Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Amsraraf

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 »
1
Azul,

voor de duidelijkheid: degenen die de Riffijnen dwingen te buigen voor de Spaanse koning zijn niet per definitie allemaal  Riffijnen.

Er waren Marokkanen, van de vreemdelingen legioen, uit verschillende regio's die hebben gevochten aan de kant van de Spaanse-Frans alliantie tegen de Riffijnen.
De Marokkaanse maandblad Amal, nr. 9, heeft cijfers gepubliceerd:
Chaouia: 1500 strijders
Gharb: 1000 strijders
Zaïr: 1250 strijders
Oued Zem: 200 strijders
Dakkala: 400 strijders

je merkt dat de meeste strijders (verraders) arabieren zijn. Ze hebben niet zomaar tegen riffijnen gevochten: ze hebben gevochten  zodat arabieren hun macht en overheersing kunnen behouden.2
Azul,


Na de val van de Rif-Republiek: verraders vernederden Riffijnse verzetsstrijders die werden gedwongen om te buigen voor de Spaanse koning en zijn vrouw!! een bewijs van totale onderwerping aan de bezetters!

https://www.youtube.com/watch?v=COZwuypNY1M#t=83

3
Azul,


Na de val van de Rif-Republiek: verraders vernederden Riffijnse verzetsstrijders die werden gedwongen om te buigen voor de Spaanse koning en zijn vrouw!! een bewijs van totale onderwerping aan de bezetters!

https://www.youtube.com/watch?v=COZwuypNY1M#t=83

4
Taal / Re: Tips om het Tamazight te behouden
« on: 30/03/2015 om 19:02:46 »
Azul,

de geschiedenis leert ons dat Tamazight als taal en identiteit buitengewoon fragiel is.
In het boek "beschrijving van Afrika" van Leo Africanus (alhassan alwazzan) heb ik geconstateerd dat alle Imazighen die contact hadden met arabische  bedoeïenen allemaal gearabiseerd zijn. 

Dat merk je  aan de steden die zijn in de 20e eeuw gearabiseerd omdat gearabiseerden hebben zich gevestigd in die steden en kwamen dus dagelijks in contact met Imazighen.
Deze verschijnsel heb je nu in steden als Nador , Agadir, Khemisset, Khenifra, Berkane   ... etc . Er is een risico dat Tamazight in die steden uitsterft.

Er zijn twee oorzaken voor de uitsterving van Tamazight:
1- Tamazight heeft geen staat.
2- Imazighen zijn slachtoffers van hun blinde tolerantie (vooral jegens arabieren).

5
woordenboek informatica (amazigh-frans-engels)

http://amawal.free.fr/lexique.pdf

6
In de media / Re: Tfu, tfu, tfu
« on: 24/04/2014 om 18:23:28 »
wordt nieuwe NBA genoemd.
Nba was lid van (Saghru Band) een amazigh muziekgroep  uit Gulmima in het zuiden van Marokko, op 27-jarige leeftijd overleden.

http://www.youtube.com/watch?v=WvMKBnsdtsA


http://www.youtube.com/watch?v=uQKk4pd2vRE

7
Azul,

Laten wij lering trekken uit de geschiedenis van Imazighen. Een ding staat vast: gelovige Imazighen hebben altijd moeite om hun geloof met hun eigen culturele identiteit te combineren. Ten tijde van de Romeinse overheersing in Noord-Afrika had je bijvoorbeeld  de Baqqat.
Als wij een vergelijking maken tussen de Turken en Imazighen  zien wij snel het geheim: Imazighen krijgen lees van mensen die imperialistische doeleinden hebben. Zij worden dus makkelijk gehersenspoeld.
(predator-prooi relatie)

Dat was ook het geval van de Kutama-Imazighen: zij werden gehersenspoeld door de shietische propagandiste Abdullah Shi3i. Voordat zij het wisten waren zij al shieten!! en stonden klaar om te sterven voor de ismailitische  sekte!!

Het heeft de Sanhaja-berbers zoveel tijd gekost om eindelijk te beseffen dat zij slachtoffers waren van een sekte wiens leider uit was op macht, vrouwen en geld.

Waarom worden Imazighen makkelijk door  arabieren gehersenspoeld,  gebruikt en misbruikt?
Het komt omdat de cultuur der maraboutisme diep is verankerd in de geest van Imazighen. zij zien heiligheid overal ook in de Arabier.

Het is dus geen toeval dat er in Marokko meer dan zes miljoen shorfa's zijn (shorfa=afstammelingen van de profeet!!) die worden vereerd als GODEN!!!

En daarom worden Imazighen altijd gedomineerd door "heilige" vreemdeling. En dit is een collectieve zelfmoord ...
8
Azul,

Imazighen moeten weten dat de Arabische islam  een omajjaden-islam is: islam vermengd met het Arabisch nationalisme.
een islam die in dienst is van het Arabische politieke, culturele en economische overheersing.
Daarom is het onmogelijk voor de arabieren om de islam toe te passen. Want het toepassen van de islam betekent gelijkheid en gerechtigheid onder alle moslims.

De Omajjaden-islam is een racistische islam die de superioriteit van de arabieren boven andere moslims bevordert.

Om de suprematie van de arabieren te garanderen hebben de omajjaden een "hadith" verzonnen: de imams (machthebbers)  moeten quraishitten zijn.

Imazighen, Iraniërs en Turken hebben deze Arabische racisme en imperialisme  in de naam van de islam bestreden:

* Imazighen:
Zij hebben begrepen wat hedendaagse Imazighen niet willen begrijpen: er is een verschil tussen wat de islam zegt en wat de arabieren doen! dit schreven  zij (delegatie onder leiding van Mayssara)  in de brief die zij achterlieten aan de omajjaden sultan Hicham Ben Abdelmalik.
Terug in Noord-Afrika hebben zij de Arabische gouverneur gedood en later onder leiding van Abdelhamid Zennati hebben zij een definitieve einde gemaakt aan de Arabische overheersing bij de veldslag "Bagadoura", Al-ashraf in de arabische mond.

*Iraniërs:
De strijd van de Iraniërs om zich te ontdoen van het arabische dominantie is buitengewoon fascinerend. Niet alleen de Iraanse nationalisten maar ook de Iraanse islamisten en gearabiseerden (mawali)   hebben  meegedaan aan de strijd die eigenlijk een politieke, culturele en religieuze karakter had.

*Turken:
voor de turken is het altijd simpel: als de Arabieren het recht hebben om over moslims te heersen in de naam van de islam , dan hebben ook de turken hetzelfde recht! anders is de islam een onacceptabele racistische godsdienst.
En dat hebben zij dan ook gedaan: turken hebben meer dan vijf eeuwen over de arabieren geheerst!9
Azul,

Arabieren kwamen NIET naar Noord-Afrika om de islam te verspreiden maar gewoon voor vrouwen en buit. Waarom hebben de arabieren niet geprobeerd zwart Afrika te veroveren en te islamiseren??!! want daar zijn de vrouwen niet zo  mooi als de amazigh vrouwen !!!
Het waren Imazighen (Morabieten) die zwarte Afrika veroverden en islamiseerden.

Dihya (Kahina) dacht dat de arabieren, net als Europeanen,  uit waren op buit en rijkdommen maar de arabieren wilden eigenlijk de amazigh  RAS domineren en arabiseren, simpelweg omdat imazighen mooi zijn.

Arabieren hadden en hebben nog steeds niks te maken met de islam, zij willen het wel gebruiken om te domineren en te arabiseren. Het is niet voor niks dat het Arabische imperialisme nog steeds doorgaat, ook in de Rif waar de bannen (alle bannen) voornamelijk voor de arabieren zijn voorbehoud: om de Rif te koloniseren, met de Riffijnen te trouwen en zo Tamazight uit te roeien en van de Rif een Arabische regio maken!!

De Rif is islamitisch, toch? maar toch wordt daar dezelfde politiek toegepast als ten tijde van de arabische kaliefen en sultans!

Het is algemeen bekend dat de berber fundamentalisten geen verschil zien tussen de Arabier en de islam!
in tegenstelling tot de iraniers, turken, koerden, indonesiers,...etc


* een Arabische shietische geleerde zegt dar 1.000.000 amazigh jongens en 300.000 meisjes zijn ontvoerd uit het huidige Tunesië  en verkocht op de slavenmarkt in het Midden-Oosten.

http://www.youtube.com/watch?v=8Tu7uwRbjwk


10
Azul,

Met Omar Ben Alkhattab als "kalief"  zijn de Arabische veroveringen begonnen onder het mom van de islam. Omar was verantwoordelijk van de veroveringen van een regio die zich uitstrekt van Isfahan  in Iran tot Tripoli in Libië .

Tijdens de veroveringen zijn enorme rijkdommen gestolen en tienduizenden vrouwen , meisjes en kinderen ontvoerd.

De slaven met name kinderen waren zo talrijk dat  Omar een speciale concentratiekamp liet opzetten en hen
 verbood om zich te vestigen in Medina.

De moordenaar van Omar,  Abou Loaloa zat zelf in dat  kamp en was dagelijks geconfronteerd met  Perzische kinderen die voortdurende huilden en tevergeefs zochten naar mama en papa .... en die hem aan zijn eigen kinderen deden  denken die hij ook verloor als gevolg van de Arabische verovering en bezetting van zijn stad Nahawand.

