Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - 3ich

18
Literatuur / Re: Rif al-Magrib y al-Andalus - Ahmed Tahiri
« on: 26/11/2013 om 12:33:41 »
Wat is er eigenlijk bekend over de joden in de Rif? Ik heb wel gehoord over een christelijke stam die bij Beni Ansar zou zijn.

De messi7 is ook een 'Jood/Herbreeuwer.'

Veel Joden waren en zijn nog steeds in het zuiden van Marokko.

Hier: kijk dit en leer! Marokko is de enigste land die zo tolerant was en is tegen over de Joden.

http://www.youtube.com/watch?v=RXC91Jnqp9U

Joden van Marokko part 1.mpg

19
Literatuur / Re: Rif al-Magrib y al-Andalus - Ahmed Tahiri
« on: 26/11/2013 om 12:31:48 »
Senor Canardo el Heretico bevestigt noch ontkent het hebben van een hidden agenda waarbij er gewerkt wordt naar werelddominantie in de naam van Lucifer.   :D

Ach man, WTF weet jij daar nou van?

Je denkt dat je grappig bent.... Dat terwijl dit een serieuze zaak is!

20
Literatuur / Re: Rif al-Magrib y al-Andalus - Ahmed Tahiri
« on: 25/11/2013 om 11:53:21 »
Ps. Deze soennitische geschiedenisvervalsing heeft ervoor gezorgd dat ook op dit forum onvolledige en tegenstrijdige informatie over Tarif is geschreven.

Als jij denkt dat er een joods koninkrijk in de Rif of sterke joodse invloeden hebben bestaan, ben jij degene die dat moet bewijzen, niet ik die dat moet ontkrachten.

Heel goed!

Ik ben blij dat je zijn agenda door ziet en door heb met wie je aan het praten bent.

21
Filosofie / Re: Bidden = waste of time
« on: 02/11/2013 om 13:56:56 »
Op het simpele gegeven dat moslims pas in 637 Jeruzalem veroverd hebben. Hoe konden moslims volgens jou de al Aqsa moskee gebouwd hebben in een stad, die nog niet onder hun gezag viel? Dit historisch gegeven is iets waar jij geen rekening mee houdt op het moment dat jij stelt dat de 1e qibla de al Aqsa moskee moet zijn geweest.
Ik vroeg waar jij het op basseerde? Niet om die verhaal van je weer opnieuw te typen.

Maar goed, ik heb ff de hadiths in gedoken en kan nu met volle overtuiging spreken.

De 2e Masjid die gebouwd was, is de Masjid al Aqsa.

Bron: Sahih Bukhari.

http://www.scribd.com/doc/93881415/40-Hadith-on-Masjid-Al-Aqsa

Duidelijker kan ik het niet antwoorden. Nu ben jij aan de beurt.

Voortaan als je iets beweert. Doe er dan ook een bron bij, dat heb ik je al vaker verzocht. En met bron bedoel ik de Koran, hadith.

Ps: De 1e Qibla was Masjid Al Aqsa!


22
Filosofie / Re: Slavernij of de teloorgang van islam
« on: 02/11/2013 om 13:40:51 »
Over wie heeft jouw god het dan wel als hij spreekt over "ma malakat aymanukum" in Koran 4:36?
Hij is ook jou schepper hoor. Je moet niet zo arrogant doen. Daar ga je straks een hoge prijs voor betalen. Wees daar bewust van....


Hoofdstuk/Surah 4 gaat over vrouwen. Dus misschien word er wel daar naar verwezen. We hebben hier te maken met religieuze termen die vertaald zijn. Dus echt iets claimen kan jij noch ik niet met volle overtuiging doen.

23
Filosofie / Re: Bidden = waste of time
« on: 30/10/2013 om 21:30:35 »
In ieder geval niet door de moslims, ofwel soms?
Waar basseer jij dit op?


24
Filosofie / Re: Slavernij of de teloorgang van islam
« on: 30/10/2013 om 21:22:23 »

Hoe leg jij anders dan onderstaande aya uit, waarin jouw god volgens Senor Canardo toch wel erg duidelijk maakt aan zijn volgelingen, dat zij goed moeten zijn voor de slaven waarover zij beschikken?
Het is maar welke vertaling je er bij haalt:

36. En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn. Voorzeker, Allah heeft de pochers en de opscheppers niet lief.

http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?subaction=showfull&id=1099093589&archive=&start_from=&ucat=2&go=NL

Hier word er verwezen naar degene onder uw macht, dat is een brede term. Het kan van alles zijn?


