog steeds hoe uberhaupt de aarde tot stand kwam, laat staan het bestaan van een god
7 rondjes om de kaba, nou kan ik je vertellen dat het getal 7 een bekende is in alle geloven, tot aan een geluks getal
De dagen tellen 7
De 7 hemelen
De zeven bronnen om en nabij de kaba

Ik wil hierbij even reageren op een topic die lang geleden gemaakt is. Maar een tijdloze onderwerp heeft.


Er zijn verschillende belangrijke energy punten op aarde. Wanneer 2 leylijnen elkaar kruisen, is er vorming van energy uit de aarde en het stroomt het in ee spiraal met de klok mee.

Mensen laten continu energy vrij, in feite emoties en gedachtens zijn energy in beweging.

Hier hebben we het ook eerder over gehad bij matrix topic: http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=13836.0

Er is echter iets heel anders bij de kaaba.

De kaaba heeft de meeste energy lijnen die erdoor passeren. Waardoor het de meest krachtige energie punt is op aarde. Maar dat is niet de enigste waar hij zich mee onderscheid van andere leylijnen en vortex punten.

De kaaba kanaaliseert en geeft de meest krachtige energy op aarde.

Maar, de kaaba's energy vloeit op een andere manier. Zij doet dit in een beweging tegen de klok. Daarom kan je zelf wel raden in welke richting de cirkels Allah de mensen gevraagd heeft te lopen... Dus 7 keer tegen de klok in.

En nu de reden hiervan: Weet je wat ons bindt als mensen aan dit leven op deze dimensie en deze aarde. Dat zijn de grenzen van tijd en ruimte. We zijn gebonden aan deze dimensie en deze werkelijkheid door tijd en ruimte. Dus? Als men dit dimensie of realliteit willen verlaten, moeten ze de band met tijd en ruimte verbreken. Dus! Als je de kaaba bezoekt en de ritueel uitvoert, dus linksom cirkelt om de kaaba voor 7 keren wat is deze praktijk dan aan het doen. Het is letterlijk uw ziel helpen verheffen door jezelf te verheffen en te breken met tijd en ruimte.

Als het omcirkelen van de kaaba je helpt te verheffen dan kun je raden waarom het we 7 keer doen. Er is duidelijk een wijsheid (HIKMA) hier achter, en op basis van deze analyse kan men zelf concluderen dat het om het volgende gaat: Hoeveel spirituele niveau's zijn er, hoeveel djenna's of hemelen zijn er  in dit universum? Indd 7! Wat dus betekent dat je na die 7e ronde gedaan te hebben je in contact heb gestaan met Allah subhanahu wa ta'ala (tenminste de ziel)

Er zijn 7 spirituele plateau's boven ons:Velen van jullie moeten hem nog kennen. Fido Dido. Van de 7. UP

(zoek het op via google of iets anders, naar leylijnen en vortex punten op aarde. En zie wat daar door de de huidige machthebbers word gebouwd. Dit gaat heel diep. Je moet er ook voor open staan. En natuurlijk de hersencapiciteit om het te vatten)
245
Filosofie / Kaaba
« on: 09/09/2011 om 13:45:23 »
Velen hebben het gezien. Sommige van ons of onze ouders hebben het als een decor in huis aan de muur hangen.

Nu is mijn vraag: wat zit er in de Kaaba?246
In de media / Re: Imazighen Libya gaan in de aanval
« on: 04/09/2011 om 14:14:57 »
Denk niet dat die arme Imazighen Libya hebben aangevallen....

it's all about the money

247
In de media / Re: Imazighen Libya gaan in de aanval
« on: 04/09/2011 om 14:13:39 »
http://nos.nl/video/269754-westerse-geheime-diensten-werkten-samen-met-kadhafi.html

Video Er waren banden tussen het regime van Kadhafi en de Amerikaanse geheime dienst CIA, én met Britse collega's van MI6. En die geheime diensten zijn er absoluut niet blij meer, dat nu naar buiten komt dat die banden zeer innig waren. Inniger dan altijd aangenomen. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch toonde die nauwe samenwerking aan.

248
In de media / Re: Imazighen Libya gaan in de aanval
« on: 04/09/2011 om 14:13:12 »
http://www.nu.nl/buitenland/2478104/libische-rebellen-beginnen-olie-export.html

Ik citeer: De rebellen verwachten dat ze tussen de 100.000 en 130.000 vaten per dag kunnen produceren en dit eventueel kunnen verhogen naar 300.000 vaten per dag.

Eerder op de dag werd bekend dat de Britten de controle over de oliehandel in Libië zullen overnemen.


249
Er schijnen nog mensen rond te lopen die denken dat de wereld bestuurd wordt door democratisch gekozen regeringen. Er zouden zelfs nog mensen rondlopen die denken dat ze door eens in de zoveel jaar hun stem uit te brengen invloed uitoefenen op de wereld om hen heen. Waarschijnlijk komt dit doordat de meeste mensen niet zoveel afweten van de manier waarop moderne vrijmetselaarsloges - waarin de elites van de wereld zich verenigd hebben - de wereld besturen. Ach, zul je misschien zeggen, vrijmetselaarsloges zijn er altijd al geweest, dat is dus niets nieuws onder de zon. In de middeleeuwen organiseerden mensen zich, vaak op hun specifieke vakgebied, in gilden, en probeerden zo de plaatselijke heersers te beïnvloeden. Dat is iets wat vandaag de dag nog steeds gebeurt. Het grote verschil is echter dat de invloed van plaatselijke elites zich vroeger beperkte tot een vrij overzichtelijk gebied. Maar stel je eens voor dat de 120 machtigste mensen op de wereld zich verenigen in een een organisatie en elkaar ieder jaar in het diepste geheim ontmoeten. Er bestaat een specifiek gezelschap dat zetelt aan de top van een piramide die is opgebouwd uit verschillende uitermate machtige bedrijfslobbygroepen, elitaire vrijmetselaarsloges en officièlere organisaties. Het draagt de naam Bilderberggroep.

De Bilderberggroep werd opgericht in 1954 te Oosterbeek in een hotel van de Bilderberg-hotelgroep. Het initiatief werd genomen door ene Joseph H.Retinger. Retinger, die overleed in 1960, was een machtig katholiek die goede contacten onderhield met het Vaticaan en andere elites in de wereld. Hij stond aan de wieg van de Europese Beweging die uiteindelijk leidde tot de oprichting van de Europese Raad, een voorloper van de Europese Unie. Hij stelde aan zijn goede vriend Prins Bernhard voor om een Internationale bijeenkomst te organiseren waarin de machtigen van de westerse wereld regelmatig met elkaar - off the record - van gedachten konden wisselen. Afgesproken werd dat er geen journalisten zouden worden toegelaten en dat de genodigden geen uitspraken mochten doen over wat er achter gesloten deuren zou worden gezegd. Sinds 1954 vindt er ieder jaar ergens in Europa of NoordAmerika een Bilderberg bijeenkomst plaats. Iedere keer vindt de bijkomst plaats in een afgelegen en geheime locatie en wordt ze afgeschermd door een enorme leger/politiemacht. Het Europese hoofdkwartier van de Bilderberggroep bevindt zich in Amsterdam aan de Amstel 216 (info 1996).

De voorzitter van de Bilderberggroep bepaalt wie er voor de jaarlijkse conferentie worden uitgenodigd. Hij laat zich adviseren door de zogenaamde Steering Committee en de leden van de Advisory Group welke beide bestaan uit leden van de Bilderberggroep. Afhankelijk van welke thema's er leven - waar sturing gewenst is - wordt de lijst van genodigden bepaald. De Bilderberggroep herbergt de belangrijkste concentratie van macht die achter de schermen van de wereldpolitiek aan de touwtjes trekt. De deelnemers aan de Bilderbergconferenties bezitten samen eenderde van 's werelds kapitaal. Ze zijn uitsluitend afkomstig uit Noord-Amerika en Europa. De top van het multinationale bedrijfsleven is goed vertegenwoordigd met Fiat, Shell, Unilever, Daimler Benz, Microsoft en tal van andere grote namen. Bovendien zijn ook de vertegenwoordigers van multinationale lobbyorganisaties zoals de International Chamber of Commerce, European Round Table of Industrials en het World Economic Forum graag geziene gasten bij Bilderberg-bijeenkomsten. Het bankwezen zorgt voor de tweede pijler van de Bilderberggroep met wederom alle grote namen vertegenwoordigd.

Tijdens iedere Bilderbergontmoeting zijn een groot aantal van de genodigden afkomstige uit de top van het internationale bankwezen. Verder zijn ieder jaar de machtigen uit diverse officiële aan regeringen verbonden organisaties aanwezig, zoals die van de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereld Handels Organisatie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (weet je wel, die van het MAI verdrag). Alsof dit nog niet elitair genoeg is, is Lord Peter Carrington, ex-secretaris generaal van de NAVO, de huidige president van de Bilderberggroep en kun je er ook David Rockefeller en geldspeculant George Soros tegenkomen. Verder vinden we in de Bilderberggroep nog een aanzienlijk aantal mediamagnaten waaronder de bekendste Ted Turner (CNN) is. Dit verklaart grotendeels ook waarom je nooit iets over de Bilderberggroep in de -belangrijkste- media hoort. Natuurlijk zijn er ook ieder jaar een aantal belangrijke oudere en aanstormende politici aanwezig. Om het illustere gezelschap compleet te maken vermelden we ook maar even dat de koninklijke huizen van Nederland, Spanje en Engeland in de Bilderberggroep zijn vertegenwoordigd.

 Dat het niet gaat om een onschuldig samenzijn mag uit de samenstelling wel blijken. Je hoeft geen aanhanger van complottheorieën te zijn om te begrijpen dat wanneer deze club mensen het met elkaar eens is over waar het met de wereld naar toe moet, zij ook de macht hebben hun wensen of te dwingen. De macht die zij met z'n allen vertegenwoordigen doet de macht van de historische groten der aarde zoals Alexander de Grote, Caesar en - iets recenter - Adolf Hitler verbleken. Ze streven volledige liberalisering van de economie na, bestuurd door een - voorlopig nog informele - wereldregering. Wanneer een wereldomvattend verdrag als het Multilateral Agreement on Investment kans van slagen wil hebben, zal dit gedragen moeten worden door een groot aantal van de belangrijkste betrokkenen. Er is geen twijfel dat het MAI verdrag ter goedkeuring is voorgelegd aan de Bilderberggroep. Het zelfde geldt bijvoorbeeld voor de Economische en Monetaire Unie. Met (ex-)Europese cornmissarissen zoals Hans van den Broek, Etienne Davignon, Ritt Bjerregaard als deelnemers aan de Bilderbergconferenties hoeft niemand illusies te koesteren over eventuele democratische invloed op de introductie van de Europese eenheidsmunt.

De Bilderbergconferentie is de plaats waar de hoofdrolspelers van het politieke wereldtoneel bij elkaar komen. Een aanwijzing van hun invloed is dat onder andere Bill Clinton, Leonard Jospin en Tony Blair alle drie korte tijd vóór hun verkiezing op bezoek zijn geweest bij de Bilderberggroep, alsof ze hun goedkeuring nodig hadden om verkozen te kunnen worden. Dit bewijst op zichzelf misschien niets, maar de grote media-baronnen en andere machtigen van de westerse landen die tijdens de conferenties aanwezig zijn, hebben de macht iedere kandidaat te maken of te breken. Het lijkt bovendien wel heel toevallig dat ze uitgenodigd en later gekozen zijn met een zogenaamd links programma, maar uiteindelijk kampioenen bleken te zijn van het neo-liberalisme.

http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=13556

250
Sport / Re: Afellay
« on: 01/06/2011 om 14:05:12 »
Berbers trots op Ibrahim Afellay


Niet met de Nederlandse driekleur, niet met een vlag van Marokko, maar opmerkelijk genoeg met een berber-vlag vierde Ibrahim Afellay zaterdagavond de Champions League-zege van Barça op Manchester United. De vlag - blauw, groen en geel - had de Utrechter verrassend om zijn schouders gedrapeerd.


 
Een berber-vlag. De foto van EPA werd de voorbije dagen getoond op verscheidene internetfora van (Marokkaanse) berbers, de oorspronkelijke inwoners van Noord-Afrika. De berbers zijn trots op de Utrechter van FC Barcelona, die hen met de vlag een hart onder de riem stak.

Jarenlang was de vlag van de berbers in Marokko verboden. De Marokkaanse 'tak' van het Noord-Afrikaanse bergvolk kwam in de jaren zestig van de vorige eeuw als gastarbeiders naar Nederland. Afellay is een bekende Berber-voetballer. Ook Zinedine Zidane is een berber. Zijn ouders komen uit Algerije

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/2439858/2011/05/31/Berbers-trots-op-Ibrahim-Afellay.dhtml

251
In de media / Re: 'Azul' Rif Radio
« on: 29/03/2011 om 13:45:14 »
Die 250 Imazighen zullen wel ongeveer op jouw lijn liggen qua denkvermogen en kennisniveau.

Ik vind je gewoon oppervlakkig/kortminded, ik kan er niks anders van maken.


Je bent gefrustreerd. Iedereen die niet in jou denkwereld past zul je uitmaken voor dom en oppervlakkig en kortminded. De vorige x citeerde ik je ook toen was je zelfs een paar stappen verder gegaan.

Weet je ik zal je wat vertellen. Mensen als jij die slopen de Amazigh indetiteit. Door dat ze hun wil willen opleggen aan anderen. Desnoods met schelden. Dat werkt averechts.

Zoek het lekker uit. Stik in je eigen frustaties.

252
Politiek / Re: demonstratie
« on: 29/03/2011 om 13:39:53 »
Het is te ver gezocht a Yoema.

Tawmat, ik persoonlijk denk niet dat het te ver gezicht is. Dit bericht bevestigd mijn gedachten.

http://www.nu.nl/buitenland/2478104/libische-rebellen-beginnen-olie-export.html

Ik citeer: De rebellen verwachten dat ze tussen de 100.000 en 130.000 vaten per dag kunnen produceren en dit eventueel kunnen verhogen naar 300.000 vaten per dag.

Eerder op de dag werd bekend dat de Britten de controle over de oliehandel in Libië zullen overnemen.


253
In de media / Re: 'Azul' Rif Radio
« on: 22/03/2011 om 19:32:41 »

Ik vind die bellers juist achterlijke debielen, typisch gehersenspoelde Rifijnen. De presentator, Ahmed Ou3as, doet echt niks verkeerd, de bellers willen hem juist Sallam Aleikoum in zijn mond leggen en dat recht hebben ze niet. Azul is niet in strijd met de islam of andere principes, zoals deze bellers en jij doen vermoeden. Hij groet hun terug met Azul, wat is het probleem dan? Juist, die achterlijke zielige Rifijnen die een Arabische woord in zijn mond willen leggen. Snap je het een beetje? Ik heb het gevoel dat jij het nog niet helemaal begrijpt.Die bellers zijn gewone burgers. Ik ken misschien wel 250 Imazighen en bijna allen groeten ze met Salaam A3likom. Die Ahmed Ou3as zit verkeerd. De bellers beginnen met hem te groeten.

achterlijke debielen, typisch gehersenspoelde Rifijnen, die achterlijke zielige Rifijnen. Hier behoort jou en mijn vader ook bij. Ik durf men hand voor in het vuur te steken dat als jij thuis komt dat je je vader niet met Azul groet of je grootvader, etc, etc.

Je moet niet zo raar doen. Juist door dit gedrag krijgen de mensen een verkeerde boodschap.

254
In de media / Re: 'Azul' Rif Radio
« on: 22/03/2011 om 19:22:11 »
Wat een onprofessionele stumpert deze gast. De mensen geven aand at ze niet weten wat Azul betekent. Dan is het klaar. Dan moet je mensen niet dingen in de mond leggen. In Arif is het meest gebruikte groet is Salaam A3likom. Deze gast haalt van alles en nog wat bij elkaar.

Ik irrieteer me nu al. Laat staan als k men belminuten/tegoed aan hem verspil.

Azul word vaak gebruikt in het zuiden.

255
Politiek / Re: De nieuwe provincie: Oriental-Rif...
« on: 15/03/2011 om 21:58:57 »
http://nieuws.aitwayagher.nl/autonomie...-het-addertje-onder-het-gras

Arif is helemaal uit elkaar gehaald.


Dus dit betekent dat we in Oujda bijv de stempel moeten halen i.p.v. Rabat?