berbers voor islam ook niet gewoon uit Arabie?

Gestart door Samariaan, 31/05/2004 om 21:26:40

Samariaan

#105

Citeerwas jij niet een keer verwijdert omdat jij te veel het Arabishe identiteit hier promoot?

::)

E3ber_Tastite

#106
Wat ben jij koppig he, he muk ( mohammed uk ). Rifman, touzani en ik zijn met vele argumenten gekomen, betreffende dit toppic. Maar jij wilt maar niet wijken, van je gedachtes.

Het is maar dat, ik niet van die mensen ben, die je hierom gelijk gaan uitschelden voor verrader, arabische hielenlikker, woestijnrat en weet ik veel wat. Zo ben ik niet, dus dat zal ik ook niet doen.

Ik vind het goed dat je voor de islam opkomt, maar betrek het niet overal bij.

Matho

#107

CiteerWat ben jij koppig he, he muk ( mohammed uk ). Rifman, touzani en ik zijn met vele argumenten gekomen, betreffende dit toppic. Maar jij wilt maar niet wijken, van je gedachtes.

Het is maar dat, ik niet van die mensen ben, die je hierom gelijk gaan uitschelden voor verrader, arabische hielenlikker, woestijnrat en weet ik veel wat. Zo ben ik niet, dus dat zal ik ook niet doen.

Ik vind het goed dat je voor de islam opkomt, maar betrek het niet overal bij.


hij heeft lak aan Imazighen (al is hij er zelf een).

Deze man komt hier slechts om de niet-moslims Zwart af te schilderen.

Samariaan

CiteerWat ben jij koppig he, he muk ( mohammed uk ). Rifman, touzani en ik zijn met vele argumenten gekomen, betreffende dit toppic. Maar jij wilt maar niet wijken, van je gedachtes.


wat rifman en aith touzani zeiden, maakte mijn argumenten alleen sterker. Rifman bracht zelfs een artikel wat hij verkeerd had gelezen wat beschreef wat ik precies zei. Lees maar terug! van het begin af aan dus!

E3ber_Tastite

#109
nou ik geloof eerder Karl Prasse, dan dat ik jouw moet geloven.

Samariaan

Citeernou ik geloof eerder Karl Prasse, dan dat ik jouw moet geloven.

die zei ook wat ik gezegd had!!! van dat amzigh onderdeel uitmaakt van de semitische taalfamilie.

E3ber_Tastite

#111

Citeerdie zei ook wat ik gezegd had!!!


Oooow jaa is dat zo. Nou vertel mij eens, wat karl prasse zei, dat overeenkwam met jouw verhaal.

Samariaan

CiteerOooow jaa is dat zo. Nou vertel mij eens, wat karl prasse zei, dat overeenkwam met jouw verhaal.

dit zei ik:
 En hun taal is morphologisch gezien ook hetzelfde, en hoort ook thuis de semitische tak (Arabisch, hebreews, etc).

en dit zei passe:
Verder wordt er beweert, dat er geen relatie is tussen het Arabisch en Tamazight, maar tussen het Tamazight en het Semitsch in het algemeen. Het Tmazight is veel ouder dan het Arabisch. Toen het Arabisch ontstond, was het Tamazight allang al een zelfstandige taal

E3ber_Tastite

#113

Citeerdit zei ik:
 En hun taal is morphologisch gezien ook hetzelfde, en hoort ook thuis de semitische tak (Arabisch, hebreews, etc). We kunnen er dus van uit gaan dat de berbers een aftakking zijn van de arabieren.

en dit zei passe: (moment)

Nou dit is dus een leugen, of een misvatting van je. Want dit heeft Karl Prasse dus niet gezegd.


E3ber_Tastite

#114
Azul,

De Hamito-Semitische taalfamilie bevat op zijn minst vijf verschillende takken:

1) De Semitische talen: deze omvatten het het Hebreeuws, Arabisch, Ethiopisch en oud Akkadische talen ( Babylonisch en Assyrisch ). Deze semitische talen staan erg dicht bij elkaar.

2) De oud Egyptische taal, die in zijn laatste fase Koptisch genoemd werd.

3) Het Tamazight ( of Berbers ) valt uiteen in tenminste drrie takken hiervan is het Touareg er een.

4) De vierde tak van deze fanmilie Zijn de Koesjistische van Ethiopie ( Abyssinie ) waarvan de somalische taal de meest bekende is. De grootste taal is echter het Oromo (of Galla zoals de Ethiopiers het noemen.

5) De vijfde tak wordt gevormd door de Chadic talen in West-Afrika. De meest bekende van deze familie is het Hawsa.


Verder wordt er beweert, dat er geen relatie is tussen het Arabisch en Tamazight, maar tussen het Tamazight en het Semitsch in het algemeen. Het Tmazight is veel ouder dan het Arabisch. Toen het Arabisch ontstond, was het Tamazight allang al een zelfstandige taal.

Voor de rest heeft Rifman de rest gezegd, en beantwoord nu mijn vraag en kom met feiten. waar heb je je op gebasseerd, dat wij afstammen van de Arabieren.

Bron: Karl Prasse

Samariaan

ok, hier zijn mijn argumenten op een rijtje gezet (nee ik heb er niks in veranderd...)

Berbers kwamen voor de Islam gewoon ook uit Arabie, ze zien er hetzelfde uit, hun leefwijze was hetzelfde (herders en nomaden)ze bouwden hun huizen hetzelfde enzovoort. En hun taal is morphologisch gezien ook hetzelfde, en hoort ook thuis de semitische tak (Arabisch, hebreews, etc). We kunnen er dus van uit gaan dat de berbers een aftakking zijn van de arabieren.

Dingen veranderden toen onze landen werden gekoloniseerd, en Fransen pastte en Divide & Rule principe toe. Om een groot land te kunnen koloniseren, moet je de verschillende groepen in dat land tegen elkaar uit spelen. Ernest Gellner leg dit bijvoorbeeld uit in zijn boek Saints of the Atlas, waarbij de Fransen allianties maakten met de berbers in de bergen. De fransen zagen dat ze andere taal spraken, en misbruikte dit door te benadrukken dat berbers significant anders zijn dan arabieren. En het conflict, was zich tot op heden afspeelt op deze site was geboren.

Je moet hier niet kijken naar kleinigheden, in dat geval kun je ook links leggen met de Zoeloes in Zimbwabw. Het gaat hier om de gehele samenleveing en hoe die functioneerd. Je moet jezelf ook niet focussen op de Rif alleen, maar de gehele berberwereld, dus de Tarougeg in de Sahara, berbers in Algerije, Libie, Somalie, Mauritanie, enzovoort vallen hier ook onder.

je kunt dit op veel manieren benaderen, maar je wanneer je het benaderd van een puur sociaal-antropolische manier, dan kun je de overeenkomsten niet ontkennen tussen bijvoorbeeld de nomaden op het Arabisch schiereiland en nomadische berberstammen in Mauritanie.

Ik wordt er zelf moet ik toegeven altijd moe van wanneer ik mensen hoor van, nee wij zijn anders want wij komen van Italie griekenland of welke extotische plek dan dan ooit, gewoon om het idee speciaal te zijn of iets dergelijks. Topografisch gezien zou het heel goed mogelijk zijn geweest dat voor islam nomadische stammen uit de richting Arabie west waards zijn getrokken, een van de redenen misschien waarom het arabieren van na de islam zo goed is bevallen in de berbergebieden is omdat deze maatschappijen grote overeenkomsten hadden met die van hun.

Arabie kun je trouwens hier breed nemen, dus 'richting van arabie' - arabisch schiereiland, hoorn van Afrika, etc

wat bedoel je we waren er eerder, kwamen we uit de lucht vallen ofzo. ik doel hier op eeuwen oude migratie patronen die plaatsvonden voor dat actief de islam werd gespreid. Zo heeft de mensheid zich ook verspreid, door keer op keer te migreren en opzoek gaan naar beter land om vee te houden. Marokko zelf is een van de vruchtbaartse gebieden in Noord-Afrika, en zeker in vergelijking met het oosten, dus het zou zeker om deze redenen volkeren hebben aangetrokken. Misschien niet direct omdat topografisch gezien je wanneer je vanaf het oosten migreerd naar het westen je niet verder kan dan marokko.

eghberr beter lezen voordat je een automatisch antwoord tevoorschijn haalt, een van de feiten is simpel: amazigh is een semitische taal, en deelt dus een geschiedenis met het HELE midden-oosten. Wat ik niet begrijp is je van achter de Arabisten aan lopen? waarom denk je dit???

punt is gewoon, wil het of niet dat de hele amazigh cultuur (dus alle berbers inbegrepen, nogmaals vergeet niet de berbers van het zuiden in Mali ed) meer overeenkomsten toont met de cultuur van het SEMITISCHE middenoosten , dan met welke andere cultuur dan ook.

verder begrijp ik jullie punt niet van blanke imazighen, in jullie defenitie zijn alleen de imazighen van de Rif en Kabylie imazighen. Wat dus totaal niet klopt.

klopt en Prasse zegt heb ik ook gezegd, amazigh is onderdeel van de semitische familie.

Er wordt uitgegaan dat 10,500/15,000 jaar geleden de Imazighen zich van het midden-oosten hadden afgescheiden, in zich in Afrika hebben rond gespreid, langs de middelandse zee kust (Fadhlaoui-Zid et al, 2004; Scozzari R, Cruciani F, et al: 1999, 2001).

Er is ook aangetoond dat de Straat van Gibraltar een duidelijke barriere is geweest voor de stroom van genen, zelfs na de komst van de Arabieren was de uitwisseling van genen tussen Iberia en noord-Afrika minimaal en insignificant (Bosch et al, 2001).

Daarnaast is in recentelijk wetenschappelijk onderzoek onder Tunesische imazighen gebleken dat er desondanks de hetrogeniteit van de imazghen daar, er geen significate verschillen waren tussen imazighen en arabier en de conclusie was dan ook genetisch gezien de arabier en berber meer gemeen hebben dan je denkt (Fadhlaoui-Zid et al, 2004)

Maar dit is alleen het genetisch wetenschappelijk onderzoek waar er naar de genen pool wordt gekeken, deze komen boven op mijn sociaal gerelateerde opmerkingen boven.

de arabieren zullen onderling ook meer overeenkomsten hebben zoals de imzaghen dat onderling ook hebben. vooral als je eeuwenlang op dezelfde plek zit en huwelijk alleen homogeen zijn. De link blijft het sterkte met de arabieren/joden/en al die andere groepen daar in het oosten, dan met welke europeese groep dan ook.

Zoals ik al zei is er bij onderzoek onder Tunesische imazighen gebleken dat er desondanks de hetrogeniteit van de imazghen daar, er geen significate verschillen waren tussen imazighen en arabier (Fadhlaoui-Zid et al, 2004) Het enigste verschil is dat beide groepen zich "anders" zien, terwijl ze dit in feite niet zijn en meer gemeen met elkaar hebben dan dat er verschil is.


Samariaan

#116
bovendien heeft deze post niks te maken met geschiedenis van wederzijdse haat, onderdrukking enzovoort. Ik heb proberen over te brengen dat we met de arabieren meer gemeen hebben dan je denkt , afgezien van de Y-chromosonen en de wetenschappelijke links die zijn gelegd tussen de berbers en semieten, heb je de socio-culturele aspecten van een nomaden samenleveing, of een samenleving die sterk gebasseerd is op de stam, enzovoort, zie mijn eerder gemaakte opmerkingen.

Fout Rifman, je hebt niet goed gelezen. Dit onderzoek laat juist zien dat de Middelandse zee een belangrijke barriere was geweeest voor genen, en dat er een duidelijk verschil is tussen genen in Spanje en Noord West Afrika, dit in tegen stelling tot de vrije stroming van genen die plaats vond van west naar oost over de Sahara.

het verschil tussen DNA is volgens het artikel te wijten dus aan de physieke barierries (de zee dus), of aan cuturele factoren (de cultuur van Iberia was anders dan die van Noord West Afrika en het Oosten).

Natuurlijk is het een staat van bewustzijn, maar je kunt niet ontkennen dat het verschil pas echt is uitvergroot toen de Eurpeanen zich met Marokko en omstreken gingen bemoeien. Het verschil dat er eigenlijk niet was, met als gevolg dat bijvoorbeeld de arabieren (die dachten het recht te hebben om ons ' op te voeden' ) tijdens de creatie van de eenheidsstaat marokko.

Ik heb me niet ingelezen over de precieze verhoudingen tussen de arabieren en imazighen voor de kolonisatie (of protectoraat), maar het feit al dat de imazighen islam hadden geaccepteerd van de arabieren geeft al aan dat het niet zo slecht moet zijn geweest - je neemt namelijk niet het geloof over van een, vijand eerder van een vriend.

EN dan kom je weer terug bij mijn eerste post, over dat het kleine verschil dat er was is gebruikt door de Fransen en Spanjaarden om de imazighen en arabieren tegen elkaar uit te spelen.

E3ber_Tastite

#117
Almoehim, je bent gewoon koppig als de pest. Ik heb mijn zegje gedaan, voor de rest zoek het maar uit met jouw standpunt. Ik ga mijn hoofd hier niet kapot maken, om jouw onzin topic.

Tannemirt, van een Ariffi

Ariaz

#118


de arabieren zullen onderling ook meer overeenkomsten hebben zoals de imzaghen dat onderling ook hebben. vooral als je eeuwenlang op dezelfde plek zit en huwelijk alleen homogeen zijn. De link blijft het sterkte met de arabieren/joden/en al die andere groepen daar in het oosten, dan met welke europeese groep dan ook.

Zoals ik al zei is er bij onderzoek onder Tunesische imazighen gebleken dat er desondanks de hetrogeniteit van de imazghen daar, er geen significate verschillen waren tussen imazighen en arabier (Fadhlaoui-Zid et al, 2004) Het enigste verschil is dat beide groepen zich "anders" zien, terwijl ze dit in feite niet zijn en meer gemeen met elkaar hebben dan dat er verschil is.


[/quote]


toen d eFransen kwamen in Marokko was er een kleine minderheid van Arabieren, de Fransen vochten enkel tegen de Imazighen want de Arabieren waren te zwak, die verdeel en heers-politiek werd gevoerd in Algerije, dat wel, maar niet in Marokko,


en voor de Kolonisatie werden Arabieren gewooon verfoeid omdat ze onbeschofd zijn, ze worden niet voor niks "Carobi" genoemd, want ze waren echte Barbaren, weet je Mohammed, ik vind dat we nu heel goed overeenkomen met d eArabieren maar vroeger niet, vroeger wanneer een Arabier zich in een gebied begaf dat toebehoorde aan een Amazighstam dan was dat fataal voor helm, want hij werd ter plaatse vermoord, gewoon omdat hij een Arabier is,


ten tijd evan de Rifublik werd er volop op Arabieren gejaagd

Ariaz

#119
Er is geen verschil tussen een Arabier uit Tunesie en een Amazigh uit Tunesie,

dat is voor mij logisch omdat het ALLE TWEE IMAZIGHEN ZIJN
de een is gearabiseerd en de ander niet,


maar je moet eens vergelijking maken tussen een Arabier uit Tunesie en een Arabier uit Syrie???