Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rebellious

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »
256
Taal / Re: De renaissance van het Darizja.
« on: 18/01/2009 om 18:32:11 »
Overigens met arabisering, bedoel ik niet arabisering zoals vandaag de dag. De dinastiyen gebruikten arabisch als de taal voor onderwijs en religieuze zaken. In andere zaken was Tmazight net zo belangrijk als arabisch.Tmazight werd dus niet gemarginaliseerd, zoals vandaag de dag.

257
Taal / Re: De renaissance van het Darizja.
« on: 18/01/2009 om 17:19:08 »
De laatste Amazigh-Dinastiyen in Marokko, waren van de Zanata-Imazighen. Deze bestond o.a. uit de Merinieden, daarna de Wattasiden, deze laatste regeerden over Midden- en Noord-Marokko, hoofdstad Fes.

Deze Amazigh-dinastiyen, zoals ook de Almohaden en anderen, kozen vrijwillig voor arabisering van het volk. (toen was er nog geen Amazigh- of Arabisch nationalisme)
De Imazighen blonken toen uit in Arabische taal en grammatica, in het schrijven van werken, die in de Islamitische wereld een grote reputatie verwierf. De Imazghen leverden een grote bijdrage in wetsgeleerdheid, geschiedschrijving, Islamitische jurispundentie en Islamitische wetenschap in t algemeen.
Imazighen kun je dus ook als de deskundigen in de pedagogie van de Arabische taal beschouwen.
Imazighen zagen nu de arabische als hun taal, de taal van elke moslim. Veel volkeren hebben bijgedragen aan de Arabische taal, je kan dus nie spreken dat de Arabische taal, taal is van Arabieren, deze spraken enkelt een Arabisch dialect.

100 jr terug, werd er in de hoogste kringen van de staat, naast het Arabisch ook Tmazight gesproken.
De laatse alawi-sultans van de 19e eeuw, zoals Hassan 1, sprak de Imazighen aan in het Tmazight. Ook beambten van hoge posten, spraken Tmazight

Begin van europese kolonisatie en arabische nationalisme
100 jr teurg, kende Marokko meer darija dialecten (schatting max 10% van de bevolking), dan dat er Amazigh-dialecten waren. Ondanks dit, is het ze toch gelukt om een soort ''standaard-darija'' te ontwikkelen, dit is gelukt door de dialect van Fes (deze dialect heeft overigens het meeste Tmazight-woorden behouden) als standaard te gebruiken via media en onderwijs.

bron: boek van Mohammed Chafik, de berbers en hun geschiedenis

258
Algemeen / Re: Voor de ongelovige Imazighen.
« on: 17/01/2009 om 17:35:43 »
w salaam,

dit is best interessant want ik d8 altijd tijd si gewoon uit respect voor iemand voor zijn naam gezet werd.
in het thamazight en arabisch kennen wij geen u, dus wordt men met si, rhaj\l'hadj - hadja\l'hadja, of chrif-chrifa aangesproken. alleen wordt si ook voor jongeren gebruikt en de andere alleen voor ouderen.

maar goed dit gaat over taal en niet over het geloof, hoop dat je het niet erg vindt.

niet elke imam is hetzelfde idd, dus de ene heeft zeker wel verder geleerd en meer kennis maar de ander kent echt gewoon de 60 hiseb en door die kennis beantwoord hij de vragen van mensen (vaak een eigen interpretatie).

wa salaam
Salaam Dora,

Wat betreft titel Si.

Si betekent heel iets anders dan u. Si zit in de categorie zoals de westerse titels dr. drs. ir. mr.
Dat kinderen zoms zo worden aangesproken, is meer om deze jongens te complementere en voor de grap.

Je hebt idd ook mannen, die door iedereen met de titel Si worden aangesproken, terwijl deze mannen geen 60 hiseb hebben geleerd. Deze mannen zijn uitzondering op de regel, omdat het meestal geleerde (geleerd in ander vakgebied)en/of intelligente en/of wijze en/of zeer respectabele mannen gaat. Dus iemand met een goede status in de omgeving, krijgt ook soms titel Si. Zo iemand krijgt de titel van anderen uit respect, en heeft er niet zelf om gevraagd.

