koning, Arabische nationalsiten of Islamieten?

Gestart door Staatloos, 20/05/2005 om 22:56:20

Dora

Citaat van: Staatloos op 22/05/2005 om 20:50:48
Citeer
precies..want democratie bestaat niet in de islam...so simpel as that.

In mijn Islam bestaat wel democratie, maar in de Islam van de Isamisten (ik ga voortaan Islamisten gebruiken i.pv. Islamieten) bestaat geen democratie.

In de Koran staat: Wa amrohom shora bijnahom. (dit betekent ongeveer: overleg is de manier van aanpak).even voor de duidelijkheid;

O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben. En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en uiteindelijk het beste.
(zie vertaling v.d. betekenissen v.d. Koran, soerah An-Nisa 59).
Kent gij niet degenen, die beweren dat zij geloven in hetgeen u is geopenbaard en hetgeen vََr u is geopenbaard? Zij wensen recht te zoeken bij de opstandigen ofschoon het hun was geboden, dezen te verwerpen. En Satan wenst hen ver van het rechte pad te doen afdwalen.(zie vertaling v.d. betekenissen v.d. Koran, soerah An-Nisa 59).
En wanneer er tot hen wordt gezegd: "Komt tot hetgeen Allah heeft nedergezonden en tot Zijn boodschapper", ziet gij dan de huichelaars zich vol afkeer van u afwenden?(zie vertaling v.d. betekenissen v.d. Koran, soerah An-Nisa 61).

Het Democratische Systeem

1. Zijn basissen worden gemaakt door mensen.
2. Het regeersysteem is in de vorm van republieken (Pakistan, Egypte) of monarchie (Jordanië, Saoedi-Arabië). En het staat elke structuur van regering toe die aanvaardbaar is mensen:
3. De democratie wordt gevestigd op twee onderstellingen;
I. De suprematie is voor de mensen.
II. De wetgevende macht
III. De gerechtelijke macht
Andere instellingen steunen deze autoriteiten, zoals, het leger, interne veiligheid, enz.
4. Aangezien de suprematie voor de mensen is, hebben zij de bevoegdheid om de wetgeving te maken.
5. Het gerechtelijke systeem is burgerlijk.
6. In het democratische systeem, is het buitenlandse beleid gebaseerd op het respecteren van de internationale grenzen en de wateren omdat zij een manifestatie van eerbied zijn voor de vrijheid van de mens bij het kiezen van zijn systemen, wetten, en heersers.
7. Het democratische systeem staat niet voor eenheid, maar voor het bestaan van verscheidene staten. Dit wordt eerbied voor de onafhankelijkheid van deze staten genoemd.
8. Het democratische systeem erkent niet alleen nationaliteiten en rassen, maar moedigt het aan te bestaan en het te beschermen.
9. De heerser wordt verkozen voor een specifieke tijdspanne, (vier tot zes jaar).
10. In democratie is het toelaatbaar om in opstand te komen tegen de heerser.
11. Het wordt toegestaan om oppositie partijen te vormen die niet gebaseerd zijn op Islam, zoals, seculiere, en Nationalistische partijen.
12. Onder democratie, is het politieke kader verdeeld in een regerende partij en een oppositie.
13. De democratie staat alle leden van de samenleving toe om te concurreren voor de regeerpositie. Dit is ongeacht zijn geloofswaardigheid of persoonlijke kwaliteiten, of godsdienstige verplichting.
14. De democratie is geen overleg. De democratie is een methode om te beslissen die belangrijke richtlijnen en details bevat. Het is niet van Sha'ria afkomstig. Aldus, is het geen goddelijke wet als de Shura.
15. De democratie benadrukt "compromis" oplossing.
16. De democratie wordt gevestigd op het credo van het kapitalisme d.w.z. scheiding van godsdienst en staat.
17. De democratische manier van leven is afkomstig van een beschaving die op voordeel wordt gevestigd en veronachtzaamt andere waarden.
18. In de democratie regeert de meerderheid.
19. De democratie verheiligt de vrijheden. De individuele vrijheid bepaalt hoe de maatschappij zou moeten zijn.Het Islamitische regeersysteem

1. Zijn basis wordt genomen uit de revelatie van Allah.
2. Het regeersysteem is dat van de Khilafah. Dit systeem heeft geen opeenvolging door overerving. En het staat geen overschakelingen toe van al-Khilafah op republicanisme of monarchie.
3. In Islam, is de suprematie voor sharia en niet voor de mensen. De Oemmah stelt iemand aan om de Sha'ria uit te voeren en volgens de Sharia te regeren. De structuur van het regeersysteem, is het als volgt:
I. Khalifah
II. De assistenten (mu'awen-ul-Tafweed)
III.De assistenten die bevelen uitvoeren
IV. Ameer van Jihad
V. Gouverneurs
VI. Rechters
VII. Het Administratieve Systeem
VIII. Majlis-Shura
IX. Het Leger
4. De revelatie is de bron van wetten; de mensen kiezen de persoon om de Sha'ria uit te voeren.
5. Het Gerechtelijke systeem in Islam is de Sha'ria
6. Onder het Islamitische regeersysteem, is het buitenlandse beleid gebonden met Jihad, expansie en uitbreiding van Islam. Het vernietigt grenzen en fysieke belemmeringen om het mensdom te redden van het aanbidden van elkaar i.p.v. het aanbidden van de Schepper van de mensheid.
7. Het systeem van Khilafah erkent de fysieke grenzen of de onafhankelijkheid van Moslimlanden niet. Aangezien de Oemmah één is, is de staat één, is het leger één, is de vlag één, is de begroting één enz.
8. Het Islamitische regeersysteem schaft alle nationaliteiten, tribale banden en rassen af en smelt hen samen in Islam.
9. De Khalifah wordt gekozen voor zolang hij leeft en kan, over wijsheid (Aqil) beschikt, en niet voor wangedrag is gekend.
10. Het enige geval waar het is toegestaan om de heerser niet te gehoorzamen is wanneer hij opdracht geeft tot ongehoorzaamheid aan Allah (swt)
11. Het wordt niet toegestaan om partijen te vormen die niet gebaseerd zijn op de Islam als credo en manier van leven.
12. De samenleving is niet verdeeld op een dergelijke manier. Echter, de mensen of de raad van Oemmah ondervraagt de heerser. Als hij verdient om verwijderd te worden, neemt het Hof van Onrechtvaardigheden (Mahkamutul Madhalim) dat besluit.
13. Islam eist dat de kandidaten man, Moslim, volwassen en vrij te zijn, en niet gekend van wangedrag en ongehoorzaamheid aan Allah.
14. Het overleg (Shura) is geen methode om te regeren die belangrijke richtlijnen en details bevat. Ook is het niet één van de regeerpilaren. Eerder, neemt het slechts een advies dat in sommige gevallen bindend en andere gevallen niet bindend is. Shura is echter een goddelijke regel.
15. Islam, verplicht zijn aanhangers om datgene te nemen wat de Boodschapper (vzmh bracht) d.w.z. de Koran en de Soennah, als bron voor alle geloofsartikelen en wetten. "neem wat de Boodschapper jullie geeft en keert van wat hij jullie verbied". Dus, is het verboden om de ideeën en de beschaving van het Westen aan te nemen. De democratie is een deel van de Westelijke beschaving die van het Kapitalistische geloof afkomstig is namelijk. scheiding van het geloof uit het leven.
16. De Islamitische beschaving wordt gevestigd op de wetgeverlijke basis d.w.z. gelovend in Allah (swt) en Halal en Haram zijn het criterium voor alle acties in het leven.
17. Het geluk in Islam is het genoegen van Allah de Opperste te verkrijgen.
18. In Islam, regeert de Sha'ria.
19. Islam heeft zijn eigen regels betreffende de rechten van het individu en van jama'a: Dit is in tegenstelling tot het Westerse begrip van vrijheid en vrijheden.

Conclusie: Hieruit blijkt duidelijk dat democratie Koefr is en dat het werken ermee als wel het uitnodigen hiervoor Haraam is.

De Heilige Koran:
Allah is genoeg voor ons.
(, soerah Al-Imran 173).


En Vandaag heb ik jullie deen vervolmaakt.
(, soerah Al-Maide 3).

