Fouad el Haji bij Nova

Gestart door Sa3ieD, 17/03/2006 om 22:31:01

Sa3ieD

Vandaag ging het bij Nova o.a. over buitenlanders in de politiek. Fouad el Haji, gemeenteraadslid voor de PvdA in R'dam was in de uitzending.

Vanavond herhaling denk ik.
www.uitzendinggemist.nl

ameziane

Ik heb begrepen dat Wouter Bos zich zorgen maakt over de capaciteiten van al die nieuwe (deel)gemeenteraadsleden, waaronder veel allochtonen.

Ik ga de uitzending nog bekijken.

Dobry Den

Citaat van: ameziane op 18/03/2006 om 17:00:29
Ik heb begrepen dat Wouter Bos zich zorgen maakt over de capaciteiten van al die nieuwe (deel)gemeenteraadsleden, waaronder veel allochtonen.

Ik ga de uitzending nog bekijken.


Elk allochtoon die zich verkiesbaar heeft gesteld voor de PvdA of op deze partij heeft gestemd is De sukkel van het jaar.

Sa3ieD

Citaat van: ! op 20/03/2006 om 01:18:27
Citaat van: ameziane op 18/03/2006 om 17:00:29
Ik heb begrepen dat Wouter Bos zich zorgen maakt over de capaciteiten van al die nieuwe (deel)gemeenteraadsleden, waaronder veel allochtonen.

Ik ga de uitzending nog bekijken.


Elk allochtoon die zich verkiesbaar heeft gesteld voor de PvdA of op deze partij heeft gestemd is De sukkel van het jaar.

Hahaha ben het eens met je als het gaat om het stemmen op de PvdA, dan ben je inderdaad een sukkel. Maar eerlijk gezegd is het bij mensen die zich verkiesbaar stellen toch wel anders, zij maken gebruik van de achterlijke selectieprocedure van de pvda als het gaat om allochtonen. Best schandalig dat bijv. allochtonen die nauwelijks nederlands spreken of uberhaupt iets afweten van de politiek op een lijst worden gezet. Wouter Bos moet maar zijn bek houden want hij moet zich eerder zorgen maken om zijn zielige partij die echt ALLES doet om stemmen te krijgen dan om de allochtonen op zijn lijst. Die allochtonen zijn op de kieslijst gezet door zijn partij. Eerlijk gezegd is het een rationele keuze om als allochtoon bij de pvda te gaan, misschien ethisch/moreel niet goed maar rationaal wel. Je komt makkelijk op de lijst, wanneer je in de gemeenteraad komt krijg je 2000 euro bruto per maand, voor dit bedrag hoef je helemaal niets te doen. Vergelijk het maar met het kopen van een lotto lot waarbij de winkans 90% is. Verder vind ik het ook best wel rot dat de PvdA een van de weinige partijen is waar een allochtoon kans heeft om op de kieslijst te komen. Ambieer je een politieke carriere als allochtoon dan zit je al gauw bij de pvda. Het is wel jammer dat er niet op kwaliteit/talent geselecteerd wordt, zo worden die paar "goeie" politici de dupe van die honderden ras oppertunisten. Maarja de allochtone kiezer speelt ook maar lekker mee door telkens op de PvdA te stemmen. De meesten weten echt geen ene reet van politiek af, genoeg Marokkanen die bijv. 2 verdieners zijn en een koophuis hebben en zich dus rot betalen aan belastingen en dan PvdA gaan stemmen, alles behalve een rationele keuze. Ik heb nog nooit op de PvdA gestemd en zal het ook nooit van mijn leven doen. Hetzelfde geldt trouwens voor de autochtone vertegenwoordigers in de gemeenteraden, veel zijn ook echt kwaliteitloos. Misschien moeten ze ipv een inburgeringsexamen met een volksvertegenwoordigersexamen komen.

Izwan

PvdA met 'kleurtje' is risico

DEN HAAG - PvdA-leider Wouter Bos voorziet 'ongelukken' met nieuwe allochtone raadsleden van zijn partij. Bos is met name bevreesd voor raadsleden die met voorkeurstemmen zijn gekozen, terwijl ze aanvankelijk op een niet-verkiesbare plek stonden.

Hij zegt dat vandaag in een interview met Het Parool. ''Onze winst is zo groot dat veel mensen - onder wie allochtonen - een raadszetel hebben gekregen, terwijl we niet weten of ze net zo gekwalificeerd zijn als mensen hoger op de lijst.''

''Natuurlijk zie ik het risico dat onervaren raadsleden een veeleisende achterban op hun nek krijgen. Daarom hebben we de PvdA-fracties overal in het land hulp aangeboden met cursussen.''

Bos stelt dat zijn partij ervaring heeft met politici die 'politiek bedrijven volgens de cultuur van hun land van herkomst, waar cliëntelisme normaal is'. Maar met de opkomst van een nieuwe generatie migranten verwacht hij dat dit probleem verdwijnt.

In het vraaggesprek gaat hij in op waarschuwingen dat het onwenselijk is als de PvdA ook in de toekomst de partij is waar allochtonen massaal op stemmen. Bos vindt het niet zinvol om daar nu over te discussiëren. Maar hij zegt ook: ''Ik zie het gevaar van een Partij van de Allochtonen waar de autochtonen weglopen. Maar als wij vasthouden aan ons verhaal, blijven we de partij voor iedereen.''

In Rotterdam en Amsterdam bestaan de PvdA-gemeenteraadsfracties ruwweg voor de helft uit raadsleden van allochtone afkomst. In Amsterdam stonden zij allemaal op een verkiesbare plaats. Wel zitten in de deelraden veel allochtonen dankzij voorkeurstemmen.

bron: Parool

athsaynou

Tarr tarr eerst alles eraan doen om stemmen te krijgen er was gewoon vanuit de PVDA letterlijk een "Allochtonen campagne" aan de gang. Ze kregen het gewenste resultaat, de allochtonen hebben massaal gestemd op ze, maar owh owh nu is het de partij voor de Allochtonen. Dat moet het niet worden eh, ach vlieg op!

anoul-nador

SP STEMMEN IS BETER

IK HEB SP GESTEMD

athsaynou

Ik heb ook op SP gestemd, maar het is ook maar afwachten wat zij (nog) zullen zeggen. Kijk hierdoor waarom zou je dan nog gaan stemmen,.Eerst sliijm slijm dan gooit ie keihard de deur voor je gezicht dicht!

Izouran

Vind 't ook triest. Eerst komen uitsloven en nu een kleurtje oplopen. 
Ik heb trouwens ook op SP gestemd, ik deed het voor Jan M.

Izwan

Volkskrant, dinsdag 21 maart 2006 uur.
‘Raadsleden-debat krijgt racistische trekjes’
Van onze verslaggeefster Yvonne Doorduyn


DEN HAAG - Het debat in de media over allochtone PvdA-raadsleden krijgt ‘racistische trekjes’. Dat vindt partijvoorzitter Michiel van Hulten. Hij verwijt de media allochtone en autochtone Nederlanders door de berichtgeving verder uiteen te drijven.


‘Er worden grenzen overschreden. De media polariseren. Als het niet over allochtonen zou gaan, zou de discussie niet zo oplaaien’, stelt Van Hulten.

De PvdA-voorzitter reageert op de commotie die is ontstaan naar aanleiding van de uitspraak van PvdA-leider Wouter Bos dat hij ongelukken met nieuwe allochtone raadsleden verwacht. Volgens Bos hebben ‘veel mensen â€" onder wie allochtonen’ door voorkeurstemmen een raadszetel gekregen ‘terwijl we niet weten of ze net zo gekwalificeerd zijn als mensen hoger op de lijst’.

Overigens toonde Bos zich enthousiast over de grote deelname van allochtonen in de raden. In allochtone kring werd toch verontwaardigd gereageerd.

Van Hulten legt de schuld bij de media, omdat die op het allochtonenvraagstuk inzoomen. ‘Wouter Bos besteedt een halve zin aan allochtonen en dan krijg je dit. Dan is er toch echt iets mis.’

Bos laat vanuit India weten ongelooflijk te balen. ‘Ik ben verbijsterd mij opeens in het kamp te bevinden dat ik dacht te bestrijden. Ik heb op allerlei manieren duidelijk gemaakt dat ik blij ben met het grote aantal allochtone stemmers.’

Van Hulten noemt de media ‘respectloos jegens allochtonen’. ‘Een bevolkingsgroep wordt onnodig in de hoek gezet. Dat doet hen onrecht.’

Wel erkent de voorzitter dat de winst van de PvdA bij de raadsverkiezingen een risico in zich draagt. ‘Ik kan geen garantie geven dat al die duizenden kandidaten voldoende gekwalificeerd zijn.’

Net als Bos ziet ook Van Hulten een gevaar in het stempel ‘PvdA: Partij van de Allochtonen’. ‘In de beeldvorming lijkt het dat 80 procent van de PvdA-kiezers allochtoon is. Als dat beeld beklijft, is dat een gevaar. Ik ga ervan uit dat kiezers vooral naar ons beleid kijken. En dan is er voor blanke Nederlanders geen reden weg te lopen.’


Izwan

Breedveld / De PvdA zou trots moeten zijn allochtonen partij genoemd te worden

door Willem Breedveld

In één ding heeft Geert Wilders gelijk: Nederlanders zijn niet trots op hun land en cultuur. Zijn gelijk weerspiegelt zich in de overgevoeligheid waarmee de natie reageerde op de opmerking van PvdA-leider Wouter Bos dat ’er vast ongelukken’ zullen gebeuren met nieuwe allochtone raadsleden. Die opmerking werd hem vanzelfsprekend in allochtonenkring niet in dank afgenomen. Hun reactie viel echter in het niet bij de commotie die overal elders uitbrak. Dat had de PvdA-leider zo nooit mogen zeggen. Schande. De verontwaardiging liep zelfs zo hoog op dat de nieuwe partijvoorzitter, Michiel van Hulten, zo gauw niets anders kon verzinnen dan de media de schuld te geven: die hadden de zaak uitvergroot. Dat had zelfs ’racistische trekjes’.
Het zijn grote woorden voor een kwestie waar op zichzelf niets mis mee is. Feit is immers dat allochtone raadsleden de afgelopen jaren relatief veel problemen hebben opgeleverd. Zij splitsten zich vaker dan gemiddeld af. Feit is ook dat de PvdA vaak minder geschikte, allochtone kandidaten op de lijst zette, vanwege electorale overwegingen. Bovendien ligt het in de lijn van de verwachting dat met veel allochtonen op de lijst het gevaar voor cliëntilisme op de loer ligt. De band met het gedachtegoed van de partij is soms zwak, zodat de kans bestaat dat er politiek bedreven wordt op basis van het principe: voor wat hoort wat.

Probleem is dat deze tekortkomingen exclusief en met veel dédain op het bord worden geschoven van allochtonen. Daarmee geeft men vooral te kennen dat men de eigen cultuur niet kent en er dus ook niet trots op kan zijn. Zo was het enkele decennia geleden doodgewoon dat mensen stemden op basis van de eigen nestgeur. Limburgers en Brabanders die het waagden op een andere partij te stemmen dan de toenmalige KVP werden met de nek aangekeken. Het oud-PvdA-kamerlid Tans kon erover meespreken. Als doorbraak-socialist van het eerste uur kon hij geen fatsoenlijke baan krijgen in Limburg. En met enige variaties zal het in de overige provincies niet veel anders zijn geweest.

Pas de laatste jaren zijn kiezers bewuster gaan stemmen. Maar daarmee ontstond weer het probleem dat de grote politieke partijen zich niet wezenlijk meer van elkaar durfden te onderscheiden. Met uitzondering van de kleinere partijen schoven ze allemaal op naar het midden, om vanuit die positie allergisch te reageren op iedere beweging van het electoraat. Zodoende resteerde nagenoeg als enige onderscheid het verschil met de andere culturen; bijna alsof er in dit land van minderheden nog maar één dominante cultuur bestaat, waar de anderen zich maar aan moeten aanpassen.

Hoe dwaas dat is blijkt wel uit de passages van Wilders’ nieuwe partijprogramma waarin hij die zogenaamd dominante cultuur in positieve zin omschrijft. Dan heeft hij het over de grote waarde van traditionele instituten zoals gezin, kerk, scholen en buurtverenigingen. Alsof allochtonen die waarden niet ook hoog in het vaandel hebben staan. Kom nou. Dat is de wereld op zijn kop. Kern van de zaak is dat er binnen onze ’dominante cultuur’ ook grote verschillen bestaan, zo goed als er binnen de allochtonencultuur (als er al zoiets bestaat) grote verschillen bestaan. En dwars door alles heen bestaan er klassenverschillen en verschillen in gewenste sociaal-economische ordening. Waar het op aankomt is dat partijen uit al die culturen een eigen programmatische mix samenstellen, los van de heilloze tegenstelling allochtoon - autochtoon.

Vanuit die optiek zou de PvdA niet schrikkerig moeten reageren op het badinerende ’partij van de allochtonen’. Zij zou er juist trots op moeten zijn dat zoveel allochtonen zich tot deze partij aangetrokken voelen. Het betekent dat zij begrepen hebben dat de PvdA er vooral is voor de onderkant van de samenleving. Daarentegen is het een schande dat de andere partijen die aantrekkingskracht niet hebben.


http://www.trouw.nl/deverdieping/do...br /> te+worden


Tamza

Bos probeert het nu te nuanceren, maar we weten allemaal natuurlijk heel goed dat ie precies datgene meent wat er in de media gezegd wordt.

Die man is echt bang dat de PvdA het etiket 'allochtonen-partij' krijgt. Moet hij vooral vies van zijn. Maar dan had hij daar van tevoren voor moeten waarschuwen en niet achteraf pas met deze uitspraak komen wanneer hij al zijn stemmen al binnengekregen door dat aarskussen bij de allochtone kiezers in NL.

Ook zo scheef: wel ongekwalificeerde allochtonen op de kieslijst zetten om stemmen te trekken, maar vervolgens schrikken dat mensen ook daadwerkelijk op die mensen gaan stemmen, precies zoals de PvdA dat zelf gehoopt en uitgedacht had. Schijnheilen.

Vraag me overigens af wat Moussa hiervan vind als 'allochtoon' die door voorkeursstemmen in de raad is gekomen voor de PvdA.

ameziane

PvdA Amsterdam roept partijleider Bos ter verantwoording

Uitgegeven: 24 maart 2006 22:21

AMSTERDAM - PvdA-partijleider Bos moet binnenkort op bezoek bij de PvdA-fractie van de Amsterdamse gemeenteraad om verantwoording af te leggen over zijn uitspraken over de kwaliteit van allochtone raadsleden. Volgens de Amsterdamse PvdA-wethouder Aboutaleb heeft de fractie Bos uitgenodigd, en zal hij binnenkort acte de presence geven. Aboutaleb zegt dat in een interview dat zaterdag in de Volkskrant verschijnt.

Bos zei kort geleden in een interview dat veel allochtone raadsleden van de PvdA die via voorkeurstemmen onverwachts in de gemeenteraden zijn gekozen, misschien onvoldoende kwaliteit in huis hebben om zich zonder kleerscheuren te handhaven
http://www.nu.nl/news/699924/11/PvdA_Amsterdam_roept_partijleider_Bos_ter_verantwoording.html

MBTiza

Citaat van: Tamza op 22/03/2006 om 10:32:08
Bos probeert het nu te nuanceren, maar we weten allemaal natuurlijk heel goed dat ie precies datgene meent wat er in de media gezegd wordt.

Die man is echt bang dat de PvdA het etiket 'allochtonen-partij' krijgt. Moet hij vooral vies van zijn. Maar dan had hij daar van tevoren voor moeten waarschuwen en niet achteraf pas met deze uitspraak komen wanneer hij al zijn stemmen al binnengekregen door dat aarskussen bij de allochtone kiezers in NL.

Ook zo scheef: wel ongekwalificeerde allochtonen op de kieslijst zetten om stemmen te trekken, maar vervolgens schrikken dat mensen ook daadwerkelijk op die mensen gaan stemmen, precies zoals de PvdA dat zelf gehoopt en uitgedacht had. Schijnheilen.

Vraag me overigens af wat Moussa hiervan vind als 'allochtoon' die door voorkeursstemmen in de raad is gekomen voor de PvdA.

de reden waarom hij ongerust is, is enkele leden stemmen hebbe gekocht zoals dat het geval is bij een Koerdische man uit Den Haag, die vent spreekt heel slecht NL.