De trots van de Berbers - geschreven in 1300 AD -

Gestart door rifman, 06/07/2005 om 11:44:52

Gordo

Citaat van: Timarzgha op 08/09/2005 om 18:48:03
Best een mooi verhaal en misschien op waarheid gebaseerd al is het jammer dat nergens gerefereerd word naar een hadith of iets dergelijks om alle twijfel weg te namen

Je haald of hij haald vervolgens 2 ayaats aan uit twee surahs
Op zich klopt het wat hij of jij schrijft maar het is totaal onvolledig en het past jou of hem niet om onvoledige texten te geven
Na dat beetreffende ayaat komt een vervolg ayaat namelijk ayaat 99
''En er zijn onder de woestijn-Arabieren, die in God en de laatste Dag geloven en die hetgeen zij weggeven als middelen beschouwen tot God's nabijheid en tot de zegeningen van de profeet. Ziet toe! Het is stellig voor hen een middel tot Zijn nabijheid. God zal hen weldra tot Zijn barmhartigheid toelaten. God is Vergevensgezind, Genadevol''

Over surah al maidah gaat het over mozes en zijn binnentreden van het beloofde land
Ook dit is zeer vaag om het als bewijs aan te voeren
Wat is jullie of jouw interpetatie dat je iets dergelijks hier neerzet als bewijs van het onbeschaafde en heidense volk der arabieren?
Natuurlijk waren zij zondig in die tijden van voor mozes en zelfs na mozes, het was daarom dat eeuwen later hen een man in de naam van mohammed rasoeloe allah swas werd gezonden!!!
Speel a.u.b. niet met koran teksten want het schaad meer dan het baat bovendien zou je niet het gene na moeten doen wat onze vijand gedaan heeft om ons te onderdrukken
Namelijk de koran gebruiken als bewijs dat een ander volk niet zou deugen wa sallam


ik heb het boek van de zomer gekocht in marokko, er staan aardig wat hadiths in....

betonmo

heldhaftigste legers behoorde… Daarnaast noemt hij in de inleiding een aangelegenheid bij de leider van Egypte waar een groep mensen de wereld als een vogel beschouwde en waarvan het oosten zijn hoofd is, Jemen zijn rechter vleugel en Abbassie zijn andere vleugel, Irak is zijn buik en Marokko zijn staart. Een Berber onder de aanwezigen reageerde: jullie hebben gelijk maar de vogel is een pauw

er klopt nog iets niet.

de vogel moet andersom met de hoofd in de rif ....immers oostelijk zijn meer moslims...pakistan,mongolie en china niet te vergeten.india en de rest iran