De Fatimiden en de arabisering in Noord_Afrika

Gestart door Y._Touzani, 22/02/2004 om 14:52:06

Y._Touzani

Azul,


Inleiding

Noord-Afrika werd vaak aangevallen en bezet door de buitenlanders machten. Aangezien de europese colonisten zich meestal in de steden langs de kust vestigden, heeft het nooit een effect gehad op Tamazight als de enige echt taal van Noord-Afrika. De buitenlandse colonisten in de steden werden altijd aangevallen door de amazighstammen. Hun aanwezigheid was dus tijdelijk en werden definitief verdreven wanneer de rijk die zij vertegenwoordigden zijn ondergang tegemoet ging. Het platteland, de bergen en de woestijn waren altijd in de loop van de geschiedenis onder controle van imazighen. Daar heeft tamazight stand gehouden en werd nooit echt bedreigd.

Op een dag in 1050 is iets vreselijks gebeurd dat het gezicht van Tamzgha voorgoed deed veranderen: de aanval van de arabische nomaden bani Hilal en bani Sulaym. Integenstelling tot de europese colonisten die, zoals ik al zei, zich in de steden vestigden, hebben de arabische nomaden zich op het platteland en in de woestijn gevestigd. De steden hebben zij volledigd verwoest.Zo heeft Tamazight haar historische terreinen verloren waar zij zich altijd verzekerd was van haar voortbestaan, ten gunste van de taal van de arabische nomaden.

Bani Hilal en Bani Sulaym werden door de Fatimiden naar Noord-Afrika doorgestuurd om de Ziriden te wreken die hun gehoorzaamheid aan hen(fatimiden)opzegden.

Dat de Fatimiden de belangrijkste oorzaak waren van de arabisering in Noord-Afrika, is het daarom de moeite waard dat wij weten hoe zij erin zijn geslaagd om een shietische staat te stichten op een amazigh soennitisch bodem. En hoe de Ftatimiden gered werden door de Ziriden(sanhaja-berbers) toen zij serieus werdebn bedreigd door de zennata-imazighen onder leiding van Bouyarid.
De geschiedenis leert ons dat het een dodelijke fout is om het lot van het volk in de hand van een buitenlander te leggen.Dat hebben imazighen altijd gedaan en dat heeft hen veel, heel veel gekost m.n. veel ellende en hun eigen bestaan als volk.
Paradoxaal genoeg zijn imazighen nog steeds makkelijk te verleiden en af te leiden door gebruik te maken van geligieuze leuzes.  Een simplistische en oppervlakkige strategie dat nog vandaag de dag wordt toegepast en met succes: aboe Jahjah de voorman van AEL is een prachtig voorbeeld.
Net als ten tijde van de Fatimiden, worden imazighen verdeeld tussen de aanhangers van de buitenlander die zich achter de islam verbergt maar wel een verborgen agenda heeft(aan de macht komen om vervolgens  imazighen uit te roeien), en de tegenstanders, vaak nationalisten die geloven, en ten rechte, dat het dodelijk en zelfs verradelijk is om de eigen zaken aan een buitenlander toe te vertrouwen. Een buitenlander die heeft zich nog niet aangepast en die is helemaal niet van plan om het te doen.

Zo zijn de burgeroorlogen onder imazighen ontstaan. Veroorzaakt door een buitenlander sektarist die koste van kost aan de macht wil komen in een land die niet van hem.

Laten wij van de Fatimiden een les leren en niet steeds dezelfde fouten begaan als onze voorouders.

Wordt vervolgd

Ariaz

#1
De Fatimieden steunden op welk leger ? Op een Amazigh leger of op een Jound ( Arabische leger)

Chico_Nador

He bedankt voor de informatie die je hebt gegeven. Dit vind ik nou geweldig van deze site. Hoe vaker je deze site bezoekt des te meer je gaat nadenken over het verloop van onze geschiedenis. De fouten die onze voorouders hebben begaan zijn nu eenmaal niet terug te draaien. Maar zoals je expliciet hebt vermeld: laten we niet nog een keer dezelfde fout maken. Een goede aanpak voor Imazighen in Marokko zie ik het volgende, wat eigelijk lijkt op de aanpak die de Joden eigenlijk ook hebben toegepast naar mijn wetenschap. Dit houdt het volgende in. Op nummer één komt onderwijs en nog eens onderwijs. Het is heel belangrijk dat mensen ontwikkeld zijn en beschikken over een bepaald intellectueel vermogen. Kijk maar waarom men met opzet tijdens het regime van Hassan 2 de mensen zoveel mogelijk dom werden gehouden. Het is dan gemakkelijker om ze elke vorm van nonsens te verkopen. Als tweede zou ik noemen: eenheid onder de Berbers sterker maken en bewustwording van onze identiteit. We mogen geen product worden van de Arabieren die ons proberen te vervagen. Campage voeren voor onze cultuur met elke soort middel dat mogelijk is: tv, radio, via het schrijven van columns, het aangaan van een gesprek met je Nederlandse collega's/studiegenoten etc. Verder het oprichten van allerlei organisaties, ik ben blij dat de afgelopen jaren het er steeds meer worden.
Je kunt hier eindeloos over doorgaan, maar wil het voor nu eff hierbij laten.
Tot uw dienst, het vrije volk: De Imazighen

Y._Touzani

Azul,

 Â                 De opkomst van de Fatimiden-dynastie

(...)Het shietische ideaal was niettegenstaande scherpe vervolging overal in het Oosten min of meer in het geheim verbreid. Het was tot een messianistische ideologie geworden met als bindend leerstuk der verdrukten, fanatiek gelovigen vaak, de verwachting dat een verborgen imam zou opstaan als de MAHDI, de door God 'rechte geleide' die in rechtvaardigheid het heilsrijk op aarde zou stichten. In naam van de verborgen imam ging op verschillende plaatsen en tijden een da3ya(propagandist) rond om groepen van gelovigen te indoctrineren en tot actie te bewegen. EEen der secten van Shi3a was -en is nog; de tegenwoordige leider is Karim Agha Khan-die der Ismailiten, naar het heilige getal aan hetwelk zij veel betekenis hechtten ook wel de 'Zeveners' genoemd. Hun hoofdkwartier, centrum vsn propaganda, was sinds 860 in Salamiya, dicht bij Hama in Syrie, waar Said ibn Al-hoesayn op zijn grote kans wachtte. Een propagandist(abdellah shi3i) uit Yemen, die in 893 te Mekka met enige bedevaartgangers van Ktama in aanraking was gekomen, begon in hetzelfde jaar zijn actie in het gebied dat zich bevindt in het noord-oosten van Algerije en waar de Ktama-berbers vandaan kwamen. Hij wist hen voor zijn zaak te winnen en voerde hen  in 902 aan in strijd tegen de grensforten der Aghlabiden(zij waren aan de macht in Tunesie, Y.T). Binnen enkele jaren was de weerstand der dynastie gebroken; in 909 werd de residentie Rakkada nabij Kayrawan veroverd, de laatste Aghlabiden vluchtte, en Ifrikiya(=Tunesie) was in het bezit van de Ktama en de propagandist, gereed voor de komst van de Mahdi. Onder het bewind van de propagandist, die zij Berbers in bedwang hield, de bevolking afschaffing van onrechtmatige belastingen beloofde. en zowel de rechtgeleerden van Kayrawan als de ascetische en mystieke volksheiligen ontzag, bleef het land rustig. In 910 kwam, op zijn reis door Egypte en Libie vermomd als koopman, na veel wederwarigheden Said Ibn Al-Husayn te Kayrawan. Als Mahdi erkend, voerde hij nu de naam Ubayd Allah, en de Arabische historici die menen dat hij ten onrechte voorgaf dat hij van imam Ali afstamde(1) noemen zijn dynastie die der Ubayditen. Beter bekend is zij echter als die van de Fatimiden, naar de naam van Mohammed's dochter Fatima die met Ali getrouwd was.
De ambitie vab Mahdi was, het werd reeds gezegd, gericht op Egypte, op het Oosten waar hij de macht der orthodoxe kaliefen, usurpators volgens de Shieten, wilde vernietigen(2). Inderdaad werden al spoedig raids op Egypte gedaan waardoor Alexandrie enkele malen tijdelijk werd bezet(de eertse keer in 913), de Nijl-delta geplunderd, zelfs Giza bij de plaats van het later Cairo beriekt. Maar de toestand in Ifrikiya en het achterland van de maghrib liet de nieuwe heerserniet met rust. Hij zag zich genoodzaakt zijn propagandist, de eerste stichter van zijn macht, te doden omdat deze in te hoog aanzien bij de Kitama stond. Opstanden van de Ktama moesten onderdrukt worden en ook gevaarlijke beweginegn elders . in Algerije, Libie, Sicilie. De Mahdi bouwde een nieuwe hoofdstad(915-9210 die beter beschermd zou zijn dan Kayrawan en tevens als arsenaal en haven voor expedities overzee kon dienen: de kustplaats Mahdiya(in Tunesie) naar hen genoemd.'  

wordt vervolgd

Yugurthen

#4
nou ik vind het heel goed dat we informatie krijgen over de gesiedenis van noord-afrika. Elke keer als ik hier naar toe komt voel ik me sterker. en wordt ik steeds bewuster dat ik een amazighen bent. Maar we moeten eerst veel gaan praten en dan en hele grote organisatie maken. ten slotte moeten we toch naar marokko gaan en de imazighen bewust maken. hier bij bedoel ik ook de riffijnen souss en de atlas mensen en andere imazighenstammen. en samen kunnen we winnen. als we geloven in Allah.

Y._Touzani

Azul,

De historici hebben allemaal geconstateerd  dat imazighen wel in staat waren om een machtige rijk te stichten en veel landen te kunnen veroveren. De berbers hebben vaak landen veroverd maar ten gunste van de buitenlanders:bijv. het iberische schiereiland voor de omayyaden en Egypte voor de fatimiden.
Een ander fenomeen dat vaak bij de berbers voorkomt is dat zij het geen probleem vinden dat zij door een vreemdeling worden geregeerd. Het is schandalig dat Ubayd Allah een koning werd op dat moment dat hij in noord-afrika arriveerde!
Een vreemdeling dat het enige wat over imazighen wist is dat zij al-barbar(de barbaren)zijn. Vandaar dat de berbers vaak door de geimporteerde koningen en leiders worden onderdrukt, uitgemoord en soms zelfs uitgeroeid.Dat kan niet anders want alleen een volledig gestoorde volk vertrouwt zijn zaken aan een vreemdeling. Dat is de fout die de berbers altijd in de  loop van de geschiedenis maken. zij dachten en denken nog steeds dat de moslims broeders zijn en dat het geen probleem is dat een moslim aan de macht komt in een islamitische land ongeachte zijn etnisch afkomst. Deze gedachte werd en wordt nog steeds door de arabieren goed gebruikt om te domineren(de berbers denken dat ander moslims hetzelfde denken!!zij houden geen rekening met de culturele achtergrond van ander moslims)). In zijn boek al-muqaddimah merkte ibn khaldoen op dat een volk die door een ander volk wordt gedomineerd is gedoemd uit te sterven(dit is de titel van het hoofdstuk 24 van het eertse boek) in deze hoofdstuk zegt ibn khaldeon dat alleen de slaven van Soedan de vernedering en het onderwerping accepteren "omdat zij niet menselijk genoeg zijn aangezien zij meer op de tamme dieren  dan op de mensen lijken"
Het roept woede bij mij op wanneer ik een berber hoor zeggen dat de onderworping aan een vreemdeling goed en zelfs islamitisch is. Als ie maar moslim is, zeggen zij!!!
Nog vandaag de dag begaan de berbers dezelfde fout. Zelfs in europa vertrouwen zij hun zaken aan de arabische migranten. En wij weten allemaal hoe zij Aboe jahjah de voorman van AEL blind volgen. Hij is de tegenstander van de 'fascistische' regime van belgie,een goed moslim  en intelligent. De geschiedenis herhaalt zich jammerlijk: abdellah shi3i was in de ogen van de berbers die hem steuden een tegenstander van de 'fascistische' regime der Abbasiden, een goed moslim(hij heeft de berbers overtuigd dat hij een goed moslim was) en bovendien was hij buitengewoon intelligent(zie, Ibrahim Ayyub, de politieke geschiedenis der Fatimiden).

Maar waarom hebben de berbers zo een blind vertrouwen in een vreemdeling die zich achter het geloof verbergt? om dat te verklaren dient men de geschiedenis van noord-afrika te lezen. Wat de noord-afrikanen het meeste karakteriseert is hun geloof in de maraboeten. Inderdaad is het maraboetisme pre-islamitisch maar de arabieren hebben het wel aangemoedigd al druist het in tegen de principes van de islam. Want de arabieren hebben veel succes geboekt door zich  voor te stellen als afstammelingen van de profeet. Dus heiligen en per definitie maraboeten.Zo zijn zij aan de macht gekomen en hebben zij vervolgens hun taal opgelegd..
Net als de indianen in zuid-amerika die dachten dat de spanjaarden goden waren... de berbers zien de arabieren als heilige mensen. Mensen die BARAKA kunnen schenken(1).Nog vandaag de dag is de obsessie van de berbers voor de arabieren te groot. Tevens wij weten dat de verhouding van de noord-afrikanen tot de arabieren in het MO op de sentimenten en emoties is gebaseerd. Het is geen toeval dat de meeste maraboeten in noord-afrika van arabisch origine zijn....kortom, de oorzaak van de berbersdecadentie is in onze cultuur te zoeken: bijgeloof

(1) ik heb twee prachtig teksten gevonden die het succes van de arabieren in noord-afrika kunnen verklaren. ik moet zij eerst vertalen.

Y._Touzani

Azul,(1)'Nog vandaag de dag gelooft men dat zij (de shorfa=afstammelingen van de profeet) over buitengewoon macht beschikken. Dankzij hen worden woonderen verricht. Zij verjagen de vloek. Zij genezen de fyzieke even goed als de geestelijke ziekten. Zij zegenen de nieuwe geboortes en de huwelijken. Zij zorgen ervoor dat het regent tijdens de periodes van droogte. Dankzij het heiligheid van hun voorouders bezitten zij de sleutel van het Paradijs. Zij bepalen wie er in mag komen en wie niet."Ali Benhaddou, les elites du royaume, L'Harmattan, Paris 1997, p.22

Dit gebeurt in Marokko, het grootste land van imazighen waar de arabische taal officieel is en waar velen dus in staat zijn om de koran te lezen en te begrijpen..
Terwijl de afstammelingen van de profeet zich als goden gedragen, zegt God over de profeet zelf:'mohammed is niet de vader van een van jullie mannen, maar hij is de boodschapper van Allah' 33:40

Of ' Zeg: voorwaar, ik ben slechts een mens zoals jullie" 18:110

De islam wordt in marokko verschrikkelijk misbruikt om maar een doeleinde te bereieken: van Marokko een arabisch land maken. Daarom wordt in Marokko de islam geassocierd met de arabische taal, de arabische identiteit, de arabische ras..etc terwijl God in de koran  duidelijk zegt dat de islam bestemd is voor de mensheid in zijn geheel.

De islam wordt misbruikt en met succes omdat de massa gelloft dat een mens kan ook heilig zijn. Dus een verlosser!!

De volgende tekst verklaart nog beter waarom een charlatan-of een islam misbruiker-veel succes kan boeken in land van de berbers.
'(...) mais il est une recherche bien plus dangereuse que l'acheologie de la saintete. C'est le controle des saints vivants. A cote des personnages historiques ou legendaires, il est d'autres en effet, qui, dans ce moment meme, sollisitent l'avantageuse veneration des foules, ou la responsabilite des âmes, riassa. Et la difficulté commence dans la discrimination du charlatan. Car beaucoup de ces inspirés n'obéissent qu'à la folie,à la démesure, ou aux appétits matériels.
Le peuple s'assemble un jour à Sijilmaasa. Un illuminé est apparu dans les ruines. On crie au missie. La foule est si dense qu'il faut garer l'individu dans une qubba, par la lucarne de laquelle il tend sa main à baiser. Or c'est un dement, qui peu apres se jette au fond d'un puits. Là finit sa mission. Une autre fois, un imposteur est surpris au nmoment ou il delie, contre finances, un fidele de l'obligation de la priere: or ce n'etait qu'un juif travesti. En Haskura, le saint homme est surpris au nmoment ou il sollicite un jeune levite. Il est alors bellement rossé.  
Que de faux prophetes, que de faux soufis! Que de faux"maitres de l'heure"! De ces derniers, l'éspece n'est pas morte'  Jacques Berques, Al-Youssi, Problemes de la culture marocaine au 17 eme siecle, uitg. Mouton&Co, Paris 1958, p.p.62,63

Hopelijk zal iemand de laatste tekst vertalen aangezien ik niet zo veel tijd heb.

Y._Touzani

Azul,

 Â           De opstand tegen de Fatimiden


"De bescherming door deze stad (mahdiya) geboden kwam het eerst van pas. Nog eens kwam de Maghrib te staan in het teken van een wilde Kharijitische opstand. Bouyarid, 'de man met de ezel', een kreupele en ziekelijk uitziende man die in de streek van de Shot Djerid(in Libie) als jongeling in de Ibaditische (een kharijitische stroming dat nog vandaag de dag bij Imazighen van Mzab in het zuiden van Algerije en bij Imazighen van Nafoussa in Libie wordt toegepast, YT)leer was doorkneed maar vervolgens als apostel van de Berberse vrijheid een uiterst radicale richting voorstond, predikte in vele delen van de Maghrib de omverwerping van de mahdi en zijn gehate staat(1). In Tozeur eerst, waar hij kinderen godsdienstonderwijs gaf, dan in Tahert en later rondtrekkend door het bergland van Algerije. Zijn strenge ascetische levenswijze maakte overal diepe indruk, en vooral in het Aurese-gebergte en Ifrikya(Tunesie) waar hij omstreeks 940 met zijn volgelingen doordrong vond zijn progam, een staat op theocratische beginselen geleid door een raad van Sjieks, wetgeleerden, weerklank onder het volk dat van het despotisch regime der Fatimiden zwaar te lijden had.(2) Bij Bedja werd het leger van de zoon en opvolger van de Mahdi verslagen. Bouyarid kreeg steun van dxe inwoners van Tunis en slaagde erin,vandaar Kayrawan te bereiken en te veroveren. In 944 belegerd hij , evenwel vergeefs, het laatste bolwerk der Fatimiden, Mahdiya ; zij hadden de hulp ingeroepen van Ziri ebn zijn stam, uit een gebied ten zuyiden van de stad Algiers, die evenald de Ktama tot de grote groepering der Sinhaja Berbers behoorde. Na de vergeefs aanval op Mahdiya was het met de macht van Bouyarid gedaan. Zijn troepen werden bij Kayrawan in een vreselijke bloedbad verslagen (946) en hijzelf werd tijdens een laatste strijd in het Hodna-bergland gedood. Het lijk van de man die als aanvoerder voor zoveel  wreedheden verantwoordelijk was geweest werd, volgens Ibn Khaldoen, afschuwelijk mishandeld : de afgestroopte huid werd, met stro opgevuld, in een kooi twwe speciaal gedresserde apen als speelgoed gegeven. De opstand die door de 'man met de ezel' werd ontketend was de laatste in een lange reeks van Kharijitische bewegingen. Voortaan zou het onafhankelijkheidsstreven der Berbers ander, men zou kunnen zeggen: ultra-orthodoxe, staatkundig-godsdienstige vormen aannemen.

Niet lang na de bovengenoemde gebeurtenissen verliet de Fatimidische heerser-inmiddels was Mu3izz opgevolgd- Mahdiya met medeneming van het gehele staatsapparaat en de lijkkisten van zijn overleden voorgangers. Zijn generaal, Djawhar Sikilli, gewezen Christenslaaf, was erin geslaagd voor hem Egypte te veroveren en had naast de oude hoofdstad Fustat de nieuwe . Cairo, gebouwd (969-973)."

(1) dit is het grootste probleem van imazighen: zij zorgen ervoor dat de buitenlanders machtig worden. Maar later, als het te laat is, ondekken zij dat die buitenlanders imperialisten en sadisten zijn. In eerst instantie was de Fatimid een Mahdi, een verlosser, later toen hij machtig werd , was hij gewoon een despoot. Dat kunnen imazighen niet van te voren inzien!!!

Zij hebben de cholera (abbasiden) ingeruild voor de peste (de sjitische fatimiden). Er zijn nog steeds veel imazighen in europa  die de europeanen proberen in te ruilen voor de arabieren!!!

Eerst doen en later, als het te laat, denken zij wel na!!!!      

Aqsil

Dank je wel Y. T.voor die stukken!

CiteerMaar we moeten eerst veel gaan praten en dan en hele grote organisatie maken.
Imazighen hebben wel dergelijke een grote organisatie onder leiding van een sousi of een chalhi. Deze heet Ahmed en is kaal en was vaak op Aljazeera TV te zien. Hij is een advocaat in Rabat. Hij is dus de leider van vereniging van alle Amazigh organisatie in Noord Afrika. In Marokko, Algerije. Maar het effect van deze organisatie blijft tot op heden uit.
Dit komt omdat Imazighen geen media hebben zoals de kurden. EEn gezamelijke media kan ook niet omdat we onze dialecten veel van elkaar verschillen. Arabieren spreken ook verschillende dialeceten die niet verstaanbaar zijn, maar op school hebben ze allemaal standaard Arabische geleerd. We hebben m.i. nog geen Standaard Tamazight.

Citeerten slotte moeten we toch naar marokko gaan en de imazighen bewust maken.
Imazighen in Marokko zijn bewuster dan Imazighen in Nederland. Ik ben zelf in Marokko geboren en getogen en daar werd ik wakker geschud.

Citeeren samen kunnen we winnen. als we geloven in Allah.

Arabieren geloven ook in Allah. Je moet je rechten verkrijgen zonder Allah te roepen. Omar Ibn Alkhattab zei :"Jullie weten dat de hemel niet met goud regent'.
Dit was bedoel voor mensen zoals je die altijd zeggen dat Allah ze zal helpen.Dora

#9

CiteerImazighen in Marokko zijn bewuster dan Imazighen in Nederland. Ik ben zelf in Marokko geboren en getogen en daar werd ik wakker geschud.
ja??? >  vandaar dat de meerderheid darija spreekt.

Aqsil

#10

Citeerja??? >  vandaar dat de meerderheid darija spreekt.
Welke meerdeheid?

allasian

Citeerja??? >  vandaar dat de meerderheid darija spreekt.
Dat is een produkt van de 19e en 20e eeuw.Mensen van eind 20e eeuw kunnen daar dan moeilijk iets aan doen,dat is het relaas.

Y._TouzaniImazighen in Marokko zijn bewuster dan Imazighen in Nederland. Ik ben zelf in Marokko geboren en getogen en daar werd ik wakker geschud.

Azul,

Klopt, ondaks het feit dat imazighen/timazighin in marokko voorturende geheersenspoeld worden door de arabieren via het onderwijs en de media. Ik begrijp niet waarom de imazighen die in europa zijn geboren en getogen een bizarre obsessie hebben voor de arabieren. Het komt, volgens mij, door de opvoeding. Hun ouders zijn wel in marokko geboren en getogen maar zij zijn analfabeten die geloven dat islam als geligie en marokko als land gelijk staan aan de arabieren.

Als je van de islam houdt dan moet je ook van de arabieren houden. Houd jij van marokko dan moet je ook van de arabieren houden!!

Om dat beter te begrijpen moeten wij eens kijken naar de  koerden hoe zij door hun ouders zijn opgevoed. Hier in nederland zie ik een enorme verschil tussen de koerd en de berber...

 [/quote]

Y._Touzani

#13
Azul,

"De Fatimide Mu3iz had bij zijn vertrek als gouverneur over Ifrikya aangesteld zijn trouwe helper Ziri, de Berberse hoofdman die mahdiya ternouwernood hat ontzet. Deze was als heerser over een Sinhaja-stam gevestigd in zijn onneembare stad Ashir, honderd km ten zuiden van Algiers, bolwerk der Sinhaja tegen de nomadische Zanata in het westen. Om kort te gaan zijn opvolgers in de naar hem genoemde dymastie(Ziriden) vestigden zich wel in een nieuwe residentie bij Kayrawan, maar behielden als voornaamste taak de bverdediging van hun gebeid langs een grens in Midden-Algerije. Ifrikiya werd onder hun regering weer een  welvarend land waar landbouw, handwerk en wetenschap opbloeiden. Al spoedig zegden deze berberse heersers hun gehoorzaamheid aan de Fatimiden in Cairo op; hun erkenning van de kalief in Baghdad die zij daarvoor in plaats stelden had politiek  niets te betekenen, maar een gevolg was wel dat het culturele leven in Tunesie  weer op het oosten gericht werd, evenals in de tijd der Aghlabiden, en met ongeveer hetzelfde resultaat. De luxe van het hofleven verzwakte de kracht der dynastie.
In het westen, het eigenlijke centrum van hun macht, maakte een andere hoofdman der sinhaja, een oom van de heersende Ziride, zich in de jaren 1007-1008 onafhankelijk. Hij stichtte een nieuwe hoofdstad en vestigde daar zijn dynastie, naar hem genoemde : de banu Hammad, op een plaats ten zuiden van Bougie (in kabylie). Deze vorsten betuigden opnieuw trouw aan de Fatimiden."

Massugrada

#14

CiteerImazighen in Marokko zijn bewuster dan Imazighen in Nederland. Ik ben zelf in Marokko geboren en getogen en daar werd ik wakker geschud.

Azul,

Klopt, ondaks het feit dat imazighen/timazighin in marokko voorturende geheersenspoeld worden door de arabieren via het onderwijs en de media. Ik begrijp niet waarom de imazighen die in europa zijn geboren en getogen een bizarre obsessie hebben voor de arabieren. Het komt, volgens mij, door de opvoeding. Hun ouders zijn wel in marokko geboren en getogen maar zij zijn analfabeten die geloven dat islam als geligie en marokko als land gelijk staan aan de arabieren.

Als je van de islam houdt dan moet je ook van de arabieren houden. Houd jij van marokko dan moet je ook van de arabieren houden!!

Om dat beter te begrijpen moeten wij eens kijken naar de  koerden hoe zij door hun ouders zijn opgevoed. Hier in nederland zie ik een enorme verschil tussen de koerd en de berber...

 

Het heeft meer te maken met die ziekelijke obsessie voor de islam en arabisme.
Imazighen kunnen dat niet onderscheiden.


Om de Imazighen wakker te schudden moet een REVOLUTIE op komen.
Je krijgt niet zomaar rechten op je schoot toegeworpen.


JE MOET ZE VERDIENEN.

Bloed, zweet en tranen