Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rbaaz

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
181
Taal / Re: Het Arabisch zal verdwijnen binnen 50 jaar
« on: 11/03/2007 om 12:04:35 »
ik denk eerder het tmazight van Arif :-(

182

Er zullen wel wat voordelen zijn aan het handelen in drugs. Echter deze voordelen wegen niet op tegen de nadelen.
In de eerste plaats treffen deze nadelen de dealer zelf. Hij zal zich altijd onveilig voelen. Hij moet opletten dat hij niet wordt bestolen door zijn criminele collega’s. en dat hij niet gepakt wordt door te politie. Hoeveel moorden zijn wel niet gepleegd voor drugs??!! Hoeveel zijn er niet gemarteld? En hoeveel hebben niet jaren van hun levens in de cel gezeten. Een kennis van ons is pas 23 en hij heeft al iets van 4 jaar in de gevangenis gezeten. Hij was pas eruit en afgelopen jaar weer gepakt in Marokko. hij mag van geluk spreken dat hij net gratie heeft gekregen nav de geboorte van Khadija anders moest hij tot 2010. is al het verdriet die hij zijn moeder heeft bezorgd, al die tranen en slapeloze nachten van zijn familie, al het smeergeld wat zijn vader moest betalen en zijn verloren jaren minder gewild dan criminele geld??

Tevens is het handelen in drugs maatschappij onverantwoord. Rif heeft geen economische bloei gekregen door drugs. Waar is die bloei anders? Rif is vergiftigd door drugs. 85 % van de jongeren in het dorp waar ik vandaan kom zijn verslaafd aan hasj en pillen. Ze willen niet werken en niet studeren. De hele dag zitten ze onder de schaduw te blowen en te dromen. Velen van hun gaan nacht’s op pad om mensen te beroven en in te breken om aan geld te komen.

Als mensen denken dat Rif vooruitgang heeft geboekt omdat er mooie huizen zijn gebouwd dan hebben ze het mis. Geestelijk gaat rif door drugs achteruit. De gezondheid gaat achteruit, de arbeidsproductiviteit etc. Een jongen die ik ken is door drugs sizofreen geworden. Uiteindelijk is hij van een brug gesprongen en ongeluk veroorzaak waarbij 4 mensen dood zijn gegaan. Hij zelf is voor de rest van zijn leven in de rolstoel belandt. Persoonlijk acht ik de drugsdealers hier medeverantwoordelijk.

Drugs belemmerd ook de democratische vooruitgang. Mensen worden omgekocht, verkiezingen wordt door drugsgeld gemanipuleerd. Dit allemaal om een plaats te kunnen inwinnen bij de overheid en zo makkelijk drugs te kunnen exporteren.

Ik hoef denk ik niet meer nadelen te noemen. Die kennen jullie wel allemaal.

Als er mensen zijn die denken dat toppunt van geluk een hotel hebben in Rue Al Andalus,  een huis in de top van de berg te ait ....... of een spiekboot. En dat dit ten kosten mag zijn van levens en verderf dan kan ik begrijpen dat ze het handelen in drug goed praten.
Echter wil ik aangeven dat je daar niet gelukkig van zult zijn. ik ken geen drugdealers die gelukkig zijn ook al hebben ze geld. Ze zijn nooit tevreden. Ook al zouden ze een berg van goud hebben dan zouden ze blijven verlangen naar een tweede berg van goud tot dat ze dood vinden.

Drugs maakt meer kapot dan je lief is

183
Taal / Re: Iserman, Vissen, Fish, Poissons
« on: 05/03/2007 om 22:27:17 »
En dan hebben we nog Acci.

Weet niet hoe ze in ht Nl heten, maar ze staan bekend om hun stekels? op hun rugeen soort (horse)makreel.

frans = Chinchard


184
Taal / Re: Arabische woorden blootstellen
« on: 05/03/2007 om 21:56:25 »
Hoe wordt het woord 7ami in het arabische in die woordenboek geschreven?

ik kwam op een woord die we voor r7moe gebruikrn = tharghat

185
Taal / Re: Arabische woorden blootstellen
« on: 04/03/2007 om 19:47:10 »
Rsna7 السلاح  . Dit woord begint met Sien, toch wordt el wel in R omgezet.
Hoe wordt het woord 7ami in het arabische in die woordenboek geschreven?
Quote

dan weet ik het niet :-)
Misschien heeft het ook te maken of de letter marfoe3, maksoer of mansoeb is.
Bij sief (zwaard) zetten we weer geen R er voor.
Er moet toch bepaalde regels zijn wanneer die R wel ervoor wordt gezet en wanneer niet. En zo zetten we soms de L in R en soms weer niet. Ik denk dat er daar bepaalde regels hiervoor  zijn.

