Islamitisch onderwijs

Gestart door Moussa, 16/05/2006 om 18:21:48

TheCFO

Citaat van: Inuit op 19/05/2006 om 14:51:11
als dat zo zou zijn, dan betekent dat dat iemand die zijn kind naar bijv. een islamitische school stuurt zwaar benadeeld wordt. hij betaalt gedwongen mee aan openbaar onderwijs en moet ook nog eens geld ophoesten voor de school waar zijn kind op zit. ik zou zeggen hou je mooie ideeen maar lekker bij je. nogmaals, of alles finacieren of niets finacieren, dat is het meest rechtvaardige.

Het moge duidelijk zijn dat ik bij deze keuze ben voor 'niets financieren'. Maar het is nogal een kolderieke keus. Autolozen dragen bij aan wegenbouw, kinderlozen aan de kinderbijslag, zigeuners aan huizenbouw en ga zo maar door.En met rechtvaardigheid heeft het niets van doen. De huidige situatie is -helaas of gelukkig- als volgt: Er is een overheidsbudget voor onderwijs dat uitgegeven wordt aan openbaar en bijzonder (islamitisch, christelijk, jenaplan etc etc)onderwijs (en natuurlijk nog veel -!- meer). Dit budget wordt opgehoest door de burgers.
Ik pleit er voor dat dit budget uitsluitend uitgegeven wordt aan openbaar onderwijs. Want inderdaad; waarom moet de moslimvader meebetalen aan specifiek Veluweonderwijs over de Zoon van God? Wat de Staat aanbiedt dient neutraal (zo neutraal mogelijk)en algemeen te zijn. (Ik ben er bijvoorbeeld wel  degelijk voor dat alle religies aan bod komen in dat openbare onderwijs.)

Dat burgers -die dat zelf willen en kunnen organiseren- ook hun eigen specifiek gekleurde onderwijs mogen geven vind ik persoonlijk verder prima, ondanks mijn persoonlijke liefde voor openbaar onderwijs.


Timarzgha

Geld intrekken kun je wel doen, alleen zijn er ook veel nadelen daaraan verbonden.
Door de financiële hulp van de overheid aan deze scholen, kunnen zij ook meer invloed uitoefenen op de scholen.
Dus ook bemoeien met bepaalde regels, normen en waarden en ook met de inhoud van dat onderwijs.
Door alle financiële hulp in te trekken zullen de scholen meer vatbaar zijn voor misschien wel buitenlandse investeerders.
En we weten dat zij niet altijd met goede bedoelingen aankomen.
Het is een gevaar, wat uiteindelijk kan neerkomen op verdere verslechtering van de integratie en onderlinge verstandhoudingen tussen alloch en autochtoon.
Wat dan weer op neer zal komen, dat de overheid miljoenen of meer moet ophoesten om dat weer recht te proberen te trekken.
Zeer kortzichtig gedacht als men denkt dat door intrekking van financiën, men goed doet aan de nederlandse staat.
Uiteindelijk zullen de islamitische en christelijke scholen gewoon bestaan, zij het met veel minder invloeden van de overheid.
Neem de voorbeeld van kerken en moskeen waar de overheid niets financierde en daarmee ook niets in te brengen heeft.
Dat bleek later ook een groot probleem voor Nederland en de overheid.
Dus niet problemen creëren om vervolgens achter de feiten te gaan lopen om een oplossing te zoeken.


mouslati

Citaat van: Izouran op 19/05/2006 om 18:42:52
Om meer kennis op te doen over het geloof.

Dat denk ik niet, want zoveel tijd wordt er niet besteed aan godsdienstles. Het zit hem meer in de kleinere dingen dua voor het eten, kledingvoorschriften, feestdagen enz.

Moussa

Als ik alles zo'n beetje lees dan is islamitisch onderwijs eigenlijk vooral belangrijk omdat we vrezen dat onze kinderen op een openbare of christelijke school gaan 'verwestersen'.

Izouran

#49
Citaat van: Moussa op 31/05/2006 om 22:13:49
Als ik alles zo'n beetje lees dan is islamitisch onderwijs eigenlijk vooral belangrijk omdat we vrezen dat onze kinderen op een openbare of christelijke school gaan 'verwestersen'.

Eigenlijk een domme reden, onze kinderen zullen toch ooit in aanraking komen met het ''Westen''.

Ik denk dat het vooral belangrijk voor deze ouders is dat hun kinderen de basis van het geloof meekrijgen.

Citaat van: mouslati op 21/05/2006 om 19:38:02
Citaat van: Izouran op 19/05/2006 om 18:42:52
Om meer kennis op te doen over het geloof.

Dat denk ik niet, want zoveel tijd wordt er niet besteed aan godsdienstles. Het zit hem meer in de kleinere dingen dua voor het eten, kledingvoorschriften, feestdagen enz.

Ik heb het dan ook over die kleine dingen.

Talwiezt

Citaat van: mouslati op 18/05/2006 om 20:02:31
anderzijds heb ik via het ministerie van O&W een rapport opgevraagd waar ik achteraf niet zo gelukkig mee was. Daarin kwam naar voren dat het gemiddelde niveau op een islamittische en/of zware school ver onder het gemiddelde zat van andersoortig onderwijs. Dat in combinatie van in mijn ogen gedemotiveerd personeel is voor mij nog steeds een struikelblok.

Het gemiddelde niveau zal dan wel lager liggen dan op een witte school, maar dat hoeft niet te betekenen da dat op elke Islamtische/zwarte school et geval is. Doe gewoon goed onderzoek na op de school waar jy je kinderen op wilt zetten.
Op de school waar ik toen gezeten heb, ook een Islamtische.. in die tyd was onze niveau pcies etzelfde of zelfs wat hoger.

Zelf heb ik ook stage gelopen op een Islamitische school, wat weer een totale ramp was. Niveau van de kinderen liet zker te wensen over, het personeel,, vroeg me echt af waar ze die vandaan hebben gehaald. Slecht georganiseerd was het.
Maar zo is elke school anders. De ene zit goed qua lesgeving, houdt de kinderen op niveau terwyl de andere et niet zo nauw nemen ermee. Genoeg goed kyken waar je je kinderen heen stuurt. Nou, en is et zo dat et qua nivaugemiddelde echt veel afwykt, is je antwoord snel bedacht

Talwiezt

Citaat van: Izouran op 01/06/2006 om 19:09:12
Eigenlijk een domme reden, onze kinderen zullen toch ooit in aanraking komen met het ''Westen''.

Ik denk dat het vooral belangrijk voor deze ouders is dat hun kinderen de basis van het geloof meekrijgen.


Klopt, we leven in nederland.
Je kunt er niet omheen, de ouders spelen zker een grote rol in et meegeven van het geloof aan hun kinderen. Als zy al niks aan hun geloof doen, nemen de kinderen et meestal ook zo over.

Talwiezt

Citaat van: mouslati op 21/05/2006 om 19:38:02
Citaat van: Izouran op 19/05/2006 om 18:42:52
Om meer kennis op te doen over het geloof.

Dat denk ik niet, want zoveel tijd wordt er niet besteed aan godsdienstles. Het zit hem meer in de kleinere dingen dua voor het eten, kledingvoorschriften, feestdagen enz.

Tis dat ze meestal Sourath leren en kleine du3ath.. en anacheed nr's.
Het is best oppervlakkig, ze leren wel wat wel kan en niet, haram en halal.
Hoe ze zich moeten gedragen, kleine dingen die toch wel belangryk zyn. Dat is al heel wat.

mouslati

Citaat van: Moussa op 31/05/2006 om 22:13:49
Als ik alles zo'n beetje lees dan is islamitisch onderwijs eigenlijk vooral belangrijk omdat we vrezen dat onze kinderen op een openbare of christelijke school gaan 'verwestersen'.

Dit vind ik om heel eerlijkt te zijn wel een heel voorbarige conclusie. Het is niet zo dat we vrezen dat onze kinderen verwesteren, het gaat mij er meer om dat ze wat meer meekrijgen over onze eigen achtergrond, denk daarbij aan extra aandacht met islamitische feestdagen die in je normale leven eigenlijk onopgemerkt voorbijgaan, denk daarbij aan du3a's in het dagelijks leven. Het strookt gewoon veel meer met het leven thuis. Nu krijg je situaties waarin je kind thuis een du3a voor het eten moet zeggen en op school de handjes moet vouwen, dat ze met Pinksteren zitten te wachten op de heilige geest en bijvoorbeeld de geboortdag van de Profeet vzmh onopgemerkt voorbijgaat.

mouslati

Vandaag eerste dag van de kinderen op islamitisch onderwijs. Na wat drama's vanmorgen viel het 's middags al weer mee. Het bidden wordt waarschijnlijk een probleem, maar dit is misschien het perfecte moment om er zelf ook eens mee te beginnen, met hun als stok achter de deur om me er aan te houden.


Dora

mouslati hoe gaat het tot nu toe??
de school waar je je kids hebt gezet is nieuw toch?

mouslati

Citaat van: Dora op 07/09/2006 om 14:42:37
mouslati hoe gaat het tot nu toe??
de school waar je je kids hebt gezet is nieuw toch?

Klopt Dora, vorig schooljaar zijn ze hier begonnen heb toen bewust een jaar gewacht om te kijken hoe het gaat en ze de tijd te geven om hun zaakjes op orde te krijgen.
Dat was maar goed ook, want er zijn toen veel organisatorische en personele problemen geweest.

Helaas lopen we nu ook weer tegen wat organisatorische problemen aan, zo hebben de kinderen nog geen gym of zwemmen omdat ze niet hebben kunnen regelen dat ze 2 verschillende tijden kregen ( 1x voor jongens, en 1x voor meisjes), er is nog steeds geen directeur waardoor personeel ook met zijn problemen nergens terecht kan. De stichting zit in Amsterdam daar loop je ook niet zomaar even binnen. Dan denk ik verdorie dat had je voor het schooljaar begon moeten regelen.

Verder wordt er door de leerkrachten nu al aangegeven dat de klassen druk zijn en dat er veel "moeilijke kinderen" tussen zitten. Dat baart me wel zorgen in die zin dat als dit soort kinderen niet goed begeleid wordt de rest van de klas er de dupe van wordt.

Maar goed daarnaast wil ik ook wat voordelen opnoemen die me opgevallen zijn en dat is dat de kinderen nu altijd een dua voor het eten opzeggen (dat deden wij eerder niet) en dat ze je heel bewust wijzen op het feit dat er nog gebid moet worden. Er worden verhaaltjes over de profeet verteld, die best indruk maken enz.

Kortom qua lesstof en leerstof gaat het goed, maar ze moeten nog wel wat doen aan de organisatie.

Moussa

Welke Amsterdamse stichting beheert deze school?

mouslati

Citaat van: Moussa op 11/09/2006 om 11:21:07
Welke Amsterdamse stichting beheert deze school?

stichting el Amal

Moussa

Citaat van: mouslati op 11/09/2006 om 11:23:04
Citaat van: Moussa op 11/09/2006 om 11:21:07
Welke Amsterdamse stichting beheert deze school?

stichting el Amal
Die hebben inderdaad bestuursproblemen.