Verkiezingsoverwinning van Hamas

Gestart door admin, 01/02/2006 om 22:41:36

ameziane

Citaat van: Bloo op 03/02/2006 om 01:22:50
Verder worden het denk ik interresante tijden in het Midden Oosten - met aan de ene kant de Iraanse president die zijn volk verteld zich klaar te maken voor de komst van de 12e imaam (al Mahdi binnen nu en 2jaar), en tergelijkertijd actief kernwapens wil ontwikkelen, gepaard met uitspraken dat Israel van de kaart moet worden geveegd. En aan de andere kant bepaalde machtige Amerikanen die geloven dat Jezus weer terug zal komen wanneer er vrede is in Israel/Palestina (of stichting van Groot-Israel), en natuurlijk niet vergeten de Joden die denken dat messias  zal komen wanneer de tempel is herbouwd (of wanneer groot-israel is gesticht).
Misschien dat die confrontatie tussen 'de Islam' en 'het Westen' nabij is?

Memma

Citaat van: ameziane op 05/02/2006 om 18:02:38
Citaat van: Bloo op 03/02/2006 om 01:22:50
Verder worden het denk ik interresante tijden in het Midden Oosten - met aan de ene kant de Iraanse president die zijn volk verteld zich klaar te maken voor de komst van de 12e imaam (al Mahdi binnen nu en 2jaar), en tergelijkertijd actief kernwapens wil ontwikkelen, gepaard met uitspraken dat Israel van de kaart moet worden geveegd. En aan de andere kant bepaalde machtige Amerikanen die geloven dat Jezus weer terug zal komen wanneer er vrede is in Israel/Palestina (of stichting van Groot-Israel), en natuurlijk niet vergeten de Joden die denken dat messias  zal komen wanneer de tempel is herbouwd (of wanneer groot-israel is gesticht).
Misschien dat die confrontatie tussen 'de Islam' en 'het Westen' nabij is?

Die indruk heb ik soms wel. Ook vraag ik me af hoe het voor ''ons'' (moslims) in ''het Westen'' zal aflopen, mocht de tijd voor deze confrontatie zijn aangebroken.

Samariaan

Citaat van: ameziane op 05/02/2006 om 18:02:38
Citaat van: Bloo op 03/02/2006 om 01:22:50
Verder worden het denk ik interresante tijden in het Midden Oosten - met aan de ene kant de Iraanse president die zijn volk verteld zich klaar te maken voor de komst van de 12e imaam (al Mahdi binnen nu en 2jaar), en tergelijkertijd actief kernwapens wil ontwikkelen, gepaard met uitspraken dat Israel van de kaart moet worden geveegd. En aan de andere kant bepaalde machtige Amerikanen die geloven dat Jezus weer terug zal komen wanneer er vrede is in Israel/Palestina (of stichting van Groot-Israel), en natuurlijk niet vergeten de Joden die denken dat messias  zal komen wanneer de tempel is herbouwd (of wanneer groot-israel is gesticht).
Misschien dat die confrontatie tussen 'de Islam' en 'het Westen' nabij is?

Alles in de laatste jaren schijnt een sterk religieuze boventoon te hebben gekregen, misschien niet in Europa, maar wel in Amerika (strijd tegen Het Kwaad - en een president die zegt te handelen in wat God hem verteld) en zoals eerder genoemd
de Iraanse president die ook sterk handelt vanuit religieuze overtuiging.

Izouran

#48
Citaat van: admin op 01/02/2006 om 22:41:36
Stelling: De verkiezingsoverwinning van Hamas staat een oplossing voor het palastina-israel conflict in de weg.


Niet mee eens.

Alhoewel Amerika en Israël dat wel lopen te beweren, omdat ze volgens hun niet kunnen samenwerken met een ”terroristische” partij Hamas. Onzin!
Amerika en Israël wilden dat er democratische verkiezingen zouden komen,
nou die waren er, maar toch niet te vrede. Palestina heeft blijkbaar behoefte aan
(naar mijn mening) een partij die weet wat er 60 jaar geleden gebeurd is en willen hun land terug.
Dus dat Hamas in de weg staat voor eventueel ”vrede” is onzin. Ik denk eerder anders om.

Dobry Den

Interessante stuk van Rik Smits in NRC van 22-02-06


Hamas zal de islam moderniseren

Met Hamas kan iets van onschatbaar belang beginnen: een waarlijkmoderne, veel geseculariseerder islamitische samenleving, meent Rik Smits.
Vorige week brak Aluf Benn een pragmatische lans voor Hamas(Opiniepagina, 14 februari). Omdat de beweging gedisciplineerder is danFatah ooit was, gezag heeft onder de Palestijnen en bereid isverantwoordelijkheid te dragen en realpolitik te bedrijven, stelde hij, issamenwerking met het politieke midden in Israël denkbaar, en dat scheptvredeskansen. Maar Hamas zou wel eens nog veel belangrijker kunnen zijn danBenn voorziet.
Het hedendaagse Midden-Oosten is een perfecte illustratie van de krachtvan het aloude recept voor macht dat een Maastrichtse pastoor eindnegentiende eeuw aan grootindustrieel Jacobus Regout voorhield: 'Hou jijze arm, dan hou ik ze dom.'
In een land als Saoedi-Arabië, bijvoorbeeld, verrijkt al zolang als erolie stroomt een parasitaire elite zich schaamteloos ten koste van allesen iedereen. Het sterkste wapen waarmee die elite zich handhaaft, is hetverstikkend repressieve, anti-intellectuele en anti-individualistischesysteem van taboes, ge- en verboden dat ze daar islam noemen.
Dat bedoelden de Saoediërs ook met hun opmerking tegenover minister Botdat de islam geen godsdienst is, maar een way of life: het is geen religiein de persoonlijke, zinzoekende betekenis van dat woord, maar een politiekinstrument waarmee je het leven van het volk beheerst. Want hoe mindermensen weten, hoe gemakkelijker ze zich laten belazeren. Bij de bizarrecartoonrellen vertrappen overal in Azië straatarme moslims elkaar in naamvan de profeet, zonder benul van wat Denemarken is en zonder ooit dieplaatjes gezien te hebben. Hebben die stakkers niets anders aan hun hoofd?Ja, maar dit is wat uitzichtloosheid en gebrek aan geld, kennis enontwikkeling altijd en overal met mensen doen: een beetje ophitsen, eentikje manipuleren, en ze doen zichzelf en elkaar nog meer leed aan dan zeal hebben.
Geen enkele gewone moslim die daarvan profiteert. De winst is voor depowers that be, van de elite van Saoedi-Arabië en de mollahs van Iran totaan de dorpsimam in een gat in Jutland. Al die grote en kleine machthebbersprofileren zich er door als de ware verdedigers van de gelovigen tegen eenvage collectieve vijand: de westerse samenzwering met haar alevenjaloersmakende als onbereikbare verlokkingen.
Opvallende uitzondering in het deerniswekkende koor van zelfdestructiefprotest waren de Palestijnse gebieden. Daar gebeurde niets, watonmiddellijk schamper werd afgedaan als een 'zuiver strategisch' trucje vanHamas. Wat een onderschatting! Veeleer laat het zien dat Hamas en dePalestijnen belangrijker zaken op het oog hebben, en dat is winst. Want metmensen zonder illusies kun je niet onderhandelen. Dat kan alleen als erhoop is op beter, in dít leven, precies wat Hamas de gedesillusioneerdePalestijnen gegeven heeft.
In ons eigen land veranderde rond 1900 het opkomend socialisme hetuitgebuite, murw geslagen stadsrapalje van Regout en de pastoor in eenserieuze onderhandelingspartij, door het ontstaan van vakbonden. Dieaanvankelijk fel bestreden ontwikkeling heeft uiteindelijk iedereen behalvede kerk onvoorstelbaar grote winst gebracht, inclusief de Regouts van denatie.
Zo'n vakbondachtige rol lijkt Hamas, dat net als de volksverheffers vantoen zijn machtsbasis heeft in sociaal-educatieve activiteiten en flink watzelforganisatie, nu ook te kunnen spelen - iets dat Arafats Fatah nooitkon, omdat het onlosmakelijk verweven bleef met het corrupte Arabischeestablishment. De parallellen zijn verbazend precies: tegenover hetPalestijnse proletariaat, georganiseerd in de vakbond Hamas, vervult de asIsraël-Amerika zowel economisch als met het blanke sabel perfect de rolvan Regout die de mensen arm houdt, terwijl de politieke,geïnstitutionaliseerde islam de rol speelt van de domhoudende kerk.
Zo kan met Hamas iets van onschatbaar belang beginnen: een waarlijkmoderne, veel geseculariseerder islamitische samenleving. Niet omdat debeweging dat zo graag wil, maar omdat ze zich nu eenmaal die historischerol heeft aangemeten. Verder succes brengt Hamas onvermijdelijk in conflictmet de belanghebbenden bij de status quo. Zoals de bonden uiteindelijk demacht van de kerk over de christelijke arbeiders braken, zo kan Hamas deverlammende greep van de politieke islam op het leven van de moslimsbreken.
Dus laten we geduld hebben met Hamas en geen onmogelijke eisen voorafstellen, zoals het afzweren van de eigen beginselen. Doelstellingen als devernietiging van Israël zullen net zo ritueel blijken als de rode vaandelsen de strijdliederen van de oude socialisten. En ze zijn net zo heilig.Laat de geldkraan open en neem Hamas serieus, er staat te veel op het spel.

bron: NRC

athsaynou

#50
'Iran belooft Hamas 250 miljoen dollar steun'

LONDEN (ANP) - De Iraanse regering heeft de Palestijnse beweging Hamas 250 miljoen dollar toegezegd. Dat berichtte de pan-Arabische krant Al Hayat dinsdag.


Volgens Palestijnse bronnen in Damascus deden de Iraniërs de toezegging vorige week tijdens het bezoek van Khaled Meshaal, de politiek leider van Hamas, aan Teheran. Het bedrag moet het verlies van financiële steun van de Verenigde Staten en de Europese Unie compenseren, aldus de krant.
Een functionaris van Hamas gaf tegenover het persbureau Reuters toe dat Iran de Palestijnse Autoriteit zal ondersteunen, maar kon het bedrag van een kwart miljard dollar niet bevestigen.
De Europese Unie maakte maandag bekend nog 120 miljoen euro uit te trekken voor de Palestijnse gebieden. Daarvan is 40 miljoen euro bedoeld om de elektriciteitsrekeningen te voldoen. Verder gaat 64 miljoen euro naar noodhulp voor vluchtelingen. De Palestijnen zijn afhankelijk van buitenlandse hulp die jaarlijks bijna een miljard euro bedraagt.
De Palestijnse Autoriteit is in financiële problemen gekomen na de verkiezingsoverwinning van Hamas. Die partij erkent Israël niet en weigert de gewapende strijd op te geven. Israël heeft daarop besloten de maandelijke douaneheffingen van circa 40 miljoen euro niet meer over te maken. Ook de VS dreigen de Palestijnen met het achterhouden van geld.

tctubantia.nl

Izwan

EU stopt met financiële hulp aan Hamas-regering

Uitgegeven: 10 april 2006 18:31

AMSTERDAM - De ministers van buitenlandse zaken van de Europese Unie hebben maandag het besluit van de Europese Commissie om de financiële hulp aan de Palestijnse Hamas-regering stop te zetten bekrachtigd. Dat heeft de Nederlandse minister van buitenlandse zaken Ben Bot gezegd.

Bot voegde eraan toe dat de EU wel zal proberen humanitaire projecten te blijven steunen. "Het Palestijnse volk heeft voor deze regering gekozen en zal daarvan de consequenties moeten aanvaarden", aldus Bot.


Oproep

Enkele uren voordat de ministers het verwachte besluit namen, had de Palestijnse vice-premier Nasser Shaer nog een oproep gedaan om de geldkraan niet dicht te draaien, omdat het Palestijnse volk daar zeer onder zou lijden. "Het geld dat werd overgemaakt hebben we nodig, voor ziekenhuizen, scholen en de wegenbouw", aldus Shaer.

De radicale Hamas, die in januari de Palestijnse parlementsverkiezingen overweldigend won, staat op de Europese lijst van terroristische organisaties. De EU mag daarom geen zaken doen met de Hamas-regering onder leiding van Ismail Haniyeh. Humanitaire hulp kan echter via kanalen als internationale hulporganisaties het Palestijnse volk wel degelijk bereiken, en dat is volgens Bot ook de bedoeling.

Fundamentele eisen

Eurocommissaris voor buitenlandse betrekkingen Benita Ferrero-Waldner zei dat de EU het Palestijnse volk niet in de steek zal laten. De eurocommissaris zei ook dat wanneer de Hamas-regering alle hulpgelden wil ontvangen, zij het bestaansrecht van Israël en alle eerdere door de Palestijnse Autoriteit met Israël gesloten verdragen moet erkennen en het geweld moet afzweren. De Hamas heeft deze drie voor de EU fundamentele eisen verworpen.


Izwan

"Het Palestijnse volk heeft voor deze regering gekozen en zal daarvan de consequenties moeten aanvaarden", aldus Bot.
Citeer
Democratie in de derde wereld wordt niet op prijs gesteld.

athsaynou

Echt schandalig. Doordat ze de hulp afzeggen, kiezen ze automatisch voor de Israeliers. Nu is het via een democratische weg gegaan en nog is het niet goed..

Izouran

#54
Citaat van: Taghrawla op 11/04/2006 om 17:13:21
Echt schandalig. Doordat ze de hulp afzeggen, kiezen ze automatisch voor de Israeliers. Nu is het via een democratische weg gegaan en nog is het niet goed..

Klopt, het is overduidelijk dat Amerika en de EU aan de kant van Israel staan
Alleen Rusland lijkt Hamas te accepteren:
------------------------------------------------------------
Rusland belooft steun aan Hamas-regering

MOSKOU/TEHERAN - De Russische regering heeft Hamas financiële steun in het vooruitzicht gesteld omdat anders het Palestijnse bestuur bezwijkt onder de financiële problemen. Dat maakte het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag in een communiqué bekend. Om hoeveel geld het draait is onduidelijk.

Minister Lavrov zou in een telefoongesprek met de Palestijnse president Abbas de steun hebben toegezegd. "Mahmoud Abbas stelde de intentie van Rusland zeer op prijs", stond in het persbericht te lezen. De bewindsman verklaarde eerder al dat het opschorten van de hulp aan de Palestijnse regering een vergissing is. Wel riep hij Hamas op gehoor te geven aan de eisen van de internationale gemeenschap.

groenebriefjes


ameziane

Dat Amerika de hulp heeft stopgezet, is geen verrassing. Als beschermheer van Israel hebben de VS de Joodse staat altijd verdedigd.

Wat wel te betreuren valt is dat de EU hetzelfde wel doen. Maar wat met mij betreft snijden de Europeanen zich in hun eigen vingers, want stopzetting van de subsidie betekent geen invloed op het vredesproces, of wat daar van nog over is. En dat gat van subsidiegevers zal ongetwijfeld worden overgenomen door diezelfde 'radicale groepen' die de Europeanen willen bestrijden.

Izwan

VS blokkeert veiligheidsraadverklaring tegen buitensporig geweld Israel (#)
130 Teletekst vr 14 apr
***********************************
****
Kort buitenlands nieuws

***********************************
****
De VS heeft in de Veiligheidsraad een
verklaring geblokkeerd waarin Israël
wordt gevraagd geen buitensporig geweld
te gebruiken tegen de Palestijnen.Bij
aanvallen op de Gazastrook zijn in een
week 16 Palestijnen gedood.De VS vindt
de resolutie onevenwichtig.


Zelfs een verklaring tegen buitensporig geweld kan er niet eens vanaf. Tegen Palestijnen moet dus buitensporig geweld gebruikt worden. De VS geeft een goed signaal af aan Israel. En als je kritiek hebt dan ben je anti-semitisch en anti-amerikaans.

Izwan

Contact bedrijven VS met Hamas-regering over maand taboe

Uitgegeven: 14 april 2006 22:01

WASHINGTON/RAMALLAH - De regering-Bush heeft Amerikaanse bedrijven, organisaties en particulieren dertig dagen gegeven om de zakelijke contacten met de door Hamas geleide Palestijnse regering te verbreken. Washington dreigt met sancties tegen Amerikanen die de instructies niet naleven.

Dat blijkt uit een document van het Amerikaanse ministerie van Financiën. "Hamas heeft de status van terroristische groep", zei Molly Millerwise van het Amerikaanse ministerie van Financiën vrijdag tegenover de BBC in een toelichting op het besluit.


Abbas

Amerikanen mogen wel zaken doen met Palestijnse instellingen die onder direct gezag staan van de gematige president Abbas. Verder is de maatregel niet van toepassing op Amerikanen die zaken doen met niet-gouvernementele organisaties en particuliere banken in de Palestijnse gebieden. Amerikanen die ondanks het verbod toch zaken willen doen met de Palestijnse regering kunnen daartoe een verzoek indienen bij hun ministerie van Financiën.

Steun

Eind maart verbrak de regering-Bush de contacten met alle Palestijnse ministeries, omdat die onder door Hamas-premier Haniyah benoemde ministers vallen. Ook hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie hun financiële steun aan de Palestijnse regering opgeschort.

nu.nl

Izwan

Amerika verhindert Arabische hulp aan Palestijnen (#)
AMSTERDAM - De radicale Palestijnse Hamas heeft de Arabische wereld woensdag opgeroepen " wapens, geld en mannen" naar de Palestijnse gebieden te sturen voor de strijd tegen Israël.

Ook moslims uit andere delen van de wereld werd gevraagd de Palestijnse zaak te steunen. "Laat de Amerikanen en zionisten weten dat hun poging het Palestijnse volk uit te hongeren tot een gevecht leidt met anderhalf miljard moslims", aldus Hamas-leider Khaled Mashaal tijdens een bijeenkomst van moslimgeleerden in Doha in Qatar.

Enkele tientallen vooraanstaande moslimgeestelijken zijn de komende dagen bijeen in Qatar, onder wie verscheidene uit Europa. "We zullen niet toegeven aan welke druk dan ook en voor onze zaak blijven strijden", zei Mashaal.

De Verengde Staten en de Europese Unie hebben de directe financiering van de Palestijnse regering stopgezet omdat Hamas daar leiding aan geeft. Die beweging wordt beschouwd als een terroristische organisatie. De Hamas weigert tot nog toe te geven aan de Amerikaanse en Europese eis Israël te erkennen en het geweld tegen de joodse staat af te zweren.

De Palestijnse Autoriteit verkeert in een acute en ernstige financiële crisis. Arabische landen hebben financiële steun toegezegd, maar die fondsen hebben de Palestijnen onder meer door zware Amerikaanse druk op internationale banken de transacties te blokkeren nog niet bereikt. De vooraanstaande moslimgeestelijke sjeik Youssef el-Qaradawi vroeg in Doha Arabische banken de voor de Palestijnen bestemde fondsen over te maken. Hij dreigde op te roepen tot een boycot tegen de banken die dat weigeren.

Bron: Telegraaf