In het Arabisch bv wordt de “el”(achamsiya) niet uitgesproken als deze voor bepaalde letter voorkomt en “el” (alqamaria) weer wel.
En zo ook wordt bij tilawat warch de letter N als deze voor letter B komt omgezet naar letter M.
Ik denk dat in het Tamazight n Arif ook van dit soort regels zijn. het kan niet zijn dat we zomaar waar wel of niet willen letters omzetten of niet.

حمي en het maakt niet zo uit over dat woord. Het kan inderdaad van Amazigh origine zijn.
Voor mij is het nu wel duidelijk dat veel worden die met R beginnen tot het Arabisch te herleiden zijn. Dit ook omdat het bij andere amazigh varianten deze R voor een woord niet gezet.

186
Filosofie / Re: Religie als schuld
« on: 04/03/2007 om 17:06:21 »
Het blijkt dat Hadou gelijk heeft heeft, het woord "eddin" is verwant aan "addayn" (schuld).
Lees hier in de site van al-qaradawi:
Alqaradawi.net

Hij heeft ook de theorie van de vreemde oorsprong van het woord "eddin" als hebreews of "Perzisch" aangevallen, en noemde het een Racistische neiging.

waar lees je dat het verwant is aan schuld.
Hij geeft aan dat er drie vormen zijn waar het woord “dien”(taalkundig) wordt gebuikt.
1* daanahou (دانه دِينًا) =rekenschap vragen, ter verantwoording roepen, belonen, veroordelen
2* daana lahou (دان له)  = gehoorzamen, onderworpen zijn
3* daana bihi (دان بالشيء)  = het als geloof of ideologie aannemen

En inderdaad hij verdedigd het Arabische origine van het woord “dien” op grond van zijn genoemde argumenten. Volgens hem zijn de beweringen van sommige oriëntalisten dat het Perzisch of hebreeuws is een vorm van arabofobie.

Verder wordt met adien niet altijd de islam mee bedoelt. ook andere religies als jodendom en christendom worden zo aangeduid. Dien al yahoud of dien al masie7 etc etc
Het geloof van de moslim is de Islam en niet de dien. En de islam kent geen erfzonde of iets dergelijks. En zo ook het woord dien (geloof) heeft niks te maken met dayan (schuld).187
Taal / Re: Arabische woorden blootstellen
« on: 03/03/2007 om 10:55:32 »
Ik kan niets anders constateren dat (R) bij iriffiyen om verschillen wordt toegevoegd.
De el wordt niet altijd omgezet naar de R.
(el)makla=eten in het tariffith. Dit woord zou ook tot het arabische herleid moeten zijn, maar in het tariffith wordt die (R) niet naar omgezet. Hij blijft staan.
Taffa7= appels. (el) wordt in dit geval ook niet in (R) omgezet. Hij wordt niet uitgesproken.

Zo te zien wordt de “el” als die voor bepaalde letters voorkomt niet omgezet. Het zou dan moeilijk uit te spreken zijn.
Kijk bv naar de dagen van de week.
Arb = tarifit = NL
el ithnayain = Rthnayain = maandag
el thulathaa = trathaa = dinsdag
el arbi3aa = Raba3 = woensdag
el khamies = Rkhmies = donderdag
el jumu3a = jam3a = vrijdag
e(l) sabt = safth = zaterdag
el a7ad = R7ad = zondag

wij zien hierboven dat als de el voor de letters tha, jiem, Sien komt dan wordt deze niet omgezet.   
Rjam3a is zwaar om te worden uitgesproken vandaar dat de r wordt weggelaten. Nog meer voorbeelden:
El jahanama = jahanam = hel
El jannata = jannath = paradijs
E(l) jilbaab = Ajadjaab
Zo te zien wordt dus de “R” voor de Jiem weggelaten. En zo bij meer letters waarbij het moeilijk wordt om ze uit te spreken.
Dit zijn mijn vermoedens voor meer zekerheid dient meer onderzoek te worden gedaan.

