Mohammed Abdelkrim El Khattabi

Gestart door TAMASINT FALUJAH, 02/07/2005 om 11:12:46

TAMASINT FALUJAH

Mohammed Abdelkrim El Khattabi (ook bekend als Moulay Mohend bij de Riffijnen)
(1882 - 1963) was een Amazigh leider in de strijd van de Riffijnen tegen de Spanjaarden en de Fransen.

Hij is geboren in 1882 in Ajdir in El Hoceima. Zijn vader was een islamitische geleerde. Hij gaf zijn zoon ook een islamitisch onderwijs in zij jeugd en daarna stuurde hij hem naar Fes om Arabisch en de islamitische wetenschappen te studeren. en later studeerde hij in een Spaanse universiteit waarin hij zijn diploma in rechten behaalde.

Mohammed Abdelkrim El Khattabi werkte aanvankelijk als schrijver voor een Spaans tijdschrift El Telegrama del Rif. Hij schreef Arabischtalige artikels in dat tijdschrift, en later werkte hij als rechter in Melilla. en onderwees hij ook Arabisch, en indrukwekkend onderwees hij ook het Riffijns (Een Tamazight dialect) aan Spaanstaligen, en dat bleek uit de brieven van Abdelkarim die hij schreef, en daarin uitdrukte hij zijn complimenten aan zijn leerling -gezien het feit dat hij het Tamazight snel leerde-.


TAMASINT FALUJAH

De politieke situatie voor de opstand van Abdelkrim

Mohammed Abdelkrim El Khattabi is geboren in een tijd wanneer de corruptie diep in het marokaanse bestuur was gegaan. De heersers streven ernaar om het rijkdom te verzamelen voor hun eigen doelen. Maar de opstand van aantal streken verzwakte het, en werd Marokko politiek verdeeld in twee delen het Blaad El Makhzan wat het land van de overheid betekent, en Blaad Es Ssiba ,wat het land van de niet-organisatie betekent, waarin de meesten Imazighen waren. Maar grappig genoeg worden die streken door een paar schrijver bekend als Het land van de overheid en Het land van de leeuwen.

De Marokkaanse Sultan kon zich niet meer tegen die opstandelingen verdedigen, en het werd een kwestie van tijd om hem definitief te verslaan. en daarom vroeg hij om het hulp van de buitenlandse landen.

Marokko werd vervolgens verdeeld tussen twee coloniale machten. en het Rif bereidde er zich op voor om de Spanjaarden tegen te houden. Maar omdat de Spanjaarden veronderstelden dat ze de Riffijnen (de Imazighen van het Rifgebergte) niet gemakkelijk onder de kniëen zouden krijgen. en daarom boden de spanjaarden gevoelige politieke functies aan de vader van Abdelkarim El Khattabi als Riffijnse stamleider aan om zijn weerstand te vermijden indien ze van zijn samenwerking zouden genieten. Maar de vader van Abdelkarim El Khattabi accepteerde dat niet. De spanjaarden verbieden vervolgens Abdelkarim El Khattabi als recher in Melilla te werken en arresteerden hem voor één jaar. Maar zijn vader bleef strijden tegen de Spanjaarden totdat hij sneuvelde in de slag van Tafriest.


TAMASINT FALUJAH


Het begin van de opstand

Mohammed Abdelkrim El Khattabi was dus de opvolger van zijn vader als stamleider, en daarom begon hij er als negendertigjarige zich erop voor te bereiden op de Spanjaarden af te weren.

Aanvankelijk was de strategie van de Spanjaarden tegen de Riffijnen gebaseerd op een landurige geleidelijke verovering, en ook door de Marokkanen om te kopen. en hiernaast was een ander Amazigh leider Mohamed Amezian (en anderen) een bloedige oorlog tegen de spanjaarden aan het uitvoeren, en werden er vijftigduizend Spaanse soldaten omgekomen tegen zijn weerstand. Maar de spanjaarden konden het westelijk en het oostelijke Rif onder controle krijgen, en veel Riffijnse stammen gaven het op tegen de Spanjaarden wegens onglijke manschap, en dus bleef alleen het middense Rif buiten het gezag van Spanje, Dankzij de succesvolle strategie van Abdelkarim El Khattabi, terwijl negentig procent van het Rif al bezet was.


Abdelkarim El-Khattabi begon een Riffijnse staat (De Rif-Republiek) te stichten en begon de Riffijnse stammen te verenigen, en na zijn overwinning in Adhar Oe Baran tegen de Spanjaarden, kregen de opgevende Riffijnse stammen de hoop om de Spanjaarden te verslaan, en begon de legende van de machtige Spaanse manschap te verdwijnen. en sloten de Riffijnen vervolgens zich steeds aan de beroemde leider die als bijnaam De veroveraar (Moessagh in het Tamazight) kreeg : Mohammed Abdelkrim El Khattabi


TAMASINT FALUJAH

De opstand van Abdelkrim

Mohammed Abdelkrim El Khattabiliet liet de Spanjaarden weten dat hij een staat aan het stichten was en dat ze de onafhankelijkheid van zijn republiek moesten erkennen om de oorlog tegen elkaar te vermijden. Maar de Spanjaarden weigerden een onafhankelijke staat te erkennen. Maar wel autonomie onder het gezag van Spanje, en dat accepteerde Mohammed Abdelkrim El Khattabi niet. Hierover zei Silvestri dat Spanje zonder moeite overal in het Rif kan ingrijpen, en hij besloot Ait Waryaghel in te vallen, en hij zei thee met munt in het huis van Mohammed Abdelkrim El Khattabi te zullen drinken of hij dat zou willen of niet.

Na de weigering door de Spanjaarden planden de Riffijnen om Anwal de voornamelijke basis van de Spanjaarden in 1921, waar Silvestri zat, aan te vallen. Dankzij de slimheid van Mohammed Abdelkrim El Khattabi konden de Riffijnen de militaire basis omsingelen en vervolgens elke schijn van weerstand neerslaan. De Spanjaarden probeerden aan de aanval te ontsnappen maar tevergeefs. Er werden in die slag vijfentwintigduizend Spaanse soldaten gedood en tweeduizend soldaten vermist en negenhonderd soldaten gegijzeld, en dat liet Alphonso III zeggen dat zijn troon om zeep was geholpen. Een Britse politicus zei dat Anwal de plaats is, waar het Europese kolonialisme is gebroken.

Dankzij die overwinning werd Mohammed Abdelkrim El Khattabi een van de beroemdste vrijheidsstrijders en werden zijn foto's in Afrika en Klein Azië gepubliceerd, en werd zijn strategie als de beste manier om de landen van de derde wereld te bevrijden gebruikt. Merkwaardig genoeg hebben de Vietnamesen op de manier van Mohammed Abdelkrim El Khattabi gestreden tegen de Amerikanen.

Na deze overwinning werden er stakingen in Spanje georganiseerd en was Spanje in rep en roer. De regering viel uiteen en na de staatsgreep van Primo di Riviera, besliste deze laatste naar vredebesprekingen met Mohammed Abdelkrim El Khattabi te streven. Maar de officieren hebben hem tegengewerkt en daarom vertrok hij persoonlijk om weer tegen Mohammed Abdelkrim El Khattabi te strijden in een oorlog van honderdtwintig dagen waarin de Spanjaarden weer vijftigduizend soldaten verloren. Dus trokken de Spanjaarden zich naar de kust terug terwijl Mohammed Abdelkrim El Khattabi wereldbekend werd, en na die slag zei de Spaanse generaal de Shumpra : De Riffijnse kwestie kost ons meer dan onze vermogens, en daarom vertrekken we naar de kust naast Ceuta, en het Rif zullen we niet ingaan.

De samenwerking van de koloniale machten om Abdelkrim neer te slaan

Na de krisissen van de Spanjaarden, en de versterking van Mohammed Abdelkrim El Khattabi's zijn republiek, vreesden de Fransen dat ze aan de beurt zouden komen, vooral dat de Algerijnen de Fransen in Algerije namens Mohammed Abdelkrim El Khattabi begonnen te irriteren. en daarom beslisten de Fransen in te grijpen. Ze beschouwden zich aanvankelijke neutraal tegen Mohammed Abdelkrim El Khattabi. Maar geheimelijk probeerden ze de Riffijnen tegen Mohammed Abdelkrim El Khattabi te krijgen door te beweren dat het islamitisch verboden is in het leger van Mohammed Abdelkrim El Khattabi te strijden, en ze beschouwden zijn nieuwe republiek als het gevaar dat de Marokkaanse kroon bedreigt, en gebruikten de Marokkaanse huurlingen ervoor om tegen Mohammed Abdelkrim El Khattabi te strijden, en dat liet duizenden Marokkanen naast Frankrijk oorlog uitvoeren. Maar toch zouden de Fransen hun oorlog steeds verliezen, zelfs hebben de Riffijnen streken waarvan er gedacht wordt onmogelijk te veroveren zijn, behalve vanuit de vlakkige landen, zoals de top van Tawnat, veroverd. De Riffijnen klommen de bergen en kwamen ze tegen het Franse leger in 1925, en hiervoor hebben de Fransen al hun wapens en hun vliegtuigen gebruikt en nodigden ze er extra manschap uit het bezette Algerije voor uit. Maar toch hebben de Riffijnen kunnen overwinnen. en in korte periode vielen ongeveer zeventig militaire basissen in handen van de Riffijnen, en werden er een paar generaals na elkaar vervangen. Maar ze konden niet veel bereiken zonder onschuldigen te vermoorden, en dat liet veel stakingen tegen de strategie van Frankrijk ontstaan. en dat versterkte de oppositie in Frankrijk en werden er aantal regeringen uiteengevallen. en begon Frankrijk haar nederlagen te onderwaarderen door te zeggen dat de meeste doden Noord-Afrikanen waren, terwijl Frankrijk niet veel Fransen verliest.

De Fransen hebben opgemerkt dat Mohammed Abdelkrim El Khattabi niet alleen Marokko wou bevrijden, Maar de hele islamitische wereld. Dus hij eisde meer dan Marokko, en bedreide al de Europese coloniale machten in de islamitische wereld, zelfs begon Groot-Brittannië bezorgd te worden over haar nederzettingen in India, en dus werd hij aandachtig gevolgd door de internationale koloniale machten.

TAMASINT FALUJAH

De koloniale machten beginnen te zegevieren

Maar Mohammed Abdelkrim El Khattabi kreeg hier helemaal geen steun voor. De Marokkaanse troon beschouwde hem als het realistische gevaar dat zijn troon bedreigt, en de Arabieren waren er bezig mee, om de Britten te steunen tegen de Ottomanen. Toch bleef Mohammed Abdelkrim El Khattabi strijden met zijn eigen wapens tegen de coloniale machten, en net nadat de Fransen en de Spanjaarden met elkaar samenwerkten en zo kregen ze in het geheel ongeveer één miljoen soldaten, naast het hulp van de Britten om hun colnies veilig te krijgen, werd Mohammed Abdelkrim El Khattabi echt te zwak om ze meer af te weren. Maar het echte reden was het gebruikmakeb van de verboden wapens : de chemische wapens die door de Duitsen geleverd zijn, tegen zijn leger en de onschuldigen.

Het gebruik van verboden wapens

Chemische wapens werden gebruikt zonder onderscheid te maken en er kwamen vervolgens duizenden slachtoffers om, en dat liet Mohammed Abdelkrim El Khattabi zich uiteindelijk aangeven, vooral dat zijn leger, dat uit ongeveer twintigduizend soldaten bestond, bijna vermoord was. en zijn primitieve wapens niets tegen de chemische wapens konden doen. naast het enorme aantal coloniale soldaten dat ongeveer uit miljoen soldaten bestond.

Abdelkrim geeft zich aan

Mohammed Abdelkrim El Khattabi veronderstelde dat de Fransen minder wraakzuchtig dan de Spanjaarden zouden zijn, en daarom besliste hij om zich aan de Fransen aan te geven. De Fransen hebben hem naar de verste colonie in India gestuurd. Na twintig jaar beslisten de Fransen hem naar een paleis in Nice over te brengen. Maar Mohammed Abdelkrim El Khattabi kon eraan onstnappen en werd als azielzoeker in Egypte ontvangen, daar zou hij met de Arabisten samenwerken, en het bureau Maghrib arab een groot bekendheid geven

Na de officiële onafhankelijkheid van Marokko

Toen Marokko officieel onafhankelijk werd, ging de Marokkaanse koning Mohamed de Vijfde hem vragen om naar Marokko terug te keren. Maar Mohammed Abdelkrim El Khattabi zag daar het nut niet van in. Hij stelde dat in werkelijkheid Marokko nog bezet was, en dus was er geen reden om naar Marokko terug te gaan zolang het bezet bleef. Vanuit Egypte steunde hij de opstandelingen van 1957 in El Hoceima, en na de grondwet van 1962 die door El-hassan de Tweede is gemaakt, liet hij er zijn bezwaren tegen weten, en stelde dat die grondwet niets met democratie of met het volk te maken had. Hij stelde dat die grondwet geheimelijk voor de colonialisten was gemaakt. Ook stelde hij dat die grondwet de koning absolute macht gaf, net alsof hij de vertegenwoordiger van de god op de aarde zou zijn. In 1963 is hij gestorven, en tot nu toe is zijn graf in Caïro.

Abdelkrim en de literatuur

Mohammed Abdelkrim El Khattabi was volgens aantal schrijvers een bestaande legende, en dat is wat aantal westerse schrijvers bedoelde door te zeggen dat Abdelkarim een realiteit was, geen legende. Fontin beschouwde hem als de bron van de revoluties in Noord-afrika. Malik ibn Nabiy vertelt erover dat de Riffijnen niet voor lang leven streden maar voor de eeuwigheid.


Bades

#5
Heeft iemand zo snel mogelijk de foto van het graf van Mohammed ben abdkrim in Cairo??


deze maar dan groter

arriset


Bades


Tanemmirt attas.

xmin ghari thiri ddula aceggegh d awzar n tarezzut d temwafit!

arriset

Citaat van: Bades op 16/02/2010 om 17:54:02
Tanemmirt attas.

xmin ghari thiri ddula aceggegh d awzar n tarezzut d temwafit!
ta ntath :-)