Si is dus een titel, die je niet van een proffesionele instelling krijgt, maar uit respect en erkenning van de mensen zelf.

Overigens wil dat niet zeggen, dat elke goed geschoolde/geleerde de titel Si Krijgt, je moet wel charisma hebben en goed gelovig zijn en gerespecteerd worden, alleen dan krijg je die respect en kans op de titel van de mensen.

(Je hebt ook mensen, grappenmakers, die er alles aan doen, om met Si aangesproken te worden, en soms dwingen ze de mensen om ze met si aan te spreken, deze zullen niet gerespecteerd worden en krijgen de titel dus niet.)

Rhadj of hadja, krijg je alleen als je de bedevaart hebt volbracht.

Chrif/chrifa worden mensen genoemd, die graag zo genoemd willen worden, omdat ze zo achterlijk zijn, dat ze denken van profeet af te stammen. Dus om deze mensen in hun waarde te laten, worden ze chrif genoemd, terwijl iedereen weet dat ze geen afstammeling zijn.
Salaam

259
Algemeen / Re: Voor de ongelovige Imazighen.
« on: 16/01/2009 om 14:44:37 »
w salaam,

kwam ik sentimenteel over??...niet in de gaten komt vast door de hormonen.

je start dus je eigen da3wa op amazigh.nl, heel mooi steun je daar volkomen in.
moet alleen zeggen dat in de afgelopen jaren meerdere mensen, waaronder ik, discussies hebben gevoerd zonder enig resultaat (nou ja, op vloeken en schelden na dan).
men kan heel sarcastisch doen wanneer het over iets gaat waar zij niet in geloven. daar tegenover zijn de gelovigen weer heel snel op de teentjes getrapt en gaan in de aanval. ik denk dus niet dat mensen echt serieus in zullen gaan op je verzoek.  zo heeft men het nu over namen terwijl het volgens mij de bedoeling was om inhoudelijk over de islam te praten. waarom wel of niet te geloven.

ik zie een imam niet echt als een geleerde maar een persoon die de 60 hiseb uit zijn hoofd heeft geleerd.
een persoon die dus het gebed kan leiden.

wa salaam
Salaam
Bedankt voor je steun, dat vind ik heel lief van je Dora.
Gelukkig is het tot nu toe nog niet uit de hand gelopen.
En de lezers hoeven niet in te gaan op mn verzoek, als ze het lezen is genoeg, ik denk dat ik nu veel ongelovigen aan het denken heb gezet, zo niet jammer.

De leider van de gelovigen is de koning, wat Marokko betreft. dus...
Iemand die 60 hiseb uit zn hoofd heefd geleerd, krijgt de titel Si, zoals SiHamid. De imam (Refqi), is weer een andere titel, die heeft buiten 60 hiseb ook theologische kennis, volgens mij.
Wasalaam

260
Geschiedenis / Re: De voorgeschiedenis van de oorlog tegen Gaza
« on: 16/01/2009 om 14:32:23 »
Bedankt voor de info, heel interessant en tragisch tegelijk.261
Algemeen / Re: Voor de ongelovige Imazighen.
« on: 15/01/2009 om 18:20:45 »

262
Algemeen / Re: Voor de ongelovige Imazighen.
« on: 15/01/2009 om 15:25:43 »
De benoeming tot hoge ambten en posten is een vertrouwen.

Een ambt of post moet alleen aan degene worden gegeven die het verdient. En verantwoordelijkheid moet slechts worden gegeven aan degene die in staat is het te dragen en die de bekwaamheid heeft en rechtvaardigheid te betrachten ten opozichte van het vertrouwen dat in hem getoond is.

(Dus ongeacht je afkomst, ook hoef je niet afstammeling te zijn van Qoraish)

De profeet heeft gezegd: '' Als iemand die de verantwoording heeft gekregen voor een zaak van de moslims en hij heeft iemand een verantwoordelijke baan toevertrouwd onder invloed van zijn familieleden, zal Allah's vloek op hem rusten. Van hem zal geen deugd of rechtvaardigehid door Allah worden geaccepteerd, zozeer zelfs dat hij in de hel wordt gegooid.'' (Hakim)

(een vb zijn de corrupte arabische regeringen en de onderdrukkers (misbruiken van hun positie))

Waarlijk, Allah is de grootste

263
Algemeen / Re: Voor de ongelovige Imazighen.
« on: 15/01/2009 om 14:42:21 »
Vraag:
Ik heb bij geboorte een naam gekregen die niet Islamitisch is. Wat is het wetoordeel hierover?
Antwoord: 
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.


Het is toegestaan om een niet Islamitische naam te hebben, zolang de betekenis van deze naam maar niet indruist tegen de Islam.


En Allah weet het beter.
Sheich Fawaz Jneid
 

Ik geef je gelijk, alleen vind ik dat je het niet helemaal correct verwoord.
Het lijkt me onlogisch om een niet-islamitische naam te nemen, als je moslim bent. De naam zegt het al, ''niet-islamitische'', betekent dus verboden in Islam, druist in tegen Islam en kan dus niet geaccepteerd worden.
Dus is het logischer om te redeneren dat elke naam wat geen slechte betekenis heeft een islamitische naam is, dus een Amazighnaam kan een islamitische naam zijn en Arabische naam hoeft niet perse Islamitische naam te zijn en vice verca.

Arabische namen, zijn niet beter dan Amazighnamen.


Alleen de 99 namen van Allah, zijn de beste namen.

en Allah weet het beter

264
Algemeen / Re: Voor de ongelovige Imazighen.
« on: 15/01/2009 om 14:31:08 »
Hoe zit het met arabische namen?
Ik zag een op TV een Arabier die een Amerikaanse trouwde; hij heeft haar naam laten veranderen in Samira; Is Samira een Arabische of Islamitische naam?

Dat 1 individu wat doet, staat buiten de ware Islam. Individuen (moslims) maken fouten in de naam van Islam.
Elke moslim mag zijn kinderen noemen hoe hij wilt, zolang het geen slechte betekenis heeft of een slechte achtergrond kent. Amazighnamen zijn niet verboden.

Het is wel zo, dat het beter is, als je 1 van 99 namen van Allah neemt. Zoals Abdullah etc

265
Algemeen / Re: Voor de ongelovige Imazighen.
« on: 15/01/2009 om 14:25:36 »
Nee ; man!
Aicha is uitgehuwelijkt door haar vader: Abu Bakr Assadieq; Hij wilde zijn uiterste liefde tonen en zijn vriendschap en relatie bekrachtigen met de profeet vzmh.
Ik schreef dat het 1 van de oorzaken was, en wat jij schrijft klopt ook.

266
Algemeen / Re: Voor de ongelovige Imazighen.
« on: 15/01/2009 om 14:19:44 »
De Islam heeft de arabieren gede-arabiseerd, en niet omgekeerd zoals velen deken.
De arabische cultuur, werd door onze profeet gede-arabiseerd en geislamiseerd.

Zo kan je vandaag de dag, de islamitische cultuur absoluut niet zien als arabische cultuur, enkelt de taal is een overeenkomst.

Bijv. in arabische cultuur, worden vaak vrouwen onderdrukt, ook in andere culturen, in de islamitische cultuur hoort dat niet.

Je heb ook degene die beweren dat het volgen van de sunnah, het aannemen van arabische cultuur is. Dit is de grootste onzin, sunnah is puur het volgen van de zaken hoe de profeet leefde, en niet het beleven van de arabische cultuur.

267
Algemeen / Re: Voor de ongelovige Imazighen.
« on: 15/01/2009 om 14:11:50 »
Waarom onze profeet met Aicha trouwde, toen een meisje van 9 jr.

