Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - 3ich

226
Politiek / Re: Recessie!! economische vooruitzichten
« on: 28/09/2011 om 19:42:07 »
En daar zit echt veel heel veel achter. Elke cent die in omloop is kunnen ze controleren. Elke mens zal te traceren zijn. Al je uitgaves en inkomens zullen hun over controleren. En geef je het aan iets uit wat hun niet bevalt zullen ze achter je aan komen. Dan zitten we echt vast aan het systeem.

Wacht maar af velen van ons zullen dit nog mee maken.

227
Politiek / Re: Recessie!! economische vooruitzichten
« on: 28/09/2011 om 19:39:03 »
Er is geen recessie, dit is allemaal een spelletje. Geld is dood. De nieuwe tijd die binnenkort uitbreekt is dat er geen geld bestaat alleen maar virtueel. Sterker nog het is volgend jaar al zover. Sterker nog. Er is nu al alleen virtueel geld, nou tenminste 90% van de wereldeconomie is virtueel....
 
De dollar zal vallen en zal alles meenemen.

Word wakker mensen na zoveel dingen hier te hebben gepost nemen jullie het niet serieus en zien jullie het grote plaatje niet.

WAllah één ieder die dit leest ik beloof je dat ik hier op terug zal komen wanneer het zover is!

228
Filosofie / Re: De evolutietheorie niet in strijd met Islam
« on: 23/09/2011 om 15:43:22 »
Zoals ik al zei , nogmaals Allah o a3lem ! Ik kan eeuwen aan onderzoek en bewijs niet zomaar ontkennen .. dan ben je pas geen moslim.

Onze profeet vzmh zei: "Zoek kennis al moet je ervoor naar China gaan".

Gezien het feit dat islamitische wetenschappers reeds 1000 jaar voor darwin het hadden over de evolutie en organismen onderverdeelde in groepen denk ik dat onze huidige impasse een gebrek is aan kennis. Onze universiteiten zitten niet eens bij de top 2000 , maar ergens onderaan de ranglijst met de universiteiten van Angola en Zambia.

Onwetendheid speelt een grote rol hierin.


We vallen allebei in herhaling. 1 ding moet ik je wel nageven en dat is dat je echt een Amazigh koppigheid heb. Begrijpend lezen is een moeilijke vak. Helemaal als je iets niet wil begrijpen. Dan kan je nog zo vaak lezen maar je hoofd is dicht er kan geen informatie meer bij. Dat is bij jou ook het geval. Welke onwetendheid jongen? Je ziet toch wat de koran er over zegt en aangezien je jezelf "moslim" noemt moet je daar van overtuigd zijn en niet wat je op de basisschool geleerd heb.

Ik ga hier ook geen tijd en energie meer in steken. Mensen die deze topic zullen lezen kunnen zelf een conclusie trekken.

A dwenni nta

Azul

229
Filosofie / Re: De evolutietheorie niet in strijd met Islam
« on: 23/09/2011 om 15:10:43 »
Dat is een kwestie van interpretatie. Ik zeg Allah o a3lem, omdat we het kennelijk niet eens zijn. Maar punt blijft dat het simpele antwoord 'we zijn gemaakt van aarde' niet toereikend is om het volledige spectrum van de evolutie te beschrijven of te ontkrachten. Als je het als moslim zijnde wil ontkrachten dan moet je dit op academisch niveau doen (sinds darwin niet gebeurd)


Stelling: Amando is geen moslim omdat hij gelooft in de evolutie theorie van darwin.

Wat kort samengevat inhoud dat hij gelooft dat zijn voorouders geëvolueerd zijn van apen tot mensen.

Daar ben je wat mij betreft helemaal vrij in. Maar kom niet met teksten en beweringen dat de evolutietheorie niet in strijd met islam is. Want dat is het wel.

Jij en ik kunnen het niet met elkaar eens zijn. Maak niks uit. Ma3lech. Maar ga mensen niet proberen wijs te maken dat de evolutie theorie niet in strijd is met de Islam. Want dat is het wel! En ik heb het onderbouwd waarom het wel is?!

230
Filosofie / Re: De evolutietheorie niet in strijd met Islam
« on: 23/09/2011 om 14:12:11 »
Rare stelling ajoema,
Dinosaurussen staan ook niet in de koran, maar dat zegt ook niet dat ze niet bestaan hebben.


Het woord dinosaurussen staat er indd niet in. Maar, dat wil niet zeggend dat er geen prehistorische beesten hebben bestaan. Een appel is niet te vergelijken met een peer. En de scheppingsverhaal is ook niet te vergelijken met "de stenen tijdperk"

De koran spreekt wel over de verschillende tijden. De tijd dat macht werd gebruikt voor het straffen van het kwaad en onrecht, en dat er een tijd (dat geassocieerd word met de eindtijd) dat macht gebruikt word voor onderdrukking.

231
Filosofie / Re: De evolutietheorie niet in strijd met Islam
« on: 23/09/2011 om 14:06:17 »
Waar lees je dat ? Dat zie ik nergens. Ik als moslim zou zeggen allah o a3lem.Tawmat Allah o 3alem zeg je tegen iets waar je niet zo zeker van bent of iets waar je geen getuige van geweest bent. Dit is iets heel anders dan die tekst die jij heb geplaatst wilt ons doen geloven dat wij (mensen) geëvolueerd zijn van "apen naar mensen"

Dat terwijl (nogmaals je titel gezien) de islam is een geloof dat gebasseerd is op de heilige koran en die vertelt ons dat wij (mensen) gemaakt zijn van aarde en bloed.

232
Filosofie / Re: De evolutietheorie niet in strijd met Islam
« on: 23/09/2011 om 14:01:57 »
Ik kon het niet laten om dit te plaatsen.

http://www.nu.nl/internet/2623480/turkse-hacker-kaapt-site-geert-wilders.html

http://jeroenwollaars.nl/geertwilders.nl/

Hele mooie citaat van de hacker: You may have Apes, We came from the soil!

Korantekst

De hacker refereert in zijn tekst ook aan apen. Hij schrijft in het Engels: ''You may have Apes, We came from the soil!'' Dezelfde tekst staat ook in het Turks op de site, de vertaling daarvan komt neer op: ''Het kan zijn dat jullie zijn voortgekomen uit apen, maar wij vanuit de aarde.''

233
Filosofie / Re: De evolutietheorie niet in strijd met Islam
« on: 15/09/2011 om 15:25:44 »
En dat bepaal jij? Wat weet jij nou over de evolutietheorie?
Wat is evolutie? Verdiep je eerst daar maar in, laat dat theorie eerst maar achterwege.

Nee. Dat bepaal ik niet. Het enigste wat ik kan bepalen is wat mijn overtuiging is. En dat is bij deze evolutietheorie niet het geval. "dat de mens van de aap afstamt"

En dat heb ik proberen te onderbouwen aan de hand van bepaalde koran verzen. Want aangezien de titel van deze topic spreekt over evolutietheorie niet in strijd is met de islam kan je dat alleen onderbouwen met wat de koran zegt over de schepping van "de mens"

Ps: laat je advies voortaan achterwege a.u.b en volgens mij moet jij je gaan verdiepen in wat ik gepost heb. Of waren jou voorouders daadwerkelijk apen? (zou overigens een hoop verklaren bij jou, hahahaha)


234
Filosofie / Re: De evolutietheorie niet in strijd met Islam
« on: 15/09/2011 om 11:51:19 »
[86:5]
Laat de mens derhalve overwegen waaruit hij geschapen werd.

[86:6]
Hij werd uit een stromende vloeistof geschapen,

[86:7]
Welke voortkomt van tussen de ruggegraat en de ribben.

[86:8]
Voorzeker, Hij kan hem (tot het leven) terugroepen.

[86:9]
Op de Dag waarop de geheimen zullen worden geopenbaard.


Dit is wat er nu gebeurd. Overwegen waar de mens uit geschapen is, dit terwijl we al lang een antwoord daarvan hebben. Wacht maar, de dag zal komen dat alles geopenbaard zal worden.

235
Filosofie / Re: De evolutietheorie niet in strijd met Islam
« on: 15/09/2011 om 11:40:44 »
Dus nogmaals de evolutietheorie is bullshit!


236
Filosofie / Re: De evolutietheorie niet in strijd met Islam
« on: 15/09/2011 om 11:35:53 »
In hun steun voor de evolutietheorie verwijzen sommige muslims naar islamitische publicaties waarin meer dan 1000 jaar voor Charles Darwin reeds ideeën ontwikkeld werden over biologische evolutie.

Ibn Miskawayh (923-1030), een Perzisch wetenschapper en filosoof, ging nog verder dan al-Jahiz en suggereerde in 'al-Fawz al-Asghar' dat levende organismen uit niet-levende materie geëvolueerd waren, om eerst planten, vervolgens tot dieren, dan apen en ten slotte tot mensen te evolueren.
Professor Muhammad Hamidullah (1908 ? 2002) omschrijft de ideeën die door Ibn Miskawayh en in de eerder genoemde Encyclopedie uitgewerkt werden als volgt:

"Deze boeken stellen dat God eerst materie schiep en die investeerde met energie voor ontwikkeling. Materie nam daarom de vorm aan van damp die na verloop van tijd de vorm van water aannam. De volgende fase van de ontwikkeling was mineraal leven. Verschillende soorten van stenen ontwikkelden doorheen de tijd. Hun hoogste bestaansvorm was mirjan (koraal). Dit is een steen waarin er takken als deze van een boom zitten. Na het mineraal leven ontwikkelde zich de vegetatie. De evolutie van vegetatie culmineerde met een boom die de kenmerken van een dier droeg. Dit is de dadelpalm. Hij heeft mannelijke en vrouwelijke geslachten. Hij vergaat niet als al de takken ervan gekapt worden, maar hij sterft af wanneer het hoofd afgekapt wordt. De dadelpalm wordt daarom beschouwd als de hoogste vorm onder de bomen die het gelijkt op het laagste onder de dieren. Dan is het laagste onder de dieren geboren. Dat evolueert in een aap. Dit is niet de stelling van Darwin. Dit is wat Ibn Maskawayh verklaart en het is precies wat geschreven staat in de Epistels van de Ikhwan al-Safa. De muslimdenkers stellen dat de aap vervolgens evolueerde in een lagere soort van barbaarse mens. En vervolgens werd hij een superieur menselijk wezen. De mens wordt een heilige, een profeet. Hij evolueert verder in een hogere staat en wordt een engel. Diegene hoger dan de engelen is inderdaad niemand anders dan God. Alles begint bij hem en alles eindigt bij Hem."

Ibn Khaldun schreef;

"Openbaring werd door ons reeds besproken in het begin van het boek, in het hoofdstuk dat handelt over mensen die over natuurlijke perceptie beschikken. We verklaarden dat het hele bestaan in al zijn eenvoudige en samengestelde werelden geordend is in een bovennatuurlijke orde van opstijgen en neerdalen, zodat alles bestaat uit een ononderbroken continuüm. De essentie van het einde van elke specifieke fase van de werelden is door de natuur voorbereid om getransformeerd te worden in de essentie die eraan grenst, hetzij erboven, hetzij eronder. Dit is het geval met eenvoudige materiële elementen; dit is het geval met palmen en wijnstokken, die de laatste fase van planten vertegenwoordigen, in hun relatie tot slakken en schelpdieren, die de laagste fase van dieren vormen. Dit is ook het geval met apen, dieren die in zichzelf de slimheid van perceptie verenigen, in hun relatie tot de mens, het wezen dat de mogelijkheid heeft te denken en overwegen. De voorbereidheid (tot transformatie) die bestaat aan beide kanten, in elke fase van de werelden, is wat we bedoelen wanneer we het hebben over hun verband."

Zij interpreteren de Koranische verzen over het ontstaan als een evolutieproces.

http://www.flw.ugent.be/cie/bogaert/bogaert40.htm#5.1

[23:12]
Voorwaar, Wij scheppen de mens uit een uittreksel van klei;

[23:13]
Dan plaatsen Wij hem als een kleine levenskiem in een veilige plaats.

[23:14]
Vervolgens vormen Wij de levenskiem tot een klonter bloed; daarna vormen Wij het geronnen bloed tot een (vormeloze) klomp; dan vormen Wij beenderen uit deze (vormeloze) klomp; daarna bekleden Wij deze beenderen met vlees; vervolgens ontwikkelen Wij het tot een nieuwe schepping. Gezegend zij God, de Beste Schepper.

[23:15]
Voorzeker daarna sterf je.

[23:16]
En op de Dag der Verrijzenis zul je worden opgewekt.

Surat 23: Al -mominoun. Vers 12 - 16

[86:1]
Bij de hemel en bij de morgenster.

[86:2]
En wat weet gij (er van) wat de morgenster is?

[86:3]
Het is een ster van doordringende helderheid.

[86:4]
Er is geen ziel waarover geen wachter is.

[86:5]
Laat de mens derhalve overwegen waaruit hij geschapen werd.

[86:6]
Hij werd uit een stromende vloeistof geschapen,

[86:7]
Welke voortkomt van tussen de ruggegraat en de ribben.

[86:8]
Voorzeker, Hij kan hem (tot het leven) terugroepen.

[86:9]
Op de Dag waarop de geheimen zullen worden geopenbaard.

[86:10]
Dan zal hij geen kracht en geen helper hebben.

[86:11]
Bij de wolk die regen geeft.

[86:12]
En de aarde, die door planten splijt.

[86:13]
Dit is zeker een beslissend woord,

[86:14]
Het is geen grap.

[86:15]
Voorwaar zij smeden een plan.

[86:16]
En ook Ik smeed een (machtiger) plan.

[86:17]
Geef derhalve de ongelovigen voor een tijdje uitstel,

Surat 86: At - Tariq.

http://www.altafsir.com/ViewTranslations.asp?Display=yes&SoraNo=86&Ayah=0&toAyah=0&Language=18&LanguageID=1&TranslationBook=


237
Filosofie / Re: De evolutietheorie niet in strijd met Islam
« on: 15/09/2011 om 10:55:54 »
De enigste verifeerbare bron en betrouwbare bron om te beweren dat de evolutietheorie niet in strijd is met de islam is de koran.


238
Filosofie / Re: Matrix
« on: 14/09/2011 om 01:24:45 »
Wat Einstein ook gezegd heb is: "Wetenschap zonder religie is zwak en religie zonder wetenschap is blind"

Topwetenschappers vinden wonderen in de Koran:

http://www.youtube.com/watch?v=X3-YpmiMoqI

Onder de sprekers ook Dr. Moore, http://en.wikipedia.org/wiki/Keith_L._Moore

Conclusie
Vanuit de geschiedenis van de embryologie, is er tot de twintigste eeuw weinig bekend over de fases en classificaties van het menselijke embryo.

In 1677 waren de wetenschappers Hamm en Leeuwenhoek de eersten die de menselijke zaadcellen met behulp van een verbeterde microscoop observeerden. Zij waren toen in de veronderstelling dat de zaadcel een klein, groeiend, voorgevormd mens was nadat het verscheen in de vrouwelijke genitale tractus [The Developing Human, blz. 9]

Daarom kan de beschrijvingen van het menselijk embryo in de Koran niet worden gebaseerd op wetenschappelijke kennis van voor de 7e eeuw na Christus. De profeet Mohammed kon deze kennis op zulk detail niveau niet hebben gehad. Zeker gezien het feit dat hij een ongeletterde man was, met absoluut geen wetenschappelijke opleiding.

De ontwikkeling van het embryo - Islam en Wetenschap
Professor Keith Moore is de prominente wetenschapper, op het gebied van anatomie en embryologie. Hij is tevens de auteur van het boek getiteld " The Developing Human”. Dit boek wordt beschouwd als wetenschappelijk naslagwerk, en werd gekozen door een speciale commissie in de Verenigde Staten, als het beste boek geschreven door een enkel persoon.Bron: http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/41411-de-ontwikkeling-van-het-embryo-islam-en-wetenschap.html

Ps: Dit getuige dus naar waarheid en bewezen dat de darwin theorie (evolutietheorie, big bang) in feite bullshit is.


239
Filosofie / Re: Matrix
« on: 13/09/2011 om 13:59:53 »
De Matrix is volgens mij de Holofractographic Universe Theory...>
Ik wil hier nog even op terug komen. We weten inmiddels dat Albert Einstein zijn theorie is: Alles is energie. Door de formule te ontdekken.Dus ook onze menselijke lichaam. Wanneer we deze tot in de kleinste afbreken, buiten de cellen en moleculen om. Wat vinden we dan? Atomen, elektronen, protonen. Zie hier:Wat in feite inhoud: Dat een menselijk lichaam uit de meest elementaire vorm is gebouwd van energie. En zo is de wereld en het universum om ons heen ook. Dus indirect of direct (net van welke oogpunt je het bekijkt) zijn wij één met de aarde en universum. Door deze theorie kan je ook wel begrijpen waarom de eerste mens, in de heilige geschrifte staat beschreven als ADAM! SubhanAllah.

Wij mensen zijn dus onderdeel van een grotere plaatje.....

Dit betekent dat onze schepper ons heeft geschapen als energie-zenders. (gedachten, emoties, is allemaal een vorm van energie)

We worden ook beïnvloed door de energie om ons heen. (negatieve en positieve energie)

Dit verklaart dus ook wat ik bij de topic van kaaba probeer uit te leggen. En zo word de super seanse ook duidelijker.
En het gaat nog veel dieper dan het lijkt. Konijnenholletje is heel diep. En voor de meeste mensen die dit zullen lezen zullen mij voor gek verklaren. Maar echter zal ik aan mijn plicht houden om deze informatie met mijn mede te Imazighen delen. (want zoals hier eerder is gezegd wat heb je aan informatie en kennis als je het niet deelt?)

En nu heb ik in een hele simpel uitleg gegeven over wat mijn bedoeling was toen ik de Matrix topic maakte.

Echter moet ik toegeven dat er meer achter zit dan dit. De Matrix is een strijd. Tussen + en -

Daar komt die dualiteit weer terug. (hebben we het ook eerder over gehad hier op amazigh.nl)

Dus dit onderwerp is nog niet afgelopen..... Stay tuned.

240
Filosofie / Re: Matrix
« on: 10/09/2011 om 15:08:36 »
Hoe kan je de kennis bevatten van Allah hij is toch de alwetende.

Ja, maar, Iblies heeft toch ook veel geheimen verhult... (denk aan si7r)

Er zijn zelfs geheime geschrifte op aarde die tot nu toe niemand kon ontcijferen. (k zal kijken of k ergens nog een link van heb. Is van oude Egypte)

Ik wil hier nog even op terug komen. Om het te onderbouwen met een stuk van een surat Al Baqarah.

Ik had het mis het is geen geschrifte van het oude Egypte. Het is de Iblies en zijn leger duivels die het de mensen leerden in de tijd dat Sidna Suleyman regeerde. Daarna heeft hij alle geschrifte bij elkaar gehaald en het begraven onder zijn tempel. Dus waar nu de Al-Quds moskee zit. (nee, niet die we te zien krijgen met de gouden koepel)


Surat Al Baqarah: Citaat 2: 102


En zij volgden [plaats] wat de duivels had gereciteerd tijdens de regering van Salomo. Het was niet Salomo die ongelovig, maar de duivels ongelovig, het onderwijs mensen magie en hetgeen werd geopenbaard aan de twee engelen in Babel, Haroet en Marut. Maar de twee engelen leren niet niemand, tenzij ze zeggen: "Wij zijn een proef, dus wees niet ongelovig [door het beoefenen van magie]." En [toch] ze leren van hen die door wat zij scheiding tussen een man en zijn vrouw veroorzaken. Maar ze doen geen kwaad niemand doorheen, behalve met toestemming van Allah. En de mensen leren wat schaadt hen en niet ten goede zijn. Maar de kinderen van Israël zeker wist dat wie kocht de magie niet zou hebben in het Hiernamaals geen aandeel. En ellendig is dat waarvoor zij zich verkocht, als ze eens wisten.