De trots van de Berbers - geschreven in 1300 AD -

Gestart door rifman, 06/07/2005 om 11:44:52

rifman

Het werk bestaat uit twee manuscripten die uit meerdere delen zijn samengesteld en is geschreven in het jaar 1300AD/ 712 Hijriyya. De titel van het werk wordt door de onbekende schrijver zowel aan het begin als aan het einde van de inleiding van deel "K" en aan het einde van de inleiding van deel "D" genoemd. De manuscripten zijn ontdekt door de Franse historicus Levy Provencal, die een deel ervan heeft gepubliceerd in 1934 A.D. en zijn in het bezit van het koninklijke bibliotheek van Rabat.

Er is geen twijfel mogelijk over de opzet van het werk. De schrijver geeft duidelijk aan dat “De trots van de berbers” een reactie is op de negatieve berichtgeving over dit volk dat volgens hem vrijgevend, beschaafd, heldhaftig en van hogere niveau is. Zijn doel was dus het rechtzetten van deze dwaze ideeën  en dat geeft hij al in de inleiding aan: “Bij veel onwetenden staan de berbers bekend als onbeschaafd en ongemanierd. Deze dwazen gaan voorbij aan feit, dat het de berbers waren die Andalucia hebben veroverd en dat hun legers tot de beste en heldhaftigste legers behoorde… Daarnaast noemt hij in de inleiding een aangelegenheid bij de leider van Egypte waar een groep mensen de wereld als een vogel beschouwde en waarvan het oosten zijn hoofd is, Jemen zijn rechter vleugel en Abbassie zijn andere vleugel, Irak is zijn buik en Marokko zijn staart. Een Berber onder de aanwezigen reageerde: jullie hebben gelijk maar de vogel is een pauw.

Het werk is van onschatbare waarde voor de geschiedenis van Noord Afrika in het algemeen in die van de Berbers in het bijzonder. Het behandelt verschillende aspecten van hun geschiedenis en beschaving in het tijd perk tussen de 3de en 7de eeuw en geeft een duidelijk beeld over hun leiders, wetenschappers, koningen, persoonlijkheden en tradities. Het omvat daarnaast 72 vertalingen van berbers geleerden en theologen. Een grote deel van het boek voorziet ons ook  van belangrijke informatie over de berber stammen in Andalucia en Marokko.

De schrijver van “De trots van de Berbers” is hiermee de eerste, die de geschiedenis van een volk behandelde. Alle eerdere historische documenten gaan uitsluitend over koningen en machthebbers. We kunnen dus vaststellen dat hij de weg heeft gewezen voor Ibn Khaldoun die hem kwam en de geschiedenis van volkeren schreef, met name die van de berbers. Zijn boek “Alibr, waarin hij de geschiedenis van de Berbers behandelt, kunnen we daarom beschouwen als uitgebreide versie van ' de trots van de berbers'.


Fragmenten uit de manuscripten:


De Berbers volgens de profeet en zijn dochter.

- De profeet zei: God heeft ruiters in de hemel en het zijn de engelen en ruiters op aarde en het zijn de berbers.

- De Profeet: God en ik hebben hoeders. Mijn hoeders zijn volgelingen die mijn boodschap hebben verspreid en beschermd en de hoeders van Allah zij de berbers.

-    Fatima, de dochter van Mohammed, heeft haar werkster gevraagd om aan een aalmoes weg te geven. Bij haar terugkomst vroeg ze aan wie de aalmoes weggeven was. De werkster antwoordde aan een Berber. Fatima wilde hem onmiddellijk ontmoeten, toen de man voor haar deur stond verwijderde ze haar gezichtbedekking en zei: Ik hoorde mijn vader op een dag zeggen dat de Arabieren Hassan en Hussain zullen vermoorden en dat de berbers hun afstammelingen zullen verwelkomen en beschermen. Het is een oprechte en vrijgevige volk dat de islam op de juiste wijze beleven en die de waarde van de islam zullen bewaren en alle moslims waar dan ook zullen vbeschermen.


Berbers volgens Omar Ibn Alkhattab

Omar ibn alaas

Omar: Wat is jullie naam, waarmee jullie bekend stasn bij de naties.
Zij: zonen van Amazigh.
Omar tegen zijn mensen: kent iemand van jullie deze mensen. Ja het zijn berbers.
Omar: wat zijn jullie kenmerken.
Zij: wij zijn meesters in het berijden van paarden, wij zorgen voor onze vrouwen en wij onwijken slechte zaken.
Omar: hebben jullie plaatsen waar jullie plezier beleven..nee..hebben jullie markten waar jullie elkaar verhandelen..nee.. Hebben jullie tekenen waarin jullie geloven..nee
Omar begon te huilen en zij vroegen waarom hij dat deed.
Hij antwoordde: ik was eens met de profeet en sprak hem over al het onrecht en ongeloof om ons heen. Hij stelde me gerust en vervolgde: allah zal de islam en het geloof beschermen en laten zegevieren door een volk uit almaghreb (Marokko). Zij hebben geen plaatsen waarin ze elkaar verhandelen, geen markten waar ze uitgaan en geen tekenen waarin ze geloven. Ik huil uit dankbaarheid voor god dat ik ze ontmoet heb en ik leef nog. omar heeft ze verwelkonmd en belangrijke leidende posities in zijn leger gegeven.
Omar heeft amru ibn akas de ordrs gegeven om de berbers aan het hoofd van zijn leger te plaatsen.


Bron:
'De trots  van de berbers' door een onbekende schrijver.
- Onderzoek en studie van Abd El Kader Boubaya
- ISBN: 9954-423-46-XOver de Arabieren:

- Ik constateer dat alle beledigingen aan het adres van de berbers het fabrikaat zijn van de satans van andalucia...'

- Het zijn tenslotte de Arabieren, die God in de koran bestempelt, als meesters in ongeloof en verraad. Daar en tegen worden de berbers in de Koran gezien als een oprechte en beschaafde volk.
Vers 98- soerat ttawba en vers 24-soerat almaida.

Berbers  profeten:

Naast Tarif Alberghwati ( die een eigen koran in het berbers introduceerde in zijn rijk), waren er nog twee anderen die zichzelf als profeet zagen: Asim Yazdjoumi en Hamim Maftri. De laatste had een stroming geintroduceerd, dat heel veel lijkt op die van Berghwata. Mensen hoeden maar twee keer te bidden, bij zonsopgang en ondergang, zij moesten ieder maandag en donderdag vasten en maar 10 dagen van Ramdan, verder het get eten van dieren hoofden en vis enkel onder strekte voorwaarden toegestaan. En het vrouwekijke varken was toegestaan, daar Mohammed enkel de mannelijke verbood volgens hem.


abrid


Ilizi

Azul
Nu begin ik te begrijpen waarom Imazighen overal zijn te vinden waar de strijd is de laatste is deze week in Saoedi-Arabië vermoord...
Aqadi.

rifman

Citaat van: Ilizi op 06/07/2005 om 11:56:06
Azul
Nu begin ik te begrijpen waarom Imazighen overal zijn te vinden waar de strijd is de laatste is deze week in Saoedi-Arabië vermoord...
Aqadi.


Iwa min gha negg a tawmat, war nzemmar ad nesmeh' deg wbrid i d anegh dd yejja wakuc.

Ik vind die man wel apart, die alleen de mannelijke varkens vlees verbood.

*****

Ehm, "heidenen" eten ook geen vlees van een echt mannetjesvarken of "beer". Door de hormonen enzo smaakt het walgelijk!
Gecastreerd schijnt geen probleem te zijn qua smaak.  Heel erg trouwens, hoe die lieve roze biggetjes in Nederland zonder verdoving worden "geholpen". Gewoon hop de ballen eraf knippen.
Stop varkensleed, wordt moslim!
(of vegetarier)

In welke taal is dat boek opgetekend?

Ilizi

Citaat van: rifman op 06/07/2005 om 12:06:30
Citaat van: Ilizi op 06/07/2005 om 11:56:06
Azul
Nu begin ik te begrijpen waarom Imazighen overal zijn te vinden waar de strijd is de laatste is deze week in Saoedi-Arabië vermoord...
Aqadi.


Iwa min gha negg a tawmat, war nzemmar ad nesmeh' deg wbrid i d anegh dd yejja wakuc.

Ik vind die man wel apart, die alleen de mannelijke varkens vlees verbood.
Azul
Waxxa texsed cek nigh d nnec ad t' nejj, maca aqa din  attas n iwdan i day s yêtfen.
Welke man bedoel jij?
Aqadi.

rifman

lees dit even door, kom uit het boek:

Berbers  profeten:

Naast Tarif Alberghwati ( die een eigen koran in het berbers introduceerde in zijn rijk), waren er nog twee anderen die zichzelf als profeet zagen: Asim Yazdjoumi en Hamim Maftri. De laatste had een stroming geintroduceerd, dat heel veel lijkt op die van Berghwata. Mensen hoeden maar twee keer te bidden, bij zonsopgang en ondergang, zij moesten ieder maandag en donderdag vasten en maar 10 dagen van Ramdan, verder het get eten van dieren hoofden en vis enkel onder strekte voorwaarden toegestaan. En het vrouwekijke varken was toegestaan, daar Mohammed enkel de mannelijke verbood volgens hem.


het boek is in het arabisch...


abridTimarzgha

#9
Best een mooi verhaal en misschien op waarheid gebaseerd al is het jammer dat nergens gerefereerd word naar een hadith of iets dergelijks om alle twijfel weg te namen

Je haald of hij haald vervolgens 2 ayaats aan uit twee surahs
Op zich klopt het wat hij of jij schrijft maar het is totaal onvolledig en het past jou of hem niet om onvoledige texten te geven
Na dat beetreffende ayaat komt een vervolg ayaat namelijk ayaat 99
''En er zijn onder de woestijn-Arabieren, die in God en de laatste Dag geloven en die hetgeen zij weggeven als middelen beschouwen tot God's nabijheid en tot de zegeningen van de profeet. Ziet toe! Het is stellig voor hen een middel tot Zijn nabijheid. God zal hen weldra tot Zijn barmhartigheid toelaten. God is Vergevensgezind, Genadevol''

Over surah al maidah gaat het over mozes en zijn binnentreden van het beloofde land
Ook dit is zeer vaag om het als bewijs aan te voeren
Wat is jullie of jouw interpetatie dat je iets dergelijks hier neerzet als bewijs van het onbeschaafde en heidense volk der arabieren?
Natuurlijk waren zij zondig in die tijden van voor mozes en zelfs na mozes, het was daarom dat eeuwen later hen een man in de naam van mohammed rasoeloe allah swas werd gezonden!!!
Speel a.u.b. niet met koran teksten want het schaad meer dan het baat bovendien zou je niet het gene na moeten doen wat onze vijand gedaan heeft om ons te onderdrukken
Namelijk de koran gebruiken als bewijs dat een ander volk niet zou deugen wa sallam

Timarzgha

#10
Zou he misschien dan toch waar zijn ?????? :Pathsaynou


Rebellious

#12
Heel indrukwekkend, maar bestaan deze manuscripten nou echt????

Sa3ieD

In het eerste hoofdstuk van al muqaddimah staat dat er veel onzin geschreven is in de islamitische geschiedschrijving. Ik sluit me bij hem aan...

Tamza

Citaat van: rifman op 06/07/2005 om 11:44:52
Daarnaast noemt hij in de inleiding een aangelegenheid bij de leider van Egypte waar een groep mensen de wereld als een vogel beschouwde en waarvan het oosten zijn hoofd is, Jemen zijn rechter vleugel en Abbassie zijn andere vleugel, Irak is zijn buik en Marokko zijn staart. Een Berber onder de aanwezigen reageerde: jullie hebben gelijk maar de vogel is een pauw.

Ik ken deze anekdote. Prachtig!