Was zij niet degene, die de meeste hadieths heeft overgeleverd. En ze was de specialist in het overleveren over alle huishoudelijke zaken, binnen een gezin, zoals de moslims hoorden te leven.

Een jong iemand, onthoud veel meer en leert veel meer. En omdat ze jong was, had ze een langere periode om de profeet te leren kennen en over zijn perfecte gedrag te vertellen, ook na zijn dood.

Dit is 1 van de belangrijkste redenen waarom de profeet ook een jong meisje huwde.
En Allah weet het beter

268
Algemeen / Re: Voor de ongelovige Imazighen.
« on: 15/01/2009 om 13:50:16 »
Een ideale persoonlijkheid.

Er werd de profeet gevraagd: '' Welke moslim heeft het perfecte geloof? Hij antwoorde: ''Hij die het beste zedelijke karakter heeft.''

In een andere hadith heeft hij gezegd: ''Allah heeft een hekel aan obscene en groffe taal en degene met een goed zedelijk karakter komt vanwege zijn karakter tot het niveau van degene die bidt en vast.''

269
Algemeen / Re: Voor de ongelovige Imazighen.
« on: 15/01/2009 om 13:33:27 »
Beste rifrebel,
het is geweldig om te lezen dat jij na een zoektocht hetgeen hebt gevonden waar jij je kracht hebt kunnen uithalen, namelijk de islam. het is erg moeilijk om iemand te overtuigen van een God als hij/zij er niet in gelooft.
ik ben er ook heilig van overtuigd dat iemand Zijn bestaan niet zal erkennen doormiddel van discussies. die tijd heb ik nu al achter me gelaten.
iemand zal over Zijn bestaan nadenken wanneer hem/haar iets overkomt of wanneer die persoon al in twijfel is.

zo heeft ighes ervoor gekozen om niet in Hem te geloven (al moet ik zeggen dat ik bijna zeker weet dat hij wel in "iets" gelooft.) Maar is het niet veel belangrijker om de moslims die beweren wel in Hem te geloven aan te sporen om het goede te doen, zoals Hun Heer hen heeft opgedragen?
er kunnen jaarlijks wel steeds meer moslims bijkomen, Alhamdoellillah voor dat begrijp me niet verkeerd, maar door wie worden die moslims eigenlijk begeleid? en wie begeleid de bestaande moslims?

en even over de arabier, ieder mens met een gezond verstand zal niet de arabier haten, maar de machtmisbruiker, de onderdrukker. arabier of geen arabier.

wa salaam

Salaam Dora,
Bedankt voor je reactie, je hoeft eigenlijk niet zo sentimenteel te reagaren over mn verleden, het was geen zoektocht. Allah swt heeft me naar de ware pad geleid en de blinddoek die ik had, afgedaan Alhamdulilah.

De ene kost het 1 dag, de andere kost het jaren. En elke bekeerde mag het in zn eigen tempo doen, dus het is niet zo, dat je als je in Allah gaat geloven, ook meteen alles perfect moet doen. Allah is groot, en vergevensgezind.

Ik doe dit ook niet om Imazighen te bekeren, alleen voor het informeren en het overtuigen over de ware Islam en haar volmaaktheden. En wat de lezers er mee doen, is hun eigen keuze.

Door wie worden moslims begeleid? Eigenlijk hadden we 1 umma moeten hebben in de wereld, maar dat is er niet meer. In principe geeft Allah leiding aan wie Hij wil en de imam in de moskee begeleid de lokale gelovigen. En elk moslim heeft een geweten om zelf logische en goede beslissingen te kunnen nemen, bij twijfel, stap je naar en geleerde (imam).
WaSalaam

270
Studie & Beroep / Re: Enquete over vooroordelen
« on: 15/01/2009 om 13:06:17 »
Sommigen hebben het niet goed begrepen.
Het zijn negatieve stellingen, omdat het vooroordelen zijn, zoals de titel duidelijk weer geeft.


Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »