Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rebellious

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »
166
Ben jij gek geworden?
Hoe kun jij dat beweren? Hoe kun jij dat nou meten?
 
Ik begrijp je afgunst en jaloezie richting de Ait Wayaghar, wat ik al vaker heb opgemerkt van je kant op dit forum.
Ik had je jaloerse reactie eigenlijk eerder verwacht, maar je hebt het goed kunnen volhouden. LOL

Wat betreft de machtige Ait Wayagher, dat beweer ik niet. Dat staat geschreven in tig boeken over geschiedenis van Arif.

De buitenlandse mogendheden hadden altijd 1 grote obstakel in de Rif, en dat waren de Ait Wayagher, als deze er niet waren, was Arif geen partij voor geen enkele vijand.
 Ait Wayagher bleven trouw aan Arif en hun stammen en hebben altijd gevochten voor Arif, de Riffijnse stammen en de Rif-cultuur. Ait Wayagher waren vrijwel altijd als eerst die tegenstand boden en de laatste die opgeven.

Om een vb te nemen, wie heeft bouhmara, de onderdrukker en bezetter van je stam en andere rifstammen bevrijd, de ait Wayagher, dus respecteer je bevrijders. Anders had je nu waarschijnlijk een zwarte slaaf als voorvader en was arabisch je moedertaal.

Wie heeft Arif georganiseerd en op de wereldkaart gezet, toen ze spanjaarden in de pan hakten, natuurlijk hebben alle Rifstammen bijgedragen, maar zonder ait Wayagher, was er geen organisatie en was Arif absoluut geen tegenstander voor Spanje.

Ik wil nu niet menen, dat andere rifstamen allemaal zwak waren, integendeel, ze kenden op idividueel niveau zeer strerke krijgers, alleen het ontbrak hen aan samenwerking, 1 stam kon geneens op 1 lijn staan, laat staan meerdere stammen en daardoor dus makkelijk te onderworpen waren zoals vaker is gebleken. Wat dat betreft waren de Ait Wayagher wel een eenheid in tijden van dreiging van buitenaf, en beschikten over organiserend vermogen en leidersschap en konden de andere rifstammen wel bij elkaar brengen.

Ik respecteer elke Rifstam, want t waren in mijn ogen allen helden, maar er kan maar 1 de nr1 zijn, en dat mag gezegd worden en moet erkend worden. Ook de Igzenayen en Ait touzine hebben een grote bijdrage geleverd en verdienen groot respect en erkennig.


167
Wat is het Riplubik precies en wie hadden de macht?

De Ripublik was geen officiele staat, het was meer een mondelinge overeenkomst van allianties onder de centrale Rifstammen.

Elke stam kent zn eigen machthebbers, dus er was geen centrale macht. De verdeling van macht is een typische politieke voorkeur van de Rifijnen en Imazighen in t algemeen.
In de praktijk hadden de Ait Wayaghar wel de meeste invloed, macht en dominantie in Arif.

168
A gih a 3emmi 7ennu!!
Tharifect!! re7kam Tarifect! wa ineaq wa!!

Ik heb er niks van verstaan. Nu in het Nederlands of echte Tarifit.

169
Geschiedenis / Re: Stamboom Imazighen van Ibn Khaldun
« on: 15/02/2009 om 20:16:08 »
Er is wel iets in die trant nl er was de caspische beschaving die vanuit het middenoosten kwam en in het westen was er de iberomarusische beschaving.
http://en.wikipedia.org/wiki/Prehistoric_Central_North_Africa
 

Er wordt in je bronnen nergens verwezen, dat de Caspische beschaving vanuit het midden oosten kwam.

En al zou het zo  zijn, moet men het niet-arabische beschaving in midden oosten van toen, niet gelijk trekken met het arabische midden oosten vandaag.

De belangrijkste en oudste beschaving in midden oosten, was mesopotamie, een niet-arabische beschaving.

170
Geschiedenis / Re: Stamboom Imazighen van Ibn Khaldun
« on: 15/02/2009 om 19:11:30 »
Je denkt dus dat Imazighen de nazaten van een ras bewoners die 10 000 in Noord Afrika  rond hebben gezworven. Ik weet niet waarop  je deze bewering baseert, maar een ding is zeker: Deze bewering is zowel door alle oude geschreven literatuur ( Egyptische, Griekse, Latijnse en Arabische) over Imazighen als door de archeologische vondsten (menselijke botten en culturele erfgoed)  te ontkrachten. Zelf rond 10 000 jaar geleden zwierf in Noord Afrika twee soort rassen. Een van die rassen kwam rond die tijd vermoedelijke uit het MO en leefde in het oosten van Tamazgha en andere ras  (die alle eeuwen in N.A.  leefden) leefde  in het Westen van Tamazgha.  Uit welke ras denk jij je voorouders af te stammen (de oudste of de nieuwste of geen van beide)? 


