Amazigh Forum

Media => In de media => Topic started by: Awarinou on 22/09/2009 om 19:37:12

Title: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Awarinou on 22/09/2009 om 19:37:12
Arabieren lijden van alle bevolkingsgroepen in de wereld het meest onder erfelijke afwijkingen.

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/431991/2009/09/22/Veel-Arabieren-kampen-met-erfelijke-aandoeningen.dhtml

Ben ik blij dat ik een kerngezonde Hollandse Amazigh ben, hehe. Imazighen hebben nu eenmaal sterke genen, alleen moeten we nog ophouden om binnen onze families te huwen.

Laat ik hier maar niet te veel uitweiden over mijn prive-leven, nothing personal.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Rebellious on 22/09/2009 om 20:52:57
Hiermee bedoelen ze dus ook Imazighen, aangezien deze in ''Arabische'' landen wonen.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 22/09/2009 om 21:48:23
Hiermee bedoelen ze dus ook Imazighen, aangezien deze in ''Arabische'' landen wonen.

Dus niet, begrijpend lezen is een vak, I know.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Botermes on 22/09/2009 om 21:57:22
Neef/nicht-huwelijk is bij ons denk ik gekomen doordat mensen hier naar europa wilden komen, althans dat lijkt wel een grote factor te zijn.
Als ik kijk naar het gezin waar mijn vader uitkomt (geboren rond 1940), dan is daar geen enkel neef/nicht huwelijk hoewel hij uit een gezin van 9 kinderen kwam, opa en oma ook geen familie van elkaar, en precies dat zelfde geldt ook voor mijn moeders kant.
En ineens wilde mijn vader dat mijn zus haar neef uit Marokko ging huwen ergens in de jaren 80 om hem hier naar NL te krijgen. Ze heeft zich daar tegen verzet en uiteindelijk ging dat ook niet door.
Volgens mij was bij ons, althans bij ons type aithwayagher, neef/nichthuwelijk helemaal niet gebruikelijk.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Azghar on 22/09/2009 om 22:44:05
Allah ihssen 3awen waha, onwentenheid  en Schandelijke verhalen.
Men moet weten wij hij zegt en ook bewijzen.

Ik citeer  wat reactie uit Marokko.nl,  hier wordt Allah en zijn profeet Mohamed vzmh  beschuldigd voor niks
Niemand van de leden kon bewijzen dat allah 1500 jaar gelden het huwelijke neef / nicht verboden was...

Quote from: Doler12;71358620
Helaas heeft Mo het verkeerde voorbeeld geven, met Ali en Fatima. Allah weet toch alles, dus hij moet ook weten dat inteelt slecht is? Waarom heeft hij dat dan niet haram gemaakt?


Quote from: Doler12;71359266
Ik zag dan ook niet dat het gedwongen is.  Maar inteelt is gewoon schadelijk. Waarmee heeft Allah dan niet ingrepen, door te verklaren dat gij niet met je neef of nicht zal trouwen?

Quote from: Peej;71359843
Omdat Allah niet bestaat.
 
Dit onderzoek (is het toeval dat in het Darwin jaar is gepubliceert) bewijst nog maar eens het gelijk van Darwin. .

Ik ben wel in de staat om te bewijzen dat Allah al ons heeft gewaarschuwd om Intee lt verboden in Islam.

Bewijs Uit de koran:


Soerath 4. De Vrouwen (A-Nisaae)22. En huwt niet de vrouwen, die uw vaders huwden, met uitzondering van wat reeds gebeurd is. Het is een slecht en afschuwelijk iets en een verkeerde weg.

23. Verboden zijn u uw moeders en uw dochters en uw zusters en uw vaders zusters en uw moeders zusters en uw broeders dochters en uw zusters dochters en uw minnen en uw zoogzusters en de moeders uwer vrouwen en uw stiefdochters, die uw beschermelingen zijn door uw vrouwen tot wie gij zijt ingegaan, maar als gij niet tot haar zijt ingegaan zal er geen zonde op u rusten en de vrouwen uwer eigen zonen (zign ook verboden) alsmede twee zusters tezamen te hebben, met uitzondering van wat reeds voorbij is; gewis, Allah is Vergevensgezind, Genadevol;

24. En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van Allah voor u. Degenen, die daar buiten vallen, zijn u toegestaan; dat gij zoekt door middel van wat gij bezit haar behoorlijk te huwen en geen overspel te plegen. En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; er zal na het vaststellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.

25. En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen. En Allah kent uw geloof het beste. Gij zijt van elkander; huwt haar daarom met de toestemming van haar meesters en geeft haar een huwelijksgift op de gebruikelijke wijze, kuis zijnde, geen ontucht plegende, noch er heimelijke minnaars op nahoudende. En indien zij, nadat zij gehuwd zijn zich schuldig maken aan ontrouw - geldt voor haar de helft van de straf, die voor de vrije vrouwen is voorgeschreven. Dit is voor degene uwer die vreest te zondigen. Maar het is beter voor u dat gij u weerhoudt en Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

26. Allah wenst u te onderrichten en te leiden naar de paden van degenen die vََr u waren en u Zijn barmhartigheid te betonen. Allah is Alwetend, Alwijs

Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Señor Canardo on 23/09/2009 om 01:09:06
Dus niet, begrijpend lezen is een vak, I know.

Waarom verwijzen ze dan in het artikel over Arabieren ook naar Soedan en Mauritanië?
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Rebellious on 23/09/2009 om 02:07:23
Dus niet, begrijpend lezen is een vak, I know.
begrijpend lezen is een vak idd, lees 't nog eens...
ik begrijp dat je selectief leest, en das niet goed he jong
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Rebellious on 23/09/2009 om 02:16:00
...  alleen moeten we nog ophouden om binnen onze families te huwen. ...Ik vind dit dus onzin, neef/nicht-huwelijk is niet veboden in de Islam. Er is laatst een onderzoek geweest naar neef/nicht huwelijken. conclusie: kans op nadelige gezongdheids afwijkingen voor een geboren kind is 1 a 2% meer dan geen neef/nicht huwelijk, dus bijna nihil.

Binnen je familie trouwen is helemaal niet slecht, alleen een directe neef/nicht is minder.

Dus houd je advies lekker voor jezelf.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: TheCFO on 23/09/2009 om 06:52:17
Ik vind dit dus onzin, neef/nicht-huwelijk is niet veboden in de Islam. Er is laatst een onderzoek geweest naar neef/nicht huwelijken. conclusie: kans op nadelige gezongdheids afwijkingen voor een geboren kind is 1 a 2% meer dan geen neef/nicht huwelijk, dus bijna nihil.
Ja ja, de Islam als bron van wijsheid. Tis niet verboden, dus wat zeuren die gasten.

Statistiek ook altijd  erg ingewikkeld, zoals veel van die moderne kennis. 1 a 2 procent, vast bijna nihil.

Genetisch materiaal en statistiek, zoveel evolutiedenken in een zin, dat moest wel de wrevel van gelovigen wekken.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=996

Trouwen neef en nicht geeft iets meer risico 
Als neven en nichten met elkaar trouwen, geeft dat slechts een gering extra risico op erfelijke afwijkingen, zo blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie. Belangrijke uitzondering vormen echter besloten gemeenschappen waar met elkaar trouwen meer dan gemiddeld voorkomt. Dan stijgt het extra risico snel.

”Neef en nicht vrijt licht”, zo luidt een oud Nederlands gezegde. Toch komt het tegenwoordig zeer weinig meer voor dat familieleden met deze graad van verwantschap met elkaar trouwen. Dat ligt anders onder allochtonen, waar huwelijken tussen neven en nichten geregeld voorkomen.

Een willekeurig Amerikaans echtpaar loopt een risico van 3 tot 4 procent op het krijgen van een kind met een erfelijke aandoening, zoals een open ruggetje of taaislijmziekte. Trouwen neef en nicht met elkaar dan verhoogt de kans op een baby met een genetische aandoening met 1,7 tot 2,8 procent, aldus prof. dr. A. Motulsky van de Universiteit van Washington in The Journal of Genetic Counseling. Hoewel er sprake is van bijna een verdubbeling van het risico, is dit volgens Motulsky geen uitkomst die neven en nichten moet weerhouden van het krijgen van kinderen.

De kans op erfelijke ziekten neemt wel fors toe als neven en nichten uit een besloten bevolkingsgroep meer dan gemiddeld met elkaar huwen. De onderzoekers wijzen in dit verband op leden van de mormonengemeenschap in de Amerikaanse staat Utah. De kans dat neef en nicht dan een kind krijgen met een genetische afwijking ligt op een kleine 10 procent.

Onder allochtonen zijn huwelijken tussen neef en nicht tamelijk gewoon. In Noord-Afrika bijvoorbeeld is in 20 tot 60 procent van de huwelijken sprake van een neef-nicht-relatie. Ook in Turkse dorpen komt het veel voor. Na vestiging in Nederland leven de immigranten vaak in dezelfde besloten kring.
--

Veel plezier met je nichtje Rebel en al die verhalen over genetische risico's gewoon afdoen als onislamtisch gelul. Utah, staat vol reli inteelt.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: TheCFO on 23/09/2009 om 09:44:55
Genetisch materiaal en statistiek, zoveel evolutiedenken in een zin, dat moest wel de wrevel van gelovigen wekken.

Okay, mijn welgemeende excuses, beetje googlen levert ook niet reli's op die dit als miereneukerig geneuzel zien, als stiekem racisme, en weet ik al niet wat. Tis wel de Volkskrant, tis al meer dan een jaar oud, maar soit.

Het wegzetten van neef-nicht-stellen als ziekelijke barbaren is een subtiele vorm van racisme.
En daar was inteelt, dat lelijke spook, opeens weer in het nieuws. Erfelijke ziekten! Misvormde en dode kinderen! Familiehuwelijken bij allochtonen vormen een ‘gezondheidsprobleem’, zei het PvdA-Kamerlid Arib deze week.


En inderdaad. Familiehuwelijken vergroten de kans op zeldzame erfelijke aandoeningen. Daar mag best meer voorlichting over komen. Maar je moet ook weer niet overdrijven. Het zijn wel zeldzame aandoeningen. De ziekte van Pompe bijvoorbeeld, komt bij neef-nicht-stellen dertien maal vaker voor. Toch blijft het een kans van ‘slechts’ 1 op 2800. En aangezien er jaarlijks in ons land zo’n tweeduizend allochtone kinderen uit een familiehuwelijk worden geboren, gaat het om minder dan één geval per jaar.


Met kindersterfte is het niet anders. In een uiterst genuanceerd rapport benadrukt het RIVM deze week dat de berucht hoge kindersterfte onder allochtonen eigenlijk niet goed is terug te voeren op inteelt.

Eerder onderzoek leverde al op dat tienerzwangerschappen, ongelukken en infectieziekten veel belangrijkere factoren zijn.


Zwakzinnigheid, dan? Hetzelfde verhaal. Toen geneticus James Neel in de jaren negentig 4.300 neef-nicht-huwelijken doorvlooide, kon hij geen verband aantonen tussen familiehuwelijken en geestelijke handicaps. En wij maar denken dat een in-teelthuwelijk altijd strompelende bochelaars van de Notre Dame voortbrengt.

Toen vorig jaar duidelijk werd dat er onder Marokkanen veel meer schizofrenie voorkomt dan onder Nederlanders, waren er mensen die zeiden: tja, inteelt hè?

Het probleem zit deels tussen onze oren. Westerlingen associëren inteelt automatisch met achterlijk, simpel, onmodern. Net zoiets als incest. Dat komt omdat we inteelt kennen van het platteland, als iets van vroeger. Ook Darwin en Einstein trouwden overigens met een nicht. Het wegzetten van neef-nicht-stellen als ziekelijke barbaren, is gewoon een subtiele vorm van racisme.

De werkelijkheid is dat ouders achter in de dertig ongeveer evenveel kans hebben op geboortedefecten als neef-nicht-stellen die in de bloei van hun vruchtbaarheid met kinderen beginnen. Als je uit bent op gezond nageslacht, kun je misschien beter leven als een traditionele Turk dan als een moderne Europeaan.

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/62/Tja,+inteelt+h%E8
---------------
Echt een hersenloze gozert. Hoewel hij natuurlijk groot gelijk heeft dat er Tokkies zat zijn die dit onderwerp vanuit hun eigen racistische -dus domme- meninkjes inkleuren, zijn de feiten keihard. De risico's zijn bekend en iedereen met voldoende eigen verstand is in staat die info tot zich te nemen.

http://library.wur.nl/way/bestanden/clc/1825565.pdf
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 23/09/2009 om 12:11:30
Waarom verwijzen ze dan in het artikel over Arabieren ook naar Soedan en Mauritanië?

Niet verwijzen, maar vergelijken. LEZEN!
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 23/09/2009 om 12:12:10
begrijpend lezen is een vak idd, lees 't nog eens...
ik begrijp dat je selectief leest, en das niet goed he jong

Voel je soms aangesproken door het artikel, nichtjeslover? Hehe.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 23/09/2009 om 12:15:35
Ik vind dit dus onzin, neef/nicht-huwelijk is niet veboden in de Islam. Er is laatst een onderzoek geweest naar neef/nicht huwelijken. conclusie: kans op nadelige gezongdheids afwijkingen voor een geboren kind is 1 a 2% meer dan geen neef/nicht huwelijk, dus bijna nihil.

Binnen je familie trouwen is helemaal niet slecht, alleen een directe neef/nicht is minder.

Dus houd je advies lekker voor jezelf.

Wie met een nicht of neef in het huwelijksbootje stapt (bah) kan blijkbaar niks beters krijgen; je trouwt toch niet met je bloedverwanten? Je voelt je echt aangesproken door het artikel, nichtjeslover. Hehehe.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Broochem on 23/09/2009 om 12:33:44
Few Risks Seen To the Children Of 1st Cousins

By DENISE GRADY

Published: April 4, 2002

Contrary to widely held beliefs and longstanding taboos in America, first cousins can have children together without a great risk of birth defects or genetic disease, scientists are reporting today. They say there is no biological reason to discourage cousins from marrying.

First cousins are somewhat more likely than unrelated parents to have a child with a serious birth defect, mental retardation or genetic disease, but their increased risk is nowhere near as large as most people think, the scientists said.

In the general population, the risk that a child will be born with a serious problem like spina bifida or cystic fibrosis is 3 percent to 4 percent; to that background risk, first cousins must add another 1.7 to 2.8 percentage points, the report said.

Although the increase represents a near doubling of the risk, the result is still not considered large enough to discourage cousins from having children, said Dr. Arno Motulsky, a professor emeritus of medicine and genome sciences at the University of Washington, and the senior author of the report.

''In terms of general risks in life it's not very high,'' Dr. Motulsky said. Even at its worst, 7 percent, he said, ''93 percent of the time, nothing is going to happen.''

The report is in today's issue of The Journal of Genetic Counseling.

''As genetic advisers,'' Dr. Motulsky said, ''we give people all the various possibilities and risks and leave it up to them to make a decision. Some might decide a doubling of the risk is not something they want to face.''

He and his colleagues said no one questioned the right of people with genetic disorders to have children, even though some have far higher levels of risk than first cousins. For example, people with Huntington's disease, a severe neurological disorder that comes on in adulthood, have a 50 percent chance of passing the disease to their children.

The researchers, a panel convened by the National Society of Genetic Counselors, based their conclusions on a review of six major studies conducted from 1965 to August 2000, involving many thousands of births.

Dr. Motulsky said medical geneticists had known for a long time that there was little or no harm in cousins marrying and having children. ''Somehow, this hasn't become general knowledge,'' even among doctors, he said.

Twenty-four states have laws forbidding first cousins from marrying, and seven states have limits like requiring genetic counseling. But no countries in Europe have such prohibitions, and in parts of the Middle East, Africa and Asia, marriages between cousins are considered preferable.

''In some parts of the world,'' the report says, ''20 to 60 percent of all marriages are between close biological relatives.''

Dr. Motulsky said many immigrants from cultures where cousin marriages are common expect to continue the tradition in the United States, and doctors and genetic counselors should respect their wishes.

Laws against cousin marriage should be abolished, he said. Even though longstanding ones reflect a view that such marriages are ''really bad,'' he said, ''the data show it isn't that bad.''

Dr. Motulsky said researchers did not know why marriage between cousins was viewed with such distaste in the United States. He said some of the revulsion might have stemmed from the eugenics movement, which intended to improve the human race by deciding who should be allowed to breed. The movement flourished in this country early in the 20th century.

It is not known how many cousins marry or live together. Estimates of marriages between related people, which include first cousins and more distant ones, range from less than 0.1 percent of the general population to 1.5 percent. In the past, small studies have found much higher rates in some areas. A survey in 1942 found 18.7 percent in a small town in Kentucky and a 1980 study found 33 percent in a Mennonite community in Kansas.

The report made a point of saying that the term ''incest'' should not be applied to cousins but only to sexual relations between siblings or between parents and children. Babies who result from those unions are thought to be at significantly higher risk of genetic problems, the report said, but there is not enough data to be sure.

The new report says that genetic counselors should advise cousins who want to have children together in much the same way they advise everybody else and that no extra genetic tests are required before conception.

The guidelines urge counselors to take a thorough family history and, as they do for all clients, look for any diseases that might run in the family or in the clients' ethnic groups and order tests accordingly. During pregnancy, the woman should have the standard blood tests used to screen for certain neurological problems and other disorders and an ultrasound examination.

Their children should be tested as newborns for deafness and certain rare metabolic diseases -- tests already given to all newborns in some parts of the country. These are among the conditions that may be slightly more likely to occur in children whose parents are cousins. Some of the metabolic problems are treatable, and children with hearing losses do better if they get help early in life.

Dr. Motulsky said that the panel of experts began working on the cousin question about two years ago after a survey of counselors found a lot of variability -- and misinformation -- in the advice given to people who wanted to know whether cousins could safely have children together.

The president-elect of the National Society of Genetic Counselors, Robin L. Bennett, who is a co-author of the report and a genetic counselor at the University of Washington, said: ''Just this week I saw a 23-year-old woman whose parents were cousins, and she was told to have a tubal ligation, which she did at the age 21, because of the risk to her children. And there's no risk to her children. People are getting this information from small-town doctors who may not know the risk, don't have access to this information and just assume it's a big risk.''

The young woman hopes to have the operation reversed, Ms. Bennett said.

The article in the geneticists' journal includes a personal account from a woman who said she had lived with her cousin for six years, ''and we are madly in love.'' When she became pregnant, she said, her gynecologist warned that the child would be sickly and urged her to have an abortion. A relative predicted that the baby would be retarded. She had the abortion, she said, and called it ''the worst mistake of my life.''

When she learned later that the increased risk of birth defects was actually quite small, she said, ''I cried and cried. ''

The small increase in risk is thought to occur because related people may be carrying some of the same disease-causing genes, inherited from common ancestors. The problems arise from recessive genes, which have no effect on people who carry single copies, but can cause disease in a person who inherits two copies of the gene, one from each parent. When two carriers of a recessive gene have a child, the child has a one-in-four chance of inheriting two copies of that gene. When that happens, disease can result. Cystic fibrosis and the fatal Tay-Sachs disease, for example, are caused by recessive genes. Unrelated people share fewer genes and so their risk of illness caused by recessive genes is a bit lower.

Keith T., 30, said he married his cousin seven years ago and in 1998, frustrated by the lack of information for cousins who wanted to marry, he started a Web site, cousincouples.com. It is full of postings from people who say they have married their cousins or want to do so.

The site highlights famous people who married their first cousins, including Charles Darwin, who, with Emma Wedgwood, had 10 children, all healthy, some brilliant. Mr. T. asked that his full name not be used because he said he did business in a small town and feared that he would lose customers if they found out his wife was also his cousin.

''If someone told me when I was young that I'd marry my cousin I would have said they were crazy,'' he said. ''I thought the idea of marrying your cousin was kind of icky.''

Mr. T. said he was relieved to learn years ago that cousins' risks of birth defects, while higher than those of unrelated people, were still relatively low, and that he and his wife hoped to have children.

http://www.nytimes.com/2002/04/04/us/few-risks-seen-to-the-children-of-1st-cousins.html?sec=&spon=&pagewanted=2
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Broochem on 23/09/2009 om 12:37:09
Inteelt is een verkeerde benaming voor neef/nicht-huwelijken. Inteelt wordt gebruikt om sexueel contact binnen gezinnen aan te geven.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 23/09/2009 om 12:40:50
Inteelt is een verkeerde benaming voor neef/nicht-huwelijken. Inteelt wordt gebruikt om sexueel contact binnen gezinnen aan te geven.

Welk jasje je het ook geeft, het is gewoon not done, punt. Mensen in neef/nicht-huwelijken zijn heel erg egoistisch ingesteld, zolang hun kids maar gezond zijn. Maar toekomstige generaties uit deze bloedverwanten? Nee, daar staat niemand bij stil.

God save us from freaks, uwaha.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: 3ich on 23/09/2009 om 12:46:12
Neef/nicht-huwelijk is bij ons denk ik gekomen doordat mensen hier naar europa wilden komen, althans dat lijkt wel een grote factor te zijn.
Als ik kijk naar het gezin waar mijn vader uitkomt (geboren rond 1940), dan is daar geen enkel neef/nicht huwelijk hoewel hij uit een gezin van 9 kinderen kwam, opa en oma ook geen familie van elkaar, en precies dat zelfde geldt ook voor mijn moeders kant.
En ineens wilde mijn vader dat mijn zus haar neef uit Marokko ging huwen ergens in de jaren 80 om hem hier naar NL te krijgen. Ze heeft zich daar tegen verzet en uiteindelijk ging dat ook niet door.
Volgens mij was bij ons, althans bij ons type aithwayagher, neef/nichthuwelijk helemaal niet gebruikelijk.

Neef/nicht huwelijk is binnen de religieuze gewoon toegestaan.

Imazighen vroeger in Arif trouwde met neef/nicht om alles binnen de familie te houden. (denk daar bijv aan grond en bezit enzo)

En ze trouwden ook met elkaar ter bescherming, je wist nooit wie je in huis haalden als je van een andere dchar ging huwen.... En als mensen van buiten je willen bestelen of iets dat je dan met je familie sterker staat.

Qeeun elizabeth en haar familie die hebben ook inteelt broertje/zusjes zelfs om ook alles binnen de familie te houden!
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Broochem on 23/09/2009 om 13:02:07
Welk jasje je het ook geeft, het is gewoon not done, punt. Mensen in neef/nicht-huwelijken zijn heel erg egoistisch ingesteld, zolang hun kids maar gezond zijn. Maar toekomstige generaties uit deze bloedverwanten? Nee, daar staat niemand bij stil.

God save us from freaks, uwaha.
Ik denk niet dat het not done is. Het moet gewoon kunnen dat neven en nichten met elkaar trouwen en veel mensen die die vrijheid ook nemen. Alleen heb je op het laatst wel een punt, dat besloten gemeenschappen waarin neef/nicht-huwelijken meer de norm dan de uitzondering zijn, er genetische afwijkingen in grotere aantallen ontstaab. Ik denk alleen niet dat je het koppel daar de schuld van kan geven, maar eerder een traditie of cultuur die deze vorm van huwelijken boven andere huwelijken bevoordeelt en niet slechts toestaat. Dit onderzoek van het Arabische gen-instituut is een voorbeeld dat zij er juist wel bij stilstaan om zo'n norm of trend te doorbreken en andersoortige huwelijken wat meer aan te moedigen. Op individueel niveau moet het niks uitmaken, omdat de risico's voor ouders verwaarloosbaar zijn.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 23/09/2009 om 13:17:00
Ik denk niet dat het not done is. Het moet gewoon kunnen dat neven en nichten met elkaar trouwen en veel mensen die die vrijheid ook nemen. Alleen heb je op het laatst wel een punt, dat besloten gemeenschappen waarin neef/nicht-huwelijken meer de norm dan de uitzondering zijn, er genetische afwijkingen in grotere aantallen ontstaab. Ik denk alleen niet dat je het koppel daar de schuld van kan geven, maar eerder een traditie of cultuur die deze vorm van huwelijken boven andere huwelijken bevoordeelt en niet slechts toestaat. Dit onderzoek van het Arabische gen-instituut is een voorbeeld dat zij er juist wel bij stilstaan om zo'n norm of trend te doorbreken en andersoortige huwelijken wat meer aan te moedigen. Op individueel niveau moet het niks uitmaken, omdat de risico's voor ouders verwaarloosbaar zijn.

Meningen verschillen hierover, maar je bent beter af als je geen familielid huwt; te veel nadelen dan voordelen. Tenzij een koppel besluit om geen kids te krijgen, dan is het volgens mij nog steeds not done, maar dan zouden ze toekomstige generaties niet opzadelen met genetische afwijkingen.

Vroeg of laat zal er een generatie die voortgekomen is uit een neef/nicht-huwelijk en genetische afwijkingen heeft, zijn voorouders vervloeken, aangezien deze er niet om heeft gevraagd om geboren te worden in die omstandigheden. Verder geloof ik er echt heilig in dat genetische afwijkingen vroeg of laat zullen opduiken in een familie met een hoog percentage neef/nicht-huwelijken. Ook al hebben ze nu gezonde bloedjes van kinderen, het gevaar dreigt nog steeds.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Broochem on 23/09/2009 om 13:26:39
Ik vind dit dus onzin, neef/nicht-huwelijk is niet veboden in de Islam. Er is laatst een onderzoek geweest naar neef/nicht huwelijken. conclusie: kans op nadelige gezongdheids afwijkingen voor een geboren kind is 1 a 2% meer dan geen neef/nicht huwelijk, dus bijna nihil.

Binnen je familie trouwen is helemaal niet slecht, alleen een directe neef/nicht is minder.

Dus houd je advies lekker voor jezelf.
Op individueel niveau zeker niet. Ik denk alleen dat als je het over de Islam hebt, het voorbeeld van de Profeet moet beschouwen. Hij trouwde vrouwen van verschillende kleur, stammen, rangen en standen. Enerzijds waren dit diplomatiek ingegeven huwelijken om de banden met andere stammen en groepen aan te halen, anderzijds waren dit huwelijken die vanuit barmhartigheid waren ingegeven, zoals de slavin en de arme weduwen die hij trouwde.

Zoals 3ish al aangaf zijn de meeste huwelijken binnen de familie in Arif ingegeven door het motief van het beschermen van het vermogen van de familie. Ik denk dat dit juist haaks staat op de intenties van de Profeet, die het welzijn van het grotere geheel boven het belang van de eigen familie stelde.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Broochem on 23/09/2009 om 13:30:15
Meningen verschillen hierover, maar je bent beter af als je geen familielid huwt; te veel nadelen dan voordelen. Tenzij een koppel besluit om geen kids te krijgen, dan is het volgens mij nog steeds not done, maar dan zouden ze toekomstige generaties niet opzadelen met genetische afwijkingen.

Vroeg of laat zal er een generatie die voortgekomen is uit een neef/nicht-huwelijk en genetische afwijkingen heeft, zijn voorouders vervloeken, aangezien deze er niet om heeft gevraagd om geboren te worden in die omstandigheden. Verder geloof ik er echt heilig in dat genetische afwijkingen vroeg of laat zullen opduiken in een familie met een hoog percentage neef/nicht-huwelijken. Ook al hebben ze nu gezonde bloedjes van kinderen, het gevaar dreigt nog steeds.
Nogmaals het gaat hier nniet om wat jij gelooft dat kan, maar wat de onderzoeken aantonen. Het gaat erom dat neef/nicht-huwelijken zich steeds herhalen binnen eenzelfde stamboom dat genetische afwijkingen sterk kan vergroten. Niet dat de kinderen van neef/nicht-huwelijken individueel bestaan.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Botermes on 23/09/2009 om 15:12:51
Neef/nicht huwelijk is binnen de religieuze gewoon toegestaan.
Dat heeft er toch niets mee te maken, jongen. We hebben het niet over religie.

Quote
Imazighen vroeger in Arif trouwde met neef/nicht om alles binnen de familie te houden. (denk daar bijv aan grond en bezit enzo)

En ze trouwden ook met elkaar ter bescherming, je wist nooit wie je in huis haalden als je van een andere dchar ging huwen.... En als mensen van buiten je willen bestelen of iets dat je dan met je familie sterker staat.
Ja sorry hoor maar ik herken dat niet terug in mijn milieu. Mijn grootouders van beide kanten zijn geen familie van elkaar, ik heb geen 1 directe oom of tante van beide kanten,(en dat zijn er ruim 15 of meer), die met familie zijn getrouwd. Ik kan me niet voorstellen dat wij een uitzondering op de regel zijn. Mijn grootvader heeft ons echt veel land achtergelaten, zelfs tot over de nekorrivier die ons aithwayagher van Izakiren scheidt met aittemsamane.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Botermes on 23/09/2009 om 15:17:05
Awarino, de titel van deze topic die je geopend hebt heeft een racistische lading. Dat is niet goed voor jou en ook niet goed voor het forum.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 23/09/2009 om 15:22:56
Awarino, de titel van deze topic die je geopend hebt heeft een racistische lading. Dat is niet goed voor jou en ook niet goed voor het forum.

Vriend, dat staat zo letterlijk in de krant, misschien moet je de kranten hierop aanspreken/aanschrijven. En wat is niet goed voor mij? Ik bekijk de zaak heel nuchter.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 23/09/2009 om 15:26:37
Nogmaals het gaat hier nniet om wat jij gelooft dat kan, maar wat de onderzoeken aantonen. Het gaat erom dat neef/nicht-huwelijken zich steeds herhalen binnen eenzelfde stamboom dat genetische afwijkingen sterk kan vergroten. Niet dat de kinderen van neef/nicht-huwelijken individueel bestaan.


Hallo?? Mijn visie en van vele anderen komt toevallig overeen met de uitkomst van allerlei onderzoeken over dit onderwerp. En wie heeft het over individualiteit, hoe kom je daar nou weer op..?
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Botermes on 23/09/2009 om 15:45:01
Vriend, dat staat zo letterlijk in de krant, misschien moet je de kranten hierop aanspreken/aanschrijven. En wat is niet goed voor mij? Ik bekijk de zaak heel nuchter.
De titel van dat artikeltje in de krant luidt " Veel Arabieren kampen met erfelijke aandoening ". De titel die jij gekozen hebt luidt "Arabieren, het meest zieke volk ter wereld ", zijn denk ik  toch wel alleen jouw woorden. Nogmaals, dat soort woordgebruik is je alleen maar ten nadele.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Botermes on 23/09/2009 om 16:16:03
Al heb je technisch en statisch het recht om een land of volk het meeste zieke te noemen dan doe je dat gewoon niet.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 23/09/2009 om 16:42:11
Al heb je technisch en statisch het recht om een land of volk het meeste zieke te noemen dan doe je dat gewoon niet.

Nee, er staat: "Arabieren lijden van alle bevolkingsgroepen in de wereld het meest onder erfelijke afwijkingen." Dat is toch gewoon ziek?
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 23/09/2009 om 16:43:32
De titel van dat artikeltje in de krant luidt " Veel Arabieren kampen met erfelijke aandoening ". De titel die jij gekozen hebt luidt "Arabieren, het meest zieke volk ter wereld ", zijn denk ik  toch wel alleen jouw woorden. Nogmaals, dat soort woordgebruik is je alleen maar ten nadele.

Niks is mij ten nadele, ik vertegenwoordig hier geen openbare instantie of parlament.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Rebellious on 23/09/2009 om 18:37:06
Voel je soms aangesproken door het artikel, nichtjeslover? Hehe.
Nee, ik voel me niet aangesproken. Dat je meteen conclusies trekt over mij, zegt meer over je domheid.
Ik ben niet van plan een nicht te huwen, ook niet eens binnen familie. Dat wil niet zeggen, dat ik er dan tegen moet zijn. Maar leuk dat jij een Saharaanse hebt gehuwd hahahaaha, dan heb ik liever een nicht.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Botermes on 23/09/2009 om 20:36:34
Maar leuk dat jij een Saharaanse hebt gehuwd hahahaaha, dan heb ik liever een nicht.
Dat is echt een hele vieze opmerking van je, dat weer eens laat zien wat voor persoon jij bent.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Broochem on 23/09/2009 om 21:21:51

Hallo?? Mijn visie en van vele anderen komt toevallig overeen met de uitkomst van allerlei onderzoeken over dit onderwerp. En wie heeft het over individualiteit, hoe kom je daar nou weer op..?
Uit de onderzoeken blijkt dat bij neef/nicht-huwelijken er slechts een verwaarloosbare (!) verhoging van de kans op genetische afwijkingen bestaat.

Het enige dat uit de Arabische en andere onderzoeken blijkt is dat wanneer neef/nicht-huwelijken de norm zijn en zich herhalen binnen dezelfde familie, stam of gesloten gemeenschap, dat genetische afwijkingen zullen stijgen.

Het gemiddelde (aan genetische afwijkingen) van het geheel aan individuele neef/nicht-huwelijken is dus geen aanleiding om individueel zulke relaties niet aan te gaan of er kinderen uit te laten ontstaan. Als het een patroon wordt binnen een stamboom, dat in opeenvolgende generaties kinderen van neef/nicht-huwelijken wederom met een neef/nicht trouwen, is er wel een aanleiding om zo'n traditie te doorbreken.

Dus zei ik al: neef/nicht-huwelijken zelf zijn niet not done. Een traditie die deze vorm van huwelijk als gewoonte of norm heeft is minder aanbevelswaardig.

Maar ja, de elite (de machtigste elite in de wereld is zoals wij weten de blanke elite) trouwt ook alleen maar binnen de elite en krijgt kinderen die weer elitair dezelfde elite in stand houden. Deze vindt het na vele generaties van uitbuiting van net zoveel generaties armen, niet meer zo raar dat ze massa's mensen de dood injaagt enkel en alleen om zijn privileges en vermogen in stand te houden of uit te breiden. Daarvan zijn voorbeelden te over. Dat levert nog altijd een ziekere wereld op dan een verhoogd aantal genetische afwijkingen in de Arabische wereld.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 23/09/2009 om 21:44:00
Nee, ik voel me niet aangesproken. Dat je meteen conclusies trekt over mij, zegt meer over je domheid.
Ik ben niet van plan een nicht te huwen, ook niet eens binnen familie. Dat wil niet zeggen, dat ik er dan tegen moet zijn. Maar leuk dat jij een Saharaanse hebt gehuwd hahahaaha, dan heb ik liever een nicht.

Oh, dus je hebt het gelezen, shit. Domheid zit in blijkbaar in jouw genen, gezien je reacties.
Het hebben van een mooie Hollandse-Berberse-Saharaanse vrouw kun jij alleen van dromen, smiecht. Hou het maar binnen je familie, want je kunt niks beters krijgen, nichtenlover.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 23/09/2009 om 21:44:52
Dat is echt een hele vieze opmerking van je, dat weer eens laat zien wat voor persoon jij bent.

Thanx, jongen. Een laaggezonken ventje is het, meer niet.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 23/09/2009 om 21:49:41
****


Zie je? Kun jij alleen van dromen van het hebben van z'on vrouw, aghayour! Get the fuck out of my topic, nichtenlover. 
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 23/09/2009 om 21:50:56
Al heb je technisch en statisch het recht om een land of volk het meeste zieke te noemen dan doe je dat gewoon niet.

Je hebt gelijk, bij deze aangepast naar: "Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren".
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Rebellious on 23/09/2009 om 22:02:40

Zie je? Kun jij alleen van dromen van het hebben van z'on vrouw, aghayour! Get the fuck out of my topic, nichtenlover. 

hahahahahahahahah ja, ik droom van een negerin NOT hahahahah wat krijg je te eten kamelepoten of rijst met mieren. Jij kan geen schoonheid krijgen, vandaar dat je maar een zand*** bent gaan huwen.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Rebellious on 23/09/2009 om 22:03:20
Je hebt gelijk, bij deze aangepast naar: "Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren".
Volgens mij heb jij meer afwijkingen dan de gemiddelde Arab
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Rebellious on 23/09/2009 om 22:21:59
Oh, dus je hebt het gelezen, shit. Domheid zit in blijkbaar in jouw genen, gezien je reacties.
Het hebben van een mooie Hollandse-Berberse-Saharaanse vrouw kun jij alleen van dromen, smiecht. Hou het maar binnen je familie, want je kunt niks beters krijgen, nichtenlover.
Als je goed gelezen hebt, heb ik je duidelijk gemaakt, dat k niet binnen mn familie een relatie zou aangaan. Maar jij bent domheid, en begrijpend lezen is niet je sterkste vak, dat heb je al meermaals bewezen.  In mn omgeving genoeg Riffijnse schoonheden die voor me vallen. Ik hoef niet verder te zoeken.  Het is duidelijk dat de Marokkaanse schoonheden je niet zagen staan, dus ga je verder zoeken, ik begrijp t.
btw hollandse berberse saharaanse, bestaan die in nl? wat een fantasie en een lelijke combinatie, alleen allasian gelooft je, en als t echt zo is, gecondoleerd.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 23/09/2009 om 22:27:59
hahahahahahahahah ja, ik droom van een negerin NOT hahahahah wat krijg je te eten kamelepoten of rijst met mieren. Jij kan geen schoonheid krijgen, vandaar dat je maar een zandnegerin bent gaan huwen.

Hahaha, zwakkeling. Zo stom en dom ben je nu eenmaal om te denken dat Saharaanse Berbervrouwen allemaal negerinnen zijn.  En je weet wat ze zeggen over mooie donkere vrouwen; "the blacker the berry, the sweeter the juice, hehhe. Kun jij alleen van dromen, hehe, fucking joke.

Berber-Saharaanse beauties, hmmm...hehe. Wil niets anders!

http://www.shutterpoint.com/photos/T/20081227_135212_DSC00028_view.jpg


http://www.shutterpoint.com/photos/T/20081227_141420_DSC00151_view.jpg


Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 23/09/2009 om 22:32:52
Als je goed gelezen hebt, heb ik je duidelijk gemaakt, dat k niet binnen mn familie een relatie zou aangaan. Maar jij bent domheid, en begrijpend lezen is niet je sterkste vak, dat heb je al meermaals bewezen.  In mn omgeving genoeg Riffijnse schoonheden die voor me vallen. Ik hoef niet verder te zoeken.  Het is duidelijk dat de Marokkaanse schoonheden je niet zagen staan, dus ga je verder zoeken, ik begrijp t.
btw hollandse berberse saharaanse, bestaan die in nl? wat een fantasie en een lelijke combinatie, alleen allasian gelooft je, en als t echt zo is, gecondoleerd.

Wat is jouw probleem, ben je jaloers dat ik een mooie vrouw heb? Je weet niet wat lelijk of mooi is.
Saharaanse vrouwen zijn Berber-Marokkaanse vrouwen, dombo. Je kijkt niet verder dan je neus lang is, ga, ga je bezig houden met het krikken van je nichten en nogmaals get the fuck out of my topic, nichtenlover.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 23/09/2009 om 22:34:00
Volgens mij heb jij meer afwijkingen dan de gemiddelde Arab

Zegt de nakomeling van een neef en nicht, fuck of en snel een beetje.
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Rebellious on 23/09/2009 om 22:38:01
ok awarith inou, ik ga er verder niet op in. Anders ga je daarlijk nog huilen, omdat ik je zoveel pijn heb gedaan. Leuk, dat je jezelf voor l.ul hebt gezet. Toedeloe
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Awarinou on 23/09/2009 om 22:40:11
ok awarith inou, ik ga er verder niet op in. Anders ga je daarlijk nog huilen, omdat ik je zoveel pijn heb gedaan. Leuk, dat je jezelf voor l.ul hebt gezet. Toedeloe

Opgeruimd staat netjes.
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Botermes on 24/09/2009 om 00:23:38
Je hebt gelijk, bij deze aangepast naar: "Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren".
Je had dit onderwerp helemaal niet moeten aanhalen, want weet je wat ? Je bent geëindigd in een clinch met die gek van een grover_Rebels. Wat is hier zo interessant aan ? Als ik zo'n artikeltje gelezen in de krant uit verveling gelezen had was me dat beslist niet zolang bijgebleven. Imazighen vechten hier om dingen die hun helemaal niks aangaan. Ze eindigen met elkaar te discrimineren. Dit is toch een grote faillure.   
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Awarinou on 24/09/2009 om 09:50:49
Je had dit onderwerp helemaal niet moeten aanhalen, want weet je wat ? Je bent geëindigd in een clinch met die gek van een grover_Rebels. Wat is hier zo interessant aan ? Als ik zo'n artikeltje gelezen in de krant uit verveling gelezen had was me dat beslist niet zolang bijgebleven. Imazighen vechten hier om dingen die hun helemaal niks aangaan. Ze eindigen met elkaar te discrimineren. Dit is toch een grote faillure.   

Waarom niet, joh? Sommige leden hier trekken alles uit z'n verband of betrekken het op hun persoontje; dat ze zich zo achterlijk gedragen heeft niet specifiek met deze topic te maken.

Dit is gewoon nieuws, plain and simple.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Señor Canardo on 24/09/2009 om 18:54:08
Niet verwijzen, maar vergelijken. LEZEN!

Wederom wijzen de statistieken in mijn voordeel. Voor het onderzoek naar genetische afwijkingen als gevolg van trouwen (en natuurlijk voortplanten) met bloedverwanten, zijn de gegevens van de volgende "Arabische" landen gebruikt >


(http://img4.imageshack.us/img4/3497/bloedverwantschap.jpg)

http://www.cags.org.ae/cb24c1.pdf


En dan mag jij - mijn belezen Awarinou - mij vertellen welke landen op nr. 5 en nr. 11 van rechts in de grafiek staan?


Ps. Mij valt op dat hoewel het onderzoek van een paar jaar terug is (2006), nu pas in de Westerse media naar voren wordt gebracht. Ook wil ik erop wijzen dat de data die gebruikt is voor het onderzoek verouderd is (1974-2006). Dus ook wat betreft de nieuwswaarde mag je wat mij betreft de nodige vraagtekens bijzetten.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 25/09/2009 om 17:57:12
Wederom wijzen de statistieken in mijn voordeel. Voor het onderzoek naar genetische afwijkingen als gevolg van trouwen (en natuurlijk voortplanten) met bloedverwanten, zijn de gegevens van de volgende "Arabische" landen gebruikt >


(http://img4.imageshack.us/img4/3497/bloedverwantschap.jpg)

http://www.cags.org.ae/cb24c1.pdf


En dan mag jij - mijn belezen Awarinou - mij vertellen welke landen op nr. 5 en nr. 11 van rechts in de grafiek staan?


Ps. Mij valt op dat hoewel het onderzoek van een paar jaar terug is (2006), nu pas in de Westerse media naar voren wordt gebracht. Ook wil ik erop wijzen dat de data die gebruikt is voor het onderzoek verouderd is (1974-2006). Dus ook wat betreft de nieuwswaarde mag je wat mij betreft de nodige vraagtekens bijzetten.

So what?

"Ruim 60 procent van de genetische afwijkingen onder Arabieren is een gevolg van huwelijken tussen neven en nichten. In Dubai trouwt 40 procent van de inwoners met een neef of nicht.
In Sudan en Mauritanië liggen die aantallen het hoogst: maar liefst twee derde van de bevolking huwt een neef of nicht. In sommige delen van Saudi-Arabië gaat het zelfs om een percentage van 80."

Het onderzoek is vooral op Dubai gericht of wil je beweren dat Sudan en Mauritanie onder Tamazgha vallen? Misschien Mauritanie, maar Soedan..? Ik twijfel.Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Señor Canardo on 26/09/2009 om 04:01:44
Het onderzoek is vooral op Dubai gericht of wil je beweren dat Sudan en Mauritanie onder Tamazgha vallen? Misschien Mauritanie, maar Soedan..? Ik twijfel.

Waar houden de grenzen van Tamazgha dan op?
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: TamurtIno on 26/09/2009 om 13:49:50
Bij veel Irifien zie ik afwijkingen en vaak zijn deze kinderen het product van neef-nicht huwelijk.
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Señor Canardo on 26/09/2009 om 13:59:43
Bij veel Irifien zie ik afwijkingen en vaak zijn deze kinderen het product van neef-nicht huwelijk.

Wat is veel? En waarop baseer je dit allemaal?
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 26/09/2009 om 14:02:32
Waar houden de grenzen van Tamazgha dan op?

Geef gewoon antwoord op mijn vraag, bij West-Afrika, nou goed.
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Awarinou on 26/09/2009 om 14:03:03
Bij veel Irifien zie ik afwijkingen en vaak zijn deze kinderen het product van neef-nicht huwelijk.

Inderdaad, dat heb ik dus ook meegemaakt in mijn omgeving.
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Awarinou on 26/09/2009 om 14:03:47
Wat is veel? En waarop baseer je dit allemaal?

Ben jij soms pro neef-nicht huwelijk?
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Señor Canardo on 26/09/2009 om 14:09:48
of wil je beweren dat Sudan en Mauritanie onder Tamazgha vallen?

Los van het feit dat ik noch de kennis en noch de expertise heb om hierover te oordelen zou ik wel willen stellen dat zowel Soedan als Mauretanie in de Amazigh invloedsfeer vallen. In hoeverre die invloed vandaag de dag nog doorwerkt laat ik achterwege...   
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Señor Canardo on 26/09/2009 om 14:15:54
Geef gewoon antwoord op mijn vraag, bij West-Afrika, nou goed.

Bij West-Afrika dus, bedoel je dan ook Senegal, Mali, Mauretanie, Niger, Tsjaad?

En belangrijker nog waarop baseer je die scheiding tussen landen wel en niet uit Tamazgha?
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Señor Canardo on 26/09/2009 om 14:18:27
Ben jij soms pro neef-nicht huwelijk?

Nee, ik ben er ook niet op tegen...

Maar ik ben wel benieuwd naar de redenering die mensen gebruiken dan wel voor of tegen huwelijken met bloedverwanten...
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Señor Canardo on 26/09/2009 om 14:20:32
Inderdaad, dat heb ik dus ook meegemaakt in mijn omgeving.

Misschien kan het ook wel liggen aan andere factoren?

Hoe weet jij zeker dat het één direct verband houdt met het ander?
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Nech on 26/09/2009 om 14:56:07
Los van het feit dat ik noch de kennis en noch de expertise heb om hierover te oordelen zou ik wel willen stellen dat zowel Soedan als Mauretanie in de Amazigh invloedsfeer vallen. In hoeverre die invloed vandaag de dag nog doorwerkt laat ik achterwege...   
Hahaha

Soedan ligt net onder Egypte en het is geen Amazigh grondgebied. Mauritanië is wel een Amazigh grondgebied. Soedan is wel door Imazighen geislamisereerd, maar dat betekent niet dat we recht op dat land hebben. Ergens las ik dat een deel van de bewoners van Darfur stammen van Berbers die daar islam gingen verspreiden.
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Rbaaz on 26/09/2009 om 15:26:52
Naast neef-nicht huwelijk trouwen Imazighen vaak binnen de eigenstam, dit zorgt ook voor erfelijke afwijkingen.
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Nech on 26/09/2009 om 15:36:13
Naast neef-nicht huwelijk trouwen Imazighen vaak binnen de eigenstam, dit zorgt ook voor erfelijke afwijkingen.
binnen 1 dorp wel.
Maar Ait Wayagher gebied is groter dan Nederland. Dat kan ik me niet voorstellen.
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Rbaaz on 26/09/2009 om 15:50:59
Is niet groter dan Nederland.

De mensen uit Ait Waryaghil trouwen al eeuwen binnen de eigen stam of in ieder geval de binnen de Rif.  de kans is daarom groter dat erfelijke ziektes vaker voorkomen.
Nederland bestaat niet zo lang en men kent hier al eeuwen geen stammensysteem.
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Hadou on 26/09/2009 om 17:27:53
binnen 1 dorp wel.
Maar Ait Wayagher gebied is groter dan Nederland. Dat kan ik me niet voorstellen.

Ik dacht van niet.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 26/09/2009 om 20:23:21
Bij West-Afrika dus, bedoel je dan ook Senegal, Mali, Mauretanie, Niger, Tsjaad?

En belangrijker nog waarop baseer je die scheiding tussen landen wel en niet uit Tamazgha?

Mindfuck.
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Awarinou on 26/09/2009 om 20:23:57
Misschien kan het ook wel liggen aan andere factoren?

Hoe weet jij zeker dat het één direct verband houdt met het ander?


Mindfuck.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Samariaan on 26/09/2009 om 20:45:00
Ook wil ik erop wijzen dat de data die gebruikt is voor het onderzoek verouderd is (1974-2006). 

Ik begrijp dit argument niet. Hoe meer data, over een langere tijdsspanne, juist hoe nuttiger de resultaten of interpetaties daarvan (zeker bij public health en/of fundamentele studies).


Few Risks Seen To the Children Of 1st Cousins

By DENISE GRADY

Published: April 4, 2002

Contrary to widely held beliefs and longstanding taboos in America, first cousins can have children together without a great risk of birth defects or genetic disease, scientists are reporting today. They say there is no biological reason to discourage cousins from marrying.

http://www.nytimes.com/2002/04/04/us/few-risks-seen-to-the-children-of-1st-cousins.html?sec=&spon=&pagewanted=2

De sleutel is hier niet dat trouwen met een neef of nicht per se nou slechter is dan dan trouwen buiten familie (ergens was al genoemd dat mbt risico er niet veel verschil is).

Maar meer dat een accumulatie van dit risico plaatsvindt wanneer er keer op keer wordt gehuwd binnen een afgebakende groep.

veel studies hebben gewezen op de gevolgen van een beperkte genenpool http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2080450

Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Señor Canardo on 26/09/2009 om 21:53:07
Ik begrijp dit argument niet. Hoe meer data, over een langere tijdsspanne, juist hoe nuttiger de resultaten of interpetaties daarvan (zeker bij public health en/of fundamentele studies).

Ik probeer alleen maar aan te geven in hoeverre de gebruikte data (soms uit 1974!) nog overeenkomen met de huidige situatie. Maw. de 30% bloedverwante huwelijken gemeten in Marokko in 1992, hoeveel is dat nog anno 2009? Is dat meer of minder geworden? Kijk en dan kan zo'n onderzoek heel anders uitpakken...
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Señor Canardo on 26/09/2009 om 21:54:22
Mindfuck.

Moeilijke he?! Discussiëren op basis van argumenten...
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Broochem on 28/09/2009 om 11:24:42
Ik begrijp dit argument niet. Hoe meer data, over een langere tijdsspanne, juist hoe nuttiger de resultaten of interpetaties daarvan (zeker bij public health en/of fundamentele studies).


De sleutel is hier niet dat trouwen met een neef of nicht per se nou slechter is dan dan trouwen buiten familie (ergens was al genoemd dat mbt risico er niet veel verschil is).

Maar meer dat een accumulatie van dit risico plaatsvindt wanneer er keer op keer wordt gehuwd binnen een afgebakende groep.

veel studies hebben gewezen op de gevolgen van een beperkte genenpool http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2080450


Waarschijnlijk heb je niet verder gelezen, want ik stel precies hetzelfde in mijn reactie daarop.

Uit de onderzoeken blijkt dat bij neef/nicht-huwelijken er slechts een verwaarloosbare (!) verhoging van de kans op genetische afwijkingen bestaat.

Het enige dat uit de Arabische en andere onderzoeken blijkt is dat wanneer neef/nicht-huwelijken de norm zijn en zich herhalen binnen dezelfde familie, stam of gesloten gemeenschap, dat genetische afwijkingen zullen stijgen.

Het gemiddelde (aan genetische afwijkingen) van het geheel aan individuele neef/nicht-huwelijken is dus geen aanleiding om individueel zulke relaties niet aan te gaan of er kinderen uit te laten ontstaan. Als het een patroon wordt binnen een stamboom, dat in opeenvolgende generaties kinderen van neef/nicht-huwelijken wederom met een neef/nicht trouwen, is er wel een aanleiding om zo'n traditie te doorbreken.

Dus zei ik al: neef/nicht-huwelijken zelf zijn niet not done. Een traditie die deze vorm van huwelijk als gewoonte of norm heeft is minder aanbevelswaardig.

Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: TheCFO on 28/09/2009 om 12:06:28
Inteelt is een verkeerde benaming voor neef/nicht-huwelijken. Inteelt wordt gebruikt om sexueel contact binnen gezinnen aan te geven.
Inteelt is wel degelijk de correcte benaming. Binnen het gezin noemt men incest.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: TheCFO on 28/09/2009 om 13:04:00
Ik probeer alleen maar aan te geven in hoeverre de gebruikte data (soms uit 1974!) nog overeenkomen met de huidige situatie. Maw. de 30% bloedverwante huwelijken gemeten in Marokko in 1992, hoeveel is dat nog anno 2009? Is dat meer of minder geworden? Kijk en dan kan zo'n onderzoek heel anders uitpakken...

Klinkt een beetje als moeilijkmakerij en interessantdoenerij.

Zoals gezegd, in dit soort erfelijke kwesties is een langere tijdslijn juist noodzakelijk, en volgens mij twijfelt niemand meer aan de uitkomsyt van het onderzoek.

Hoe langer (als in meer generaties) de inteelt duurt en hoe kleiner de populatie, hoe groter de kans op ellende. Daqt zegt nauwelijks iets over de individuele keuze van zomaar een neef en nicht die een kind willen, want zij kunnen hun geweten verschonen door te zeggen dat per keer de kans nauwelijks 2% hoger wordt.

Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Señor Canardo on 28/09/2009 om 13:10:15
Klinkt een beetje als moeilijkmakerij en interessantdoenerij.

Kun je ook uitleggen waarom je dat van mij vindt?

Of wil je alleen maar even interessant komen doen in deze discussie...
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: TheCFO on 28/09/2009 om 13:31:48
Nee hoor, ik wou er alleen ff op wijzen dat jij weliswaar graag en veel je pen roert, maar nogal weinig van de materie schijnt te snappen
Ik begrijp dit argument niet. Hoe meer data, over een langere tijdsspanne, juist hoe nuttiger de resultaten of interpetaties daarvan (zeker bij public health en/of fundamentele studies).
Ik probeer alleen maar aan te geven in hoeverre de gebruikte data (soms uit 1974!) nog overeenkomen met de huidige situatie. Maw. de 30% bloedverwante huwelijken gemeten in Marokko in 1992, hoeveel is dat nog anno 2009? Is dat meer of minder geworden? Kijk en dan kan zo'n onderzoek heel anders uitpakken...

*edit 1446 hrs: ik neem aan dat je nu ziet dat jouw opmerking op zijn best helemaal niets toevoegd aan de opmerking van samaritaan, maar ws -gezien je laatste regeltje- laat zien dat je helemaal niets van dee onderzoeksmethode blijkt te begrijpen*
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Señor Canardo on 28/09/2009 om 13:40:33
Nee hoor, ik wou er alleen ff op wijzen dat jij weliswaar graag en veel je pen roert, maar nogal weinig van de materie schijnt te snappen

Heb je ook nog inhoudelijk kritiek op hetgeen wat ik in mijn vorige post heb gesteld of wil je het alleen maar op de man spelen vandaag? 
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: TheCFO on 28/09/2009 om 13:57:35
Heb je ook nog inhoudelijk kritiek op hetgeen wat ik in mijn vorige post heb gesteld of wil je het alleen maar op de man spelen vandaag? 
Inhoudelijk op jou ingaan is echt zo goed als onmogelijk, je doet weinig anders dan domme vragen stellen, je bent uber geindoctrineerd, veuls te goedgelovig en aanhanger van complottheorietjes.

Westers vs niet-westers en Islamitisch vs onislamitsch, zie hier het wereldbeeld van jou. En vele andere simpletons.

Ik wou dus idd alleen maar ff zeggen dat je een windbuil bent. En dat je zelf nogal lijkt te kicken op op de man spelen.
Bij elke post die jij plaatst bevestig je mijn vermoedens, a mis n'arrumi...

(http://www.centraalpromotiepunt.nl/images/assesoires/kaasprikker39.jpg)

Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Señor Canardo on 28/09/2009 om 14:53:03
Inhoudelijk op jou ingaan is echt zo goed als onmogelijk, je doet weinig anders dan domme vragen stellen, je bent uber geindoctrineerd, veuls te goedgelovig en aanhanger van complottheorietjes.

Westers vs niet-westers en Islamitisch vs onislamitsch, zie hier het wereldbeeld van jou. En vele andere simpletons.

Je stelt mij teleur CFO'tje. Normaal gesproken ben jij degene die krampachtig vasthoudt aan logica en redenatie, maar vandaag kom je helaas niet verder dan wat insinuaties en zwartmakerij, terwijl je mijn argumentatie angstvallig ontwijkt.


Ik wou dus idd alleen maar ff zeggen dat je een windbuil bent. En dat je zelf nogal lijkt te kicken op op de man spelen.
Bij elke post die jij plaatst bevestig je mijn vermoedens, a mis n'arrumi...

(http://www.centraalpromotiepunt.nl/images/assesoires/kaasprikker39.jpg)

Aah dit is echt vertederend; de zielige Awarinou wordt te hulp geschoten door The Almighty CFO, want alleen kan die het niet af. Ben je echt zo begaan met het lot van Awarinou of is dit soort-zoekt-soort en wederom een bevestiging van mijn arrumi hypothese?   
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: 3ich on 28/09/2009 om 15:02:44
Ben je echt zo begaan met het lot van Awarinou of is dit soort-zoekt-soort en wederom een bevestiging van mijn arrumi hypothese?   

Nee dit is het typische voorbeeld van iemand onderuit halen op andermans schouder omdat jij averechts met TheCFO staat.... Hij vind jou en mij half-ontwikkelden en aanhabgers van complot-theorietjes terwijl dat gewoon keihard is onderbouwd en duidelijk is dat iedereen gebukt gaat onder de zionistische propaganda...

Wil je CFO zn vriendje zijn moet je zeggen dat Allah/GOD niet bestaat.

Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Señor Canardo on 28/09/2009 om 15:03:48
*edit 1446 hrs: ik neem aan dat je nu ziet dat jouw opmerking op zijn best helemaal niets toevoegd aan de opmerking van samaritaan, maar ws -gezien je laatste regeltje- laat zien dat je helemaal niets van dee onderzoeksmethode blijkt te begrijpen*

Ik begrijp in ieder geval wel dat een onderzoek gebaseerd op gegevens van meer dan 30 jaar oud weinig tot geen actualiteitswaarde meer heeft en dus ook geen conclusies kan verbinden met de situatie van vandaag de dag.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: TheCFO on 28/09/2009 om 15:08:49
Je stelt mij teleur CFO'tje. Normaal gesproken ben jij degene die krampachtig vasthoudt aan logica en redenatie, maar vandaag kom je helaas niet verder dan wat insinuaties en zwartmakerij, terwijl je mijn argumentatie angstvallig ontwijkt.
echt niet, jouw reactie op samaritaan laat zien dat je zijn opmerking -en dit soort onderzoek in het algemeen- niet snapt. Precies in lijn met mijn voorliefde voor helder redeneren.Aah dit is echt vertederend; de zielige Awarinou wordt te hulp geschoten door The Almighty CFO, want alleen kan die het niet af. Ben je echt zo begaan met het lot van Awarinou of is dit soort-zoekt-soort en wederom een bevestiging van mijn arrumi hypothese?   
Ik hoef awarinou niet te helpen tegen jou, iedereen ziet dat hij jou verbaal en inhoudelijk in de tas heeft.

Nee man, twas een bewijsje van jouw schijnheiligheid, mij verwijten op de man te spelen terwijl je zelf anderen met plaatjes erbij loopt 'uit te schelden' (en dat verkazingscheldwoord is ook erg creatief btw)
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Señor Canardo on 28/09/2009 om 15:29:01
echt niet, jouw reactie op samaritaan laat zien dat je zijn opmerking -en dit soort onderzoek in het algemeen- niet snapt. Precies in lijn met mijn voorliefde voor helder redeneren.

Probeer dan mijn vorige post eens te weerleggen met je heldere redenatie, als je kan tenminste...


Ik hoef awarinou niet te helpen tegen jou, iedereen ziet dat hij jou verbaal en inhoudelijk in de tas heeft.

Met jouw feilloos oordeel en perceptie van de gang van zaken kun je zo aanschuiven bij een of andere geflopte voetbaltalkshow.


Nee man, twas een bewijsje van jouw schijnheiligheid, mij verwijten op de man te spelen terwijl je zelf anderen met plaatjes erbij loopt 'uit te schelden' (en dat verkazingscheldwoord is ook erg creatief btw)

Ah, voelde je je een beetje aangetast in jouw rood-wit-blauwe eergevoel?

Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: TheCFO on 28/09/2009 om 15:34:40
Nee dit is het typische voorbeeld van iemand onderuit halen op andermans schouder omdat jij averechts met TheCFO staat.... Hij vind jou en mij half-ontwikkelden en aanhabgers van complot-theorietjes terwijl dat gewoon keihard is onderbouwd en duidelijk is dat iedereen gebukt gaat onder de zionistische propaganda...
Ik had vast andere woorden gebruikt, maar ja, de hoeveelheid internetnonsens die uit jullie pen komt is hemeltergend en meestal niet onderbouwd.

Wil je CFO zn vriendje zijn moet je zeggen dat Allah/GOD niet bestaat.
Echt niet. Tis inderdaad wel onmogelijk om als je al te overtuigd bent van God -en vooral van die enorme zwik onwaarschijnlijk kleingeestige regeltjes die die gast volgens jullie gemaakt zou hebben- om verstandelijk heel serieus genomen te worden.

Maar IQ is verder nogal overschat, en veel dombo's zijn leuke mensen om mee om te gaan.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: TheCFO on 28/09/2009 om 15:35:33
Ah, voelde je je een beetje aangetast in jouw rood-wit-blauwe eergevoel?
Wie jij ook uitscheldt voor teringkaas of tyfusromein I couldn't care less.

Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Señor Canardo on 28/09/2009 om 15:53:40
Wie jij ook uitscheldt voor teringkaas of tyfusromein I couldn't care less.

Teringkaas en tyfusromein!? Dat zijn jouw (scheld-)woorden, niet de mijne. Wederom geen woorden in mijn mond leggen aub.

Of citeer je bewust forumleden verkeerd om de feitelijke discussie af te leiden, want waarom heb jij nix te vertellen over deze woorden (http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=13229.msg255295#msg255295) van mij?
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: TheCFO on 28/09/2009 om 16:06:46
Teringkaas en tyfusromein!? Dat zijn jouw (scheld-)woorden, niet de mijne. Wederom geen woorden in mijn mond leggen aub.

Of citeer je bewust forumleden verkeerd om de feitelijke discussie af te leiden, want waarom heb jij nix te vertellen over deze woorden (http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=13229.msg255295#msg255295) van mij?

Allemachtig vriend, wat begrijp je niet? Als het niet in drie regels op een louche site -samen met woorden als Illuminati chemtrails etc etc- staat, is het al direct teveel voor je? Of meende jezelf echt dat je iets nuttigs ingebracht had, in deze discussie over erfelijkheid, met je geneuzel over 'actualiteitswaarde'

De hieronderstaande dikgedrukte termen geven aan dat jij nul komma niets begrijpt van het onderwerp. 30 jaar, wat is dat, een generatietje of 2, 3? Uberkort voor erfelijk onderzoek.

(Veel van wat er in dit stukkie staat is ook al lang bekend, te weinig actualiteitswaarde ongetwijfeld in jouw ogen)

Ik begrijp in ieder geval wel dat een onderzoek gebaseerd op gegevens van meer dan 30 jaar oud weinig tot geen actualiteitswaarde meer heeft en dus ook geen conclusies kan verbinden met de situatie van vandaag de dag.

Nogmaals ook de statement van Samariaan ,hoewel veel liever geformuleerd dan door mij, gaf de getrainde lezer al aan dat je aan het neuzelen was.

Ik begrijp dit argument niet. Hoe meer data, over een langere tijdsspanne, juist hoe nuttiger de resultaten of interpetaties daarvan (zeker bij public health en/of fundamentele studies).

Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Señor Canardo on 28/09/2009 om 16:30:42
De hieronderstaande dikgedrukte termen geven aan dat jij nul komma niets begrijpt van het onderwerp. 30 jaar, wat is dat, een generatietje of 2, 3? Uberkort voor erfelijk onderzoek.

Ik begrijp in ieder geval wel dat een onderzoek gebaseerd op gegevens van meer dan 30 jaar oud weinig tot geen actualiteitswaarde meer heeft en dus ook geen conclusies kan verbinden met de situatie van vandaag de dag.

Die dikgedrukte woorden gaan over enkel en alleen het aantal bloedverwante huwelijken en niet over het erfelijk onderzoek in zijn geheel. En geloof het of niet, maar de afgelopen 30 jaar is er veel veranderd in de manier waarop mensen trouwen of met wie ze trouwen. Beter verdiep je dus de volgende keer eerst in de discussie en met name de voorgaande posts (http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=13229.msg255168#msg255168), voordat je weer met de deur in huis komt vallen.   
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: TheCFO on 28/09/2009 om 17:07:38
kweetniet meer helemaal precies, maar mijn vriend Chatt heeft hier eens een engels quotje gedumpt dat zich ongeveer als volgt vertaalt:
Als je ontdekt dat je in een gat zit, kun je beter stoppen met graven.

Hoe langer je doorgaat, hoe duidelijker wordt dat je statements in deze disc -overal?- vooral geschreven lijken vanuit de onstopbare drift interessant te doen.
Zonder enige kennis van zaken met veel dedain over de methodologie van serieus onderzoek beginnen, tis wonderlijk dat ik je blijf antwoorden.

Misschien kun je ons, naast interessantdoenerige verhandelingen over de vermeende ondeugdelijkheid en gebrekkige actualiteitswaarde van dit onderzoek, ook nog iets vertellen over wat jij van de uitkomsten vindt? (of als je dan toch zo graag je methodologische vaardigheden wil blijven etaleren, ga eens wat dieper in -serieus he, of liever niet!- op de door jou voorspelde andere uitkomsten als de dataset wat meer van die door jou gewenste 'actualiteitswaarde' had gehad)
Er -als eerder- van uitgaande dat dat kan zonder de woorden chemtrail, nwo, joods complot, westerse bazen of Islam te gebruiken.

Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Señor Canardo on 28/09/2009 om 17:57:42
Hierbij nog een mondiaal overzicht van de ontwikkeling van het percentage bloedverwante huwelijken van de afgelopen paar jaar >


(http://www.consang.net/images/archive/0/0e/20070419050942!Globalcolorsmall.jpg)

(http://www.consang.net/images/archive/0/0e/20080403020004!Globalcolorsmall.jpg)

(http://www.consang.net/images/0/0e/Globalcolorsmall.jpg)
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 28/09/2009 om 20:32:27
Inhoudelijk op jou ingaan is echt zo goed als onmogelijk, je doet weinig anders dan domme vragen stellen, je bent uber geindoctrineerd, veuls te goedgelovig en aanhanger van complottheorietjes.

Westers vs niet-westers en Islamitisch vs onislamitsch, zie hier het wereldbeeld van jou. En vele andere simpletons.

Ik wou dus idd alleen maar ff zeggen dat je een windbuil bent. En dat je zelf nogal lijkt te kicken op op de man spelen.


Haha, toppie, CFO! Ik lees dit net, kortom een mindfucker, hehe.
Title: Re: Arabieren, het meest zieke volk ter wereld.
Post by: Awarinou on 28/09/2009 om 20:34:55
Je stelt mij teleur CFO'tje. Normaal gesproken ben jij degene die krampachtig vasthoudt aan logica en redenatie, maar vandaag kom je helaas niet verder dan wat insinuaties en zwartmakerij, terwijl je mijn argumentatie angstvallig ontwijkt.Aah dit is echt vertederend; de zielige Awarinou wordt te hulp geschoten door The Almighty CFO, want alleen kan die het niet af. Ben je echt zo begaan met het lot van Awarinou of is dit soort-zoekt-soort en wederom een bevestiging van mijn arrumi hypothese?   
'

Alleen kan ik het niet af? So far, so good, jongen, so far, so good, hehe.
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Broochem on 30/09/2009 om 16:00:04
Een andere interessante verklaring waarom het aantal genetische geboorteafwijkingen in het Midden-Oosten zo enorm hoog is:

Radioactive Ammunition Fired In Middle East May Claim More Lives Than Hiroshima & Nagasaki

by Sherwood Ross
November-21-2007

By firing radioactive ammunition, the U.S., U.K., and Israel may have triggered a nuclear holocaust in the Middle East that, over time, will prove deadlier than the U.S. atomic bombing of Japan.

So much ammunition containing depleted uranium (DU) has been fired, asserts nuclear authority Leuren Moret,

"The genetic future of the Iraqi people for the most part, is destroyed."

"More than ten times the amount of radiation released during atmospheric testing (of nuclear bombs) has been released from depleted uranium weaponry since 1991," Moret writes, including radioactive ammunition fired by Israeli troops in Palestine.

Moret is an independent U.S. scientist formerly employed for five years at the Lawrence Berkeley National Laboratory and also at the Lawrence Livermore National Laboratory, both of California.

Adds Arthur Bernklau, of Veterans For Constitutional Law,

"The long-term effect of DU is a virtual death sentence. Iraq is a toxic wasteland. Anyone who is there stands a good chance of coming down with cancer and leukemia. In Iraq, the birth rate of mutations is totally out of control."

Moret, a Berkeley, Calif., Environmental Commissioner and past president of the Association for Women Geoscientists, says,

"For every genetic defect that we can see now, in future generations there are thousands more that will be expressed."

She adds,

"the (Iraq) environment now is completely radioactive."

Dr. Helen Caldicott, the prominent anti-nuclear crusader, has written:

"Much of the DU is in cities such as Baghdad, where half the population of 5 million people are children who played in the burned-out tanks and on the sandy, dusty ground."


"Children are 10 to 20 times more susceptible to the carcinogenic effects of radiation than adults," Caldicott wrote.

 

"My pediatric colleagues in Basra, where this ordnance was used in 1991, report a sevenfold increase in childhood cancer and a sevenfold increase in gross congenital abnormalities," she wrote in her book, "Nuclear Power is not the Answer".

(The New Press).

Caldicott goes on to say the two Gulf wars,

"have been nuclear wars because they have scattered nuclear material across the land, and people - particularly children - are condemned to die of malignancy and congenital disease essentially for eternity."

Because of the extremely long half-life of uranium 238, one of the radioactive elements in the shells fired,

"the food, the air, and the water in the cradle of civilization have been forever contaminated," Caldicott explained.

Uranium is a heavy metal that enters the body via inhalation into the lung or via ingestion into the GI tract. It is excreted by the kidney, where, if the dose is high enough, it can induce renal failure or kidney cancer. It also lodges in the bones where it causes bone cancer and leukemia, and it is excreted in the semen, where it mutates genes in the sperm, leading to birth deformities.

Nuclear contamination is spreading around the world, Caldicott adds, with heaviest concentrations in regions within a 1,000-mile radius of Baghdad and Afghanistan.

These are, notably, northern India, southern Russia, Turkey, Egypt, Saudi Arabia, Tibet, Pakistan, Kuwait, the Gulf emirates, and Jordan.


"Downwind from the radioactive devastation in Iraq, Israel is also suffering from large increases in breast cancer, leukemia and childhood diabetes," Moret asserts.

Doug Rokke, formerly the top U.S. Army DU clean-up officer and now anti-DU crusader, says Israeli tankers fired radioactive shells during the invasion of Lebanon last year. U.S. and NATO forces also used DU ammunition in Kosovo. Rokke says he is quite ill from the effects of DU and that members of his clean-up crew have died from it.

As a result of DU bombardments, Caldicott writes,

"Severe birth defects have been reported in babies born to contaminated civilians in Iraq, Yugoslavia, and Afghanistan and the incidence and severity of defects is increasing over time."

Like symptoms have been reported among infants born to U.S. service personnel that fought in the Gulf Wars. One survey of 251 returned Gulf War veterans from Mississippi made by the Veterans Administration found 67% of children born to them suffered from "severe illnesses and deformities."

Some were born without brains or vital organs or with no arms, hands, or arms, or with hands attached to their shoulders.

While U.S. officials deny DU ammunition is dangerous, it is a fact Gulf War veterans were the first Americans ever to fight on a radioactive battlefield, and their children apparently are the first known to display these ghastly deformities.


Soldiers who survived being hit by radioactive ammunition, as well as those who fired it, are falling ill, often showing signs of radiation sickness. Of the 700,000 U.S. veterans of the first Gulf War, more than 240,000 are on permanent medical disability and 11,000 are dead, published reports indicate.

This is an astonishing toll from such a short conflict in which fewer than 400 U.S. soldiers were killed on the battlefield.

Of course,

"depleted uranium munitions were and remain another causative factor behind Gulf War Syndrome (GWS)," writes Francis Boyle, a leading American authority on international law in his book "Biowarfare and Terrorism".

"The Pentagon continues to deny that there is such a medical phenomenon categorized as GWS - even beyond the point where everyone knows that denial is pure propaganda and disinformation," Boyle writes.

Boyle contends,

"The Pentagon will never own up to the legal, economic, tortuous, political, and criminal consequences of admitting the existence of GWS. So U.S. and U.K. veterans of Gulf War I as well as their afterborn children will continue to suffer and die. The same will prove true for U.S. and U.S. veterans of Bush Jr.'s Gulf War II as well as their afterborn children."

Boyle said the use of DU is outlawed under the 1925 Geneva Convention prohibiting poison gas.

Chalmers Johnson, president of the Japan Policy Research Institute, writes in his "The Sorrows of Empire" that, given the abnormal clusters of childhood cancers and deformities in Iraq as well as Kosovo, the evidence points "toward a significant role for DU."

By insisting on its use, Johnson adds,

"the military is deliberately flouting a 1996 United Nations resolution that classifies DU ammunition as an illegal weapon of mass destruction."

Moret calls DU "the Trojan Horse of nuclear war." She describes it as "the weapon that keeps killing." Indeed, the half-life of Uranium-238 is 4.5-billion years, and as it decays it spawns other deadly radioactive by-products.

Radioactive fallout from DU apparently blew far and wide. Following the initial U.S. bombardment of Iraq in 2003, DU particles traveled 2,400 miles to Great Britain in about a week, where atmospheric radiation quadrupled.


But it is in the Middle East, predominantly Iraq, where the bulk of the radioactive waste has been dumped.

In the early Nineties, the United Kingdom Atomic Energy Authority warned that 50 tons of dust from DU explosions could claim a half million lives from cancer by year 2000. Not 50 tons, but an estimated two thousand radioactive tons have been fired off in the Middle East, suggesting the possibility over time of an even higher death toll.


Dr. Keith Baverstock, a World Health Organization radiation advisor, informed the media, Iraq's arid climate would increase exposure from its tiny particles as they are blown about and inhaled by the civilian population for years to come.


The civilian death toll from the August, 1945, U.S. atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki has been put at 140,000 and 80,000, respectively.

 

Over time, however, deaths from radiation sickness are thought to have claimed the lives of another 100,000 Japanese civilians.Sherwood Ross is a Miami, Florida-based free-lance writer who covers military and political topics.

Reach him at sherwoodr1@yahoo.com. Ross has worked as a reporter for the Chicago Daily News and several wire services and is a contributor to national magazines.

 

Authors Bio:

Sherwood Ross has worked in the civil rights movement and as a reporter for major dailies and wire services.


http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_uranium08.htmDe westerse bondgenoten hebben het Midden-Oosten jarenlang gebruikt om goedkoop hun nucleaire afval te dumpen door ze te verwerken in wapens en munitie. Met bovenstaande tot gevolg.
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Broochem on 30/09/2009 om 16:23:19
Een hoog aantal veteranen, soms wel 50%, die terugkeerde uit de oorlogsgebieden in het Midden-Oosten ïs ziek geworden. Regeringen hebben nooit willen erkennen wat de wetenschappers al weten, maar dat begint steeds meer het geval te worden. In 2008 heeft de regering van Italië verantwoordelijkheid moeten nemen voor Italiaanse veteranen die blootgesteld werden aan afgeschoten verarmduranium-munitie. De Britse rechter heeft onlangs erkend dat een Britse veteraan die kanker kreeg overleed aan blootstelling door verarmduranium-munitie. Dagelijks worden er kinderen geboren in Afghanistan, Irak en Palestina met misvormde ledematen en hersenafwijkingen. In alle Arabische en andere MO landen eromheen zijn genetische geboorteafwijkingen aan de orde van de dag. En waar staat Nederland in deze...

Nederland weer tegen VN-resolutie verarmd uranium
ANP
Gepubliceerd op 06 december 2007 16:27, bijgewerkt op 16:27


NEW YORK/BRUSSEL -  Nederland heeft bij de Verenigde Naties opnieuw als een van de weinige landen tegen een resolutie gestemd die onderzoek naar verarmd uranium bepleit. Het materiaal zou giftig zijn bij gebruik in kogels en bepantsering van militaire voertuigen.

Naast 136 voorstemmers waren er vijf tegenstemmers: behalve Nederland zijn dat Israël, Engeland, de VS en Tsjechië. Nederland had bezwaar tegen de precieze bewoording van de resolutie. ‘De bewoording zou aanleiding kunnen geven tot het idee dat verarmd uranium gezondheidseffecten zou kunnen hebben. Het ministerie van Defensie doet daar echter nog onderzoek naar’, reageerde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag.

Europarlementslid Els de Groen, specialist in verarmd uranium, noemt het ‘hoogst onverantwoordelijk om de beschikbare onderzoeksresultaten in de wind te slaan. Als ik ouder zou zijn met een zoon of dochter in Afghanistan of die in de Balkan of Irak heeft gediend, zou ik zeker woedend zijn.’

De Groen is blij dat er een internationaal onderzoek komt naar de effecten van verarmd uranium, ondanks de Nederlandse tegenstem: ‘Ik zou niet graag de premier zijn die, geconfronteerd met Nederlandse ziektegevallen, moet uitleggen waarom hij tweemaal het onderzoek heeft gedwarsboomd.’

De Groen meent dat tientallen Nederlandse soldaten ziek zijn door het verarmd uranium. De stof valt bij een ontploffing uiteen in kleine bolletjes en komt zo in de longen. Onder anderen een Nederlandse korporaal zou zo blaaskanker hebben opgelopen.

‘In Italië loopt een parlementair onderzoek en krijgen veteranen of hun nabestaanden een schadevergoeding’, zegt De Groen. ‘In Griekenland duiken nu ook ziektegevallen op.’

Tweede Kamerlid Krista van Velzen (SP) heeft het kabinet donderdag inmiddels om opheldering gevraagd.

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article484702.ece/Nederland_weer_tegen_VN-resolutie_verarmd_uranium
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Señor Canardo on 30/09/2009 om 16:41:46
Zie deze post (http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=13167.msg254126#msg254126) voor aanvullende info over het gebruik van verarmd uranium in het Midden-Oosten...
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: TheCFO on 02/10/2009 om 07:54:33
Ah, cool, tis jullie weer gelukt.

Erfelijke afwijkingen hebben niets te maken met arabische inteelt!

(het ligt weer aan amerika! stumperneefjes incognito en broochem openen ons de ogen. Its the NWO you stupid!)
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: 3ich on 02/10/2009 om 11:12:43
Ah, cool, tis jullie weer gelukt.

Erfelijke afwijkingen hebben niets te maken met arabische inteelt!

(het ligt weer aan amerika! stumperneefjes incognito en broochem openen ons de ogen. Its the NWO you stupid!)

Schreeuw het uit!

Tuurlijk heeft het ook te maken met inteelt! Alsof hier in het westen geen inteelt was/is? (zoals ik al eerder aangaf zelfs de qeeun elizabeth en haar familie leden. Die deden het zelfs met broers zus.)

Het nuclaire afval en stoffen/gassen daar in dat gebied kan men niet ontkennen na al die jaren van oorlog en ellende in dat gebied MO. Heeft verder weinig met de NWO te maken dit integenstelling weer wel, http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_biometrisch_paspoort

Ja NL is een voorloper op de NWO!

Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Broochem on 02/10/2009 om 12:36:51
Ah, cool, tis jullie weer gelukt.

Erfelijke afwijkingen hebben niets te maken met arabische inteelt!

(het ligt weer aan amerika! stumperneefjes incognito en broochem openen ons de ogen. Its the NWO you stupid!)
Je hoeft niet te schelden, je hoeft ook niet te liegen of bovenstaande informatie uit je systeem te blokkeren. Wees gewoon eerlijk.
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Señor Canardo on 02/10/2009 om 14:19:53
Ah, cool, tis jullie weer gelukt.

Erfelijke afwijkingen hebben niets te maken met arabische inteelt!

(het ligt weer aan amerika! stumperneefjes incognito en broochem openen ons de ogen. Its the NWO you stupid!)

Ik geef alleen info door die ik relevant acht in deze discussie. Ik zou zeggen TheCFO, voel je vrij om deze informatie te toetsen op de objectieve waarheid én je eigen persoonlijke situatie...


ff voor de statistieken (http://www.generationr.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=2) >

(http://img35.imageshack.us/img35/7200/neefnichthuwelijknederl.jpg)

(http://img24.imageshack.us/img24/7200/neefnichthuwelijknederl.jpg)
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: TheCFO on 02/10/2009 om 15:32:05
in the end was mijn opmerking niet meer of minder dan dat ik de  ontopicheid van verrijkt uranium ter discussie steldde.

Maar ga gerust verder met ons informeren over de wandaden van het westen, ook hier
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: matou on 02/10/2009 om 15:56:11
brainwash            niet de moeite om op te reageren, belachelijk
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Señor Canardo on 02/10/2009 om 16:03:21
in the end was mijn opmerking niet meer of minder dan dat ik de  ontopicheid van verrijkt uranium ter discussie steldde.

Maar ga gerust verder met ons informeren over de wandaden van het westen, ook hier

Als die wandaden van het Westen betrekking hebben op erfelijke afwijkingen bij het nageslacht zal ik dat ook zeker doen, juist hier.
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Señor Canardo on 02/10/2009 om 16:15:42
Bloedverwantschap oorzaak allochtone babysterfte

Rotterdam, 12 juni. De hogere babysterfte in Turkse en Marokkaanse families in Nederland is deels te verklaren door bloedverwantschap tussen de moeder en de vader. Baby’s van Surinaamse en Antilliaanse moeders daarentegen overlijden vaker in het eerste jaar na de geboorte, omdat ze lichter zijn en vroeger geboren worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC, waarop Ernst-Jan Troe over twee weken promoveert.

Volgens de onderzoekers maakt de studie voor het eerst duidelijk dat de oorzaken van hogere babysterfte in allochtone families verschillen tussen bevolkingsgroepen. Hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg Johan Mackenbach van het Erasmus MC, die Troe begeleidde: „Dat is belangrijk, want dan moet je niet aankomen met een eenheidsbehandeling.” Troe gebruikte cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en uit de Generation R-studie, een onderzoek onder bijna tienduizend Rotterdamse kinderen en hun ouders.

Er is de afgelopen jaren veel aandacht voor kinderen die rond de geboorte en in het eerste levensjaar overlijden. In 2003 bleek dat in Nederland anderhalf keer zoveel baby’s in de maand na de geboorte sterven als in de best scorende Europese landen. De sterfte onder allochtonen in Nederland is echter nog eens bijna anderhalf keer zo groot als onder autochtonen. Bezien over het hele eerste levensjaar gaan er van de duizend allochtone baby’s zes of zeven dood. De hoge babysterfte in allochtone gezinnen draagt daarmee ook bij aan het hogere Nederlandse gemiddelde.

Turkse en Marokkaanse baby’s sterven relatief vaak later in het eerste levensjaar, en ook vaak aan aangeboren afwijkingen. De onderzoekers berekenden dat 5 tot 23 procent van de sterfte het gevolg is van bloedverwantschap. Eén op de vijf paren in die etnische groepen was neef en nicht, of achterneef en -nicht.

Onder Turkse moeders, vooral die van de tweede generatie allochtonen, speelt bovendien roken een rol. Dat kan wiegendood veroorzaken. Mackenbach: „Daarom is het ook belangrijk dat moeders eerder met de prenatale zorg in aanraking komen. Dan kun je de gevolgen van roken en die van bloedverwantschap nog beperken.” In het geval van bloedverwantschap en afwijkingen in de familie zouden paren kunnen besluiten om geen kinderen te krijgen, of om prenatale tests laten doen.

De sterfte van Antilliaanse en Surinaamse baby’s in Nederland hangt voor een belangrijk deel af van de lengte van de moeder, en die van de vader. Daaraan zal op korte termijn weinig veranderen. Mackenbach: „Een kleine moeder heeft in het bekken weinig ruimte voor een groot kind. Daarnaast weerspiegelt de lengte de gezondheid van de moeder eerder in het leven.” Wel zou het aantal tienerzwangerschappen, dat sinds 2001 daalt maar vooral onder Antilliaanse moeders nog hoog is, verder kunnen verminderen. Tienerzwangerschappen dragen namelijk ook bij aan de babysterfte.

12 Juni 2008

NRC

http://www.nrc.nl/wetenschap/article1916561.ece/Bloedverwantschap_oorzaak_allochtone_babysterfte
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Señor Canardo on 02/10/2009 om 16:51:40
Balkenende: verbod huwelijken neven en nichten

DEN HAAG - Het kabinet wil een verbod op huwelijken tussen neven en nichten en zwaardere opleidingseisen voor importbruiden. Dat heeft premier Jan Peter Balkenende donderdag in de Tweede Kamer gezegd. Volgens de premier moet het verbod op neef-nichthuwelijken zowel gelden voor uit het buitenland gehaalde partners als voor mensen in Nederland. Voor dat laatste zet het kabinet in op een verbod in het Nederlands familierecht.

Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) zegt dat het gaat om alle nog te sluiten huwelijken van autochtonen en allochtonen. Het verbod wordt niet met terugwerkende kracht toegepast. Volgens Albayrak is het geen punt dat reeds gesloten huwelijken in een ander daglicht komen te staan. ''Je mag toch ook niet met je moeder trouwen.''

Tot 1970 waren neef-nichthuwelijken ook al verboden in Nederland, zegt Albayrak. Omdat huwelijken tussen neven en nichten eigenlijk alleen nog onder allochtonen plaatshebben, vaak ook bij wijze van opvang, heeft de nieuwe maatregel invloed op de toestroom van immigranten. Het naar Nederland halen van een nicht om mee te trouwen, kan dan niet meer.

Verder wil Balkenende de inburgeringstoets voor mensen uit het buitenland vergelijkbaar maken met de in Nederland geldende leerplicht. De Kamer zal hier later in een brief van minister Eberhard van der Laan (Integratie) over worden ingelicht.

CDA en PvdA dachten tot nu toe verschillend over de vraag of het moeilijker moet worden gemaakt een buitenlandse bruid of bruidegom naar Nederland te halen. Met de VVD en de PVV wil het CDA de regels aanscherpen, onder meer door een hogere opleidingseis te stellen. De PvdA was met SP en GroenLinks tegen.

18 September 2009

ANP

http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/262183/2009/09/18/Verbod-huwelijk-neef-en-nicht.dhtml
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Señor Canardo on 02/10/2009 om 17:07:51
Het bovenstaande is wederom een sterk staaltje van Hollandse rekenkunst (http://www.amazigh.nl/awar/index.php?topic=12750.msg253977#msg253977) en de incompetentie van de Nederlandse staat...>


HET MOCHT ALTIJD AL!

Een verbod op huwelijken tussen neef en nicht heeft in Nederland nooit bestaan, zei minister Hoogervorst in 2003 in antwoord op kamervragen. En verdomd: dat blijkt waar te zijn. Artikel 88 van het oude burgerlijk wetboek verbood van alles en nog wat, maar niet het huwelijk tussen neef en nicht. V00r 1970 waren alle verbintenissen tussen bloedverwanten tot en met de derde graad verboden. Dus je mocht niet trouwen met je vader/moeder (1e graad), broer/zuster (2e graad), of oom/tante (3e graad). Daarnaast was het expliciet verboden te trouwen met je oud-oom of oud-tante (alsof iemand ooit zou willen trouwen met de zuster van zijn grootmoeder, ooropgesteld dat die überhaupt nog in leven is), en trouwen met je zwager of schoonzuster mocht ook niet (nog onbegrijpelijker, want die twee hebben genetisch niets maar dan ook niets met elkaar uitstaande). Maar over neven en nichten geen woord. Het tekent de volstrekte willekeur van onze wetgeving.

Gek genoeg was er in die wetgeving ook een ontsnappingsclausule ingebouwd: om het verbod te omzeilen kon je bij de koning(in) dispensatie aanvragen, die - als ik Hoogervorst geloven mag – vrijwel altijd werd verleend. Of op die manier ook huwelijken tussen vaders en dochters of broers en zusters zijn gelegaliseerd (laat staan huwelijken tussen oudooms en achternichten) heb ik niet kunnen achterhalen. Maar 3e graads verwanten konden er ? met dispensatie – lustig op los trouwen. Anton Mussert was bijvoorbeeld in alle eer en deugd gehuwd met zijn tante, om maar een dwarsstraat te noemen.

Waarom die dispensatiemogelijkheid, vraag je je af. Ik zou zeggen: of je verbiedt trouwen met ooms en tantes wegens gevaar voor de volksgezondheid, of je verbiedt het niet, omdat het geen kwaad kan. Maar je laat het niet van het ochtendhumeur van de kunnegin afhangen. (Tenzij de Majesteit zich bereid verklaart om Persoonlijk de zorg op zich te nemen voor de gehandicapte kinderen die het gevolg zijn van Haar Doorluchtige Toestemming. Maar dat zie ik Haar nog niet zo eentweedrie doen.)

Ik kan dan ook maar een reden bedenken voor die ingebouwde ontsnappingsclausule: namelijk dat trouwen binnen de familie een bij uitstek adellijke traditie is. Koninklijke bloedverwanten werden bijna standaard aan elkaar uitgehuwelijkt, om te voorkomen dat het familiebezit uiteen zou vallen. William and Mary waren neef en nicht, en vrijwel alle Europese vorstenhuizen waren door inteelt met elkaar vervlochten. Erfelijke ziektes als hemofilie (en niet te vergeten van krankzinnigheid) waren daar dan ook aan de orde van de dag. Kortom: inteelt voorkomen was allemaal goed en wel, maar een absoluut en ondubbelzinnig verbod zou de aristocratie teveel in de wielen rijden. Dus werd er een achterdeurtje open gelaten, en de sleutel daarvan werd overhandigd aan de Majesteit. Als u een betere verklaring heeft voor die onzinnige dispensatieregeling, dan hoor ik het graag.

Deze wetgeving is in 1970 ingrijpend gewijzigd. De hervorming was het geesteskind van prof. J.C. van Oven, Leids hoogleraar in het Romeins Recht, die in het kabinet Drees III een blauwe maandag minister van Justitie is geweest (van februari tot oktober 1956, om precies te zijn), omdat de zittende minister (Donkers) onverwacht de pijp uit was gegaan. Hij zette ons huidige huwelijksrecht op poten, dat o.a. gericht was op een betere rechtsbescherming van de gehuwde vrouw, en tot vandaag voortleeft als de Lex Van Oven.

Aan genetica had deze rechtsgeleerde echter geen boodschap, zo te zien. Want onder de huidige wetgeving is alles toegestaan, behalve dan huwelijken tussen verwanten in de opgaande of neergaande lijn (in gewoon Nederlands: je mag niet trouwen met je moeder of je grootmoeder, en ook niet met je dochter of je kleindochter), en huwelijken tussen broer en zuster. De Koningin komt er niet meer aan te pas; nu is het de minister van Justitie die ontheffing kan verlenen. Maar dat geldt alleen voor broers en zusters die door adoptie familie van elkaar zijn geworden.

Zo ziet u maar: wat vandaag bloedschande is, kan morgen ineens bon ton zijn. 't Hangt er maar net van af wat de boven ons gestelden het beste uitkomt. Maar mijn theorie dat de versoepeling van ons huwelijksrecht verband hield met de moslimimmigratie blijkt dus bij nader inzien niet houdbaar te zijn. (Ik neem dan ook bij deze mijn insinuatie terug. Want zelfs ik kan niet geloven dat minister van Oven reeds in 1956 rekening hield met de gezinsherenigingsgolf van de jaren zeventig. Zo paranoide ben ik nou ook weer niet.)

Maar het kwam wel goed uit, want het bespaarde de overheid een enorme hoop gezeik. Wat had men anders aan gemoeten met al die Marokkaanse en Turkse meisjes die als slavinnen aan hun oom worden uitgehuwelijkt? De administratieve rompslomp zou niet te overzien zijn geweest, en de koningin zou zijn bedolven onder de ontheffingsverzoeken. Bovendien kon dan de onderdrukking van moslimvrouwen niet meer onder het vloerkleed worden geveegd, en daar werd nou juist krampachtig over gezwegen.

Dat zwijgen werd zelfs geinstitutionaliseerd door de draconische antidiscriminatie-wetgeving: vrijwel niemand durfde over de moslimcultuur ?berhaupt een uitspraak te doen, want voor je het wist had je een strafvervolging wegens racisme aan je broek. Welke criteria daarbij werden gehanteerd was volslagen duister. Janmaat is als crimineel veroordeeld wegens de slogan "vol is vol". Sindsdien is die term gebezigd door diverse hoogwaardigheidsbekleders, en laatst zag ik hem zelfs als kop in de Volkskrant staan. Geen haan die ernaar kraaide. En dat allemaal onder dezelfde wetgeving. Daar ligt nou een mooie kluif voor de commissie Gelijke Behandeling, zou men zeggen. Maar die zwijgt over deze barbaarse rechtsongelijkheid als het graf, en concentreert zich op Marokkanen die geweigerd worden in disco's. Dat de een vrijuit gaat terwijl de ander voor datzelfde delict in de nor wordt gegooid, dat deert de commissie niet. Maar dat een Marokkaan soms een avondje disco misloopt, daarover schreeuwt zij moord en brand.

Ondertussen zitten we door al dat abominabele juridische broddelwerk nu wel met de gebakken peren Huwelijken met ooms en neven komen veelvuldig voor in Turkse en Marokkaanse families. Hoe frekwent, dat weten we niet, want dat mag in de statistieken niet worden bijgehouden. Maar in elk geval zo frekwent dat een allochtoon kind inmiddels twee keer zoveel kans loopt jong te overlijden als een autochtoon kind. Een half procent van de Nederlandse kinderen wordt geboren met een erfelijke aandoening. Bij een neef en nicht huwelijk verdubbelt die kans tot 1 procent, en Turks/Marokkaanse mensen, die regelmatig binnen de familie trouwen, zitten nu al op een kans van 2 a 3 procent. Dit blijkt allemaal uit een onderzoek van prof. Dr. Martijn Breuning, klinisch geneticus aan de universiteit Leiden. Voor het geval u me niet gelooft.

Het behoeft geen betoog dat de kans op genetische afwijkingen per generatie groter wordt, zeker binnen een relatief kleine en geisoleerde gemeenschap als het Turks/Marokkaanse volksdeel in Nederland. Een huwelijk tussen een neef en nicht is een ding, maar wat als de partners zelf ook al het produkt zijn van een huwelijk tussen neef en nicht? Dan wordt de kans op erfelijke ziektes in het kwadraat verheven, als het ware. En als h?n kinderen ook weer met hun neefjes en nichtjes of ooms en tantes trouwen is het leed helemaal niet meer te overzien, naar gevreesd moet worden.

't Is een zonderlinge situatie geef toe: vroeger, toen inteelt hier slechts sporadisch voorkwam (en dan nog hoofdzakelijk onder aristocraten), hadden we wetten die het verschijnsel binnen de perken hielden. En juist nu het een probleem van formaat dreigt te worden zijn die beperkingen opgeheven! Hoogervorst gaat er niets aan veranderen: hij vindt een verbod op huwelijken tussen neef en nicht ?buiten proportie?. Over huwelijken met ooms en tantes laat hij zich niet eens uit..

Dat belooft wat voor de toekomst. Als u het mij vraagt krijgt de toch al zwaar verloederde gezondheidszorg in dit land er straks een gigantisch probleem bij.

Februari 2006

Pamela Hemelrijk

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/242/update-neef-nicht-huwelijk.html#more-242
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: matou on 02/10/2009 om 17:42:52
heb jij geen leven ? zoveel kritiek en toch vertoeven in hollanda , what a joke
Title: Re: Erfelijke afwijkingen bij veel Arabieren
Post by: Señor Canardo on 02/10/2009 om 23:08:30
heb jij geen leven ? zoveel kritiek en toch vertoeven in hollanda , what a joke

Als ik de financiele zekerheid had was ik allang weer terug naar mijn thuisland. Helaas, tot die tijd blijf ik mijn "kritiek" uitspreken op alles wat mij niet zint. Net als alle overige Nederlanders trouwens.