Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Rbaaz

Pages: 1
1
Taal / Woorden beginnen met A
« on: 21/02/2010 om 14:50:26 »
Woorden beginnen met A.

De bedoeling is met jullie hulp om Amazigh woorden bijeen te verzamelen. Hiervan maken we een lijst en kan achteraf op de homepage van Amazigh.nl worden gezet.

Het maakt niet uit wat de oorsprong van het woord is, het gaat erom dat het woord gebruik wordt in Arif.

We beginnen met de letter “A”. Aangezien veel Amazigh woorden met “A”beginnen moet het niet veel moeite om op minstens 100 woorden te komen. Daarna gaan we over tot een andere letter.

Het is de bedoeling dat ook het meervoud van het woord wordt genoemd en de Nederlandse vertaling.

voorbeeld:

Adrar zn. |mv. Idura | nl. berg

2
Plaatsen / Al borán
« on: 15/02/2009 om 11:23:40 »
al Boran is een eiland tussen Almeria en Mellia, als je goed let als je naar Nador vliegt dat kan je het eiland vanuit het vliegtuig zien.
Dit eiland is genoemd naar de " piraat" Mustafá ben Yusuf el Magmuz ed Din (Al-Borany).

hieronder een artikel over dit eiland. zijn er mensen die een kleine vertaling kunnen maken vanuit het spaans?

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_Gestion/Espacios_Protegidos/een youtubefilm over dit eiland: http://www.youtube.com/watch?v=zLWe9T-0-g0

3
Vrouwen / stoere vrouw
« on: 12/02/2009 om 20:53:05 »
Deze vrouw is blind, maar ondanks dit heeft ze 1ste dan in karate en rond ze bijna haar universitaire opleiding af. kijk maar:

http://www.youtube.com/watch?v=1sE8Ot3qi3A&eurl

4
Algemeen / bedreigde dieren en planten
« on: 13/11/2008 om 20:25:37 »
Wil je een bedreigd dier of plant onder de aandacht brengen, doe je verhaal dan hieronder.


5
In de media / Willem van Oranje was bekeerde moslim
« on: 01/10/2008 om 22:27:02 »
Proefschrift werpt nieuw licht op vaderlandse geschiedenis
Door Steven van der Jagt | 25 september 2008

Onze Vader des Vaderlands was in de laatste twee jaar van zijn leven praktiserend moslim. Dat beweert althans de Leidse historicus Tjalling Wenselaar. De promovendus besteedde de afgelopen vier jaar aan intensief archief onderzoek en zegt dat er geen andere conclusie mogelijk is. “Yusuf Ibrahim van Oranje Nassau, zo zou hij eigenlijk in de geschiedenisboeken terecht moeten komen”.

Wenselaar spreekt van ‘een strategische bekering’. Van Oranje was, kort voor zijn overgang naar de Islam, al gaan samenwerken met kalief Abdul Abu Uzrim. Hij haalde de banden aan tussen Nederland en de stad Al Hoceima in het huidige Marokko.

“De Nederlandse provinciën en de Moren hadden een gezamenlijke vijand: Spanje” zegt de promovendus. “U moet bedenken, de moslims waren zojuist verdreven van het Iberische schiereiland door de Spanjaarden. In de Noord-Afrikaanse moslimwereld was een grote roep om wraak. Kalief Abu Uzrim beloofde Willem de Zwijger daarom militaire steun. In ruil daarvoor zou hij zich dan wel moeten bekeren tot de Islam en overgaan tot islamisering van de Nederlanden.” Volgens de onderzoeker aarzelde Willem enige maanden, maar deed hij in de lente van 1582 zijn ‘belydende eede des muzelmans’.

Wenselaar onderzocht voor zijn proefschrift diverse bronnen, variërend van stukken uit de gesloten afdeling van het Nationaal Archief tot Noord-Afrikaanse perkamentvellen. Hier vond hij gedetailleerde beschrijvingen van de diverse ontmoetingen met de kalief. “Het is een verzwegen episode uit de vaderlandse geschiedenis. Na zijn dood hebben de Oranjes met alle middelen geprobeerd om de sporen van het religieuze verleden van de Vader des Vaderlands uit te wissen” aldus de onderzoeker.

Onderdeel van die campagne was de invoering van het Wilhelmus als volkslied. “Van Oranje wordt daar als vroom christen neergezet. Dat is natuurlijk postume propaganda, een mooi staaltje geschiedvervalsing.” Wenselaar pleit voor aanpassing van de geschiedenisboeken. “Willem van Oranje ging na zijn bekering als Yusuf Ibrahim van Oranje Nassau door het leven. Dat zie je nergens terug.”

Wat Nederland echt merkte van Willem van Oranjes nieuwe geloofsovertuiging valt volgens de Leidse promovendus ’slechts met natte vingerwerk’ vast te stellen.”Er bestaan vage aanwijzingen dat de Oude Kerk van Delft enige tijd heeft gediend als moskee. De bekende 16e eeuwse Delftse dichter Jan van Schamelwyck spreekt in zijn dagboeken van ‘een klaeghlyck kercktorengeschrey in den morghenstonde’.”

Vanwege de korte tijd tussen zijn bekering en de moord door Balthazar Gerardts slaagde Willem van Oranje er niet in de Nederlanden te islamiseren. “Het islamitische geloof stierf met Willem een stille dood aan het Hof van Oranje. Zijn zoon en opvolger, Maurits van Oranje, voelde weinig voor het nieuwe geloof van zijn vader. Volgens geschreven bronnen uit zijn hofhouding was dat toe te schrijven aan zijn liefde voor ‘wyn ende swynevleesch’.”

Op 2 oktober zal Wenselaar zijn proefschrift verdedigen aan de universiteit van Leiden. Er wordt een grote toeloop verwacht. Arabist Hans Jansen en rechtsgeleerde Afshin Ellian hebben al aangekondigd met enkele kritische vragen te komen.

http://www.speld.nl/2008/09/25/willem-van-oranje-was-bekeerde-moslim/

6
Plaatsen / Friouato
« on: 15/08/2008 om 18:41:21 »
Friouato of te wel Ifri ouatho (de wind grot)Voor meer foto’s http://www.panoramio.com/user/142434/tags/P.N%20de%20Tazekka%20gruta%20de%20Friouato

7
Plaatsen / Adouz
« on: 15/08/2008 om 18:02:50 »
Adouz is een dorp gelegen in de provincie Al Hoceima en valt onder de stam Ibaquyen, substam Takidith.
Het ligt aan zee en heeft door haar moeilijk begaanbare ligging haar oude karakter behouden.

Ik ben op internet gaan zoeken naar info over dit dorp en kwam deze site tegen: http://adouz.myv.nl/
Hier zijn 2 youtube filmpjes geplaatst die door een aantal jongen is gemaakt tijdens een dagreisje naar Adouz. Mooi om te zien.

8
Cultuur / De Mezquita
« on: 10/08/2008 om 18:44:47 »
De Mezquita is een uniek architectonisch monument in Córdoba. Het werd vanaf de achtste eeuw gebouwd als moskee en is sinds de christelijke overname van Córdoba in de dertiende eeuw als de kathedraal van het bisdom Córdoba in gebruik, gewijd aan Maria. In de loop der eeuwen hebben verschillende verbouwingen plaatsvonden, zodat tegenwoordig zowel de Moorse als de christelijke invloeden duidelijk herkenbaar zijn. Zowel het grondplan van een traditionele moskee als het Latijnse kruis voor een kathedraal zijn terug te vinden in het gebouw.

De Mezquita staat in het centrum van Córdoba. Bovenop de fundamenten van een Romeinse tempel en de Visigotische basiliek van Sint-Vincent is de grootste en oudste moskee van Europa gebouwd. De moskee had een capaciteit om twintigduizend mensen te herbergen en was na de moskee van Mekka de grootste moskee. Het historische centrum van de stad met deze moskee-kathedraal staat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.

Nadat de Moren in de achtste eeuw arriveerden in Córdoba werd de helft van de Visigotische Sint-Vincentkerk gekocht door de aanwezige moslims. Toen die helft te klein bleek voor de groeiende moslimbevolking, werd ook de andere helft van de kerk aangekocht. Het gebouw werd gesloopt en men begon met de bouw van de moskee. Abd-ar-rahman I liet daarvoor rond 780 de marmeren zuilen van nabijgelegen Romeinse villa’s gebruiken. Deze waren echter te klein om de juiste hoogte behalen. Door een tweede boog aan te brengen kon dit alsnog bereikt worden, waaraan de moskee zijn unieke bouw te danken heeft.

In 848 liet Abd-ar-rahman II een speciale gebedsruimte aanbrengen, de huidige Capilla de Villaviciosa. Al-Hakam II breidde in 961 de moskee uit, waarbij de mihrab werd aangebracht. Opmerkelijk is dat deze niet de qibla volgt; in plaats van 112 graden (richting Mekka) heeft men hier 150 graden gehanteerd. De reden is onbekend. Voor de eerste keer werd de gebedsrichting aangegeven met een nis in de muur, wellicht door christelijke of Romeinse beïnvloeding.De huidige omvang werd in 987 bereikt door de toevoeging van 8 extra beuken. Daardoor ging een gedeelte van de symmetrie verloren en verloor de gebedsnis de centrale positie.

Oorspronkelijk stonden er zo’n 1200 zuilen in de gebedsruimte. Na de Reconquista bleef de moskee ongeschonden, totdat Karel V in 1523 toestemming gaf aan de bisschop van Córdoba om het geheel om te bouwen tot een kathedraal. Architect Hermán Ruiz ontwierp daarop in het hart van de moskee een kathedraal, waarvoor ongeveer 400 zuilen werden verwijderd. De keizer kreeg spijt en zou hebben verzucht bij het zien van de bouw: ‘U hebt iets gebouwd dat u of anderen overal gebouwd hadden kunnen hebben, maar u hebt iets verwoest wat uniek was in de wereld.’

Doordat het bouwen van de kathedraal erg lang duurde, zijn er een aantal verschillende bouwstijlen gebruikt. Daarnaast heeft kathedraal ook een positieve uitwerking op de constructie: de Mezquita is hierdoor beter bestand tegen een aardbeving.

Het gebouw liet een diepe indruk na bij Escher. Onmiskenbaar is de invloed van de Mezquita op zijn werk.

bron: wikipedia

zie ook http://www.youtube.com/watch?v=-rE2TxJiFqE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4CEwr7grzvE&feature=related

9
Plaatsen / Rif rivieren
« on: 28/04/2008 om 22:00:13 »
Aghzar Ghis

heeft er iemand meer info? waar deze begint, hoeveel km....

10
Plaatsen / Ait Warain
« on: 15/12/2007 om 10:48:06 »
Heeft iemand wat info over ait Warain. Ze komen uit het de omgeving van Fes. Hun dialect is zeer verwant aan het Tarift.
Komt er iemand van het forum uit deze omgeving?

11
Foto's / Strips / Tekeningen / Rif stranden
« on: 02/09/2007 om 12:05:07 »
IsliBouref7emSfiha12
Taal / Amz-Nl woordenlijst
« on: 07/04/2007 om 11:51:12 »
Het zou goed zijn als een verklarende woordenlijst komt van Amazigh woorden. Zeg maar een kleine woordenboekje van tamaizght naar NL.
Als er genoeg worden zijn verzameld (meer dan 300) kan iemand kijken naar de schrijfwijze en dan kan het op amazigh.nl worden geplaatst.
Wat vinden jullie ervan?

14
Taal / blauw groen geel
« on: 23/03/2006 om 22:41:36 »
Hoe noem je deze kleuren in het Tamazight

Zwart
Wit
Groen
Roze
Geel
Rood
Blauw
Paars


Graag antwoorden van verschillende Amazigh dialecten.


15
Politiek / Nationalisme
« on: 09/11/2005 om 18:16:01 »
Azul,

Ik lees hier soms reactie van forumleden die naar mijn idee aan de nationalistische en soms racistische kant zijn.
Men is dan negatief tegen een andere etnische groep, meestal de Arabische. De andere groep wordt dan in negatieve dag licht gezet en hun waarden, cultuur, geschiedenis en/of geloof wordt zonder argumenten afgekraakt. Men is ook egoïstisch en denkt alleen aan zich zelf en gunt de andere groep alleen maar ellende.

Zie ik dit goed of heb ik het fout?
En wat zijn de reden van het ontstaan van deze groepsegoïsme? En hoe kunnen we deze voorkomen?

Pages: 1