Waar blijven de jonge Turkse schrijvers?

Gestart door Dobry Den, 14/02/2006 om 12:53:30

Dobry Den

Citaat van: allasian op 15/02/2006 om 14:23:04
voor iemand die naar Tanger of Casa geëmigreerd is verbaast me dat niets niets maar dat iemand uit Nederland dat hier doet kan ik niet bevatten. Waar ik vandaan kom hier in NL neemt Tamazight functioneel als taal een sterke positie in.Misschien is het in andere plaatsen anders.

Dan leef je in een gezonde omgeving. Mijn ervaring is dat vele Imazighen het Tamazight verloochenen en pochen met het Arabisch.

Citaat van: allasian op 15/02/2006 om 14:23:04En de wereld om je heen dan ? Mana soaps,tijdschriften,hahaha

Dit was als reactie op abrid die minderwaardigheidscomplex als reden aanvoert dat de Turken wel soaps en tijdschriften in hun eigen taal kijken en lezen en de Imazighen niet.

allasian

#91
Citaat van: ! op 15/02/2006 om 14:46:40
Dan leef je in een gezonde omgeving. Mijn ervaring is dat vele Imazighen het Tamazight verloochenen en pochen met het Arabisch.
Hier in NL ?  Dus deze mensen iwwin ughzar (ze zijn reeds door de stroming meegevoerd). Ken je dat gezegde ?

Hadou

Imazighen integreren sneller en nemen sneller een ander taal aan;
Vandaag heb ik een kapper bezocht in Tetouan, ik dacht dat hij een agharbi  of ajebli was, maar bleek een ras echte Awayrgher, hij spreekt perfect tarifiet, maar zijn tong blijft arabisch bewegen,

Zodra je een ander taal oppakt en vaker spreekt dan wodt het een gewoonte.

Wat betreft televisie en radio:
deze zijn in handen van arabisten, Irrifiyen hebben laat de radio en TV ontdekt. Het was vroeger zelfs bij Irifiyen een taboe ( soort schaamte ) als ze zouden acteren of in beeld komen. Acteurs , artiesten,muziekanten was voor een bepaalde volk bestemd, denk aan IMEDYAZEN, vroeger werden ze minderwaardig beschouwd.


Dobry Den

Citaat van: allasian op 16/02/2006 om 00:14:41
Citaat van: ! op 15/02/2006 om 14:46:40
Dan leef je in een gezonde omgeving. Mijn ervaring is dat vele Imazighen het Tamazight verloochenen en pochen met het Arabisch.
Hier in NL ?  Dus deze mensen iwwin ughzar (ze zijn reeds door de stroming meegevoerd). Ken je dat gezegde ?

Ik heb het over Imazighen in Nederland.  Kan nauwelijks geloven dat iemand niet in aanraking met ze is gekomen. Mischien ken je ze wel, maar verbergen ze hun Tamazight afkomst. Het is me een aantal keren overkomen dat ik niet wist dat iemand Tamazight was omdat diegene zich Arabisch voordeed.

Ja ik ken het gezegde.

athsaynou

#94
Als ik spreek voor mezelf (en voor vele andere komt het wel bekend voor), ik ben hier geboren en het Tmazight krijgt niet iedereen (helemaal goed) mee. Ik ben dan door me ouders Tmazight opgevoed, maar met me broers spreek ik voornamelijk het Nederlands en half Tmazight.

Wat ik hiermee probeer te zeggen, taal is een klein puntje.
Maar dan ben je er nog niet klaar mee, aangezien we veel migratie hebben binnen de Amazigh volk. En het Tmazight wordt niet vaak gesproken vanwege dat je het niet goed spreekt/beheersd etc. Moet de wil er zijn om het te willen, als we het tmazight willen laten leven.
Bewustzijn daar begint het mee.

Als je de taal niet spreekt om welke reden dan ook ben je niet minder Tmazight/Amazigh.

Izwan

#95
Citaat van: ! op 14/02/2006 om 12:53:30
Waar blijven de jonge Turkse schrijvers?

Frederiek Weeda
Succesvolle Marokkaanse acteurs en dichters zijn er inmiddels wel. Maarwaar blijven de jonge Turkse schrijvers? De verklaring ligt voor de hand,zeggen deskundigen.
Het Turks Inspraakorgaan vroeg zich een paar jaar terug af: waaromduiken er de laatste jaren zo veel jonge Marokkaanse schrijvers en dichtersop die ook nog zo succesvol zijn? Een greep: schrijvers Khalid Boudou enAbdelkader Benali, dichter Mustafa Stitou. Inmiddels kunnen acteur MimounOuissa en rappers als Ali B. aan de lijst toegevoegd worden. AllemaalMarokkaanse jongens die hier zijn opgegroeid. Waar blijven de jonge Turkseschrijvers?
Die vraag belandde bij de Universiteit van Tilburg, die het gingonderzoeken. De belangrijkste verklaring, het meest eenvoudige antwoord,werd echter over het hoofd gezien, zegt onderzoeker Flip Lindo van hetAmsterdamse Instituut voor Migratie en Etnische Studies. Dat is: de taal.
Marokkaanse jongeren met schrijftalent uiten dat in de Nederlandse taal.Ze kunnen niet anders, want hun moedertaal, het Berber, is van oorspronggeen geschreven taal. 'Tegenover het Arabisch, dat wel een geschreven taalis, hebben ze een ambivalente houding. De berbers zijn een (forse)minderheid in Marokko; Arabisch is de taal van de meerderheid. Vaak zijnze die ook niet machtig. Dus schrijven ze hier in het Nederlands, wordenze gepubliceerd door Nederlandse uitgevers en bereiken ze een Nederlandsepubliek.'
De Turken hebben een eigen geschreven taal. Lindo: 'Goede, jonge Turkseschrijvers zijn er in Nederland wel degelijk, maar die schrijven in hetTurks. Voor Turken hier en voor de Turkse markt. Ze worden alleen vertaaldin het Nederlands en springen dus minder in het oog.'
Het is typerend voor het verschil tussen de omstandigheden van tweedegeneratie Turkse migranten en tweede generatie Marokkaanse. Marokkaansejongeren treden vaker op op Nederlandse podia dan Turkse jongeren, omdatze minder éígen podia hebben. Er bestaan geen berber-kranten, er is geenberber-televisiezender. Turkse kranten en zenders zijn hier wel te krijgen.
Op internet zijn Marokkaanse jongeren ook buitengewoon actief in deNederlandse taal. Sites als Maghreb.nl, Maroc.nl en Yasmina.Marokko.nlbarsten van de discussie en informatie door en voor Marokkaanse jongeren,in het Nederlands.
Marokkaanse jongeren zijn hoe dan ook meer aangewezen op de Nederlandseinfrastructuur dan Turkse, vertelt Lindo. 'Er is bij de Marokkanen mindersprake van een gemeenschap waar je op terug kan vallen voor bijvoorbeeldwerk. In Turkse families is er meestal wel een oom of vriend uit het Turksedorp van je ouders, die een bedrijf heeft waar je kan werken.' Juistdaardoor zijn Marokkaanse jongeren eigenlijk sterker geïntegreerd in deNederlandse samenleving dan de Turkse jongeren.
Onderzoekster Anja van Heelsum, eveneens van het IMES, concludeert dat'Marokkanen een stap verder zijn in hun integratie en dat dat nu juist dereden is dat er conflicten ontstaan. Op het moment dat de groepen elkaarontmoeten, ontstaat al die discussie. Dat is bij Turken (nog) niet zo aande orde.'
'Integratie' vindt Flip Lindo overigens een 'hopeloze term'. 'Watbedoelt men daarmee? Op wie van ons zouden migranten precies moeten gaanlijken? Ik denk dat veel allochtonen, in hun wijken, al lang zíjngeïntegreerd. Maar dan in de onderste geleding van de samenleving, dieoverigens ook steeds van samenstelling verandert en die de media enpolitici niet kennen.'

Marokkanen schrijven in het Nederlands, het Berber is geen geschreventaal

NRC, Handelsblad, 13 feb 2006
Deze persoon heeft zijn/haar huiswerk niet goed gedaan. Imazighen zijn niet (forse) minderheid in Marokko. Ze zijn in meerderheid. Zelfs toen ze Arabische taal als officiële taal voor Marokko is gemaakt, spaken de meerderheid van Marokkanen Tamazight.
P.S. er zijn veel joden schrijvers in Nederland. Zij kunnen zowel in het Hebreeuws als Nederlandse taal schrijven. Het is onzin om te zeggen dat er weinig Turkse schrijvers zijn omdat ze ook in het Turkse geïnteresseerd zijn. Als het om werk en zelf organiseren zijn de Turken beter geïntegreerd.

Ik krijg indruk dat dit artikel een stimulans van assimilatie beleid van Verdonk.
Verder ben ik met abrid eens. Marokkanen hebben een minderwaardigheidscomplex waardoor ze in het openbaar en zelfs thuis alleen in de Nederlandse taal praten.

allasian

Citaat van: m'Izran op 17/02/2006 om 11:50:01
Als je de taal niet spreekt om welke reden dan ook ben je niet minder Tmazight/Amazigh.
Maar Wanneer jij Tamazight praten,mensen die jou niet kennen,weten jij Tamazight/Amazigh. Wanneer jij niet Tamazight praten mensen niet weten wie jij zijn.

athsaynou

Citaat van: allasian op 19/02/2006 om 17:25:36
Citaat van: m'Izran op 17/02/2006 om 11:50:01
Als je de taal niet spreekt om welke reden dan ook ben je niet minder Tmazight/Amazigh.
Maar Wanneer jij Tamazight praten,mensen die jou niet kennen,weten jij Tamazight/Amazigh. Wanneer jij niet Tamazight praten mensen niet weten wie jij zijn.

Dan vraag je het toch.

allasian

Wat is amazigh/Tamazight zijn veel meer dan de taal spreken ?
Dat begrijp ik nou niet. Is het hoe je tekeer kan gaan op de Adjun ? Zijn het de kin-tattoo`s ? Zijn het de henna-versieringen op je handen/voeten ? Wat is het ?

Met wat compenseer je de taal die je niet spreekt ?

tamazight is back

#99
Citaat van: ! op 14/02/2006 om 12:53:30
Waar blijven de jonge Turkse schrijvers?

Frederiek Weeda
Succesvolle Marokkaanse acteurs en dichters zijn er inmiddels wel. Maarwaar blijven de jonge Turkse schrijvers? De verklaring ligt voor de hand,zeggen deskundigen.
Het Turks Inspraakorgaan vroeg zich een paar jaar terug af: waaromduiken er de laatste jaren zo veel jonge Marokkaanse schrijvers en dichtersop die ook nog zo succesvol zijn? Een greep: schrijvers Khalid Boudou enAbdelkader Benali, dichter Mustafa Stitou. Inmiddels kunnen acteur MimounOuissa en rappers als Ali B. aan de lijst toegevoegd worden. AllemaalMarokkaanse jongens die hier zijn opgegroeid. Waar blijven de jonge Turkseschrijvers?
Die vraag belandde bij de Universiteit van Tilburg, die het gingonderzoeken. De belangrijkste verklaring, het meest eenvoudige antwoord,werd echter over het hoofd gezien, zegt onderzoeker Flip Lindo van hetAmsterdamse Instituut voor Migratie en Etnische Studies. Dat is: de taal.
Marokkaanse jongeren met schrijftalent uiten dat in de Nederlandse taal.Ze kunnen niet anders, want hun moedertaal, het Berber, is van oorspronggeen geschreven taal. 'Tegenover het Arabisch, dat wel een geschreven taalis, hebben ze een ambivalente houding. De berbers zijn een (forse)minderheid in Marokko; Arabisch is de taal van de meerderheid. Vaak zijnze die ook niet machtig. Dus schrijven ze hier in het Nederlands, wordenze gepubliceerd door Nederlandse uitgevers en bereiken ze een Nederlandsepubliek.'
De Turken hebben een eigen geschreven taal. Lindo: 'Goede, jonge Turkseschrijvers zijn er in Nederland wel degelijk, maar die schrijven in hetTurks. Voor Turken hier en voor de Turkse markt. Ze worden alleen vertaaldin het Nederlands en springen dus minder in het oog.'
Het is typerend voor het verschil tussen de omstandigheden van tweedegeneratie Turkse migranten en tweede generatie Marokkaanse. Marokkaansejongeren treden vaker op op Nederlandse podia dan Turkse jongeren, omdatze minder éígen podia hebben. Er bestaan geen berber-kranten, er is geenberber-televisiezender. Turkse kranten en zenders zijn hier wel te krijgen.
Op internet zijn Marokkaanse jongeren ook buitengewoon actief in deNederlandse taal. Sites als Maghreb.nl, Maroc.nl en Yasmina.Marokko.nlbarsten van de discussie en informatie door en voor Marokkaanse jongeren,in het Nederlands.
Marokkaanse jongeren zijn hoe dan ook meer aangewezen op de Nederlandseinfrastructuur dan Turkse, vertelt Lindo. 'Er is bij de Marokkanen mindersprake van een gemeenschap waar je op terug kan vallen voor bijvoorbeeldwerk. In Turkse families is er meestal wel een oom of vriend uit het Turksedorp van je ouders, die een bedrijf heeft waar je kan werken.' Juistdaardoor zijn Marokkaanse jongeren eigenlijk sterker geïntegreerd in deNederlandse samenleving dan de Turkse jongeren.
Onderzoekster Anja van Heelsum, eveneens van het IMES, concludeert dat'Marokkanen een stap verder zijn in hun integratie en dat dat nu juist dereden is dat er conflicten ontstaan. Op het moment dat de groepen elkaarontmoeten, ontstaat al die discussie. Dat is bij Turken (nog) niet zo aande orde.'
'Integratie' vindt Flip Lindo overigens een 'hopeloze term'. 'Watbedoelt men daarmee? Op wie van ons zouden migranten precies moeten gaanlijken? Ik denk dat veel allochtonen, in hun wijken, al lang zíjngeïntegreerd. Maar dan in de onderste geleding van de samenleving, dieoverigens ook steeds van samenstelling verandert en die de media enpolitici niet kennen.'

Marokkanen schrijven in het Nederlands, het Berber is geen geschreventaal

NRC, Handelsblad, 13 feb 2006

De turken mogen als eerst beginnen met hij en zij uit elkaar te halen voor dat ze een stap verder gaan

Dobry Den

Citaat van: Lizandian op 20/02/2006 om 21:32:41
Wat is amazigh/Tamazight zijn veel meer dan de taal spreken ?
Dat begrijp ik nou niet. Is het hoe je tekeer kan gaan op de Adjun ? Zijn het de kin-tattoo`s ? Zijn het de henna-versieringen op je handen/voeten ? Wat is het ?

Met wat compenseer je de taal die je niet spreekt ?

Tis een identiteit.

Dobry Den

Citaat van: Izwan op 17/02/2006 om 16:53:06
Verder ben ik met abrid eens. Marokkanen hebben een minderwaardigheidscomplex waardoor ze in het openbaar en zelfs thuis alleen in de Nederlandse taal praten.

Dat verklaart waarom er op dit forum Nederlands gesproken wordt. Wat gaan we aan dit grote minderwaardigheidscomplex doen, mensen? Suggesties, Izwan?

allasian

#102
.

Izwan

Citaat van: ! op 24/02/2006 om 00:23:25
Citaat van: Izwan op 17/02/2006 om 16:53:06
Verder ben ik met abrid eens. Marokkanen hebben een minderwaardigheidscomplex waardoor ze in het openbaar en zelfs thuis alleen in de Nederlandse taal praten.

Dat verklaart waarom er op dit forum Nederlands gesproken wordt. Wat gaan we aan dit grote minderwaardigheidscomplex doen, mensen? Suggesties, Izwan?

Om te begingen moeten wij eerst Tamazight waarderen,  leren lezen en schrijven, praten....
Veel Imazighen beheersen drie of meer talen maar doen weinig mooite om Tamazight te leren.

Dobry Den

Citaat van: Izwan op 25/02/2006 om 13:17:01
Citaat van: ! op 24/02/2006 om 00:23:25
Citaat van: Izwan op 17/02/2006 om 16:53:06
Verder ben ik met abrid eens. Marokkanen hebben een minderwaardigheidscomplex waardoor ze in het openbaar en zelfs thuis alleen in de Nederlandse taal praten.

Dat verklaart waarom er op dit forum Nederlands gesproken wordt. Wat gaan we aan dit grote minderwaardigheidscomplex doen, mensen? Suggesties, Izwan?

Om te begingen moeten wij eerst Tamazight waarderen,  leren lezen en schrijven, praten....
Veel Imazighen beheersen drie of meer talen maar doen weinig mooite om Tamazight te leren.


Met een minderwaardigheidscomplex heb je hulp nodig om het Tamazight te waarderen. Wat heb jij nodig om dit doel te behalen?