Open brief Rabbae aan AHA

Gestart door ameziane, 29/12/2005 om 14:52:58

ameziane

Hirsi Ali naïef in kruistocht tegen islam

VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali zegt op te komen voor moslimvrouwen.
Juist deze groep heeft nog weinig gehad aan haar activiteiten. Ayaan
roept uitgerekend bij die vrouwen weerstand op en kwam in de Tweede
Kamer niet voor hen op. Een open brief van Mohammed Rabbae, voormalig lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks en voorzitter van de beweging Genoeg is genoeg, een samenwerkingsverband van ethnische minderheden.


Beste mevrouw Hirsi Ali,

Het zal u niet ontgaan zijn dat u bijna heilig bent verklaard in
Nederland. Daardoor durven de meeste journalisten u geen kritische
vragen te stellen of de waarheid te zeggen. U heeft een hofhouding van
gelijkgestemde columnisten. Voor iemand als u, die de confrontatie
niet schuwt, moet dit frustrerend zijn. Vandaar dit schrijven.

Uw kruistocht tegen de islam duurt nu ruim een jaar, tijd om de balans
op te maken. Het ging u om de positie van de moslimvrouw. Daarmee had
u een punt, maar al gauw bleek dat de berg een muis had gebaard.
Verder dan vrouwenbesnijdenis - een goed punt dat overigens met de
islam niets te maken heeft - komt u niet.

De moslimvrouw wordt nog steeds tegengewerkt. Zelfs met een hoge
opleiding krijgt zij geen baan. Zij is voor haar verblijf in Nederland
de eerste drie jaar vaak afhankelijk van haar man en accepteert soms
huiselijk geweld om niet te worden uitgezet. Uw minister van
Vreemdelingenzaken, mevrouw Verdonk, wil deze afhankelijkheid tot vijf
jaar verlengen en uw partij tot tien jaar. U heeft zich daar nooit
tegen verzet. Begrijpt u waarom moslimvrouwen uw retoriek over hun
emancipatie niet geloofwaardig vinden?

De komst van de islam heeft oorspronkelijk de positie van de vrouw
verbeterd. Toch heeft u gelijk: de positie van de moslimvrouw moet
verder verbeteren. Maar dit vergt een doordachte strategie, gedragen
door de vrouwen zelf. In de moslimgemeenschap in Nederland staan ook
veel mannen daarvoor open. Helaas 'schiet u van afstand' op de hele
gemeenschap. Daarmee maakt u het conservatieven gemakkelijk en
progressieven moeilijk. U leeft met de naïeve illusie dat emancipatie
in Den Haag kan worden geregeld.

Discussie over religie in het algemeen en de islam in het bijzonder
moet kunnen, maar voor verandering moet u aansluiting zoeken bij de
moslims. Ik begrijp niet wat u wilt met uw pleidooi tegen de
besnijdenis van moslim- (en joodse) jongens. Of met uw beschuldiging
dat de profeet zich schuldig heeft gemaakt aan pedofilie.

Ik had gehoopt dat u na uw bezinning in Amerika uw koers zou
bijstellen. Het was geen schande geweest de dialoog te zoeken. Niet
dat de rode loper zou zijn uitgerold, maar afwijzen van dialoog was
voor de moslimgemeenschap moeilijk geweest. U koos echter voor uw
liberale principes. Dat mag, maar het is bizar dat u bang bent voor
een hoofddoek. Ik, als moslim, zou geen probleem hebben met een
rechter met een keppeltje of een kruis. Immers, uit zijn vonnis blijkt
of hij discrimineert, dat kan ik niet aan het uiterlijk aflezen.

Het is ook vreemd dat een liberaal artikel 23 van de grondwet wil
afschaffen. Waar blijft de vrijheid van onderwijs? Waarom gebruikt u
de achterstand van allochtone kinderen om islamitische scholen de nek
om te draaien? Is het niet strijdig met de liberale principes een
religie aan te vallen? U ziet alleen maar duisternis. U vergeet dat
religie honderden miljoenen mensen inspiratie en troost biedt.

Natuurlijk moeten aan religie gerelateerde misstanden aan de kaak
worden gesteld, inclusief terreur in naam van de islam. Maar waarom
zwijgt u over het terrorisme van Bush in Irak? U wijst op de schending
van mensenrechten in islamitische landen, maar zwijgt over
Guantanamo-Bay. Mensenrechten zijn ondeelbaar, u meet met twee maten
en dat maakt u ongeloofwaardig.

U weet dat Nederland diep verdeeld is. Mensen als Hans Wiegel en
burgemeester Job Cohen kiezen voor de eenheid. De eerste vindt u
reactionair conservatief en de tweede naïef. U beschuldigt Cohen van
electorale retoriek, terwijl hij al jaren probeert de boel bij elkaar
te houden. Demagogie is u niet vreemd!

Beide heren willen bruggen slaan naar de moslims. U bent de gevangene
van uw stelling dat de islam niet deugt. Sommige politici hebben een
tegenstander nodig om zich te profileren: Bush heeft Bin Laden nodig
en u de koran. U bent ook een fundamentalist en luistert alleen naar
uw heilige gelijk. Als ik moet kiezen, woon ik liever in het Land van
Ooit van Wiegel en Cohen dan in het land van uw gelijk!

bron: Nederlands Dagblad, 14-12-2005

Rwezna


Goeie brief, maar of er een reactie op zal komen

MBTiza

#2
Berrechid nabij Casa?

Hij is degene die verantwoordelijk is dat vele toelichtingen tegenwoording in het arabisch worden gegeven ipv het tamazight, hij is degene die hen heeft wijs gemaakt dat alle marokkanen arabieren zijn..

Inuit

Citaat van: TAKANARIT op 02/01/2006 om 15:37:03
Hij is een verarabiseerde Amazigh, komt uit Berrechid. Berrechid is een bijnaam voor gekkenhuis, hahaha!
beoordeel iemand om wat hij/zij zegt en/of doet!

hele goede brief

ameziane

Zullen we het verder over de INHOUD van de brief hebben?

P.S. Niet bedoeld voor Rwezna en Inuit.