Thiqassisin n Fadma El Ouariachi

Gestart door Maysa, 23/02/2006 om 19:46:47

Maysa

Na haar optreden tijdens het CMA te nador, waar ze één van haar prachtige thiqassisin voordroeg, ben ik haar steeds meer gaan bewonderen.

Haar thiqassisin schrijft ze in het tmazight, omdat (naar haar zeggen) ze haar gedachten en gevoelens het beste in haar moedertaal kan uiten. Daarnaast kiest ze hier bewust voor om het tmazight te promoten.
Ze heeft een gedichtenbundel uitgebracht genaamd “Yesremd-ayi wawar..”.

Door het plaatsen van het volgende thaqessist wil ik haar nogmaals onder de aandacht brengen;

IZEWRAN N TUDAR

Tweddared-ayi
Am tseyneft deg rym ;
ArezuY xaf-m
Di mkur aqemmum ,
Char tew3ared !
WseY a cem d-ekkseY !
***************
XseY a Cem D-ekkseY
Jar iccar d weysum ,
A Cem gweY d arecti
A zzay-m arebiY antun
A cem eggeY d tamedjaht
D rbenet deg weYroum ,
A cem eggeT d nsima
I yijdi ad imun ,
A zzay-m bniY dsas
N wawar ad iddum ,
A cem eggeY deg Firu
d znayar i wadjun
Huma a zzay-m cedheY
Deg weydud amimun
A cem eggeY d ta3edjan
X tqucet n wetmun .
Isemâ€"nnem , a yisemâ€"nnem !
Isem-nnem icuq
Di 3la menkur tammurt ;
Char tenuYed
Am rehrar di tzegwaret !
xseY a cem d-eksseY
d tasarut n tewwart ,
a cem eggeY d tasedjet
deg yiri n thenjart,
a cem zzuY , d aYemmuy
N tidet deg wur n temmurt ,
A tewted izewran
I Ya imenYen di tudart .

Nador 1993

Tikinas

Azul Maysa,

Prachtig!

Als je meer hebt, plaats.

Tanmirt

Maysa

#2
Citaat van: Tikinas op 23/02/2006 om 20:51:26
Azul Maysa,

Prachtig!

Als je meer hebt, plaats.

Tanmirt

Hier nog een a tawmat

Arzem xaf-i tawwart

Mayemmi i day-i tcaferd zeg uDar ?
Nec xsegh ad snegh
Min din awarni reswar ?
Yemma ejj-ayi ad fghegh
Ad ge3degh x idurar
Ad arzugh x tidet
Tenni iru7en tweddar

Ejja-ayi ad sghuyyegh s jhed
Mayemmi i dayi teqqared : Sqar ?
Nec u7regh sqaregh
Minzi kurci iweddar
Xsegh ad 3awnegh uma
Ghar wezra3 d wemjar
A nesmun rmattat
Di rwest n yiyyar
A nfare7, a necDe7
Ghar tziri d uyur
Tammurt ghar-negh attas
Maca war tteDhar
Minzi s wefrad d’usennan
I zi nettat t3emmar

Yallhet, a yayetma !
A neffghet ghar yiyyar
A nqer3et asennan
Ad as newwet x rejdar
Tammurt nnegh d tesba7
Ixes war tte- netar
A tte-nfard, a tte-n7eweD
A tt-nezzu marra d newwar

Tikinas


Maysa

#4
Hier één van haar beroemde thiqassisin, gezongen door Khalid Izri


Taqessist-inu

Taqessist-inu d timessi taSemmaT
A tt-arigh x yebriden
War tte-tiwi r7emret
Aman war tte-sxesiyen
A tte-suysegh di dmani
A tt-carzen ifedja7en
war tt-ikesi usiwan
war tt-neqben ibaghriwen

Taqessist-inu !
Taqessist-inu d tiwecca
It3ayanen i7enjaren
Ad tt-Zaren d yur nr3id
Ad far7en, ad iraren
ad tt-iraren d fule3le3
s ucardeg iqwaren
Ad tt-iraren d qqenuffar
ad tt-yecc wi tt gha yafen

Taqessist-inu !
Taqessist-inu d turjit
N wussan id gha yasen
A tt-arigh s reqrem
D wur-inu d idammen
A tt-arecment ti7ramin
D r7enni x ifassen
A tt-ruccent d aman umarru
I yesgenfan iyezzimen


F. El Ouariachi - Nadur 6/1993


Mijn gedicht
(TAQESSIST-INU)

Dit is mijn koudvuur
dat door mij op paden wordt geschreven
niet weg is te krijgen, geen macht die
het kan blussen

ik zal het uitstrooien over velden
het zal geplant worden door zaaiers
uit het bereik van adelaars
en de raven

Zij is de morgen
die kinderen verwacht
als een maan is ze dat het feest aankondigt
waardoor iedereen opgetogen en opgewonden raakt
waar ze tikkertje kunnen spelen in al die velden
en rond hun huizen, en verstoppertje ook, en
wie haar vindt mag haar houden,

als een droom met geen pen te beschrijven
van alle nachten die nog zullen komen, zal
ik haar optekenen, dit bloed stromend uit mijn hart,
ze zal op handen worden gedragen door meisjes
die hennaversieringen op hun palmen hebben gemaakt,
als helend water is het, sproei er maar mee,
opdat het wonden kan helen,
overal,
dit gedicht

vertaling Asis Aynan


Tamza

Citaat van: Maysa op 23/02/2006 om 20:55:14
Arzem xaf-i tawwart

Mayemmi i day-i tcaferd zeg uDar ?
Nec xsegh ad snegh
Min din awarni reswar ?
Yemma ejj-ayi ad fghegh
Ad ge3degh x idurar
Ad arzugh x tidet
Tenni iru7en tweddar

Ejja-ayi ad sghuyyegh s jhed
Mayemmi i dayi teqqared : Sqar ?
Nec u7regh sqaregh
Minzi kurci iweddar
Xsegh ad 3awnegh uma
Ghar wezra3 d wemjar
A nesmun rmattat
Di rwest n yiyyar
A nfare7, a necDe7
Ghar tziri d uyur
Tammurt ghar-negh attas
Maca war tteDhar
Minzi s wefrad d’usennan
I zi nettat t3emmar

Yallhet, a yayetma !
A neffghet ghar yiyyar
A nqer3et asennan
Ad as newwet x rejdar
Tammurt nnegh d tesba7
Ixes war tte- netar
A tte-nfard, a tte-n7eweD
A tt-nezzu marra d newwar


Deze heeft me geraakt. Erg mooi.

E3ber_Tastite

Citaat van: Maysa op 23/02/2006 om 20:55:14
Citaat van: Tikinas op 23/02/2006 om 20:51:26
Azul Maysa,

Prachtig!

Als je meer hebt, plaats.

Tanmirt

Hier nog een a tawmat

Arzem xaf-i tawwart

Mayemmi i day-i tcaferd zeg uDar ?
Nec xsegh ad snegh
Min din awarni reswar ?
Yemma ejj-ayi ad fghegh
Ad ge3degh x idurar
Ad arzugh x tidet
Tenni iru7en tweddar

Ejja-ayi ad sghuyyegh s jhed
Mayemmi i dayi teqqared : Sqar ?
Nec u7regh sqaregh
Minzi kurci iweddar
Xsegh ad 3awnegh uma
Ghar wezra3 d wemjar
A nesmun rmattat
Di rwest n yiyyar
A nfare7, a necDe7
Ghar tziri d uyur
Tammurt ghar-negh attas
Maca war tteDhar
Minzi s wefrad d’usennan
I zi nettat t3emmar

Yallhet, a yayetma !
A neffghet ghar yiyyar
A nqer3et asennan
Ad as newwet x rejdar
Tammurt nnegh d tesba7
Ixes war tte- netar
A tte-nfard, a tte-n7eweD
A tt-nezzu marra d newwar


Deze is gezongen door Irizam in de jaren Zeventig.

Tamza

Citaat van: E3ber_Tastite op 24/02/2006 om 12:05:31
Deze is gezongen door Irizam in de jaren Zeventig.

Ook al? Zo gaaf.

Wie is deze vrouw? Waar kan ik meer info over haar vinden?

E3ber_Tastite

Citaat van: Tamza op 24/02/2006 om 12:12:28
Citaat van: E3ber_Tastite op 24/02/2006 om 12:05:31
Deze is gezongen door Irizam in de jaren Zeventig.

Ook al? Zo gaaf.

Wie is deze vrouw? Waar kan ik meer info over haar vinden?

Yemma jayi addefgegh

Gezongen door Irizam


http://s58.yousendit.com/d.aspx?id=1C6WHBGYW5GHZ0AV8A4SO0UBA6

Maysa

#9
azul e3ber,

weet jij toevallig of er nog gedichten van haar door de muziekgroep Tidrin zijn gezongen. Wel weet ik dat ze de groep zelf gedichten heeft aangeboden.

Maysa

Thadbath

Citaat van: Maysa op 24/02/2006 om 17:09:27
azul e3ber,

weet jij toevallig of er nog gedichten van haar door de muziekgroep Tidrin zijn gezongen. Wel weet ik dat ze de groep zelf gedichten heeft aangeboden.

Maysa

Ja dat klopt, het liedje "Reytmas" is door haar geschreven en die staat ook op hun cd.

Maysa

Citaat van: Thadbath op 24/02/2006 om 19:04:05
Citaat van: Maysa op 24/02/2006 om 17:09:27
azul e3ber,

weet jij toevallig of er nog gedichten van haar door de muziekgroep Tidrin zijn gezongen. Wel weet ik dat ze de groep zelf gedichten heeft aangeboden.

Maysa

Ja dat klopt, het liedje "Reytmas" is door haar geschreven en die staat ook op hun cd.


Heb het opgezocht en klopt inderdaad. Op de website van Tidrin is een Nederlandse vertaling van het gedicht te vinden. Kort maar zeer krachtig!

"Reytmas"

De meisjes van heden zijn niet van gisteren
Sta op, zus, ontdoe je van de boeien
Zie, de zon aan de hemel licht je bij
Om je de weg te tonen, en de wereld
Op je geboortedag hebben ze je geen eer bewezen
Noch jubelzang aangeheven: je was maar een meisje
Waar je ook komt, waar je ook gaat
Ze demoniseren je en kijken je vernietigend aan Tlaytmas’, Tlayetmas, Tlayetmas, arm mishandeld meisje*
Tlayetmas, arm gekweld meisje Tlaytmas, Tlayetmas,
Tlayetmas, arm mishandeld meisje
Tlayetmas, arm gekweld meisje


Maysa

Citaat van: Tamza op 24/02/2006 om 12:12:28
Citaat van: E3ber_Tastite op 24/02/2006 om 12:05:31
Deze is gezongen door Irizam in de jaren Zeventig.

Ook al? Zo gaaf.

Wie is deze vrouw? Waar kan ik meer info over haar vinden?

Azul Tamza neg,

IK heb zelf geprobeerd naar info te zoeken, maar tevergeefs.  OP de website van Syphax is een interview met Fadma El Ouariachi te vinden:

http://www.syphax.nl/index.php?actie=cat&cid=130

E3ber_Tastite

Citaat van: Maysa op 24/02/2006 om 17:09:27
azul e3ber,

weet jij toevallig of er nog gedichten van haar door de muziekgroep Tidrin zijn gezongen. Wel weet ik dat ze de groep zelf gedichten heeft aangeboden.

Maysa

Azul Maysa,

Ik weet niet veel van Fadma, maar als je haar gedichten hier zou plaatsen, dan zou ik wel achter het een en ander komen.

Maysa

Citaat van: E3ber_Tastite op 24/02/2006 om 22:47:55
Citaat van: Maysa op 24/02/2006 om 17:09:27
azul e3ber,

weet jij toevallig of er nog gedichten van haar door de muziekgroep Tidrin zijn gezongen. Wel weet ik dat ze de groep zelf gedichten heeft aangeboden.

Maysa

Azul Maysa,

Ik weet niet veel van Fadma, maar als je haar gedichten hier zou plaatsen, dan zou ik wel achter het een en ander komen.

Azul tawmat,

heb zelf niet veel gedichten van Fadma. Ze heeft een gedichtenbundel uitgebracht, maar ik weet niet of die hier verkrijgbaar is. Probeer in ieder geval een exemplaar te bemachtigen.