Dora

of zou dit geen islam zijn en wat ik heb geleerd verkeerd zijn?

ameziane

Citaat van: Eazy_MbTiza op 22/05/2005 om 20:38:01
Democratie is een dictatuur van de meerderheid, wat nou als de meerderheid zich gaat keren tegen een minderheid, Duitsland in de jaren 30 en 40 was een goed voorbeeld.
Volgens mij was Hitler geen democraat of heb ik wat gemist?


ameziane

#123
Citaat van: Staatloos op 22/05/2005 om 20:46:40
Ik heb het Arabische woord Islamie vertaald naar islamiet.
Maar in Nederland wordt nog steeds geen onderscheid gemaakt tussen Moslim, Islmiet of Islamiest.
Zowel Islmist als islamiet zijn volgens mij nog niet bekend in Nederland.
Islamieten=Moslims. Verder heb je een term als 'Mohammedanen', maar die is het minst geschikt om de religieuze groep aan te duiden.
Het Arabische 'Islamie' wordt met 'Islamist'vertaald. Die term is minder bekend in Nederland. Men gebruikt meer de term 'fundamentalist'. Die term vind ik verkeerd,omdat ik die associeer met gebruik van geweld.En niet alle Islamisten propageren geweld.

allasian

Citaat van: Staatloos op 20/05/2005 om 22:56:20
Wie zou je jou vijand wensen:
Koning, Arabische nationalisten of Islamieten?


beter geen van de drie, maar als je moet kiezen: wie van de drie wil je hebben en waarom?
Ik kies de power rangers. Dat zo'n stomme topic zolang kan aanhouden,dat begrijp ik echt niet.

Dora

Citaat van: ameziane op 22/05/2005 om 21:14:23
Citaat van: Staatloos op 22/05/2005 om 20:46:40
Ik heb het Arabische woord Islamie vertaald naar islamiet.
Maar in Nederland wordt nog steeds geen onderscheid gemaakt tussen Moslim, Islmiet of Islamiest.
Zowel Islmist als islamiet zijn volgens mij nog niet bekend in Nederland.
Islamieten=Moslims. Verder heb je een term als 'Mohammedanen', maar die is het minst geschikt om de religieuze groep aan te duiden.
Het Arabisch 'Islamie' wordt met 'Islamist'vertaald. Die term is minder bekend in Nederland. Men gebruikt meer de term 'fundamentalist'. Die term vind ik verkeerd,omdat ik die associeer met gebruik van geweld.En niet alle Islamisten propageren geweld.

oww..

dank voor je uitleg

Staatloos

L_L,

In je uitleg hierboven beschreef je het ideale Islamische land van de Islamisten. Maar daar ben ik tegen.Staatloos

#127
Citeer7. Het systeem van Khilafah erkent de fysieke grenzen of de onafhankelijkheid van Moslimlanden niet. Aangezien de Oemmah één is, is de staat één, is het leger één, is de vlag één, is de begroting één enz.

Een land is je eigendom, dat heb je geërfd van je voorouders. In de Islam gaat de erfgoed van vader naar kinderen en niet naar anderen die dezelfde geloof hebben.
Arabieren hebben dus van de Islam geen recht in Noord Afrika.
Wat je hier schrijft is niets anders dan Islamisme van de Islamsiten die ik tuig noem.

Citeer8. Het Islamitische regeersysteem schaft alle nationaliteiten, tribale banden en rassen af en smelt hen samen in Islam.
Maar koran zegt " we hebben verschillende volkeren en stammen gemaakt om elkaar te lerenkenen," De diversiteit is een opzet van Allah.

Citeer9. De Khalifah wordt gekozen voor zolang hij leeft en kan, over wijsheid (Aqil) beschikt, en niet voor wangedrag is gekend.
Dit kan ik me niet voorstellen. Je hebt verschillend hadith, maar ze zijn in mijn ogen niet allemaal betrouwbaar.


CiteerShura is echter een goddelijke regel.
De goddelijk regel is wat in de Koran staat. Zelfs Hadith is niet goddelijk. 

CiteerDe democratie is een deel van de Westelijke beschaving
Democratie is even oud als de mens zelf. Hammoe Rabi in Babylon formuleerde wetten om zijn land zo democratische mogelijk te besturen.


Dora

dan heb ik les gehad van een islamist zoals jullie dat noemen..

mag ik van jou de ayah waarin staat over de onderhandelingen...
ik twijfel er niet aan hoor dat het er in staat..maar wil alleen kijken in welk context..


Staatloos

Citaat van: L_L op 22/05/2005 om 21:51:37
dan heb ik les gehad van een islamist zoals jullie dat noemen..
hahahha, ongetwijfeld.

Citeermag ik van jou de ayah waarin staat over de onderhandelingen...
ik twijfel er niet aan hoor dat het er in staat..maar wil alleen kijken in welk context..
Ik kan je dat niet geven, omdat ik de Koran niet uit mijn hoofd ken. Maar dat Aya heb ik meer dan duizend keer in verschillende moskeen gehoord.

dnesh

hier een mooi stukje over de islamisten http://nl.wikipedia.org/wiki/Islamist
staatloos leer ajb spellen want je verward mensen door islamieten en islamisten door elkaar te halen.
azul

Dora

Citaat van: Staatloos op 22/05/2005 om 21:54:09
Citaat van: L_L op 22/05/2005 om 21:51:37
dan heb ik les gehad van een islamist zoals jullie dat noemen..
hahahha, ongetwijfeld.

Citeermag ik van jou de ayah waarin staat over de onderhandelingen...
ik twijfel er niet aan hoor dat het er in staat..maar wil alleen kijken in welk context..
Ik kan je dat niet geven, omdat ik de Koran niet uit mijn hoofd ken. Maar dat Aya heb ik meer dan duizend keer in verschillende moskeen gehoord.

lekker is dat ;D...was het god zij dank toch nooit eens met m...
jammer dat je het niet weet...want je kan natuurlijk wel zeggen islam is voor democratie en 1 regel neerzetten..maar er zijn weer tal die het tegen spreken..daarom vraag ik me af of die zin niet uit zijn context is gehaald..

Staatloos

#132
Citeer

staatloos leer ajb spellen want je verward mensen door islamieten en islamisten door elkaar te halen.
azul
Het woord Islamist bestaat niet in het Nederlandse woordenboek en is daardoor geen Nederlandse woord. Dus Islamist is dus fout  :)
Van mij mogen ze het woord Islamiet gebruiken voor Islamie (in het Arabisch)

Het Arabische woord Islamie lijkt beter op het woord Islamiet dan op het woord Islamist.

Men zegt nu Islamiet wanneer hij Moslim bedoel, maar waarom twee woorden voor Moslim. Moslim is moslim en meervoud is moslims.
IK wil liever Moslim genoemd worden dan Islamiet.
Maar het is nu duidelijk wat ik bedoel namelijk wat ze in het Arabisch Islamiee noemen.


Staatloos

#133
Citeer

Ik kan niets anders concluderen dan dat wij een makkelijke prooi zijn voor mensen die ons onder de duim wil houden. We worden makkelijke tegen elkaar gespeeld.
Wie zijn deze mensen (Arabieren, Amerikanen) en waaruit heb je dat geconcludeerd?

CiteerIk weet niet wat je met deze discussie wil bereiken. Het lijkt dat je graag een bepaalde groep (Imazighen en niet Imazighen) wil diskwalificeren en vervolgens heksen jacht op hun gaat openen.
Ik had het hier over de Islamisten die mij hebben gediskwalificeerd, die mij zien als Arabier, die mijn land als Arabische land zien, die mijn volk met geweld willen arabiseren.
Ook al wil ik deze groep uitschakelen, kan ik dat niet.
Islamitische landen besteden ieder jaar miljoenen aan het bestrijden van dit Virus Islamisten, maar ze zijn niet uit te schakelen.

CiteerWat wil jij daarmee bereiken? Wat voor gevolg heeft het voor Amazighgemeenschap?
Ik wil Imazighen bewust maken van het gevaar van de Islamisten. Vijand nummer 1 van Imazighen is niet de monarchie, is niet de Arabische nationalist, maar de Islamist.
Deze virus wil mij ontwortelen.

CiteerHebben wij geen andere belangrijk problemen waar we onze tijd en energie kunnen besteden?
De heel wereld lijdt aan Islamisten ook Islamitische landen.
Amazigh bewegingen in Marokko streden jaren tegen de Islamisten.
Ook politiek partijen in de Arabische wereld strijden tegen deze virus.
CiteerIk heb veel vragen aan je gesteld om aan het nadenken te zetten maar je negeert die vragen en blijft blindelings schreeuwen om gelijk te halen.
Ik heb op alle je berichten gereageerd, maar als je mijn berichten niet begrijp kan ik je niet helpen.