Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rebellious

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »
181
Een Amghar werd gekozen a.h.v. zijn land (rijkdom) en nog belangrijker het aantal broers/neven.

Ze zeiden destijds ook 'Argaz bra aithmas rmuth ghair ass (man zonder broers is a dead man)'Jbala hadden overigens wel mannenmarkten (homo's), deze werden verboden door Abd-krim, staat volgens mij in Rebels in the Rif van Woolman.

Die aparte markten voor vrouwen waren onstaan nadat er een oorlog had plaats gevonden tussen de Aith Wayagher fracties onderling.


Dank je voor de toegevoegde waarde.

Ik wilde in eerste instantie de jabala niet zwart maken, vandaar dat ik t had weggelaten.

Je hebt het over dit tukje:

A somewhat suprising fact about the tribesman of the Jibala, Gomera and Senhadja was the high incidence of homosexuality among them. In fact there were boy markets in Chaouen and at other places in the northwest as late as 1937.
The Rifians were generally of a very different sort, and Abd El Krim made homosexuality punishable by death. On the occasion when two Jiblis were caught in fragrante delicto, the Rifians soaked them in gasoline and burned them alive.

182
Afgelopen tijd met jouw neus in de boeken gedoken :-)
klopt man :)

183
Leuk stukje, hou wel van zulke geschiedenis-verhaaltjes over de Rif zelf.
dank je outcma ;)

184
Geschiedenis / Het harde leven in de Rif van begin 20e eeuw.
« on: 11/02/2009 om 01:05:33 »
Dit is niet 1 verhaal, maar verschillende feiten, vooroordelen, gebeurtenisen, vertalingen en opsommingen ook in het Engels van o.a. boeken als abdelkrim, the rifrebellion en the ait wayagher of the moroccan rif e.a.

Rifijnen, zijn net als andere Imazighen, allemaal gelijken. Bij hen, is geen man beter dan de ander. Alleen macht, door sterke familiebanden en vrienden die als 1 blok zijn, maakt het verschil met een ander.

In de Amazigh politieke structuur, waren de imgharen/stamraad de machthebbers.
De sultan van Marokko nomineerde de qaids voor elke stam, maar in de bled-siba betekende de invloed van de sultan weinig tot niets.

Jballa hadden nauwer contact met en meer onderdanigheid aan Maxzan, Rifijnen hadden weinig contact en geen onderdanigheid aan Maxzan. Jballa hadden sharia als wet, de Rifijnen de qa'ida of het gewoonterecht.
Jballa hadden minder respect voor en dientengevolge uitsluiting van vrouwen, meer dan in de Rif.

Van alle stammen in Noord-Marokko, bestaande uit Jabala, Ghomara, Senhadja en Ryafa, waren die van de Rif altijd de belangrijkste en sterkste. De Rifijnse stammen zijn Ait Wayagher, Ait Amart, Geznaya, Baqoya, Ait Touzin, Temsaman, Mestasa, Ait Gmil, Mtiwa, Ait Bufrah, Targuist, Ketama, Ait Yitteft, Ait Ourich, Tafersit, Ibdarsen, Ait Said, Iqeriyen, Ait Buyahyi, Oulad Stut, Quebdana.
En de Ait Wayagher waren de invloedrijkste en politiek meest dominante in de geschiedenis van de stammen van Noord-Marokko. Zo namen de Ait Wayagher vaker het heft in handen en de leiding over stammen van Noord-Marokko, in de oorlog tegen buitenlandse machten, bijv. de inname van Tanger tegen Engelsen, tegen Bouhmara, de rifoorlog, en de rifopstand van '58.

Een Rifijnse gezegde zegt dat, de rest van de stammen dansten naar de geluiden van de ait Wayagher-trommel.

Als een Rifijn sterk en moedig was, was hij goed. Als een Rifijn zwak was, was hij slecht. Een Rifijn moest moedig en zorgzaam zijn.

Een Rifijn zag zich zelf als onoverwinnelijk, geen macht kon zijn stam aan. Een Rifijn zou nooit zich laten besturen door een buitenlandse macht, alleen Allah swt is hun Koning. Hij vecht liever als Amjhad tot het bittere einde, dan leven als knecht.

Vrouwen in noord-Marokko bedekten hun gezichten niet, behalve de Riffijnse vrouwen, die deden dat en nu nog steeds wanneer een mannelijke voorbij ganger langs wandelde.

De vrouwen van de Jabala mochten niet naar de souk, terwijl de vrouwen van de Rifijnen dat wel mochten (wel gescheiden van mannen), in t bijzonder die van de Ait wayagher, die aparte markten hadden waar alleen vrouwen kwamen.

Natuurlijk kenden de stammen ook onderling kleine oorlogen binen 1 stam, in tijden van verveling, om zo op scherp te blijven, zie het als trainen en fit blijven, de Rifijn was nou eenmaal strijdlustig en geweldadig. Ze hadden weinig te eten, maar de gezonde berglucht en de natuur maakte hen tot fisiek sterke goed gebouwde mannen.
 
Onderwijs bestond uit Koraanles. Kinderen leerden de verzen van de Koraan uit het hoofd, tot ze het hebben beheerst. Vanaf dat punt begonnen ze Koranische commentaar en Hadieth te bestuderen.

Rifijnen geloofden/geloven in zielen van kwade Jinn. Er werd gedacht dat Jinns machteloos zouden zijn als je metaal droeg. Vandaar dat vrouwen versieringen van metaal droegen en mannen geweren droegen met patronen, om zo veilig te zijn voor Jinns (en voor vijanden).

Marokkanen geloofden/geloven ook in heiligen, wat schijnt begonnen te zijn in de 13e eeuw. Als Jinns het kwaad vertegenwoordigen, dan vertegenwoordigen heiligen het goede, zo werd er gedacht. Zo is het in balans.
Je had 2 soorten heiligen:
1.   Sherifs, nakomelingen van de Profeet Mohammed (saws) langs zijn dochter Fatima en haar man Ali.
2.   Imrabden, die hun heiligheid hebben gekregen van de gemeenschap, niet door afstamming, als sherifs, maar door het verrichten van wonderen, en (Islamitische) geloofs genezing.

Er werd vermeld dat de Ait Buayach-clan, een politieke divisie van Ait Wayagher, de grootste vecht reputatie hadden in heel Noord-Marokko, ze werden gevreesd van het oosten tot in het westen.

Een Rifijn die geen moord heeft gepleegd voor hij getrouwd was, werd niet gezien als man.


A common boast ammong the Ait Wayagher was:
‘’ We could still go out alone and beat any tribe(man) any day of the week’’


A North African proverb has it that:’’ the Tunisian is a woman, the Algerian is a man, and the Moroccan is a lion’’.
One might add that once aroused, the Moroccan Berber is a particularly ferocious lion. These were the people with whom Spain and enventually France had to deal. Surely no imperialistic or colonial power anywhere in the world has even encountered more formidable opponents than the Berbers of Spanish Morocco.


185
Geschiedenis / Re: Stamboom Imazighen van Ibn Khaldun
« on: 08/02/2009 om 16:03:52 »
Kan jij iets over die wetenschappelijke onderzoeken vertelen?


Ik kan niets vertellen, behalve wat Mohamed Chafik geschreven heeft.
citaat:
''Sinds 1950 is er serieus gewerkt aan het benutten van de archeologische, antropologische en taalkundige mogelijkheden om de oorsprong van de Imazighen, of beter gezegd, de wortels van de Marokkanen, te onderzoeken.''

186
Politiek / Re: Marokkaanse overheid doet Israel na
« on: 07/02/2009 om 16:25:57 »

P.S. - Wat zijn Ighabiyen ?


Dat zijn Marokkanen die een marokkaans-arabisch dialect als moedertaal hebben.

187
Geschiedenis / Re: Stamboom Imazighen van Ibn Khaldun
« on: 06/02/2009 om 17:24:05 »
Volgens Prof. Mohamed Chafik:
Volgens onderzoek door wetenschappers is de conclusie naar voren gekomen dat de huidige bewoners van Noord-Afrika, in hun geheel, een nauwe band hebben met de mensen die zich in de prehistorie in dit gebied hebben gevestigd, dwz ongeveer 9000 jaar geleden. Op grond hiervan kan men zeggen dat het zinloos is dat Imazighen naar andere oorsprongsgebieden zouden zoeken dan het gebied waarin ze bijna 100 eeuwen hebben geleefd.