Mijn vraag is: als de arabische  veroveringen en het leegroven van landen en volkeren een djihad is en een islamitisch verplichting ,  waarom kwam er een einde aan die veroveringen ??!
11
Azul,

Mohamed Mediene (Toufik) is geboren in Setif en niet in Algiers.
De meeste machthebbers van Algerije waren "Imazighen":
Houari Boumediene, Khalid Nezzar, Liamine Zeroual.
Maar die hebben niets gedaan voor Imazighen of Tamazight als taal en identiteit.

Het Arabische nationalisme is de officiële ideologie van de Algerijnse Staat dat zie je terug in de conflict tussen  Imazighen en de Arabische indringers in Mzab waar de Algerijnse politie de kant van de arabieren kiest, en de Arabische moordenaars nooit heeft opgepakt.
12
Azul,

wat ik al jaren probeer te bereiken is te voorkomen dat onze geschiedenis zich herhaalt. Imazighen spelen met vuur want zelfs hier in Europa proberen zij de arabieren machtig te maken. Dat hebben zij in Spanje gedaan en later werden zij gedood en hun vrouwen en dochters verkracht.

Machiavelli heeft het goed geschreven :("Men kan hieruit een algemene regel afleiden, welke altijd of bijna altijd opgaat, dat namelijk degene die maakt dat iemand anders machtig wordt, zelf daarvan de dupe wordt.")

Het grootste probleem is dat sommige imazighen de Arabische dominantie als een eeuwig lot zien en sommigen als een islamitisch verplichting!!.

De arabieren vernietigen zichzelf (Libanon, Irak, Syrie, Yemen ..) en door  zich te laten domineren door zelfvernietigers, dan zorg je ervoor dat je ook  wordt vernietigd!!.

Ook maken Imazighen vaak de dodelijke fout door zich te laten indoctrineren door vreemdelingen die eigenlijk imperialistisch doeleinden hebben.


De amazigh schrijver tayeb Ait Hamouda heeft het Arabische imperialisme in Noord-Afrika in kaart gebracht (helaas in het arabisch):

http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?Action=&Preview=No&ArticleID=17381


http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=197324http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=21396713
Azul,

Ifri probeert ons te doen geloven dat de veroveringen van de "kaliefs" Omar Ibn Khattab, Othman HALAL zijn maar die van de Omajjaden HARAM zijn!!.

Om te beginnen de arabische historici zien er geen verschil tussen de Arabische veroveringen sinds Omar Ibn Khattan tot die van de Abbasiden , en die veroveringen worden allemaal  FUTUHAAT  genoemd!!
Het Arabische imperialisme is geen imperialisme het is: FUTUHAAT (komt van FATAHA = openmaken!!!)

De veroveringen van Omar en Othman hadden dezelfde consequenties als die van de Omayyaden: veel slaven met name kinderen, vrouwen en veel, heel veel goud, zo veel dat volgens Ibn Khaldoen het met een houweel werd gedeeld.

De buit was eigenlijk de echte oorzaak van de burgeroorlogen tussen de "sahaba" onderling.

Omar Ibn Khattab wordt door de moslim soennieten als "de rechtvaardige" genoemd. Maar dat was juiste Omar die toestemming gaf om ook kinderen te ontvoeren in name van de islam!!

* Nogmaals er is geen sprake  van islamitisch veroveringen  maar simpelweg arabisch imperialisme en de  islam is beslist niet belangrijk voor de arabieren maar zij gebruiken hem om gelovigen met simplistische zielen in hun greep te krijgen.. Het belangrijkste  voor de arabieren is of je het toestaat of niet dat zij domineren .

 

14
Azul,

Imazighen begaan nog steeds dezelfde dodelijke fout:
zij vertrouwen hun zaken aan vreemdelingen die zij niet genoeg kennen.
Net als altijd in de loop van de geschiedenis slagen de arabieren er in om  Imazighen in hun macht te krijgen door in te spelen op hun religieuze sentimenten!
Waarom denken zoveel Imazighen dat er geen echt  islam kan zijn zonder de fysieke aanwezigheid van de Arabieren, terwijl die arabieren  de islam nooit hebben toegepast sinds de dood van de profeet??!!

In de amazigh  moskeeën zijn er altijd arabieren te vinden, het betreft  vaak spionnen ,  islamisten of nationalisten die in Imazighen  eeuwige makkelijke prooien zien!!

Daarom zijn  die Arabieren nooit te vinden in de buurt van Turken, Indonesiërs, Afghanen ...etc.

Al in de 14 eeuw schreef Ibn Khaldoen :"alles wat moeilijk is laten zij opzij, en gaan zij op zoek naar makkelijk prooi"15
Azul,

Zo werd de Amazigh jongen Baba Ismael Azdine gedood door  de wilde arabieren (meer dan 20 arabieren tegen één Amazigh!!!!)

http://www.youtube.com/watch?v=70rBEZL6e7Y

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 »