Voor 7ami geeft mijn Arb-NL woorden boek: heet worden, heet zijn, gloeien.  wa Allahu i  yasnan

188
Geschiedenis / Re: mahmdu/maghraoua
« on: 01/03/2007 om 23:37:01 »
Maghrawa horen bij de zenatta stam. Ze hebben in de 10/11de eeuw over veel delen van het tegenwoordige Marokko en west Algerije geregeerd. Ze zijn de stichters van Oujda. 

189
Geschiedenis / Re: mahmdu/maghraoua
« on: 01/03/2007 om 23:35:31 »
Maghrawa horen bij de zenatta stam. Ze hebben in de 10/11de eeuw geregeerd veel delen van het tegenwoordige Marokko en west Algerije. Ze zijn de stichters van Oujda. 

190
Taal / Re: Arabische woorden blootstellen
« on: 01/03/2007 om 23:19:55 »
p.s. : jullie houden mij wel erg bezig.

Hadou jij ook bedankt voor je bijdrage. Bij iets van de helft van de woorden ben je het met me eens. ik denk (weet het niet zeker) dat het overige ook te herleid is tot het Arabisch.
Mag ik je vragen of je een woordenboek gebruikt? En welke?

{”R3yath :  3ayaath عياث = tijd verkwisten. Hahahaha
Te ver gezocht!
Spelen = rirarth.  ( tafersite) zonder 3~
Nec tirax, cek tirad, necnin n’tira enz “}

Bij andere stammen wordt het als “Re3yaath”  uitgesproken.
en dit woord komt voor in het Arabsich “el 3ayaath” voor. Heeft wel een negatieve bijklank. is meer op een onverstandige manier spelen, verkwisten.

{Rxezrat : خزر  gazzara, gazzir, tagzzier = kijken
Nee nee aub! e’rxezrath is puur Tamazight.
Kijken in arab = an’nadhra}

Nadhur wordt ook veelvuldig in Rif gebruikt “mimi tnadhur dhagi”(waarom kijk je naar mij). Waarom zeggen we van dit woord dat het geen Arabisch is.
we kunnen ons gaan afvragen of rxezrath bij ander tamazight varianten voorkomt??
 In Sous zeggen ze asmou9al.

{ R9adied :  9adid قديد = gedroogd vlees.. Fout!
   ErQedidh komt van Thaqdidt = stukje vlees.
Vlees in arabisch = la7m}

In Tamazight noemen we vlees agsoum lijkt ook niet op r9adid.

En met remra7 bedoel ik niet het “plein”maar feest. wordt ook in bepaalde streken zo aangeduid.

Over rbaaz. Zie de amazigh woordenboek op http://www.tawalt.com/dictionary.cfm. daar geven ze het ook aan. El baaz is een veel voorkomende jongensnaam in arabia.

Er staat ook iets over bou3amraan (aboe 3imaar) wel als verkleinwoord gebruik (abou 3umaira). Is ook arabisch. In tamazight van Libia noemen ze deze vogel Tayniyna. In rif zeggen we thenina.
الباشق (س) "الطائر المسمى أبا عميرة":  تاينينّا /ج/ تاينينّاوين.

als we zoeken zullen we voor veel van deze woorden origine Amazigh woorden vinden.

191
Taal / Re: Arabische woorden blootstellen
« on: 01/03/2007 om 22:18:04 »
Hoe herken jij echt Arabische woorden?

Je weet dat (el) in het arabische bij elke woord kan toevoegen zonder de betekenis van het woord te veranderen. Dit leidt ertoe dat jij bij elke Amazigh woord die met (R) begint gelijk met die arabische (el) associeert.


Bedankt voor je bijdrage Izwan. Je punt is heel duidelijk.

Het blijft wel opvallend dat veel woorden die met R beginnen te herleiden zijn tot het Arabisch. Dit beteked natuurlijk niet dat ze van origine Arabisch zijn. het is algemeen bekend dat Arabisch veel woorden heeft overgenomen van andere talen, zoals Hebreeuws, Perzisch, koptisch en uit het tamazight etc. daar is geen twijfel over.

De el wordt omgezet naar de R. En als een R in het woord voorkomt wordt het soms niet uitgesproken. een paar voorbeelden

Tarifit – arabic = nl

R7ab = el 7arb = oorlog
Rmwaj = el amwaj = golven
Rkousi = el koursi = stoel
Rmizan = el mizan = weegschaal
R3youb = el 3uyoub = gebrek
Rbakour = el bakour = eerste vrucht

Als we kijken naar de woorden die niet beginnen met een “R”. dan zullen we merken dat ze niet te herleiden zijn tot het Arabisch.

thafunast = ba9ara = koe
thamaghra = 7afla/3urs = (trouw)feest
Thamgharth = imraa = vrouw
Aghudani = (soort vijg) Rbakour is het eerste vrucht van een aghudani
Akham = kamer
etc

waarom zijn de woorden die niet met "R"beginnen niet te herleiden tot het Arabisch en als het met een R begint (vaak)wel??192
Taal / Re: Arabische woorden blootstellen
« on: 26/02/2007 om 22:31:17 »

afte7 is tamazight?

Neem me niet kwalijk, maar hoe weet je dat?!


ik kan het natuurlijk niet met zekerheid zeggen maar dit woord is wat wij gebruiken. komt ook veel voor in izran.

193
Taal / Re: Arabische woorden blootstellen
« on: 26/02/2007 om 22:27:13 »
Haar = ipv c3ar zeggen wij aric

arich = bij mijn weten is arich arabisch vooral voor veren
tamzight = azaxuf - achawaf, er zijn ook wat onprettige woorden daarvoor als achankouk, achapouch  . je zal ze wel kennen :-)

194
Taal / Re: Arabische woorden blootstellen
« on: 26/02/2007 om 22:11:57 »

veel mensen denken dat woorden die in het darija hetzelfde zijn als in het tamazight dus maar arabisch zijn.
Quote

Ik denk dat 0x800fff woorden bedoelt die in het klassieke Arabische ook voorkomen en niet zo zeer het darija.

Ik ben het dan ook eens met 0x800fff. zijn argument, het vervangen van “el” door “rr”, vind ik een goeie. Veel van de woorden die met R begingen komen in het klassieke Arabisch ook voor. Het kan zijn dat ze ook van oorsprong Amazigh maar ze komen wel in het klassieke Arabisch voor.
toen ik Arabische boeken begon te lezen kwam ik veel woorden tegen die in het tamazigh worden gebruikt en nooit dacht dat ze in het Arabisch ook voorkomen. ik was verbaas maar het is echt zo.

ik heb bij het voor het gemak arabisch de "el" weggelaten

Rbaq : بق   Baq= bedwantsen, soort luizen
Raghba : غبار ghubaar = stof, (tuin)aarde
Raqfer : قفل qufel = knoop
Rmachmach : مشمش  = michmich Abrikozen
Rmaq : مرق   maraq =jus
R3yath :  3ayaath عياث = tijd verkwisten. 
R7moe : 7ama = erg warm, hier komt 7amam (hamam) 7umma (koorts) vandaan
Rbakhoe: بکر bakour = eerste vrucht. Baakir = vroeg
R3aboen : 3arboun عربون  = borg
Rma7mer : محمل mi7mal = waar je iets mee kan dragen
Rxezrat : خزر  gazzara, gazzir, tagzzier = kijken

En zo nog meer woorden als:

R9adied :  9adid قديد = gedroogd vlees
Rbaaz = باز Baaz = arend/valk
Ramraa7 = مرح mara7 = blijdschap
R9aa7 = 9ur7 قرح = verdriet, pijn
Rbhayam = بهيمة bahima = vee

195
Taal / Re: Arabische woorden blootstellen
« on: 25/02/2007 om 11:23:53 »
a3oumi = zwemmen. komt waarschijnlijk uit arabic al- 3awm
tamazight = afdha7

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »