Nederlandse inburgingswet

Gestart door Izwan, 16/03/2006 om 11:36:40

Izwan

Analfabeet uit de Rif kent geen VOC-schip

Vanaf vandaag moeten migranten in het eigen land de inburgeringstoets afleggen. Vragen over geschiedenis en cultuur. „Waar ligt Schiphol?” Dat weten ze dan weer wel.

Door onze redacteuren Sheila Kamerman Ahmet Olgun

Rotterdam, 15 maart. Een foto van burgemeester Opstelten van Rotterdam, ambtsketen om de hals. Daarnaast de vraag: Wat is de functie van deze man? Een schilderij van de koning van Spanje. Daarnaast de vraag: Was de koning van Spanje protestant of katholiek? Het zijn twee van de honderd vragen uit het verplichte inburgeringsexamen dat huwelijksmigranten en jongeren vanaf zeventien jaar vanaf vandaag moeten beantwoorden voordat ze naar Nederland mogen komen.
Sean Clancy, directeur van het Zuiderparkcollege in Rotterdam, schiet in de lach: „Mensen denken na het beantwoorden van die vragen dat Opstelten altijd zo door de stad wandelt met die ketting om.” En: „Vraag hier om de hoek op het Zuidplein aan een Rotterdammer, zo een met een ringetje door z'n oor, of de koning van Spanje katholiek was of protestant. Hij zal zeggen: ‘Hè, wat?’ Echt geloof me, het gros van de Nederlanders weet niets van de koning van Spanje.”
Nederland is het eerste land in de wereld waar migranten vóór binnenkomst een inburgeringsexamen moeten afleggen. Dat examen bestaat uit een taaltoets en de toets ‘Kennis van de Nederlandse samenleving’. Andere landen die kennis van taal en/of inburgering verplicht stellen, doen dat ná binnenkomst. Het oorspronkelijke idee kwam zes jaar geleden van (toenmalig) CDA-fractieleider Jaap de Hoop Scheffer. „Ik denk dat dit de inburgering [van huwelijksmigranten] in Nederland â€" ze beginnen dan niet helemaal op nul â€" een stukje kan vergemakkelijken”, zei hij voorjaar 2000 in de Tweede Kamer.
Een motie, twee commissies, een kabinetsvoornemen, een wetsvoorstel en een aantal onderzoeken later is het vandaag zover: de wet wordt van kracht. In de Tweede Kamer hebben diverse partijen al gezegd het „niet zo erg te vinden” als het nieuwe examen een dam opwerpt tegen de immigratie van (analfabete) huwelijksmigranten, al was dat niet de opzet.
De Rotterdamse schooldirecteur Sean Clancy schat in dat bijna alle leerlingen van zijn overwegend zwarte vmbo-school niet voor de test zouden slagen. Clancy: „De toets vergt historische kennis waar veel Nederlanders een puntje aan kunnen zuigen.” Hij scrollt verder: „Kijk hier: ‘Wat zijn VOC-schepen’. Je bent analfabeet, je komt uit de Rif en dan moet je dat weten?” Een andere vraag: ‘Waar ligt Schiphol?’ „Kijk, dat is een goeie, dat weten ze dan weer wel, want daar willen ze in eerste instantie naar toe.”
De migranten-in-spe bereiden zich op de toets ‘Kennis van de Nederlandse Samenleving’ voor met een film van een anderhalf uur.
De antwoorden van de 100 vragen zijn in de film te vinden. Een toets, zegt pedagoog Bas Levering, is altijd een versmalling. „Met een toets sluit je een cursus of eem lestraject af.” Met name de historische vragen die gesteld worden, veronderstellen veel voorkennis, vindt Levering. „Inburgeraars die de film hebben gezien, kunnen misschien de antwoorden geven, maar missen de onderliggende kennis.”
Levering vergelijkt de inburgeringstoets met het theoretische gedeelte van het rijexamen. De kennis van de verkeersborden is noodzakelijke kennis. „Als bij een voorrangsweg geen voorrang verleent, lig je eronder. Zulke kennis is dus nuttig in een verplicht inburgeringsexamen. Maar alleen antwoorden uit je hoofd leren zonder dat je de achterliggende kennis hebt, heeft weinig meerwaarde.”
Om in de beeldspraak van het rijexamen te blijven: het praktijkgedeelte is nog belangrijker. Eigenlijk zou de migrant door Nederland geleid moeten worden, om praktijkervaring op te doen. „Dus niet uit een film leren dat handenschudden de manier van begroeten is, maar zelf doen. Dat is kennis die beklijft.”
Wat een flauwekul, die toets, zegt Haci Karacaer, directeur van moskee-organisatie Milli Görüs: „Wat doe ik als ik een topless dame op het strand zie? Ik zou haar meteen willen bespringen. In de Turkse media worden er nu al grappen over gemaakt. ‘IJzeren Rita wil zelfs onze seksuele fantasieën weten.’ De toets is bedoeld om de instroom in te dammen, heeft niets met de integratie te maken.”
„Er zijn wel belangrijker kwesties dan het weer of het groeten van je buurman”, zegt Afshin Elian, rechtsfilosoof aan de Universiteit Leiden. „Sommige buurmannen moet je nooit begroeten.” Elian vindt zaken als de vrijheid van meningsuiting, dat je niet tot geweld mag oproepen, niet mag discrimineren, dat je niet bang hoeft te zijn voor de Nederlandse politie en dat het leger hier nooit een staatsgreep pleegt, essentiëler om te weten. Juist daaraan besteedt de toets onvoldoende aandacht, vindt hij. „Net als aan de gelijkheid tussen man en vrouw. Dat de man of de vader niet een soort profeet is die alles met je kan doen, maar dat je als vrouw ook je rechten hebt.”
Gerard Spong, strafrechtadvocaat: „Het is begrijpelijk van nieuwkomers te eisen dat ze beschikken over enige informatie over het land waar ze gaan wonen.” Hij heeft de toets nog niet goed kunnen bestuderen. „Enige vorm van taalbeheersing zal de integratie wel ten goede komen, maar je mag er geen gevolgen aan verbinden als mensen niet aan die eis voldoen.” Migranten de toegang tot het land ontzeggen omdat ze de taal niet beheersen, is volgens de advocaat in strijd met mensenrechtenverdragen van de Europese Unie en de VN.
Spong: „De inburgeringstoets is ook in strijd met de realiteit van Nederland. Op universiteiten wordt in het Engels gedoceerd. We slaan ons zelf op de borst dat we zo internationaal georiënteerd zijn. Dan is het van de zotte om van de buitenlanders te eisen dat ze Nederlands spreken. Niemand eist dat de buitenlandse managers bij multinationals dat ze Nederlands spreken. De have nots uit Turkije en Marokko worden de dupe van deze tegenstrijdige maatregel.”http://www.nrc.nl/binnenland/article248969.ece


Sa3ieD

#1
Het lijkt alsof de Nederlandse overheid de mankementen aan de eigen bevolking probeert recht te trekken door van migranten zaken te eisen die zelfs bij de eigen autochtone bevolking niet aanwezig zijn. Men probeert een utopische bevolking te creeren zonder te kijken wat nou de prioriteit heeft. Lijkt net een eng experiment wat zwaar op weg is te mislukken.

Verder snap ik de relevantie van die vragen niet, algemene ontwikkeling leuk maar je moet de prioriteiten leggen bij zaken die je altijd in je dagelijksleven nodig hebt. Ik denk niet dat de bakker aan je gaat vragen of de koning van Spanje katholiek of protestant is.

De Nederlandse overheid moet maar BEGINNEN bij het ontwikkelingen van een onderwijsprogramma in Marokko wat beter aansluit bij die van Nederland. Er zijn GENOEG hooggeschoolde huwelijksmigranten uit Marokko die hier gewoonweg GEEN kans krijgen. Erg triest om te zien dat iemand met een technische universitaire opleiding in Marokko in NEderland productiewerk moet doen. Maarja kleine kans dat zoiets gebeurt aangezien Europeanen, vooral die met een gebrek aan identiteit (lees Nederlanders) de Migranten geen "voorsprong" of kans gaan geven.

Verder is het al helemaal vreemd dat in een globaliserende wereld zulke regiogebonden eisen worden gesteld. De Europese "migranten" of beter gezegd expats weten over het algemeen ook geen bal over Nederland of andere landen waar zij zich als expat in bevinden. Het is ook geen eis die het bedrijfsleven stelt, zolang je doet wat je hoort te doen en waar je goed in bent is er geen probleem. Dus ik herhaal het weer, investeren in NUTTIGE zaken en niet in onzin waar je weinig aan hebt. Is er bijv. een tekort aan timmerlieden in Nederland, biedt de huwelijksmigranten in Marokko of Turkije etc een versnelt leer werk traject, waar je leer je immers het best een taal? Op je werk ja, een taal moet je actief beheersen en niet zoals het nu het geval is passief. 

mara

#2
Ik vind het allemaal leuk en aardig al die eisen die men aan nieuwkomers uit oa marokko stelt. En inderdaad is het belachelijk dat men nu moet weten welke religie de Spaanse koning aanhangt, of laat staan kennis over VOC- schepen. Eén ding wordt hiermee in ieder geval duidelijk; het beleid is er opgericht om zo weienig mensen het land binnen te laten. Wat een onzin om dan over 'kennis van de Nederlandse samenleving' te spreken. Misschien moet je dan gewoon het lef hebben en zeggen dat wij geen migranten uit niet-westerse landen accepteren.

athsaynou

Schandelijk heb ik al is eerder gezegd en ik blijf het zeggen. Dat ze dit zomaar kunnen doen. In Arif zijn veel niet-geschoolde en laag-schoolde mensen. Ik kan nu al voorspellen dat veel mensen het niet zullen halen, omdat de meesten niet kunnen lezen en/of schrijven. Je recht op leven hier, een hereneging hmet je gezin wordt je gewoon ontnomen en het is maar de vraag of het in Marokko gaat zoals het "behoort" te gaan.

Simpelweg: Discrimantie op grond van scholing!

Izwan

Citaat van: Sa3ieD op 16/03/2006 om 12:13:10
Het lijkt alsof de Nederlandse overheid de mankementen aan de eigen bevolking probeert recht te trekken door van migranten zaken te eisen die zelfs bij de eigen autochtone bevolking niet aanwezig zijn. Men probeert een utopische bevolking te creeren zonder te kijken wat nou de prioriteit heeft. Lijkt net een eng experiment wat zwaar op weg is te mislukken.

Verder snap ik de relevantie van die vragen niet, algemene ontwikkeling leuk maar je moet de prioriteiten leggen bij zaken die je altijd in je dagelijksleven nodig hebt. Ik denk niet dat de bakker aan je gaat vragen of de koning van Spanje katholiek of protestant is.

De Nederlandse overheid moet maar BEGINNEN bij het ontwikkelingen van een onderwijsprogramma in Marokko wat beter aansluit bij die van Nederland. Er zijn GENOEG hooggeschoolde huwelijksmigranten uit Marokko die hier gewoonweg GEEN kans krijgen. Erg triest om te zien dat iemand met een technische universitaire opleiding in Marokko in NEderland productiewerk moet doen. Maarja kleine kans dat zoiets gebeurt aangezien Europeanen, vooral die met een gebrek aan identiteit (lees Nederlanders) de Migranten geen "voorsprong" of kans gaan geven.

Verder is het al helemaal vreemd dat in een globaliserende wereld zulke regiogebonden eisen worden gesteld. De Europese "migranten" of beter gezegd expats weten over het algemeen ook geen bal over Nederland of andere landen waar zij zich als expat in bevinden. Het is ook geen eis die het bedrijfsleven stelt, zolang je doet wat je hoort te doen en waar je goed in bent is er geen probleem. Dus ik herhaal het weer, investeren in NUTTIGE zaken en niet in onzin waar je weinig aan hebt. Is er bijv. een tekort aan timmerlieden in Nederland, biedt de huwelijksmigranten in Marokko of Turkije etc een versnelt leer werk traject, waar je leer je immers het best een taal? Op je werk ja, een taal moet je actief beheersen en niet zoals het nu het geval is passief. 
Ik ben met je eens.
“Verder is het al helemaal vreemd dat in een globaliserende wereld zulke regiogebonden eisen worden gesteld”.
Het is duidelijk dat er met twee maten gemeten worden.

Izwan

Citaat van: wadayitseda3 op 16/03/2006 om 12:18:29
Ik vind het allemaal leuk en aardig al die eisen die men aan nieuwkomers uit oa marokko stelt. En inderdaad is het belachelijk dat men nu moet weten welke religie de Spaanse koning aanhangt, of laat staan kennis over VOC- schepen. Eén ding wordt hiermee in ieder geval duidelijk; het beleid is er opgericht om zo weienig mensen het land binnen te laten. Wat een onzin om dan over 'kennis van de Nederlandse samenleving' te spreken. Misschien moet je dan gewoon het lef hebben en zeggen dat wij geen migranten uit niet-westerse landen accepteren.
Ik denk meer dat het beleid opgericht is om mensen selectief het land binnen.
In verband met o.a. Vergrijzing moet Nederland mensen binnen laten komen.

mara

Citaat van: Izwan op 16/03/2006 om 12:39:22
Citaat van: wadayitseda3 op 16/03/2006 om 12:18:29
Ik vind het allemaal leuk en aardig al die eisen die men aan nieuwkomers uit oa marokko stelt. En inderdaad is het belachelijk dat men nu moet weten welke religie de Spaanse koning aanhangt, of laat staan kennis over VOC- schepen. Eén ding wordt hiermee in ieder geval duidelijk; het beleid is er opgericht om zo weienig mensen het land binnen te laten. Wat een onzin om dan over 'kennis van de Nederlandse samenleving' te spreken. Misschien moet je dan gewoon het lef hebben en zeggen dat wij geen migranten uit niet-westerse landen accepteren.
Ik denk meer dat het beleid opgericht is om mensen selectief het land binnen.
In verband met o.a. Vergrijzing moet Nederland mensen binnen laten komen.
Ja selectief; dus niet uit niet-westerse landen (lees: marokko en turkije), maar wel uit andere landen...

allasian

Eigen schoeld diekke boeld.
Eerst zoveel buitenlanders binnen laten (that includes Hirsi Ali ook). En dan 15 jaar later gaan zeuren over hoe het land veranderd is.

Izwan

Wie niet tegen bloot of homo’s kan, komt Nederland niet in
 
De Kanaalparade in Amsterdam. Would-be immigranten kunnen er zich maar beter niet aan storen.
De camera focust op twee kussende homo’s in een park, het volgende shot is dat van een topless vrouw die de zee uitwandelt richting een druk bevolkt strand. Met deze film wil Nederland testen of would-be immigranten klaar zijn voor de vrijzinnige Nederlandse cultuur. Staat de film hen niet aan, dienen ze maar beter geen aanvraag tot naturalisatie in. Kandidaten zijn verplicht de film op video of DVD aan te kopen, willen ze door de examencommissie geraken. De unieke test is sinds woensdag verplicht in Nederland.
De film is te verkrijgen in 138 Nederlandse ambassades. Wie het examen wil afleggen, betaalt al snel 350 euro. De prijs voor zo’n ‘voorbereidingspakket’, inclusief de film, een CD ROM en een fotoboek van bekende Nederlanders, bedraagt 60 euro. “Vanaf vandaag zullen immigranten, in het bijzonder zij die met een in Nederland willen trouwen, deze integratietest in het buitenland moeten afnemen”, zei Integratieminister Rita Verdonk woensdag. Met de test wil Verdonk de groeiende immigratiecijfers in Nederland een halt toeroepen.”Wie slaagt, is meer dan welkom”, zegt Verdonk. “Maar in Nederland zijn dingen die in sommige andere landen verboden zijn, nu eenmaal gewoon. Zo mogen vrouwen op het strand zonder veel kleding rondlopen. En mogen mensen zich vrij uiten, bijvoorbeeld dat ze homoseksueel zijn. Of lesbisch. In de film zijn daar beelden van te zien.”
In sommige landen is het wettelijk verboden om een film met deze beelden in bezit te hebben. Daarom is er voor die landen een speciale film gemaakt. In die film zijn die verboden beelden weggelaten. Die versie van de film heet: ‘de gekuiste versie’. Verdonk heeft met haar aanpak al zowel lof als kritiek geoogst. Vooral ‘Buitenlandse Partner’, een soort semi-politieke lobby die opkomt voor de rechten van de mens met buitenlandse partner in Nederland, is niet mals voor Verdonk. “Vandaag is een zwarte dag voor zij die met hun partner in Nederland willen wonen”.
Ook de Nederlandse theoloog Karel Steenbrink uitte al kritiek op de 105 minuten durende film. Hij zegt dat moslims er weleens aanstoot aan kunnen nemen. “Het is niet meteen een voorzichtige manier om mensen welkom te heten in Nederland”, zegt Steenbrink, professor aan de universiteit van Utrecht. “Minister Verdonk heeft wel erg radicale ideeën.” Maar Mohommad Sini, voorzitter van de Islamgemeenschap in Nederland, verdedigt de film. “Homoseksualiteit is een realiteit”, zegt Sini, die alle immigranten oproept de moderne tijden te ‘omarmen’.
http://vl.altermedia.info/maatschappij/wie-niet-tegen-bloot-of-homos-kan-komt-nederland-niet-in_5144.html#more-5144

Rwezna


groenebriefjes

#10
"Analfabeet uit de Rif kent geen VOC-schip "

Wees blij dat ze de geschiedenis van de V.O.C. niet kennen, want dat is wel het laatste waar nederland trots op kan zijn, ze kunnen beter trots zijn op de nsb-ers die hitler hebben geholpen! K heb meer respect voor hitler dan voor die kkvieze V.O.C. Wat voor goeds heeft de verenigde oostindische compagnie gedaan? Mensen onthoofd, opium verhandelt, mensen tot slaaf gemaakt, wat is daar goed aan? Ze moeten ni zo trots doen met die shit in de geschiedenisboeken, met hun zilvervloot, nl heeft geen zilver in de grond, dus waar komt dat vandaan? Vuile dieven zijn het gewoon! Net als dat hitler een dief was. K kom uit ene V.O.C. stadje, de scheepsjongens van bontekoe komen hiervandaan, k weet aardig wat over de V.O.C. en het is echt iets als je het naleest waar je kapot van schrikt, gifgasaanval op rif was niks vergeleken de V.O.C. haha die gifgasaanval is kermis vergeleken wat de nederlanders hebben gedaan (en nog steeds doen). En buiten dat, de nederlander bestaat niet. Wat is een nederlander? Of het is een duitser, of een andere soort, nederland kent geen echte nederlander, zijn allemaal buitenlanders, allemaal allochtoon. Zelfs de windsor familie zijn geen engelse, dat zijn fucking duitsers haha. Kortom hoe ga je inburgeren met leugens? Ye kk-land

jan piet joris en corneel, die hadden baarden...whahaha

Izouran

Er wordt simpelweg met twee maten gemeten.

Izwan

'Nederlanders bot en tactloos tegen buitenlanders'

vrijdag, 14 april 2006

Nederlanders komen in hun communicatie met buitenlanders bot en tactloos over. Dat komt vooral door onbekendheid bij Nederlanders van andere culturen, blijkt woensdag uit een onderzoek van taaltrainers van de Feedback Groep.

Vloeiend spreken van een taal is volgens de trainers minder belangrijk dan op een juiste manier overkomen. "Laatst was er een cursist die een email naar iemand in de Verenigde Staten stuurde met de boodschap: I request you to send me the following information", zegt trainer Miranda Bensing. "Waarop de ontvanger een klacht indiende, omdat iemand uit Nederland haar had opgedragen iets te doen."

Ook de Nederlander die direct zijn agenda pakt na de opmerking 'we must have lunch sometime' zorgt volgens het onderzoek voor 'erg genante situaties'. Nederlanders hebben verder de neiging hun ziel bloot te leggen na de oppervlakkig bedoelde vraag: 'how do you do?'.

Buitenlanders kijken ook vreemd op van Nederlandse gewoonten. Volgens het onderzoek wordt door buitenlanders 'enorm' gelachen omdat Nederlanders ook ooms en tantes van de jarige op een feest feliciteren. Verder komt het volgens het onderzoek als 'stijf en saai' over dat Nederlanders op een feest in een kring wachten op gebak.

bron: Novum

http://www.nieuwsfeit.nl/index.php?...d=175&Itemid=

Izwan

dinsdag 25 april 2006

Zakken voor taaltoets peperduur

Door MONICA BEEK en JUDITH BOER

ROTTERDAM - Tienduizenden allochtone Rotterdammers moeten binnenkort in een taaltoets bewijzen dat ze de Nederlandse taal beheersen. Wie zakt voor de toets, draait mogelijk zelf op voor de kosten van een dure inburgeringscursus. Een bedrag dat kan oplopen tot 8000 euro.

Utrecht denkt dat immigranten bij voorbaat afhaken bij dure lessen. Deze gemeente betaalt zelf 24 miljoen extra, waardoor de eigen bijdrage voor elke inburgeraar beperkt blijft tot 275 euro.

Met de maatregelen bereiden de gemeenten zich voor op de nieuwe inburgeringswet, die na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer op 1 januari 2007 landelijk van kracht moet worden. Alle gemeenten en roc’s, die de opleidingen verzorgen, brengen in kaart wat de problemen zijn bij de uitvoering van de wet. De Tweede Kamer weegt volgende maand hun bezwaren in het debat over het wetsvoorstel.

Het Rotterdamse ambtenarenapparaat is het verst in de uitwerking van de plannen. De allochtone Rotterdammers moeten zich straks melden bij een inburgeringsloket. De gemeente beslist wie in aanmerking komen voor de toets. Daarvoor wordt een lijst samengesteld van niet in Europa geboren Rotterdammers die minder dan acht jaar op een Nederlandse basis- en middelbare school hebben gezeten. Het gaat vooral om oudkomers, een groep die nooit de verplichting tot inburgeren kreeg opgelegd.

Een deel van hen zal de cursus zelf moeten betalen. Dat kan oplopen tot 8000 euro. Werkzoekenden, opvoeders en imams krijgen de cursus van de gemeente, met een eigen bijdrage van 275 euro.

Deskundigen hekelen het taaltoetsbeleid. Rinus Penninx, hoogleraar etnische studies, vindt de maatregel zinloos en onverstandig. Volgens hem wordt de test voor ‘het integratiekarretje gespannen om de immigratie te beperken’. ,,Dat gaat helemaal fout. Het leidt tot polarisatie en argwaan.’’

Guus Extra, de Tilburgse hoogleraar meertaligheid in de multiculturele samenleving, vindt de taaltoets ethisch onverdedigbaar. ,,Het is meten met twee maten. Als je dit voor oudkomers doet, die zelf vaak ook de Nederlandse nationaliteit hebben, moet je het ook verplicht stellen voor autochtone Nederlanders.’’


http://www.ad.nl/binnenland/article298907.ece

Sonja

Natuurlijk is de inburgeringstoets zo ontworpen om zo min mogelijk mensen toe te laten. Met inburgering heeft het niets te maken.