188
Geschiedenis / Re: Stamboom Imazighen van Ibn Khaldun
« on: 06/02/2009 om 17:14:21 »
Misschien is lezen een moeilijke taak, op de 1e pagina staat het antw op jullie vragen.

Imazighen komen uit Noord-Afrika, het is een beschaving op zich, die geen directe verwanten heeft met andere beschavingen. En dus ook geen oorsprong heeft uit andere volken.


189
Plaatsen / Re: Gzenaya dorpen en steden
« on: 05/02/2009 om 03:46:20 »
Nee volgens mij niet. Na de grote Ighzar ben je nog in Ait Touzine, pas na de dcar Tizra n Kiela kom je Act Hazem tegen. Van Kassita loopt een weg in de westelijke richting richting dcurrath van de Izzenayen en daar wordt wel gebouwd, dus dat kan kloppen dat Kassita zich aan het vergroten is op Izzenayenland. Ach Provinciegrenzen daar hecht ik geen waarde aan, we wonen in één grote Arif.
Ik zal straks wat kaarten posten van het gebied.
Dat zou zomaar kunnen, ik weet het echt niet, ik denk dat de verhouding 50/50 is.De groene streep vlakbij Kassita geeft de uitbreiding van Kassita in de Zuid-westelijke richting en dat is naar mijn mening Tamourt n Ighzennayen. je kunt op de kaart goed de provinciegrens zien tussen Nador en Taza en naar mijn inzicht is dat precies de stamgrens tussen Ait Touzine en Ighzennayen.De 3 grootste/machtigste stammen van de centrale Rif (in het verleden), Igzennayen, Ait Touzine en Ait Wayagher in de hoofdrol. Eigenlijk ook wel de harde kern van de Rif (o.a. in de Rifoorlog), is verdeeld in 3 provincies, valt me hier op. Een manier om de harde kern van Arif geografisch en administratief te verdelen en verzwakken.  Hoe zou t zijn als deze stammen of alle Riffijnse stammen in 1 provincie zouden zijn..

190

Ik vond Amr Moussa, vertegenwoordiger van de ''arabische Liga'' ook wel aardig kritisch tegenover israel/peres.
Maar erdogan is de man.

191
In de media / Re: Rabat verbiedt Berberse namen
« on: 30/01/2009 om 15:14:42 »
Wie neemt ze kwalijk?
In Noord-Afrika wordt onderwezen dat beschaafden naar Noord-Afrika kwamen om ons beschaafdheid te leren.
Er is geen enkel schoolboek in Noord-Afrika dat zegt dat die Arabieren misdadigers, bezetters en rovers waren.
Sterker nog, ze uiten kritiek op Imazighen en zeggen:"Die berbers zijn net Joden en haten de Mojahidien Oekba en Moesa en kiezen de kant van de slechte ongelovigen Dihya en Koeseil".

ps. Uit je reactie blijkt dat je weinig weet van de geschiedenis dat in Noord-Afrika wordt onderwezen. Alleen bewuste Imazighen zien de Arabieren die ons aanvielen als bezetters, rovers en moordenaars. De rest maakt onderscheid tussen moordenaars. Als de rover en de moordenaar geen Arabier is, dan is hij slecht. Als deze rover en moordenaar een Arabier, dan zijn Berbers degenen die slecht zijn.  Dit is de geschiedenis van Noord-Afrika.

Wat loop je weer het slachtoffertje te spelen. Noordafrika is zover ik weet vanaf 741 altijd onafhankelijke geweest van politieke invloed uit Midden Oosten, dat er wel arabische rovers en plunderaars in tussentijd noord-afrika zijn geweest, dat kan. Dus als 1 of 2 arabieren slecht waren, is voor jou elke arabier in noord-afrika een bezetter, een racist, een moordenaar?