Heb je namen van deze rassen en je bronnen. Ik geloof niet dat er 2 rassen waren in Tamazgha, Egypte buiten beschouwing genomen.

171
Dit heb ik me ook wel eens afgevraagd. Het kan om een algemene misvatting gaan die er bij mensen toen was want het blijft een woord dat overgenomen is uit een andere taal. Wanneer mensen een woord overnemen geven zij daar een eigen betekenis aan die in bepaalde mate kan afwijken van de oorspronkelijke. Of de kolonialen waren zelf ook republieken dat ze aan de hand daarvan kennis maakte met dat woord. Het zijn dit soort factoren die een rol spelen.
Daarbij komt ook nog dat de republiek van Abdekrim maar van korte duur was dus mensen hadden geen tijd om te wennen aan dat woord in de zin van een Riffijnse staat.
Het is niet de Riffijnse staat van Abdekrim dat bedoeld wordt en David Hart gaf dat al aan. Ripublik is een periode voor dat Abdekrim aan de macht kwam. Daar komt het op neer.
Precies, de Ripublik of Rifublik, heeft ong. 20 jr bestaan, en vervolgens AbdelKrims Riffjnse Staat ong. 5 jaar.

172
Mag ik iets corrigeren.
Rifijnen noemen het geen ripublik, maar rifublik. Zo noemt mijn opa dat nog steeds. Hij spreekt van Arifublik.

Ok, kan ook zijn dat beide namen werden gebruikt.

173
Geschiedenis / Het vergeten Ripublik bestond ruim 2 decennia.
« on: 13/02/2009 om 18:28:08 »
Stukken uit het boek van The Ait Wayaghar of he Moroccan Rif, waarin Hart o.a. schrijft over de Ripublik.

Het is gepast hier op te merken dat vanaf deze periode (ongeveer rond 1901), en inderdaad eveneens tot het einde van de Riffijnse oorlog ruim twee-en-een-halve decennia (ruim 25 jr) later, het de Ait Wayaghar waren die de toom zetten in de Rif. En die toon luidde 2 decennia lang: Ripublik.!!

Daarom heb ik tijdens het veldwerk (bij de Ait Wayaghar) veel tijd besteed bij het ondervragen van oude mannen. Elke poging om de sociaal-politieke omstandigheden in het Rifgebied te beschrijven, begonnen de oude mannen met de frase ‘dhi r-waqt n-ar-Ripublik’ dat ‘in de tijd van de Ripublik’ betekent. De RIPUBLIK is een Europese term voor bijna de gehele bekende Riffijnse geschiedenis voorafgaand aan de komst van AbdelKrim, de hervomer van het gewoonterecht, in 1921. Het is echter paradoxaal dat AbdelKrim’s Riffijnse Republikeinse Staat retrospectief helemaal niets te maken heeft met de ''Ripublik''. Wat Riffijnen de Ripublik noemen wordt siba genoemd in de 2 andere belangrijke Berbersprekende Marokkaanse regio's en door de bedoeien uit de westelijke Sahara.

Bloedvetes kwamen voor in Arif.
Zo waren er 2 rivaliserende facties van de Ait Aisa binnen de grote gemeenschap van Tazourakht in de sectie van Ait Adhiya van de khums of ‘vijfde’ van de Ait BuAyach. Zij eisten een wapenstilstand voor een jaar, en dit werd ook gegarandeerd door hun raadsleden, na een gelijk aantal doden aan beide kanten. De overeenkomst was gesloten op de markt van Tazourakht, maar wat er vervolgens gebeurde was dat de Dharwa (zonen) n-Siddiq de wapenstilstand verbraken door een lid van de Dharwanj-Hajj Amar te doden voor het jaar om was. Het resultaat was dat de Imgharen van de Opper Ait BuAyach tot de tanden toe bewapend waren afdaalden naar de Dharwa n-Siddiq, en hen tot het betalen van de enorme boete van 4000 duros (er van uitgaande dat een geit 10 duros koste, is 4000 erg veel) dwongen, zo vemeldt de tekst van de Qanun-document ( document in kwestie van het gewoonterecht, gedateerd midden-Jumad al-Awwal 1336 HH/Februari 1918 CE) in kwestie, terwijl de Imgharen vermoedelijk dreigden hen door brandstichting van huis en haard te verdrijven als zij zouden wijgeren te betalen, zoals staande praktijk was onder de Ait Wayaghar tijdens de RIPUBLIK. De boete werd betaald en verdeeld onder de slachtoffers, waarin hoogstwaarschijnlijk een flink gedeelte van de boete door de Imgharen van de Opper Ait BuAyach is opgestrijkt als onkosten.Volgens David hart, hadden de 1 van de belangrijkste Berberstammen van Marokko, de superstammen Ait Atta in centraal Zuid-Marokko en Ait Wayagher in de centrale-Rif  veel overeenkomsten, ze waren beide niet onder het gezag van de sultan, hanteerden beiden de khams khummas (stam verdeeld in 5 substammen), ze kenden beide Imrabden, ze waren beide Berbers-sprekend, ze deelden zeer vergelijkbare waarden. Ook al waren hun dialecten en traditionele economien verschillend. Het zou van deze beide samenlevingen helpen zichzelf en hun pre-koloniale  verleden in de toekomst in een ander licht te zien. David Hart had  met deze stammen jaren lang geleefd.

Na het overlijden van H2 in 1999, maakte Koning Mohamed 6 een speciale reis naar de Rif in dat zelfde jaar, om vrede te sluiten met de Ait Wayaghar en hun buren. Daarmee schonk hij vergeving aan Said bin Mohamed bin Abelkrim, de oudste zoon van de Riffijnse oorlogsleider, en hij omhelsde hem in Al-Hoceima.

174
Geschiedenis / Re: Stamboom Imazighen van Ibn Khaldun
« on: 13/02/2009 om 16:55:10 »
Je verwacht dus dat de blanken in zuid-Afrika op termijn kroes/ zwarte haren, plaat neus, dikke lippen en zwart ogen zullen krijgen zonder zich met zwarte Afrikanen te mengen?
 

Ja, volgens Ibn Khaldoun is dat zo, en ik ben daar mee eens. De wet van de natuur.
De blanken in Zuid-Afrika, zullen niet in 100 jaar zwart worden, maar mischien wel in 3000 jr, zwarte huidskleur, kroesh haar en dikke neus hebben.

175
Geschiedenis / Re: Stamboom Imazighen van Ibn Khaldun
« on: 13/02/2009 om 16:44:46 »
Inderdaad het gaat om beschaving en die stammen die naar Noord Afrika kwamen waren ze ook beschaafd en ze hebben hun beschaving meegenomen en voor een lange periode bewaard.
Trouwens ibno khaldun geloofde dat de beschavingen in het oosten waren ontstaan en geleidelijke naar het westen zijn verspreid.Zoals ik al eerder vermeld heb, waren de bewoners in de prehistorie de voorouders van de huidige bewoners van Noord-Afrika, dat is 10.000 jaar lang, dat dus Imazighen in Noord-Afrika leven.

Vind je het nog steeds interressant of ze daarvoor, dus langer dan 10.000 jaar geleden, uit een ander gebied kwamen dan Noord-Afrika, of dat nu het oosten, noorden of zuiden was.

Stel je voor dat het waar zou zijn, dan nog is het zo lang geleden namelijk 10.000 jr, dat het er niet toe doet, aangezien er 10.000 jaar terug toch nog geen beschavingen bestonden, er bestonden geen arabieren, bestonden geen romijnen, geen egyptenaren..het moeten dan mensen geweest uit de prehistorie van nomaden, jagers.

Maar de Amazigh is geboren in Noord-Afrika en dat telt.

Denk je dat een Hollander gaat terug kijken, van waar ze 10.000 jaar terug kwamen, nee vriend. Nederland is zijn land, en of hij 10.000 jr terug uit rusland kwam, boeit hem niet, hij blijft een Nederlander geen Rus.

176
Hoe zou de actuele situatie van deze comite voor autonomie van Arif zijn?

177
Autonomie

Vereniging Amezian (Azghenghan) en vereniging Taouiza hebben op 25 oktober j.l.  een eerste debat georganiseerd in Nador, Noord-Marokko over autonomie van het Rifgebied. Het debat maakt deel uit van een serie debatten die plaats zullen vinden in het noorden van Marokko en in West-Europa over het thema “Welke strategie voor een autonomie van het Rifgebied?”

 

Officiële taal

Taalwetenschapper dr. Hassan Benhakeia benadrukt dat de rol van de Tarifit taal in alles wat verband houdt met de eigen identiteit. Benhakeia stelt dat taalkenmerken van het Tarifit een sterke binding met het milieu en de locale cultuur in zich hebben. Zijn visie over de rol van het Tarifit is duidelijk: deze dient de officiële taal te worden van het Rifgebied. Ook heeft Benhakeia sterke kritiek geuit op het beleid van het IRCAM (Institut Royal de la Culture Amazighe). Het instituut is volgens hem bezig het Tashelhit als standaard in te stellen in heel Marokko,  een taal die niet geschikt is als  communicatiemiddel tussen Imazighen van de Arrif en de emigranten in  Europa.

 

Noodzaak

 

De lezing van de heer Karim Maslouh, algemeen coördinator voor het voorbereidend comité voor autonomie van Arrif, ging over de noodzaak voor een Riffijnse politieke beweging. Deze zou weerstand bieden tegen ‘de makelaars van de civil society, de  burger maatschappij’. De beweging voor autonomie is volgens Maslouh  een duidelijk bewijs van de belangstelling die tientallen Imazighen hechten aan het besturen van de eigen regio. Open voor alle Irifiyen (Riffijnen) die willen bijdragen aan het versterken van de eigen cultuur en economie en zo ook weerstand bieden tegen de agenda van de Arabische centralistische regering, de Makhzen.

 

 

 

Federatie als alternatief

 

De derde bijdrage, “de Amazigh beweging en het federaal systeem”  werd voorgedragen door Mohamed Al Moussaoui. Er is volgens hem een duidelijke vooruitgang in het proces van bewustwording van een federaal alternatief voor het huidige centralistische regeringssysteem. Een federatie zou garant staan voor een rechtvaardiger systeem op zowel het economische als politieke vlak.

 

 

 

Autonomie een betere optie

 

De vierde lezing, gehouden door Souliman Belgharbi, ging over de beweging voor autonomie van Arrif en de alternatieven op nationaal niveau in Marokko. De beweging voor autonomie zou een betere optie zijn voor de klassieke politieke partijen die zichallemaal laten inspireren door het centrum en die misbruik maken van de ‘marges’ tijdens de verkiezingen. Belgharbi roept de actieve burgers op om de angst voor de Makhzen van zich af te schudden en hun relatie met de centrale regering te bepalen op basis van duidelijke democratische principes.

 

Condoleances

 

Aan het eind van deze succesvolle bijeenkomst –ondanks het  noodweer in de regio- hebben de aanwezigen hun condoleances overgebracht aan de families van de slachtoffers, die zijn omgekomen mede als gevolg van de zwakke infrastructuur in regio. Op haar  beurt weer een bewijs  van de achterstelling van deze regio door de centrale regering.

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> Bron: persbericht van het voorbereidend comité voor autonomie van Arrif

 

Vertaling uit het Arabisch: Amazigh TV


178
Geschiedenis / Re: Stamboom Imazighen van Ibn Khaldun
« on: 12/02/2009 om 18:00:47 »
lol, bedankt en bedankt meneer.
Alstu en alstu mivrouw

179
Geschiedenis / Re: Stamboom Imazighen van Ibn Khaldun
« on: 12/02/2009 om 17:56:28 »
Mn opvatting gebasseerd op Ibn Khaldoun.

Naarmate je in de wereld, naar het zuiden trekt, is het heter en zon schijnt langer, wordt de bevolking donkerder, naarmate je naar het noorden trekt, is het kouder en zon schijnt korter, wordt de bevolking lichter.

Dit heeft dus niets te maken, met blanke of zwarte rassen verhaal. Zo heb je een Amazigh die zwart is, en Amazigh die speerwit is, terwijl ze miss dezelfde voorvader hebben. De ene is vertrokken naar het noorden en wordt lichter, de andere naar de sahel/zuiden en wordt donkerder.

Dit heeft te maken met de invloed van lucht (van de verschilende zones) op de huidskleur en karakter van de mensen.

Kabylers bijv. zijn van orsprong Senhadja, een donkere volk in t algemeen, terwijl zij zo wit zijn als maar kan.
Dus dat Riffijnen een lichte huidskleur hebben, wil niet  betekenen dat ze van syrie, palestina of kaukasus afstammen. Dit heeft puur te maken met de invloed van lucht in hun zone (noorden), die hun lichter maakt dan de gemiddelde Amazigh.

Rifrebel

180
Geschiedenis / Re: Stamboom Imazighen van Ibn Khaldun
« on: 12/02/2009 om 17:16:29 »
''Het onstaan van een beschaving/volk is een dynamisch proces, daar het dus niet toe doet waar de voorvaderen vandaan kwamen'',  Prof. Mohamed Chafik.

Dus of een voorvader uit de caucasus of china kwam, doet er nie toe, het Amazigh zijn/ Amazigh volk is ontstaan in Noord-Afrika.

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »