berbers voor islam ook niet gewoon uit Arabie?

Gestart door Samariaan, 31/05/2004 om 21:26:40

E3ber_Tastite

#30
Azul,

De Hamito-Semitische taalfamilie bevat op zijn minst vijf verschillende takken:

1) De Semitische talen: deze omvatten het het Hebreeuws, Arabisch, Ethiopisch en oud Akkadische talen ( Babylonisch en Assyrisch ). Deze semitische talen staan erg dicht bij elkaar.

2) De oud Egyptische taal, die in zijn laatste fase Koptisch genoemd werd.

3) Het Tamazight ( of Berbers ) valt uiteen in tenminste drrie takken hiervan is het Touareg er een.

4) De vierde tak van deze fanmilie Zijn de Koesjistische van Ethiopie ( Abyssinie ) waarvan de somalische taal de meest bekende is. De grootste taal is echter het Oromo (of Galla zoals de Ethiopiers het noemen.

5) De vijfde tak wordt gevormd door de Chadic talen in West-Afrika. De meest bekende van deze familie is het Hawsa.


Verder wordt er beweert, dat er geen relatie is tussen het Arabisch en Tamazight, maar tussen het Tamazight en het Semitsch in het algemeen. Het Tmazight is veel ouder dan het Arabisch. Toen het Arabisch ontstond, was het Tamazight allang al een zelfstandige taal.

Voor de rest heeft Rifman de rest gezegd, en beantwoord nu mijn vraag en kom met feiten. waar heb je je op gebasseerd, dat wij afstammen van de Arabieren.

Bron: Karl Prasse

Wasilla tarifest

#31

CiteerDe veronderstelling is als volgt:
Berbers kwamen voor de Islam gewoon ook uit Arabie, ze zien er hetzelfde uit, hun leefwijze was hetzelfde (herders en nomaden)ze bouwden hun huizen hetzelfde enzovoort. En hun taal is morphologisch gezien ook hetzelfde, en hoort ook thuis de semitische tak (Arabisch, hebreews, etc). We kunnen er dus van uit gaan dat de berbers een aftakking zijn van de arabieren.

Dingen veranderden toen onze landen werden gekoloniseerd, en Fransen pastte en Divide & Rule principe toe. Om een groot land te kunnen koloniseren, moet je de verschillende groepen in dat land tegen elkaar uit spelen. Ernest Gellner leg dit bijvoorbeeld uit in zijn boek Saints of the Atlas, waarbij de Fransen allianties maakten met de berbers in de bergen. De fransen zagen dat ze andere taal spraken, en misbruikte dit door te benadrukken dat berbers significant anders zijn dan arabieren. En het conflict, was zich tot op heden afspeelt op deze site was geboren.

En waar heb je deze informatie vandaan?

Samariaan

CiteerAzul,

De Hamito-Semitische taalfamilie bevat op zijn minst vijf verschillende takken:

1) De Semitische talen: deze omvatten het het Hebreeuws, Arabisch, Ethiopisch en oud Akkadische talen ( Babylonisch en Assyrisch ). Deze semitische talen staan erg dicht bij elkaar.

2) De oud Egyptische taal, die in zijn laatste fase Koptisch genoemd werd.

3) Het Tamazight ( of Berbers ) valt uiteen in tenminste drrie takken hiervan is het Touareg er een.

4) De vierde tak van deze fanmilie Zijn de Koesjistische van Ethiopie ( Abyssinie ) waarvan de somalische taal de meest bekende is. De grootste taal is echter het Oromo (of Galla zoals de Ethiopiers het noemen.

5) De vijfde tak wordt gevormd door de Chadic talen in West-Afrika. De meest bekende van deze familie is het Hawsa.


Verder wordt er beweert, dat er geen relatie is tussen het Arabisch en Tamazight, maar tussen het Tamazight en het Semitsch in het algemeen. Het Tmazight is veel ouder dan het Arabisch. Toen het Arabisch ontstond, was het Tamazight allang al een zelfstandige taal.

Voor de rest heeft Rifman de rest gezegd, en beantwoord nu mijn vraag en kom met feiten. waar heb je je op gebasseerd, dat wij afstammen van de Arabieren.

Bron: Karl Prasse

klopt en Prasse zegt heb ik ook gezegd, amazigh is onderdeel van de semitische familie.

Er wordt uitgegaan dat 10,500/15,000 jaar geleden de Imazighen zich van het midden-oosten hadden afgescheiden, in zich in Afrika hebben rond gespreid, langs de middelandse zee kust (Fadhlaoui-Zid et al, 2004; Scozzari R, Cruciani F, et al: 1999, 2001).

Er is ook aangetoond dat de Straat van Gibraltar een duidelijke barriere is geweest voor de stroom van genen, zelfs na de komst van de Arabieren was de uitwisseling van genen tussen Iberia en noord-Afrika minimaal en insignificant (Bosch et al, 2001).

Daarnaast is in recentelijk wetenschappelijk onderzoek onder Tunesische imazighen gebleken dat er desondanks de hetrogeniteit van de imazghen daar, er geen significate verschillen waren tussen imazighen en arabier en de conclusie was dan ook genetisch gezien de arabier en berber meer gemeen hebben dan je denkt (Fadhlaoui-Zid et al, 2004)

Maar dit is alleen het genetisch wetenschappelijk onderzoek waar er naar de genen pool wordt gekeken, deze komen boven op mijn sociaal gerelateerde opmerkingen boven.


Referenties:

Bosch, E., Calafell, F., et al (2001) High-Resolution Analysis of Human Y-Chromosome Variation Shows a Sharp Discontinuity and Limited Gene Flow between Northwestern Africa and the Iberian Peninsula. Am. J. Hum. Genet. 68: pp1019â€"1029.

Fadhlaoui-Zid, F., Plaza, S., et al (2004) Mitochondrial DNA Heterogeneity in Tunisian Berbers. Annals of Human Genetics.  Volume 68 Issue 3 Page 222  - May 2004

Scozzari R, Cruciani F, et al (2001) Human Y-chromosome variation in the western Mediterranean area: implications for the peopling of the region. Hum Immunol 62:871â€"884
Scozzari R, Cruciani F, Santolamazza P, Malaspina P,

Scozzari R, Cruciani F, et al (1999) Combined
use of biallelic and microsatellite Y-chromosome polymorphisms to infer affinities among African populations. Am J Hum Genet 65:829â€"846 (erratum: 66:346)


Ait_touzini

#33
Azul mohammed uk,

Met andere woorden: Ik ben blij dat ik een beetje van de arabieren stam?? Dan moet je ook zeggen dat jij een beetje joods bloed hebt. Of durf je dat niet. Oh nee, alles wat jood is is smerig, of niet.
Wie zal zeggen dat wij uit het midden oosten komen??  Sporen???
10000jaar geleden is noord-afrika al door imazighen bewoont geweest.  
Dus mijn mening is:
De Imazighen stammen eerder af van Europeanen dan van arabieren. Of, komen die Europeanen ook uit het Midden-oosten. ik zie uiterlijk gezind geen verschil tussen de meeste Riffijnen en andaluciërs.

Wie zijn anders de oorspronkelijke bewoners van Noord-Afrika??? De Arabieren??

Samariaan

CiteerMet andere woorden: Ik ben blij dat ik een beetje van de arabieren stam?? Dan moet je ook zeggen dat jij een beetje joods bloed hebt. Of durf je dat niet. Oh nee, alles wat jood is is smerig, of niet.

natuurlijk is er de kans dat ik "joods" bloed heb, mijn voorouders hebben zich toch bekeerd? Ik heb begrepen dat familie van mijn vaders kant een paar generaties terug joods was, maar nogmaals alhamdullilah ze hebben zich bekeerd zoals het hoort. Dus er is geen sprake meer van "joods" zijn, waar we ook een hele discussie over kunnen voeren.

Citeer10000jaar geleden is noord-afrika al door imazighen bewoont geweest.

dat kan, ik heb toch gezegd ze hebben zich afgescheiden 10,500/15,000 jaar geleden?

CiteerDus mijn mening is:
De Imazighen stammen eerder af van Europeanen dan van arabieren. Of, komen die Europeanen ook uit het Midden-oosten. ik zie uiterlijk gezind geen verschil tussen de meeste Riffijnen en andaluciërs.

klopt niet, eerder van het oosten, zie opmerkingen boven.

CiteerWie zijn anders de oorspronkelijke bewoners van Noord-Afrika??? De Arabieren??

oorspronkelijk was de hele aarde helemaal niet bewoond, maar dan kom je op een andere discussie.

Samariaan

CiteerAzul mohammed uk,

Met andere woorden: Ik ben blij dat ik een beetje van de arabieren stam??

waarom zou ik blij of ongelukkig zijn???

de arabieren zullen onderling ook meer overeenkomsten hebben zoals de imzaghen dat onderling ook hebben. vooral als je eeuwenlang op dezelfde plek zit en huwelijk alleen homogeen zijn. De link blijft het sterkte met de arabieren/joden/en al die andere groepen daar in het oosten, dan met welke europeese groep dan ook.

Ait_touzini

#36
Jouwn topic is: Berbers (foei! zeg imazighen) voor islam ( voor 571) ook niet gewoon uit arabië?

Je beweert dus dat voor 571 de imazighen in de woestein woonden?  Wat versta jij onder voor?  Door wie werd noord-afrika dan voor 571 bewoond??  

Ik vind jou nogaal vaag praten. Weet jij wel waar jij het over hebt?

Samariaan

#37

CiteerJouwn topic is: Berbers (foei! zeg imazighen) voor islam ( voor 571) ook niet gewoon uit arabië?

yup gooit het maar weer hier op...::)

rifman

#38
Beste UK - Man

luister hier naartoe en je krijgt antwoord op je vragen:

BBC World
http://www.bbc.co.uk/worldservice/africa/features/storyofafrica/7chapter4.shtml

onderaan kan je de link naar de reportage vinden

rifman


rifman

#40
'It's our land, not theirs. They grabbed it without the slightest apology. One day, they arrived on my land with their diggers, and planted their flags. And said the land was now theirs.'

Het gaat hier om land die gestolen is door Amerikanen en Makhzen voor olie winning.

Met flags bedoel hij de amerikaanse en marokkaanse flag (luister naar de reportage

Ait_touzini

#41

Citeeryup gooit het maar weer hier op...::)

He luister,
Wij hebben in culturle, taal opzicht niets te maken met Arabieren die 5000 km oostelijker wonen. Natuurlijk wel met deel van gearbiriseerde imazighen.(een beetje)
Chartago"s , Romeinen enz. Hebben allemaal iets met noord-afrika gehad. Ze noemden de imazighen barbaren. Ook voor de romeinen waren de imazighen in noord-afrika.
Als je kijkt kan het zijn dat de europeanen in de bronstijd enz. in noord-afrika hebben gevestigd. Immers: De afstand tussen Noord-Afrika en Europa is 20 tot 400 km. terwijl Arabië  minstens 5000 km tot 500 km verder is.
Het lijkt me gewoon logisch aan de hand van de geschiedenis dat Imazighen gewoon oorspronkelijk Noord-Afrika hebben bewoond en dat ze niets te maken hebben geahd met Arabië of wat dan ook.  Zeker alle moslims komen oorspronkelijk uit Arabië. Zeer vaag

Adwenni nta

rifman

#42
as the original people of north africa, there is no doubt to describe the Berbers als the africans.

Sterker nog Afrika is genoemd naar de Berbers. Wanneer men het toendertijd had over de Afrikanne, dan bedoelde men de Berbers. Later is deze naam aan het hele continent gegeven.

Samariaan

Citeerhttp://www.bbc.co.uk/worldservice/people/highlights/010423_berbers.shtml

dit is ook een mooie repotage

klopt dit is een hele mooie reportage, ik had em nog persoonlijk aangevraagd aangezien ik em niet kon opnemen paar jaar terug, maar ik denk dat jij op een veel recentere geschiedenis doelt, ik heb het over voor de islam. Zie mijn andere postings.

Ait_touzini

#44

Citeerik heb het over voor de islam. Zie mijn andere postings.

Zo zo, met de islam zul je altijd gelijk krijgen. Wordt je uitgeluld dan ff de koran pakken.  Wanneer houdt dit op??