De Fatimiden en de arabisering in Noord_Afrika

Gestart door Y._Touzani, 22/02/2004 om 14:52:06

Y._Touzani

Azul,


'De Fatimidische kalief stuurde vanuit Cairo Bollogguin Ziri als gouverneur naar Tunesie. De geschiedenis leek zich te herhalen. Ziri maakte zich onafhankelijk van de Fatimiden en werd de stichter van de tweede inheemse dynastie, die van de Ziriden. De ziridische emirs verlieten Mahdiya en vestigden zich in de buurt vam Kayrawan. Opnieuw laaide het conflict ovder de juiste islamitische koers op. Duizenden schijieten werden door de soennieten vermoord tijdens rellen in de straten van Kaurawan.
De Fatimidenkalief in Cairo liet zich niet zomaar Tunesie en oostelijk algerije ontglippen.
Hij stuurde rond 1050 tienduizenden nomaden vsan de bani Hilal en de bani Sulaym door naar Ifrikya. De emir moest na een verloren slag bij Gabes vluchten naar het goed verdedigbare Mahdiya, waar hij verder een machteloos bestaan leidde. Een deel van de nomaden trok door naar Marokko, een deel vestigde zich in Tunesie.
De verbreiding van de Arabische taal en cultuur over het plaateland (ten koste van het berbers) was hiermee definitief een feit.
De invasie van de bani Hilal luidde een eeuw van anarchie in, waarvan de Normannen vanuit Sicilie gebruik maakten om in Tunesie uit plunderen te gaan. Een nieuwe inval, nu geleid door Marokkaanse treopen, maakte in 1159 een einde aan de terreur van de bani Hilal'
J. Dominicus, Tunesie, p.46    

Y._Touzani

Gepost op 08/05/04 om 15:18:52    
 

Azul,

De marokkaanse imazighen hebben dus een eind gemaakt aan de terreur van de arabische bedoeienen. Dit moet ons aan denken zetten: waarom aarzelden imazighen tegen de arabieren te vechten vanaf het eerste moment om de catastrofale gevolgen van hun inval te minimiseren?
Het komt door de islam. Zoals altijd in de loop van de geschiedenis is de imam in de amazigmoskee altijd een arabier omdat de amazigh, integenstelling tot de ander moslims, gelooft dat de islam zonder de arabieren en de arabsiche taal geen islam is. En omdat de arabische imams  mensen zijn, steundenzij dus hun rasgenoten door hen het makkelijk te maken om noord-afrika te veroveren en te arabiseren. Maar hoe? de arabische imams hebben de islam misbruikt door imazighen te overtuigen dat vechten tegen moslims haram is!!
De islam diende en dient nog steeds als een psychische obstakel die de imazighen weerhoudt om op te komen voor hun rechten.Nog steeds worden imazighen kapot gemaakt door de arabieren, in plaats dat zij terugslaan, steunen zij juist de arabieren..omdat wij allemaal moslims zijn!!!

Volgens de koran mag de moslim wel voor zijn rechten opkomen. Hij mag wel op een rechtvaardige manier terugslaan:

'Wanneer jullie bestraffen, bestraft dan in overeenkomst met wat jullie aangedaan is" koran, 16:126

Maar waarom hebben de arabische bedoeienen het landbouw en de beschaving van een moslimvolk(imazighen) vernietigd? het antwoord vinden wij juist in de koran.

In ieder geval het waren niet de arabieren (al-3arab) maar wel de arabische bedoeienen(al-a3rab) die noord-afrika hebben aangevallen en zich  er in vestigden.

Zelfs de profeet Mohamed had weinig illusies over het geloofijver van de arabische bedoeienen...

'De arabische bedoeienen zijn het ergst in ongeloof en huichelarij en het ligt hen het meest om de bepalingen die Allah heeft neergezonden aan Zijn Boodschapper niet te kennen" koran, 9:97

'En onder de arabische bedoeienen in jouw omgeving bevinden zich huichelaars, en onder de bewoners van Medinah, zij volharden in hun huichelarij. Jij kent hen niet maar Wij kennen hen wel' koran, 9:101

De arabische bedoeienen zeggen'wij geloven' zeg:'jullie geloven niet' maar zeg:'wij hebben ons overgegeven' want het geloof is jullie harten nog niet binnengegaan" koran, 9:14

Nu kunnen jullie hopelijk begrijpen waarom de afstammelingen van de arabische bedoeien ons nog vandaag de dag onderdrukken, gebruiken en misbruiken. Het zijn huichelaars. Zij zijn wel moslims maar niet echt gelovig daarom hebben zij geen echt intersse in de islam. en als zij interesse in de islam vertonen dan is het gewoon om uit te buiten en te arabiseren(zij praten te veel over de taal van de koran maar niet over de inhoud daarvan!)

Toen de arabische bedoeienen na de "onafhankelijheid" van Marokko inzagen dat Imazighen uitgeput en verzwakt waren als gevolg van hun oorlogen tegen Frankrijk en Spanje hebben zij ingegrepen en veel imazighen vermoord en veel amzighvrouwen verkracht..zij zijn niet echt veranderd omdat zij afstammelingen zijn van de huichelachtig moordenaars en verkrachters.  
 
 Â 
 

Ariaz

#62
Inderdaad ayoema, en ook nog volgens geschiedeniskenners hebben de Imazighen bij de allereerste inval rond 700 n.Christus ook geaarzeld, ze hebben zo erg geaarzeld, totdat Arabieren Amazighsteden begonen te plunderen en te vernietigen, ze wachtten tot de Arabieren diep binnendrongen,


en volgens geschiedeniskenners was er een grote en gevreesde stam genaamd "Nefoesa" en deze stam  kon naar 't schijnt zonder moeite de Arabische invallers vernietigen maar ze aarzelden en aarzelden,

Y._Touzani

#63
azul,


'in de 11de eeuw deden de banoe Hilal en andere uit Arabie afkomstig nomaden vanuit Egypte hun verwoestende invallen in de verbrokkelde maghreb ; de landbouw in Tunesie en Algerije werd gotendeels tenietgedaan, het het bestaan van de stedelijke beschaving bedreigd. Sindsdieb werd de bevolking van de maghreb in belangrijke mate gearabiseerd. Weliswaar brak toen een periode aan waarin de berberse groepen tot politiek suprematie kwamen (almoerabiten en almoehaden)(1(

(1) vinkler encyclopedie

de arabieren in marokko vervalsen de geschiedenis om zeker te zijn van hun valse superioriteit. een superioriteit gebaseerd op leugens, mythen en illusies..en dit mieten wij allemaal vernietigen door onze eigen visie, gebaseerd op wetenschap en rationalisme, te propaganderen. de arabieren voelen zich superieur zolang de meeste imazighen hen naapen...en streven niet naar een eigen visei,,  

Matho

#64

Citeerazul,


'in de 11de eeuw deden de banoe Hilal en andere uit Arabie afkomstig nomaden vanuit Egypte hun verwoestende invallen in de verbrokkelde maghreb ; de landbouw in Tunesie en Algerije werd gotendeels tenietgedaan, het het bestaan van de stedelijke beschaving bedreigd. Sindsdieb werd de bevolking van de maghreb in belangrijke mate gearabiseerd. Weliswaar brak toen een periode aan waarin de berberse groepen tot politiek suprematie kwamen (almoerabiten en almoehaden)(1(

(1) vinkler encyclopedie

de arabieren in marokko vervalsen de geschiedenis om zeker te zijn van hun valse superioriteit. een superioriteit gebaseerd op leugens, mythen en illusies..en dit mieten wij allemaal vernietigen door onze eigen visie, gebaseerd op wetenschap en rationalisme, te propaganderen. de arabieren voelen zich superieur zolang de meeste imazighen hen naapen...en streven niet naar een eigen visei,,  

ik verheug me altijd op jou reacties.