25
Filosofie / Re: Slavernij of de teloorgang van islam
« on: 30/10/2013 om 17:25:23 »
Dus slavernij is volgens jou absoluut niet geoorloofd.

Nogmaals, nee!

Quote
Geldt dit ook voor jou als de islam jou zou leren om slaven "goed" te behandelen?
Suggereer je nou dat de islam mensen leert om slaven goed te behandelen?

Wat versta jij onder "goed behandelen" je gaat geen arbeidsovereenkomst met hem of haar aan hoor? Wat denk je? Dat ze onderhandelen bij een sollicitatie dat ze primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden hadden? Wuhahahahahhahahaaa

De term "slaaf" heeft een negatieve betekenis en is niks goeds aan. Elk weldenkende mens begrijpt dat, ongeacht religie.

26
Filosofie / Re: Bidden = waste of time
« on: 30/10/2013 om 17:15:35 »
Senor Canardo accepteert jouw uitleg niet aangezien jij wilt doen voorkomen dat wij over dezelfde zaken praten. In de heidense tafsir heeft Senor Canardo een betoog geschreven over de 1e bidorientatie als zijnde al Quds = Jeruzalem. Jij daarentegen beweert dat 1e orientatiepunt al Aqsa moskee is. Dit zijn 2 verschillende posities wat wij innemen. Jouw positie baseer je blijkbaar op het artikel van wijvlijvenhier.nl.

Ik basseer het deels op het artikel van WBH.nl indd. Dit omdat ik het ervaar als een antwoord van Allah, die hij mij verzonden heeft. Als bevestiging. Dit omdat ik niet geloof in toeval.....

Quote
Maar goed als je wilt dat Senor Canardo jouw uitleg - 1e orientatiepunt is al Aqsa moskee en dus niet al Quds - accepteert, leg hem dan het volgende uit, want anders klopt jouw uitleg niet:

Was de al Aqsa moskee al gebouwd, voordat jouw profeet de qibla had gewijzigd? Volgens Senor Canardo was dit namelijk niet het geval...
Ja!

Als jij van mening bent dat het niet zo is. Dan graag bron? En met bron bedoel ik, koran of hadith sahih bukhari of sahih muslim. ;)

Quote
Voel je vrij om deze een keer ook zonder je kuddedierreflexen te toetsen aan de werkelijkheid. Jij beperkt jezelf tot nu toe alleen tot hetgeen wat "legitiem" is voor jou...

Voor mij zijn heel veel bronnen leigitiem. Echter als het op religieuze zaken aan komt dan beroep ik mij op de koran en de hadith. I sabbie toch?
 


Quote
Je mag dan wel tientallen vragen kunnen stellen, maar hoe zit het met jouw kwaliteit om vragen duidelijk te beantwoorden. Senor Canardo wacht nog steeds op een duidelijke uitleg van jou: hoe weet jij dat de 1e bidorientatie al Aqsa moskee moet zijn geweest en niet al Quds?
Jij doet uitspraken en opent topics die je niet kan onderbouwen. Ondertussen laat jij heel lang op je wachten en die tientallen vragen die ik jou gesteld heb die zijn nog steeds niet beantwoord?

Kwaliteit en duidelijkheid dat is niet wat jij van mij vraagt, jij vraagt erkenning voor jou stand punten. Jij vraagt van mij dat ik met jou mee knik. Dat doe ik niet. Omdat ik persoonlijk van overtuigd ben dat Allah bestaat en dat Muhamed zijn laatste boodschapper is. 

27
Filosofie / Re: Bidden = waste of time
« on: 27/10/2013 om 11:35:57 »
Senor Canardo is altijd bereid om heilige huisjes om te schoppen.
Ga je gang!

Ik houd je niet tegen.


Quote
Voordat Senor Canardo jouw confronteerde met zijn heidense tafsir was jij nog van mening dat de 1e qibla niet richting Jeruzalem was gericht. Naderhand heb jij je mening bij moeten stellen en dit was toen de uitleg die je daarvoor gaf:

De uitleg die je geeft, valt eigenlijk uiteen in 2 onderdelen:

a) Jij hebt de ayaat 141-144 van soerat al Baqara wel 20 x gelezen.
b) verwijzing naar een artikel over de verwarring tussen Rotskoepel en al Aqsa moskee

Ik weet niet wat jij wilt horen/lezen? Maar, jij bent niet diegene die er mee aan kwam dat de Qiblah eerst richting Masjid Al Aqsa was, dat was chatt. En nee jou heidense tafsier heeft mij er niet van overtuigd. Hoe graag je dat ook wilt horen/lezen. Zoveel pogingen doe je om dat te horen. Maar, sorry! Jij bent het niet geweest met jou tafsir voor de zoveelste keer. Accepteer dat dan ook. 

Quote
Het 1e argument: jij beweert dat jij pas na wel 20 x lezen van de desbetreffende ayaat tot de conclusie kwam dat 1e bidrichting al moet zijn geweest: wat heb jij dan die 19 x daarvoor over het hoofd gezien? Nogmaals er staat nergens expliciet in de koran dat de 1e bidrichting Jeruzalem of al Aqsa moskee moet zijn geweest. Dit is slechts een aanname die jij doet: hoe weet jij dat het al Aqsa moskee moet zijn geweest?

Het 2e argument: jij verwijst naar een artikel over de verwarring tussen de Rotskoepel en de al Aqsa moskee. In dit artikel wordt vermeld dat al Aqsa moskee de 1e bidrichting is geweest. Echter jij doet dan een aanname met 1 grote historische inconsistentie in je  jouw verhaal. De al Aqsa moskee, wat volgens jou het orientatiepunt was, is pas gebouwd na de dood van de profeet. Gedurende het kalifaat van Umar en dus niet ten tijde van de profeet Abraham, waarvan jij dus uitgaat. Onze discussie gaat over de wijziging van de qibla gedurende het leven van de profeet. Hoe kan de profeet volgens jou zijn qibla hebben gericht op een gebouw, wat tijdens zijn leven niet eens gebouwd was?

De verwarring tussen de Rotskoepel en de al Aqsa moskee is een nieuws-item wat in het verleden al vaker in de blogosfeer over is gepubliceerd. Senor Canardo heeft hier in een oude topic al eerder over bericht. Jij geeft dan aan dat de gelijktijdigheid tussen het moment van verschijnen van dit artikel en het moment waarin wij destijds de discussie hielden, als een teken was dat jij fout zat. Dit is een wonderbaarlijke claim, die jij volgens Senor Canardo niet hard kan maken. Immers, heb jij - behalve jouw goedgelovigheid uiteraard - andere redenen om aan te nemen dat deze 2 afzonderlijke gebeurtenissen chronologisch met elkaar verbonden zijn?

Verwijzing naar het desbtreffende artikel: http://wijblijvenhier.nl/18737/alleen-hierom-al-zeg-ik-ja-tegen-promoten-arabisch-en-islamitisch-identiteit-van-jeruzalem/


De Al-Aqsa moskee is de eerste gebedsrichting (Qiblah) voordat Mekkah de gebedsrichting voor moslims werd. Al-Aqsa moskee is de tweede moskee die ooit gebouwd is na de Al-Haram moskee in Mekka. De moskee bevindt zich verderop nabij de Klaagmuur waar veel joden het gebed voeren.
Quote
In het boek van Sinterklaas. En omdat het slechts geschreven staat in een boek hoeft Sinterklaas nog niet waar te zijn. Ofwel soms?

Lekker belangrijk? Heel Nederland voert al een discussie over Sinterklaas en zwarte piet. Ik heb geen behoefte om daar aan mee te doen.Quote
Wat Senor Canardo graag van jou wilt horen is dat jij je EIGEN mening geeft over de heidense tafsir en niet dat jij als een kuddedier zegt dat het niet “legitiem” is voor jou om een eigen mening hierover te hebben.


Volgens jou is het dus BULLSHIT, maar Senor Canardo denkt daar toch anders over:

De bewering over het “vrijkopen” van Bilal, baseert Senor Canardo op onderstaande citaat uit Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah. Hierin staat duidelijk vermeld dat Bilal niet is vrijgekocht voor 100 dinar, zoals in de film Rissalah wordt gesuggereerd, maar gewoon geruild is tegen een andere donkere slaaf, die heidens was. Wat zegt dit over het gelijkheidsideaal van de islam?:Sirat Rasul Allah - Ibn Ishaq; A. Guillaume, blz.144
 
Uit bovenstaand citaat van Ibn Ishaq wordt de wijziging in de marktstrategie van de profeet al zichtbaar, maar dit komt nog beter naar voren in onderstaande citaten. Hierbij wordt duidelijk dat jouw profeet in de 13 jaar dat hij in Mekka zijn boodschap verkondigde slechts 70 personen wist te bekeren. Zelfs met zijn manipulatieve eigenschappen en het financieel vermogen van zijn succesvolle business-partner / echtgenote, kon hij niet eens een markt creëren groot genoeg voor zijn profetische boodschap. Zodoende vormde jouw profeet geen echt gevaar voor de gevestigde orde van Mekka. Wegens deze teleurstellende marktcijfers veranderde jouw profeet naderhand zijn marktstrategie door nieuwe doelgroepen aan te boren en door een fellere toon aan te slaan tegen zijn politieke tegenstanders. Om zo de slaven tegen hun meesters op te zetten. Net als Bilal tegen zijn meester is opgezet.

Dan zeg ik weer op mijn beurt: Dit is voor mij persoonlijke geen legitieme bron. Ik zei al kom maar op met de ayaats of hadiths die jij in twijfel brengt of die het slavernij gedoogd of legalliseert?

http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=19133.0

Die zijn er niet dus kom je maar met een of andere propaganda van een sterfelijke aan kakken. Daar overtuig je mij niet mee man. Dan kan Hans Jansen mij ook overtuigen. Zo makkelijk gaat het niet!

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/10/hans_jansen_slavernij_en_rassi.html#more

Quote
"Zeg en denk wat jij wilt", maar jouw heilige huisjes gaan tegen de vlakte...
Tot op heden heb je mij nog met niks weten te overtuigen. Enigste wat jij tegen de vlakte is gegaan, zijn jou BULLSHIT praatjes!

Je laat lang op je wachten. Ondertussen heb ik je tientallen vragen gesteld die je tot op heden niet heb beantwoord. Simpel weg omdat je het niet kan!


28
In de media / Re: Over hoofddoekjes en rattenkop
« on: 27/10/2013 om 11:05:53 »
Dus je zoekt nou ruzie ? Well then there..
Rare gedachtengang heb jij. Waaruit concludeer jij dat ik ruzie zoek?

Ik ben dat macho gedrag al lang voorbij, man. Ik kom hier niet om ruzie te zoeken. Overigens heb ik jou al eerder vermeld dat jij, je niet zo op de kast moeten laten jagen door mij.


Quote
Jouw mening over haar interesseert mij niet eens, die mag je sowieso hebben. Ik kan er alleen niet tegen dat zowel jij als die aap van een chatt, I'll get later to that punk, dat jullie dus zo erg veel problemen blijken te hebben met mijn mening. Blijf uit mijn buurt.
Als het je niks interesseert reageer er dan ook niet op. En helemaal niet op zo een agressieve manier als jij dat doet.

Zij interesseert me ook niet. Ik had die collumn van haar al lang gelezen en had niet de drang om het hier te plaatsen. Zo van lekker belangrijk. Dat kind leeft haar leven en wij hebben daar niks aan toe te voegen. Andersom ook niet trouwens. Dus fuck deze shit w'tje!

29
Filosofie / Re: Slavernij of de teloorgang van islam
« on: 26/10/2013 om 17:50:07 »
Om te demonstreren dat hetgeen wat beschreven staat in de koran en in de ahadith niet behoren tot "absolute waarheden" zal Senor Canardo hier zijn slavernij-argumentatie uiteenzetten. Deze argumentatie heeft te maken met het islamitisch moraal over slavernij.

Sinds het ontstaan van de mens heeft het lang geduurd voordat wij met zijn allen tot de conclusie zijn gekomen dat slavernij en het bezitten van slaven, iets is wat absoluut immoreel is. Dit is een "absolute waarheid". Althans daar gaat Senor Canardo van uit. De vraag aan onze 3ich (en anderen), vindt jij dit ook?:


Filosofische vraag: zijn er situaties denkbaar, waarbij je slavernij en het bezitten van slaven geoorloofd vindt?


Senor Canardo's antwoord: Neen!
 
Nee! In geen enkele situatie is het voor mij geoorloofd.

Ik wacht lang op jou antwoorden. Kom maar op met die ayaats en hadiths waaruit blijkt dat de islam het legalisseert of gedoogd?

Zo lang....


      Hoewel Senor Canardo met zijn Amazigh-slavernij-argument kan aantonen hoe negatief de koran en de hadith kan zijn voor ons Imazighen specifiek en in het algemeen voor de mensheid, is dat eigenlijk een andere discussie, dan de discussie waarin Senor Canardo nu met 3ich verzeild is geraakt.
http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=19040.msg276627#msg276627[/list][/list]

30
Filosofie / Re: Bidden = waste of time
« on: 26/10/2013 om 17:39:56 »
Itchy..? Waarom kun je nou niet een keer iets 'corrects' neerpennen? Het is niet you sabbie, het is in het papiamentu  'i sabbie' man!

Maar.., meen je het echt? Hou je echt van me?
Ja, tuurlijk!

Jij bent toch mijn virtuele bruur? Wuhahahahaa