islam(moslims) als vijand nummer 1!!

Gestart door Timarzgha, 23/11/2005 om 21:54:27


Timarzgha

#16
Citaat van: m'Izran op 02/12/2005 om 11:37:43
“O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezendste. God is wetend en welingelicht”.

(Al-Hoedjoeraat 49:13)

"...de gelovigen zijn elkaars broeders, sticht daarom vrede tussen jouw broeders, en vreest Allah. Hopelijk zullen jullie begenadigd worden" 49:10


De Islam is noch een uitvlucht noch een sekte of dogma van een of ander mystiek persoon of wereldmacht. Het is geen geloofsovertuiging bedacht door Mohammed (vrede zij met hem) noch een imperium van de moslims.
Het vecht niet voor een bepaalde klasse tegen een andere klasse, een ras tegen een andere ras, een economische markt tegen een andere economische markt, noch vecht het voor zwart tegen blank.
De Islam is het morele koninkrijk van Allah voor broederschap,
voor de mensheid om vrede en rust in deze wereld en in het hiernamaals te bewerkstelligen. Het is de religie van aanbidding van een schepper, gepraktizeerd in goede daden.
Er is geen superioriteit van een mens, kleur of klasse ten opzichte van een andere, behalve door rechtschapenheid.
Allah is een, de oorsprong en bestemming van de mens is een,
de menselijke familie is een en onze missie is het aanbidden van Allah alleen en het hebben van medelijden.
De moslim gemeenschap moet wakker worden om kennis van de Islam te vergaren. Onze Vijand nummer 1 is ONWETENDHEID!
asallaam
Ben het over algemeen eens over wat je hier zegt, alleen op het laatste
Onze vijand nummer 1 is de onwetendheid, dat klopt zuster onwetendheid is een gevaar maar om het nummer 1 te noemen?
Er bestaan verschillende vormen van gevaar (van buiten uit of binnenuit) en allen vormen een dreiging voor de moslims
Onwetendheid die moslims betrof die onbewust handelingen verrichten omdat zij niet beter wisten
Maar onwetendheid is niet eens zo erg als lkuffer is, en het zijn de mensen die wetende zijn maar zich voor onwetend houden die het gevaar vormen
Met andere woorden de huichelaars, zij vormen de werkelijke bedreiging en uitdaging voor ons moslims
Mensen die menen je broeder te zijn zolang je hen niet de rug toekeert
En daarnaast heb je ook nog de duidelijke gevaar van de lkaffier, zoals in dit geval de westerlingen die puur en alleen uit zijn op uitroeien of in dienst hebben van de moslims
Hun motto ''je staat in dienst van ons of je zal gedood worden'' is toch zo helder als water, welk ander gevaar overtreft het gevaar van de huichelaars en lkoeffar
Die ayaats zeggen op zich genoeg, het past een moslim niet superieur te voelen boven andere volkeren, maar los daarvan past het een moslim wel waakzaam te blijven, daar deze ayaats niet in acht genomen zullen worden door lkoeffar en lmunaffiekien, wa sallaam

Izouran

Citaat van: Timarzgha op 01/12/2005 om 22:29:21
Citaat van: Izouran op 01/12/2005 om 19:40:15
Volgens mij begrijp ik hem niet hellemaal.

Dus de ongelovigen willen dat de dag des oordeels sneller plaats vindt? Maar dan moeten ze toch juist doorgaan met oorlog voeren?


Of heb ik het verkeerd?
haha zo moeilijk is het toch niet
Heel misschien heb je ooit gehoord van een tijd die zou komen waarin gelovigen, lijnrecht zullen staan tegenover de ongelovigen
Ook bekend in het westen als de zogenaamde clash of civilizations

Meneertje bush ziet de islam als een kwaad dat bestreden moet worden, en met hem ook veel europese landen maar hij heeft dat toch letterlijk bij naam genoemd (cruisade)
In israel met jaruzalem als hoofdstad moet er rust komen om zo een terug keer van jezus mogelijk te maken
Daarom denken zij dus dat er snel vrede moet komen in israel, men gaat er dus vanuit dat omdat jezus terug komt zij als zogenaamde volgers van het christendom de uitverkoren volk zullen worden
De christenen denken dus dat jezus voor hun alleen terug komt, terwijl de islam juist zegt dat het de ongelovigen zijn die naar dat moment toe leven en de gelovigen dat moment juist vrezen
Je kunt dat onderbouwen door verder te denken, en dan zul je zien dat zij de komst van jezus niet verwelkomen omdat zij vrome volgelingen zijn maar uit eigen belang voor macht
Als een teken dat zij de superieuren zijn en hun religie de enige goede is, dat is de reden en daarom worden zij juist als ongelovigen aangemerkt
Immers steld de hadith juist dat jezus ra zal wederkeren om de dajaal te vinden en te vermoorden en om de rust terug te doen keren
De islam zegt dus dat deze terug komt voor allen, terwijl de ongelovigen door hun hoogmoed denken dat hij slechts voor hun zal terug keren
Het is de bekende sluier over de ongelovigen die hun blind maakt voor de realiteit en hun zonden ;)

Ja ik begrijp het, las het volgens mij verkeerd.

Timarzgha

Citaat van: Izouran Ja ik begrijp het, las het volgens mij verkeerd.
quote]
En dat zeg je nu pas na me een muisarm van het typen te hebben bezorgt ::)

Izouran

Ewa maakt niet uit dat ben je gewend. ;)

Timarzgha

Citaat van: Izouran op 02/12/2005 om 18:47:13
Ewa maakt niet uit dat ben je gewend. ;)
haha wallahiella, een prettige avond nog, wa sallaam o aleikoem

Izouran


athsaynou

Citaat van: Timarzgha op 02/12/2005 om 18:14:24

asallaam
Ben het over algemeen eens over wat je hier zegt, alleen op het laatste
Onze vijand nummer 1 is de onwetendheid, dat klopt zuster onwetendheid is een gevaar maar om het nummer 1 te noemen?
Er bestaan verschillende vormen van gevaar (van buiten uit of binnenuit) en allen vormen een dreiging voor de moslims
Onwetendheid die moslims betrof die onbewust handelingen verrichten omdat zij niet beter wisten
Maar onwetendheid is niet eens zo erg als lkuffer is, en het zijn de mensen die wetende zijn maar zich voor onwetend houden die het gevaar vormen
Met andere woorden de huichelaars, zij vormen de werkelijke bedreiging en uitdaging voor ons moslims
Mensen die menen je broeder te zijn zolang je hen niet de rug toekeert
En daarnaast heb je ook nog de duidelijke gevaar van de lkaffier, zoals in dit geval de westerlingen die puur en alleen uit zijn op uitroeien of in dienst hebben van de moslims
Hun motto ''je staat in dienst van ons of je zal gedood worden'' is toch zo helder als water, welk ander gevaar overtreft het gevaar van de huichelaars en lkoeffar
Die ayaats zeggen op zich genoeg, het past een moslim niet superieur te voelen boven andere volkeren, maar los daarvan past het een moslim wel waakzaam te blijven, daar deze ayaats niet in acht genomen zullen worden door lkoeffar en lmunaffiekien, wa sallaam

Lkuffar d lkuffar, zij keren meestal bewust hun rug tegen de Islam, daar kun je meestal niets aan doen. Maar onwetendheid van je eigen broeders, temnen di L'Islam maar weten niet veel of weinig en verkondigen allerlei andere zaken aan (o.a. door interpretaties). Daarom vind ik het nummer 1.

Timarzgha

#23
Citaat van: m'Izran op 05/12/2005 om 15:33:50
Citaat van: Timarzgha op 02/12/2005 om 18:14:24

asallaam
Ben het over algemeen eens over wat je hier zegt, alleen op het laatste
Onze vijand nummer 1 is de onwetendheid, dat klopt zuster onwetendheid is een gevaar maar om het nummer 1 te noemen?
Er bestaan verschillende vormen van gevaar (van buiten uit of binnenuit) en allen vormen een dreiging voor de moslims
Onwetendheid die moslims betrof die onbewust handelingen verrichten omdat zij niet beter wisten
Maar onwetendheid is niet eens zo erg als lkuffer is, en het zijn de mensen die wetende zijn maar zich voor onwetend houden die het gevaar vormen
Met andere woorden de huichelaars, zij vormen de werkelijke bedreiging en uitdaging voor ons moslims
Mensen die menen je broeder te zijn zolang je hen niet de rug toekeert
En daarnaast heb je ook nog de duidelijke gevaar van de lkaffier, zoals in dit geval de westerlingen die puur en alleen uit zijn op uitroeien of in dienst hebben van de moslims
Hun motto ''je staat in dienst van ons of je zal gedood worden'' is toch zo helder als water, welk ander gevaar overtreft het gevaar van de huichelaars en lkoeffar
Die ayaats zeggen op zich genoeg, het past een moslim niet superieur te voelen boven andere volkeren, maar los daarvan past het een moslim wel waakzaam te blijven, daar deze ayaats niet in acht genomen zullen worden door lkoeffar en lmunaffiekien, wa sallaam

Lkuffar d lkuffar, zij keren meestal bewust hun rug tegen de Islam, daar kun je meestal niets aan doen. Maar onwetendheid van je eigen broeders, temnen di L'Islam maar weten niet veel of weinig en verkondigen allerlei andere zaken aan (o.a. door interpretaties). Daarom vind ik het nummer 1.
asalaam
Ik begrijp je, en ook ik zie het als een grote dreiging maar ook daarnaast de dreiging van sekten ed die van binnenuit de mensen verdelen en verzieken
Al dan niet aangestuurd/aangezet door anderen ;)
Dank voor je uitleg wa sallaam