Arabieren, zoals de sahaba en de nakomelingen van de profeet Mohamed saws, waren hele vrome mensen, die moet je niet vergelijken met bepaalde arabische criminelen in noord-afrika of de arabieren vandaag de dag. De kalief had bijv. toendertijd partij gekozen voor Tarik ibn Ziad en niet voor zn arabische rivaal moesa ibn noesair, toen ze ruzie hadden over verovering van Andalousie.

De Arabische rijk heeft niet lang stand gehouden, en Arabieren hadden niks meer te zeggen in de Islamtische wereld. De macht kwam in handen van niet-arabische volken zoals de Turken in t midden oosten en de Imazighen in Noord-Afrika en Andalous.

De vijand van Imazighen zijn niet Arabieren, maar de marokkaanse arabier en de gearabiseerde berber die ontstaan is sinds 1956.

Dus open eens je ogen en lees niet alleen wat je wilt lezen.

192
In de media / Re: Rabat verbiedt Berberse namen
« on: 30/01/2009 om 00:46:24 »
Welke reactie ? Dat loop ik al heel de dag te vragen. Afgaande op de interview die hij gaf te zien op de eerste pagina is toch helemaal niets mis mee ? Wat heeft hij verkeerd gezegd of gedaan ? Hij heeft niemand beledigt of hoge tonen aangeslagen ? En wat wordt er met beschaafdheid bedoeld  ?
waar heb jij t over?
Heb t over haat- reacties op inetfora, gasten zoals tamurtinu, je leest over demo's van 100 man die ze willen organiseren etc.

193
In de media / Re: Rabat verbiedt Berberse namen
« on: 29/01/2009 om 23:45:10 »
zakelijk ? Het is toch ook zakelijk. Het gaat om de Marokkaanse regering die die amazighnamen wil verbieden. Dat wordt toch ook angegeven. Er wordt arabieren in het algemeen toch niks kwalijks genomen.

Jawel, de reactie is iig niet beschaafd en volwassen, naar de arabieren/regering toe, bepaalde imazighen lopen weer in een slachtoffer rol en halen allerlei andere onderwerpen erbij.

De 1e stap om hier wat tegen te doen, is zelf je nest te informeren, een sterke vuist worden en daarna een beschaafde reactie geven. Zolang je niet sterk staat, en geen achterban hebt, hebben dat geschreeuw en demo's geen zin.

194
In de media / Re: Rabat verbiedt Berberse namen
« on: 29/01/2009 om 23:28:55 »
Dan vraag me even af wat jij hebt betekend voor de Amazigh zaak. Bespaar ons verder je negatiefigheid, want daar hebben we genoeg aan en kunnen we wel missen ;)
Ik probeer alleen jullie aan te sporen, om geen negatiefe houding tegenover de arabs te nemen in openbare ruimten. Dat distanieert ons juist van de doel. Wees sluw en zakelijk.

Het probleem is niet de arab of what ever, die een lijst heeft gecreerd. Het probleem/oorzaak ligt in onze eigen nest. De werkelijke vijand zit in ons midden, de rotte appel, is de Amazigh met arabische ideologie zelf.

De 1e stap zou zijn niet demo's te gaan houden, maar in onze nesten beginnen, Imazighen informeren, kennis delen etc etc

195
In de media / Re: Rabat verbiedt Berberse namen
« on: 29/01/2009 om 23:10:00 »
Ga weg man, lafaard. Amazighnamen worden verboden op grond van achterhaalde horseshit. Dat mag niet gebeuren. Dat is het moraal van het verhaal. Dat jij liever loopt te schelden over en schuld te geven aan imazighen bewijst wat voor persoon jij bent.
Rot op man.

Iedereen kan schelden ho. Wie loopt hier nou te schelden?allasian de scheldkampioen, wanneer hij niet meer uit zn woorden kan komen.

Ik heb nergens steun betuigt aan de lijst, maar ik ben mans genoeg om niet de arabieren aan te wijzen en te vervloeken. Het zijn de Imazighen van tegenwoordig die zwak zijn, ongeorganiseerd zijn en dus is het hun schuld.

Wil jij opkomen voor een zaak waar Imazighen benadeeld worden, terwijl de meerderheid niets eens er een omkijken naar heeft, en vele achterlijke barbaren het zelfs steunen of te laf zijn om er wat van te zeggen.

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »